18 Ağustos 2022 - 20 Muharrem 1444 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 68. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İnne evlâ-nnâsi bi-ibrâhîme lelleżîne-ttebe’ûhu vehâżâ-nnebiyyu velleżîne âmenû(k) va(A)llâhu veliyyu-lmu/minîn(e)

İbrahim'e gerçekten de en yakın olanlar, ona inananlarla bu Peygamberdir ve iman edenlerdir. Allah, inananların dostu ve yardımcısıdır.

Doğrusu, insanların İbrahim’e en yakın (ve layık) olanı, ona uyup (izinden giden) kimselerle, şu Peygamber (Hz. Muhammed) ve Ona iman edenlerdir. Allah, mü’minlerin velisidir.

İnsanların İbrahim'e en yakın olanı, O'na uyanlar, şu peygamber ve O'na iman edenlerdir. Allah ta, mü'minlerin en yakın dostu ve her türlü işlerini düzeltip yürütendir.

İnsanların İbrahim'e en yakın olanları, ona, onun sünnetine tâbi olanlardır, şu peygamber Muhammed'dir, bir de iman edenlerdir. Allah mü'minlerin velisi, koruyucusu, emrinde oldukları otoritedir.

Şüphesiz insanların İbrahim'e en yakın olanları ona uyanlar, bu peygamber ve iman edenlerdir. Allah da iman edenlerin dostudur.

Doğrusu, insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar ve bu peygamber ile iman edenlerdir. Allah, mü'minlerin velisidir.

Gerekten İbrahim Aleyhisselâm'a insanların en yakını, zamanında ona bağlı olanlarla şu Peygamber (Hazreti Muhammed Aleyhisselâm) ve ona iman edenlerdir (müminlerdir). Allah müminlerin yardımcısıdır.

Gerçekten İbrahim’e en yakın olan insanlar, Ona tabi olanlar ile bu Peygamber ve Müminler(Müslümanlar)dir. Şüphesiz Allah, Müminlerin yakını ve sahibidir.

Muhakkak ki İbrâhim'e en yakın olanlar, ona uyanlar ile şu Peygamber ve müminlerdir. Allah ise iman edenlerin dostu ve koruyucusudur.

İbrahim'e en yakın olan, ona uymuş olanlar, işbu Peygamberle inanlı olanlardır, inanan kimselerin Allah dostudur

Gerçekten insanların İbrahim'e en yakın olanı, elbette (zamanında) ona uymuş olanlar ile (onun tebliğ ettiği tevhid inancını yeniden canlandıran) be Nebî (Muhammed) ve ona iman edenlerdir. Allah da inananların yardımcısı ve koruyucusudur.

Hz. İbrahim’e yakın olmak; onun gittiği sırat-ı müstakim’den gitmek, onun gibi şeksiz ve katıksız imana sahip olmak, Rabbe gönülden teslim olmak, onun... Devamı..

İbrâhîm’in i’tikâdına ri’âyet idenler Muhammed aleyhisseslam ve ânın ümmetidir. Allâh mü’minlerin velîsidir.

Doğrusu İbrahim'e en yakın olanlar, ona uyanlar, bu Peygamber ve inananlardır. Allah inananların dostudur.

Şüphesiz, insanların İbrahim’e en yakın olanı, elbette ona uyanlar, bir de bu peygamber (Muhammed) ve mü’minlerdir. Allah da mü’minlerin dostudur.

İnsanların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar, şu Peygamber (Muhammed) ve (ona) iman edenlerdir. Allah müminlerin dostudur.

İnsanların İbrahim'e en yakın olanları, onu izleyenler, bu peygamber ve inananlardır. ALLAH inananların egemeni ve dostudur.

Doğrusu onların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar, şu Peygamber ve iman edenlerdir. Allah da müminlerin dostudur.

Doğrusu insanların İbrahime en yakını her halde onun izince gidenler ve şu Peygamber ve iyman edenlerdir, Allah da mü'minlerin velîsidir

İnsanların İbrahim'e en yakın olanları ona tabi olanlar, bu Nebi¹ ve iman edenlerdir. Allah, mü'minlerin velisidir.

1- Nebi Muhammed.

Hakıykat, İbrâhîme insanların en yakıyni, her halde (zamanında) ona tâbi olanlarla şu Peygamber ve (şu) îman edenlerdir. Allah, o îman edenlerin yâri (yardımcısı) dır.

Şübhesiz ki İbrâhîm'e insanların en yakını, elbette ona tâbi' olanlar ile bu peygamber(Muhammed) ve (ona) îmân edenlerdir. Allah ise, mü'minlerin dostudur.

İbrahim’e insanlardan en yakın olan, (İbrahim zamanında yaşayıp) o na tabi olanlar, işte bu peygamber ve iman edenlerdir. Allah inananların koruyucusudur.

İbrahim’e en yakın olanlar ona uyanlar, bu bir peygamber, bir de Allah’a inananlardır. Allah inananların koruyucusudur.

Şüphe yok ki İbrahim/e en yakın olanlar [⁵] kendisine tâbi olanlar ile bu peygamber, bir de ona iman edenlerdir. Allah mü/minlerin yârı ve işlerini görenidir.

[5] İbrahim Aleyhisselâma hususiyeti olanlar dinine kemal derece münasebeti olanlar.

Elbette insanlardan İbrahim’e en yakın olanlar; ona uyanlar, bu peygamber ve inananlardır. Allah ise inananların dostudur.

Doğrusu İbrahim'e en yakın olanlar; ona uyanlar, (hakeza) bu Peygamber ve iman edenlerdir. Allah iman edenlerin velisidir.

Bu durumda, insanlar içerisinde İbrahim’e en yakın olanlar; öncelikle onun zamanında kendisine uyanlar, onun tebliğ ettiği tevhid inancını yeniden canlandırıp bütün berraklığıyla insanlığa sunan bu Elçi ve onun izinden giden bu müminlerdir! İşte, gerçek anlamda inananlar bunlardır. Allah da inananların yardımcısı, dostu, koruyucusu ve velisidir. Bütün bunlara rağmen;

İbrahim’e İnsanlar’ın en yakın bağlıları, ona tâbi’ olanlar, şu Nebiyy ve iman edenlerdir.
Allah Müminler’in veliyysidir.

İbrahim'i en çok sevenler elbetteki ona ilk uyanlardır, sonra Muhammed, sonra da ona inananlar gelir. Allah ise bütün inananları kucaklar.

Şüphesiz, insanların İbrahim’e en yakın olanı, elbette İbrahim’in uyduğu İslam yoluna uyanlar, bir de aranızdaki Nebi ve Müminlerdir. Allah bütün Müminlerin dostudur.

İnsanların İbrahim’e en yakın olanı, ona uyanlar, şu peygamber (Muhammed) ve (ona) iman edenlerdir. [*] Allah müminlerin dostudur. [*]

Bu ayet hakikate ve değerlere sahip çıkmanın söylemle değil, eylemle mümkün olduğunu göstermektedir.,Benzer mesajlar: Bakara 2:257; Mâide 5:55-56; En‘... Devamı..

Gerçekten insanların İbrahim’e en yakın olanı, (zamanında) ona uyanlar, şu Peygamber ve Müslümanlardır. Allah da işte o Müslümanların dostudur.¹

1 Yahûdîlerin reislerinden birisi, Peygamberimize gelerek: “Ey Muhammed! İyi biliyorum ki insanların içerisinde İbrahim’in dinine, senden ve senin dış... Devamı..

Gerçekte İbrahim’e en yakın olanlar, muhakkak ki -bu Peygamber’in ve [o’na] inanan herkesin yaptığı gibi- o’na tâbi olanlardır; Allah da inananlara yakındır.

Doğrusu İbrahim’e en yakın olanlar, ona uyanlarla, şu nebi ve ona iman edenlerdir. Zira Allah, müminlerin velisi/dostudur. 6/161, 60/4, 7/196, 2/257

Gerçekte İbrahim’e en yakın olanlar ona uyanlardır; tıpkı işte bu nebi ve ona iman edenler gibi: Tabii ki Allah inananların tümüne yakındır.

Şüphe yok ki, İbrahim'e nâsın en yakını, O'na tâbi olmuş olanlardır. Ve bu Peygamberdir ve imân eden kimselerdir. Allah Teâlâ ise mü'minlerin velîsidir.

İnsanlar içinde İbrâhim'e en yakın olanlar, ona tâbi olanlar, bu Peygamber ve bu Peygambere iman edenlerdir. Allah müminlerin dostudur.

Doğrusu, insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar, bu peygamber ve mü'minlerdir. Allah da mü'minlerin dostudur.

İbrâhîm'e nâsın en yakını ve en evlâsı ona (zamânında) tâbi' olanlar ve bu nebî (Muhammed 'aleyhisselâm) ile onun getirdiği kitâb ve dîne îmân iyleyenlerdir. Allâh mü'minlerin velîsidir (dostı ve yardımcısıdır).

İnsanların İbrahim'e en yakın olanı, onun izinden gidenler ile bu Nebi (Muhammed) ve ona inanıp güvenenlerdir. Bütün müminlerin en yakını (velisi) Allah’tır.

Doğrusu İbrahim'e en yakın olanlar, Ona uyanlarla şu peygamber ve iman edenlerdir. Allah, müminlerin velisidir.

İnsanlardan İbrahim'e en yakın olanlar ise, ona uyanlar ile şu Peygamber ve ona iman edenlerdir. Allah da mü'minlerin dostu ve yardımcısıdır.

Şu bir gerçek ki, insanların İbrahim'e gönülce en yakın olanları, elbette ona uyanlar, bu peygamber, bir de iman sahipleridir. Allah, müminlerin Velî'sidir.

bayıķ ādemįlerüñ yaķınıraġı yā ḥaķluraġı ibrāhįm’e, anlardur kim uydılar aña; daħı uşbu peyġamber daħı anlar kim įmān getürdiler daħı Tañrı mü’minlerüñ arķa viricisidür.

Taḥḳīḳ lāyıḳ olġan İbrāhīme, özine uyanlardan. Daḫı uşbu nebīdür daḫıīmān getürenlerden. Tañrı Ta‘ālā nāṣırıdur mü’minlerüñ

Şübhəsiz ki, insanların İbrahimə ən yaxın olanı onun ardınca gedənlər, bu Peyğəmbər (Muhəmməd) və ona iman gətirənlərdir. Allah mö’minlərin dostudur!

Lo! those of mankind who have the best claim to Abraham are those who followed him, and this Prophet and those who believe (with him); and Allah is the Protecting Friend of the believers.

Without doubt, among men, the nearest of kin to Abraham, are those who follow him, as are also this Messenger and those who believe: And Allah is the Protector of those who have faith.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.