24 Ekim 2021 - 18 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 70. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Yâ ehle-lkitâbi lime tekfurûne bi-âyâti(A)llâhi veentum teşhedûn(e)

Ey kitap ehli, Allah'ın ayetlerini neden inkar edersiniz, halbuki onları görüp duruyorsunuz da.

Ey Kitap Ehli! Siz (peygamberlerinizin haklılığına ve kâhinlerinizin sapkınlığına) şahit olup dururken, ne diye Allah’ın ayetlerini (hükümlerini) inkâr edersiniz? (Çünkü işinize böyle gelmektedir!)

Ey bize de kitap verildi diyenler! Kendiniz Tevrat ve İncil'de görüp bilip dururken Allah'ın ayetlerini niçin örtbas ediyorsunuz?

Ey geçmiş kitapları sahiplenenler, kitaplarınızda doğruyu gördüğünüz halde, niçin Allah'ın âyetlerini, Muhammed'in peygamberliğini tasdik etmenizi gerektiren bilgileri, Kur'ân'ın hak kitap ve Muhammed'in hak peygamber olduğunu inkâr ediyorsunuz?

Ey kitap ehli! Göre göre Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz!

Ey Kitap Ehli, siz şahid olup dururken, ne diye Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz?

Ey ehli kitap (Hristiyan ve Yahudi'ler!) İncil ve Tevrat'ta Peygamberin vasfını görüp bilirken niçin Kur'ân'ı ve Peygamberi inkâr ediyorsunuz?

Ey ehl-i kitap! Göz göre göre neden Allah’ın ayetlerini inkâr ediyorsunuz?

Ey kitap ehli! Bizzat kendinizin şâhit olduğunuz Allah'ın mesajlarını niçin inkâr edersiniz?

Ey kitaplı olanlar! Allahın âyetlerin niçin tanımazsınız? Sizlerse tanıksınız

Ey Kitap ehli! Hakkı (gerçeği) bizzat bildiğiniz halde, Allah'ın mesajlarını ne diye inkâr ediyorsunuz?

Ey ehl-i kitâb Allâh’ın âyâtına niçün inanmıyorsınız, siz ânlara şâhid oldınız.

Ey Kitap ehli! Sizler göz göre göre Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz?

Ey Kitap ehli! (Gerçeğe) şahit olduğunuz hâlde, niçin Allah’ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz?

Ey ehl-i kitap! (Gerçeği) görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın âyetlerini inkâr edersiniz?

Kitap halkı! Tanık olduğunuz halde neden ALLAH'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz?

Ey kitap ehli! (gerçeği) gördüğünüz halde, niçin Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz?

Ey Ehli kitab! niçin Allahın âyetlerine küfrediyorsunuz? Halbuki görüb duruyorsunuz

Ey Kitap Ehli! Gerçeği bildiğiniz halde, niçin Allah'ın ayetlerini küfrediyorsunuz?¹*

Ey Kitablılar, kendiniz (Tevratda ve İncîlde) görüb ve bilib dururken Allahın âyetlerini neye inkâr ediyorsunuz?

Ey ehl-i kitab! Siz (hakikati) görüp durduğunuz hâlde, niçin Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz?(3)*

Ey kitap ehli! Doğruluğuna şahitler olmanıza rağmen, niçin Allah’ın ayetlerini inkâr ediyorsunuz?

Ey Kitap’lılar! Nasıl olur da siz gözünüz göre göre Allah’ın belgelerini tanımazsınız?

Ey ehl-i Kitap! Tevrat/ta ve İncil/de görüp dururken neye Allah/ın âyetlerini tanımıyorsunuz?

Ey kitab ehli! Sizler göz göre göre Allah'ın ayetlerini niçin inkâr ediyorsunuz?

Ey Kitap Ehli! Hz. Muhammed’in, Kutsal Kitapta size müjdelenen Son Elçi olduğuna kesin kanaat getirip buna bizzat tanık olduğunuz hâlde, Allah’ın ayetlerini niçin inkâr ediyorsunuz?

Ey Kitap ehli!
Siz şehadet / tanıklık ediyorken, niçin Allah’ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz?

Ey kitap ehli! (Gerçeği) gördüğünüz hâlde Allah’ın ayetlerini niçin inkâr ediyorsunuz?

Ey kitap ehli! Siz, Allah’ın âyetlerini göz göre göre niçin inkâr ediyorsunuz?

Ey geçmiş vahyin izleyicileri! Bizzat kendinizin şahit olduğu 53 Allah'ın mesajlarını neden inkar edersiniz?

Ey kitap ehli, bizzat kendiniz şahit iken göz göre göre niçin Allah’ın ayetlerine inanmıyorsunuz? 2/145-146, 6/20

Ey önceki vahyin mensupları! Bizzat kendiniz şahit olup dururken Allah’ın mesajlarını neden inkâr ediyorsunuz?

Ey Ehl-i kitap! Ne için Allah'ın âyetlerini inkar ediyorsunuz? Halbuki, siz görüp duyuyorsunuz.

Ey Ehl-i kitap! Siz de yanınızdaki kitaplarda doğruluğuna tanık olup dururken, Allah'ın âyetlerini ne diye inkâr ediyorsunuz?

Ey Kitap ehli, (gerçeği) gördüğünüz halde, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz?

Ey Ehl-i Kitap![1] Allah’ın ayetlerini ne diye örtüyorsunuz[2], halbuki doğru olduklarına şahitsiniz[3]?*

-Ey kitap ehli, göz göre göre niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz?

Ey Kitap Ehli! Bizzat şahit olduğunuz halde,(15) Allah'ın âyetlerini niçin inkâr ediyorsunuz?*

Ey Ehlikitap! Gerçeğe tanık olup durduğunuz halde, Allah'ın ayetlerini neden inkâr ediyorsunuz/Allah'ın ayetlerine neden nankörlük ediyorsunuz?!

iy kitāb ehli! nişe kāfir olursız Tañrı āyetlerine; şol ḥalde kim siz ŧanuķlıķ virürsiz?

İy kitāb ehli, niçün kāfir olursız Tañrı Ta‘ālā āyetlerine siz ḥaḳ iduġınaṭanuḳluḳ virürken?

Ey kitab əhli, Allahın ayələrinə şahid olduğunuz halda nə üçün (onları) inkar edirsiniz?

O People of the Scripture! Why disbelieve ye in the revelations of Allah, when ye (yourselves) bear witness (to theft truth ) ?

Ye People of the Book! Why reject ye the Signs of Allah, of which ye are (Yourselves) witnesses?


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.