6 Mayıs 2021 - 24 Ramazan 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 94. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Femeni-fterâ ‘ala(A)llâhi-lkeżibe min ba’di żâlike feulâ-ike humu-zzâlimûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Artık bundan (Kur’an’dan ve Resulüllah’tan) sonra, kim Allah'a karşı (ve İslami esaslara aykırı olarak din adına) yalan uydurup iftira düzerse, (hain güçlerin keyfine fetva verirse) işte onlar zalimlerin ta kendileridir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Bundan sonra da kim Allah'a yalan isnat ederse artık o çeşit adamlardır zalimler.

Abdullah Parlıyan Meali

Artık kim Tevrat'ı okuyup gerçekleri öğrendikten sonra, Allah hakkında yalan uydurursa işte onlar yaratılış gayesine aykırı hareket edenlerdir.

Ahmet Tekin Meali

Kimler bundan sonra, Allah adına yalan uydurursa, onlar, işte onlar bâtıl delilleri ileri süren zâlimlerin ta kendileridir.

Ahmet Varol Meali

Artık bundan sonra kim Allah hakkında yalan uydurursa işte onlar zalimlerdir.

Ali Bulaç Meali

Artık bundan sonra kim Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzerse, işte onlar, zalim olanlardır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Artık bu delilden sonra helâl ve haram hakkında kim Allah'a karşı yalan söyleyip iftira ederse, işte onlar zâlimlerdir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Bundan sonra, kim Allah adına iftira ederse, onlar zalimlerin ta kendileridir. (Onlar haksız yere helal yiyecekleri haram kılarlar.)

Bayraktar Bayraklı Meali

Artık bundan sonra her kim Allah hakkında yalan uydurursa işte onlar zâlimlerdir.

Besim Atalay Meali (1962)

Bundan sonra Allaha karşı yalanla kim kararsa işte zalim bunlardır

Cemal Külünkoğlu Meali

Artık bundan sonra (haram ve helal konusunda) kim Allah'a karşı yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Bundan sonra Allah'a karşı kim yalan isnad ederse, işte onlar zalimlerdir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Artık bundan sonra Allah’a karşı kim yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.

Diyanet Vakfı Meali

Artık bundan sonra her kim Allah'a karşı yalan uydurursa, işte bunlar, zalimlerin ta kendisidirler.

Edip Yüksel Meali

Artık kim yalanları ALLAH'a yakıştırırsa, işte zalimler onlardır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Kim bundan sonra Allah'a karşı yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

demek ondan sonra Allah namına o yalanı kim uydurmuşsa artık onlar, o zalimlerdir

Erhan Aktaş Meali

Artık bundan sonra kim Allah adına yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.

Hasan Basri Çantay Meali

Artık kim bundan (ya'ni Tevratı getirib okudukdan) sonra Allaha karşı yalan uydurursa işte onlar zaalimlerin ta kendileridir.

Hayrat Neşriyat Meali

Artık bundan sonra, kim Allah'a karşı yalan uydurursa, işte onlar zâlimlerin ta kendileridir!

İlyas Yorulmaz Meali

Allahın indirdiği ayetlerden sonra, Allah adına kim yalan uydurursa, işte onlar zalimlerdir.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Herkim Tevrat-ı getirip okuduktan [³] sonra Allah/a karşı kendiliğinden yalan uydurursa işte onlar zâlim kimselerdir.*

Kadri Çelik Meali

İşte bundan sonra her kim Allah'a karşı yalan isnat ederse, işte onlar zalimlerdir.

Mahmut Kısa Meali

Bütün bunlardan sonra, artık her kim Allah adına yalan söyleyecek olursa, işte onlar, zâlimlerin ta kendileridir!

Mehmet Okuyan Meali

Bundan sonra kim Allaha yalan söylerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.

Mehmet Türk Meali

Artık kim, bundan sonra yalanlarını Allah’a yakıştırırsa işte onlar, zalimlerin ta kendileridir.

Muhammed Esed Meali

Ve artık bundan sonra kim Allah hakkında yalan uydurursa işte onlar zalimlerdir! 74

Mustafa Çavdar Meali

Bundan sonra kim asılsız hükümler uydurup Allah’a isnat ederse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. 10/17, 11/18-19

Mustafa İslamoğlu Meali

Ve her kim bundan böyle Allah’a iftira atarsa, işte kendilerine zulmedenler onlardır.[633]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ondan sonra Allah Teâlâ namına kim yalan yere iftirada bulunursa işte onlar zalîmdirler.

Suat Yıldırım Meali

Artık kim bundan sonra Allah adına yalan söylerse, işte onlar zalimlerin tâ kendileridir.

Süleyman Ateş Meali

Artık bundan sonra da kim Allah'a yalan uydurursa, işte onlar zalimlerdir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Tevrat’ı okuduktan sonra kendi yalanlarını Allah'a mal edenler yanlış yaparlar[*].*

Şaban Piriş Meali

93,94. -Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in kendine haram kıldıklarının dışında, İsrail oğullarına her yiyecek helal idi. “Eğer doğru söyleyenler iseniz Tevrat'ı getirip okuyun!” de. Bundan sonra kim Allah adına yalan uydurursa, onlar zalimlerin ta kendileridir.

Ümit Şimşek Meali

Bundan sonra kim Allah adına yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin tâ kendisidir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Artık bundan sonra kim yalan düzüp Allah'a iftira ederse böyleleri zalimlerin ta kendileridir.

Eski Anadolu Türkçesi

pes her kim yalan baġlaya Tañrı üzere yalanı, şundan śoñra; şunlardur žālimler.

Bunyadov-Memmedeliyev

Bundan sonra Allaha qarşı yalan uyduran şəxslər (yalnız özlərinə) zülm edənlərdir!

M. Pickthall (English)

And whoever shall invent a falsehood after that concerning Allah, such will be wrong doers.

Yusuf Ali (English)

If any, after this, invent a lie and attribute it to Allah, they are indeed unjust wrong-doers.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.