5 Aralık 2023 - 22 Cemaziye'l-Evvel 1445 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 93. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kullu-tta’âmi kâne hillen libenî isrâ-île illâ mâharrame isrâ-îlu ‘alâ nefsihi min kabli en tunezzele-ttevrâ(tu)(k) kul fe/tû bi-ttevrâti fetlûhâ in kuntum sâdikîn(e)

İsrail, Tevrat inmeden kendisine neleri haram ettiyse onlardan başka her çeşit yiyecek, İsrailoğullarına helaldi. De ki: Sözünüz doğruysa getirin Tevrat'ı da okuyun bakalım.

Bu âyet, Musevilerin itirazlarına cevaptır, çünkü onların dininde deve haramdır (Tesniye, 14, 6).

 Tevrat indirilmeden evvel, İsrail’in (Yakub peygamberin ve Yahudi kâhinlerin) kendine haram kıldıklarından başka, İsrailoğullarına bütün (temiz) yiyecekler helâl idi. De ki: "Şu halde eğer doğruysanız, (tahrif edilmemiş) Tevrat’ı getirin de onu okuyun (o zaman gerçek anlaşılıverir)."

Tevrat indirilmeden önce İsrail'in yani Yakub peygamberin kendine haram kıldığı şeyler dışında tüm yiyecekler İsrailoğullarına helal idi. Onlara de ki: “Tevrat'ı ortaya getirin de O'nu okuyun, eğer doğru sözlü iseniz.”

Tevrat'ın Mûsâ'ya indirilmesinden önce, İsrâil'in (Yâkub'un) kendisine haram kıldığının dışında, İsrâiloğulları'na her türlü yiyecek helâl idi. Onlara:
“Deve eti ve deve sütünün şeriatınızda haram kılındığı konusundaki sözünüz doğru ise eğer, Tevrât'ı getirin, doğruluğunuzu tasdik eden hükümleri okuyun bakalım” de.

Tevrat indirilmeden önce İsrail'in kendine haram kıldıklarının dışındaki bütün yiyecekler İsrailoğullarına helaldi. De ki: "Eğer doğru sözlü iseniz getirin Tevrat'ı da okuyun." [15]

15.Bu ayeti kerimede geçen İsrail, Hz. Ya`kub (a.s.)`dur. Bu ayeti kerime yahudilerin Resulullah (a.s.)`a "Sen İbrahim`in tevhid dini üzere olduğunu i... Devamı..

Tevrat indirilmeden evvel, İsrail'in kendine haram kıldıklarından başka, İsrailoğullarına bütün yiyecekler helal idi. De ki: 'Şu halde eğer doğruysanız, Tevrat'ı getirin de onu okuyun'.

Tevrat indirilmeden önce (Yakub'un nefsine haram kıldığından başka) yiyeceğin hepsi İsrailoğullarına halâl idi. Sen onlara! “-Eğer sadıklarsanız sahih Tevrat'ı getirin de onu güzelce okuyun” diye söyle.

Bütün yiyecekler, Yahudiler için helal idi. Tevrat inmeden evvel Yakub’un kendisine haram kıldığı şeyler müstesna. İşte Tevrat’ı getirin, (şu helaldir, şu haramdır demelerinizde) doğru iseniz, onu okuyun.

Tevrat indirilmeden önce, İsrâil'in/Yakup'un günah diyerek kendine yasakladığı şeyler dışında bütün yiyecekler İsrâiloğulları'na helâl idi. De ki: “Eğer söylediklerinizde samimi iseniz Tevrat'ı getirin de okuyun.”

Tevrat inmeden önce, Yakup'un kendisine, haram kıldığı şeylerden başka, her türlü yeyim, Yakup oğullarına helâl bulunuyordu, diyesin ki : «Eğer siz gerçekseniz, getiriniz Tevrat'ı, hemencek okuyunuz»

Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in (Yakup'un) kendisine haram kıldığı şeylerin dışında, yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helal idi. De ki: “Eğer söylediklerinizde samimi iseniz, haydi Tevrat'ı getirip okuyun!”

Bkz. 6/146Bazı Yahudilerin Hz. Peygamber’e; “Hem İbrahim’in dininden olduğunu söylüyorsun hem de deve eti yiyor ve deve sütü içiyorsun. Oysa İbrahim P... Devamı..

Benî İsrâîl’e Tevrat’ın nüzûlünden evvel Ya’kûb ’aleyhisselam bizzat nefsine harâm iylediği ta’âmdan gayri tekmîl ta’âmlara müsâ’ade idilmişdi ânlara di ki: "Eğer sâdık iseniz Tevrat’ı getiriniz ve okuyınız."

Tevrat'ın indirilmesinden önce İsrail'in kendisine haram ettiğinden başka bütün yiyecekler İsrailoğullarına helal idi. De ki: "Doğru sözlü iseniz Tevrat'ı getirip okuyun".

Tevrat indirilmeden önce, İsrail’in (Yakub’un) kendisine haram kıldığı dışında, yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helâl idi. De ki: “Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi Tevrat’ı getirip okuyun.”

Tevrat indirilmeden önce, İsrâil’in kendisine haram kıldıkları dışında, yiyeceklerin her türlüsü İsrâiloğulları’na helâl idi. De ki: “Doğru söylüyorsanız Tevrat’ı getirip okuyun!”

Tevrat'ın indirilmesinden önce, İsrail'in (Ya'kub'un) kendisine haram kıldıkları dışında, yiyeceğin her türlüsü İsrailoğullarına helâl idi. De ki: Eğer doğru sözlü iseniz, o zaman Tevrat'ı getirip onu okuyun.

Tevrat indirilmeden önce İsrail kendisine haram kılıncaya kadar İsrailoğullarına tüm yiyecekler helal idi. "Doğru sözlülerseniz Tevrat'ı getirip okuyun," de.

Tevrat indirilmeden önce, İsrail (Yakub)in kendisine haram kıldığı dışında, yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helal idi. De ki: "Eğer doğrulardan iseniz, haydi Tevrat'ı getirip okuyun".

Tevrat indirilmeden evvel İsrailin nefsine haram kıldığından başka yiyeceğin hepsi Beni İsraile halâl idi, de ki: haydi Tevratı getirin de onu güzelce okuyun eğer sadıksanız

Tevrât vahyedilmeden önce, *İsrâîl’in (Ya‘kûb peygamberin, yemin ederek) kendisine *harâm kıldıklarının (deve eti ve deve sütü) dışındaki bütün yiyecekler İsrâiloğullarına helâldi. (Resûlüm!) De ki: “(Ey yahûdîler!) Eğer (iddiânızda) doğruysanız Tevrât’ı getirin de onu okuyun.”

* Âyet-i kerîmede geçen “İsrâil”, Hz. Ya‘kûb’un [aleyhisselâm] lakabıdır. * Ya‘kûb [aleyhisselâm], günümüzde siyatik denilen bir rahatsızlığa maruz ka... Devamı..

Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in kendisine haram kıldıklarının dışında bütün yiyecekler İsrailoğulları'na helaldi. De ki: “Eğer doğru söylüyorsanız, haydi Tevrat'ı getirip okuyun.”

Tevrat indirilmezden evvel — Ya'kubun kendisine haram kıldığı şeylerden başka — yiyeceğin her türlüsü İsrail oğulları için helâl idi. De ki: «Eğer doğrucular iseniz Tevratı getirin de onu okuyun».

Tevrât indirilmeden önce (bir adağına binâen) İsrâîl'in (Ya'kub'un) kendine haram kıldığı şeyler(2) dışında, bütün yiyecekler İsrâiloğullarına helâl idi. De ki: “Eğer (iddiânızda)doğru kimseler iseniz, haydi Tevrât'ı getirin de onu okuyun!”

(2)Bu âyet-i kerîme yahudilerin Peygamber Efendimiz (asm)’a: “Sen İbrâhîm’in dîninden olduğunu zannediyorsun. Hâlbuki o, deve eti yemez, sütünü içmezd... Devamı..

(İsrailoğulları) "Tevrat indirilmeden önce İsrail’in kendi nefsine yasakladığı şeylerin dışında, İsrailoğullarına yiyeceklerin tümü helal idi" (diyorlar). Deki “Tevrat’ı getirin, eğer doğru söyleyenlerden iseniz, onu (her şeyin helal olduğuna dair iddianızı) okuyun.”

İsrailoğullarına yiyeceğin her türlüsü helal idi. Yalnız Tevrat bildirilmeden önce Yakup’un kendine haram kıldıkları helal değildi. Onlara de ki: «Haydi Tevrat’ı getirin de okuyun, eğer doğru sözlü kimselerseniz.»

Tevrat/ın indirilmesinden evvel İsrail/in kendisine haram kıldığı şeylerden başka yiyeceğin her biri [¹] İsrail oğullarına helâl idi. Onlara de ki dâvanızda gerçek iseniz haydi Tevrat-ı getirin de okuyun [²].

[1] Veya her nev'i.[2] Yahudiler «sen İbrahim dininde bulunduğunu iddia ediyorsun, halbuki o deve eti yemez, sütünü içmezdi» demeleri, veya «o haram o... Devamı..

Tevrat indirilmeden önce, Yakup’un [İsrail] kendisine haram kıldığı şeyler hariç, İsrailoğullarına bütün yiyecekler helaldi. Onlara de ki: “Eğer sözünüzde doğruysanız, Tevrat’ı getirip okuyunuz.”

Tevrat'ın indirilmesinden önce İsrail'in (Yakub'un) kendisine haram ettiğinden başka, bütün yiyecekler İsrail oğullarına helal idi. De ki: (Deve eti ve sütünün haram olduğu hususunda) “Doğru sözlü iseniz Tevrat'ı getirip okuyun.”

Diğer adı Yakup olan İsrail Peygamberin tedavi, adak, perhiz ve benzeri kişisel sebeplerle kendisine yasakladığı bazı yiyecekler hariç, Tevrat indirilmeden önce bütün temiz ve yararlı yiyecekler İsrail Oğulları’na helâl idi. İsrail Oğulları’nın bugün hâlâ geçerli kabul ettikleri yasaklar ve düzenlemeler, ancak Tevrat gönderildikten sonra ve o zamanın toplumsal ve kültürel şartlarına uygun olarak belirlenmiş geçici kanunlardı. Eğer bunlar kıyâmete kadar değiştirilemeyecek evrensel yasaklar olsaydı, başlangıçtan beri bütün şeraitlerde haram kılınmış olmaları gerekirdi. O hâlde, İsrail Oğulları’nın, Tevrat’taki bazı hukuki-toplumsal kuralları ve sınırlamaları zaman ve zeminin şartlarına göre yeniden düzenleyen bu son ilâhî mesajı inkâr etmeleri için ellerinde hiçbir delil, hiçbir geçerli mâzeret yoktur.
Ey Muhammed, onlara de ki:
“Eğer Kur’an’ın helâl kıldığı bu yiyeceklerin Allah tarafından ebediyen haram kılındığını öne sürüyorsanız ve iddianızda gerçekten samîmî iseniz, haydi Tevrat’ı getirin de okuyun! Okuyun ki, bu haramların evrensel olduğu iddianızı destekleyecek en küçük bir delilin bile Tevrat’ta bulunmadığını ve Son Elçiye iman etmenizi emreden Tevrat’a ihânet ettiğinizi herkes görsün!

Tevrat indirilmeden önce, İsrail’in (Yakub’un) kendi nefsine haram kıldığından başka, İsrail’in oğulları için bütün Yiyecekler halâl idi.
De ki:
-“Doğru söyleyen / sadık idiyseniz, hadi, getirin Tevrat’ı, okuyun!”.

Tevrat gönderilmeden önce, kendi kendilerine koydukları yasaklar dışında, İsrailoğullarına her türlü yiyecek helâldi. Resulüm! onlara şöyle de: " Eğer samimi iseniz, Tevrat’ı açıp okuyabilirsiniz. "

Tevrat gönderilmeden önce, İsrail’in (Yakup’un) kendisine haram kıldığı yiyecekler hariç hepsi İsrailoğullarına helaldi diyorlar. De ki: "Eğer doğru söylüyorsanız haydi Tevrat’ı getirip okuyun!"

Tevrat indirilmeden önce, [İsrail]’in [*] (Yakup’un) kendisine haram kıldıkları [*] dışında, İsrailoğullarına bütün yiyecekler helaldi. De ki: “Doğruysanız o zaman Tevrat’ı getirip onu okuyun!”

[İsrâîl] kelimesi İsrailoğulları’nın soylarının geldiği ilk atası olarak kabul edilen “Hz. Yakup” için kullanılmaktadır.,Burada sözü edilen özel haram... Devamı..

İsrâil’in (Yâkûb’un),¹ Tevrât’ın indirilişinden önce kendisine yasakladıkları dışında kalan tüm yiyecekler, İsrâil oğulları’na helâl idi.² (Ey Muhammed!) onlara: Eğer doğru söylüyorsanız, Tevrât’ı getirip okuyun.” de.

1 İsrâil: Hz. Yakub (a.s.)’ın lâkabı veya diğer adıdır. Bk. (Bakara: 40, Meryem: 58) İsrâil kelimesi, İbranice bir kelime olup; safvetullah (Allah’ın ... Devamı..

TEVRAT indirilmeden önce, İsrailoğulları’nın [günah diyerek] kendine yasakladığı şeyler dışında bütün yiyecekler onlara helal idi. ⁷³ De ki: “Eğer söylediklerinizde samimi iseniz Tevrat’ı getirin de onu okuyun!”

73 Buraya kadar surenin büyük bölümü Kur’an’ın ilahî kaynağı üzerinde durmuş ve Hz. Peygamber’e emanet edilen görevin -yani, insanları Allah’ın birliğ... Devamı..

Tevrat indirilmeden önce, İsrail’in kendine haram kıldıklarının dışında, İsrailoğullarına bütün yiyecekler helal idi. De ki: “Eğer iddianızda doğruysanız, Tevrat’ı getirip okuyun!” 6/146, 16/116

Tevrat indirilmeden önce İsrâil(oğullarının)[⁶³¹] kendisine haram kıldığı şeyler dışında bütün yiyecekler İsrâiloğullarına helâl idi.[⁶³²] De ki: “Hadi, eğer sözünüzün eriyseniz, getirin Tevrat’ı da okuyun da görelim!”

[631] Buradaki İsrâil’den kasıt İsrâiloğulları olsa gerektir. Yahudiler, kendileri için İsrâil adını yalın olarak kullanırlar. Tefsirlerde, İsrâil’den... Devamı..

Tevrat'ın indirilmesinden evvel -Yakub'un kendisine haram kıldıklarının dışında- yiyeceğin her çeşidi İsrailoğulları için helal idi! (Aşırı gittiğinizden dolayı size onlar haram kılındı) (Ey Muhammed) De ki: eğer iddianızda sadık kimselerseniz Tevrat'ı getirin de onu okuyun.

Tevrât indirilmeden önce, (İsrâi!oğullarının) kendisine harâm kıldığı şeyler dışında, İsrâil oğullarına bütün yiyecekler helâldi. De ki: "Doğru iseniz, Tevrât’ı getirip okuyun. "

Bütün taamlar, Tevrat'ın nüzûlünden evvel İsrailoğullarına helâl idi. İsrailin kendi nefsine haram kıldığı şeyler müstesna. De ki: «Eğer sâdık kimseler iseniz Tevrat'ı getiriniz de onu okuyuveriniz.»

Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in (yani Yâkub'un) kendi nefsine haram kıldığı hariç, diğer bütün yiyecekler İsrailoğullarına helâl idi. De ki: İşte meydan! İddianızda tutarlı iseniz Tevrat'ı getirip okuyun!

Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in kendisine haram kıldığı şeyler dışında, İsrail oğullarına bütün yiyecekler helaldi. De ki: "Doğru iseniz, Tevrat'ı getirip okuyun."

İsrâîl: Hz. Ya'kub'un unvânıdır.

Benî İsrâîl'e bütün yiyecekler helâl idi. Ancak Tevrât nâzil olmazdan evvel Ya'kûb kendi nefsine ba'zı şeyler harâm itdi. [³] (Yâ Muhammed) Onlara söyle ki: Eğer siz (Bunlar Benî İsrâîl'e harâmdır ve Tevrat'da yazılıdır didiğinizde) doğrı iseniz Tevrât'ı getirüb okuyınız.[⁴]

[3] Ya'kûb 'aleyhisselâmın dizlerinde şiddetli ağrılar hâsıl olmuşdı. Bu hastalıkdan kurtulur isem filan ve filan şeyleri kendime harâm iderim diye ne... Devamı..

(Yahudiler dedi ki)[1] Tevrat indirilmeden İsrail’in (Yakub’un)[2], kendine haram ettikleri dışında bütün yiyecekler İsrailoğullarına helaldir. De ki “İddianızda haklı iseniz Tevrat’ı getirin de okuyun bakalım.”

[1] "Dediler ki" kısmı tarafımızdan ilave edilmiştir. Bunun sebebi, daha sonra gelen ".. de ki," sözüdür. Yahudiler dayanaksız bir iddiada bulunarak İ... Devamı..

93,94. -Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in kendine haram kıldıklarının dışında, İsrail oğullarına her yiyecek helal idi. “Eğer doğru söyleyenler iseniz Tevrat'ı getirip okuyun!” de. Bundan sonra kim Allah adına yalan uydurursa, onlar zalimlerin ta kendileridir.

Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in (18) kendisine haram ettikleri dışında bütün yiyecekler İsrailoğullarına helâl idi. De ki: Getirin Tevrat'ı da okuyun, eğer sözünüzde haklı iseniz.

(18) Yakub’un.

Tevrat indirilmeden önce İsrail'in kendi nefsine haram kıldığı şeyler dışında tüm yiyecekler İsrailoğullarına helaldi. Onlara de ki: "Tevrat'ı ortaya getirin; doğru sözlü iseniz onu okuyun."

her ŧa'am oldı-y-ıdı ḥelāl ya'ķub oġlanlarına; įllā ol kim ḥarām eyledi ya'ķub gendüzi üzere, andan ilerü kim indürinile tevrįt. eyit: “pes getürüñ tevrįt’i oķın anı ger olasız girçekler.”

Barça yimegüñ ḥalāl‐ıdı Benī İsrā’īl ḳavmine illā ḥarām eylegen nesneYa‘ḳūb kendü nefsine Tevrīt inmezden burun. Eyit yā Muḥammed: Pes ge‐türüñ Tevrātı, oḳuñuz anı eger siz girçek olsañuz.

Tövrat göndərilməmişdən əvvəl İsrailin (Yə’qub peyğəmbərin) yalnız özü özünə haram etdiyi şeylərdən başqa bütün təamlar (yeməklər) İsrail övladına halal idi. (Ya Rəsulum! Yəhudilərə) de: “Əgər doğru danışanlarsınızsa, (düzgün, əsl) Tövratı gətirin və onu oxuyun!”

All food was lawful unto the children of Israel, save that which Israel forbade himself, (in days) before the Torah was revealed. Say: Produce the Torah and read it (unto us) if ye are truthful.

All food was lawful to the Children of Israel, except what Israel(420) Made unlawful for itself, before the Law (of Moses) was revealed. Say: "Bring ye the Law and study it, if ye be men of truth."

420 The Arabs ate the flesh of the camel, which is lawful in Islam, but it was prohibited by the Jewish Law of Moses (Leviticus 11:4). But that Law wa... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.