11 Aralık 2023 - 28 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 65. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yâ ehle-lkitâbi lime tuhâccûne fî ibrâhîme vemâ unzileti-ttevrâtu vel-incîlu illâ min ba’dih(i)(c) efelâ ta’kilûn(e)

Ey kitap ehli, ne diye İbrahim hakkında çekişip tartışırsınız? Tevrat da ondan sonra inmiştir, İncil de. Akıl etmiyor musunuz ki?

 Ey Kitap Ehli! İbrahim konusunda ne diye (boş yere) çekişip tartışıyorsunuz? Halbuki Tevrat da, İncil de ancak ondan sonra indirilmiştir. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz?

Allah bize de kitap gönderdi diyen Yahudi ve Hıristiyanlar! İbrahim'in kendi dininizde olduğu konusunda niçin tartışıyorsunuz? Tevrat ve İncil'in kendisinden uzun zaman sonra vahyedildiğini görüp bildiğiniz halde, hâlâ aklınızı kullanmayacakmısınız?

“Ey geçmiş kitapları sahiplenenler, İbrahim hakkında deliller getirerek niçin tartışıyorsunuz? Halbuki Tevrat ve İncil, kesinlikle ondan sonra indirildi. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?”

Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışmaya giriyorsunuz ki? Tevrat da İncil de ondan sonra indirilmiştir. Akıl etmiyor musunuz!

65.İbnu İshak`ın Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre, Necran hıristiyanları ile yahudi bilginleri Resulullah (a.s.)`ın yanında topland... Devamı..

'Ey Kitap ehli, İbrahim konusunda ne diye tartışıp duruyorsunuz? Tevrat da, İncil de ancak ondan sonra indirilmiştir. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz?'

Ey ehl-i kitap (Hristiyanlar ve Yahudîler)! Herbiriniz kendi yanlış inancına göre, İbrahim bizim dinimiz üzeredir, diyerek neye çekişip duruyorsunuz. Gerek İncil, gerek Tevrat ancak ondan sonra indirildi. Hal böyle iken, artık, bizim dinimizde idi, diye iddianızın bâtıl olduğunu anlamaz mısınız?

Ey ehl-i kitap! İbrahim konusunda neden mücadele ediyorsunuz? (Onun Hıristiyan ve Yahudi olduğunu söylüyorsunuz.) Hâlbuki Tevrat ve İncil, ondan sonra indiler. Hiç düşünmeyecek misiniz?

Ey kitap ehli! İbrâhim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Halbuki Tevrat ve İncil, kesinlikle ondan sonra indirildi. Siz hiç aklınızı kullanmıyor musunuz?

Ey kitaplı olanlar! İbrahim üzerine niçin çekişirsiniz? Tevrat ile İncil ondan sonra inmiştir, anlamıyor musunuz?

Ey Kitap Ehli! “Neden İbrahim hakkında (O bir Yahudi miydi yoksa bir Hıristiyan mıydı diye) tartışıp duruyorsunuz? Oysa Tevrat da İncil de şüphesiz ondan sonra indirilmiştir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?”

Ey Ehl-i kitâb! İbrâhîm hakkında niçün mubâhase idiyorsunuz? Tevrat ve İncil ândan sonra gönderildi, bunı anlamıyacak mısınız?

Ey Kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Tevrat da, İncil de şüphesiz ondan sonra indirilmiştir. Akletmiyor musunuz?

Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz. Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz?

Ey Ehl-i kitap! İbrâhim hakkında niçin tartışırsınız? Oysa Tevrat da İncil de kesinlikle ondan sonra indirildi. Hiç düşünmüyor musunuz?

Ey ehl-i kitap! İbrahim hakkında niçin çekişirsiniz? Halbuki Tevrat ve İncil, kesinlikle ondan sonra indirildi. Siz hiç düşünmez misiniz?

Ey kitap halkı, neden İbrahim hakkında tartışıp duruyorsunuz? Oysa İncil de Tevrat da ondan sonra indirildi. Aklınızı kullanmaz mısınız?

Ey Kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz?

Ey Ehli kitab! niçin İbrahim hakkında münakaşa ediyorsunuz? Halbuki Tevrat ve İncil ancak ondan sonra indirildi bunu da mı akl etmiyorsunuz?

Ey ehl-i kitap, niçin İbrâhîm hakkında (o yahûdî veya hıristiyandı diyerek) tartışıyorsunuz? Hâlbuki Tevrât da İncîl de ondan sonra vahyedilmiştir. (Siz hiç) düşünmüyor musunuz?

Ey Kitap Ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysaki Tevrat da İncil de ondan sonra indirildi. Bunu akletmiyor musunuz?

Ey ehl-i Kitab, İbrâhîm hakkında neye çekişib duruyorsunuz? Tevrat da İncîl de (daha evvel değil) ancak ondan sonra indirilmişdir. (Buna da) aklınız ermiyor mu?.

Ey ehl-i kitab! İbrâhîm hakkında niçin münâkaşa ediyorsunuz? Hâlbuki Tevrât ve İncîl, ancak ondan sonra indirildi. Hiç akıl erdirmez misiniz?

Ey kitap ehli! Niçin İbrahim hakkında çekişip duruyorsunuz. Tevrat da, İncil de İbrahim den sonra indirilmiştir. Akletmiyor musunuz?

Ey Kitap’lılar! İbrahim üzerinde ne çekişip duruyorsunuz? Tevrat da, İncil de ancak ondan sonra bildirilmiştir. Yine de aklınız yatmıyor mu?

Ey ehl-i Kitap: İbrahim hakkında [²] neye çene çalıyorsunuz? Tevrat ile İncil ancak ondan sonra indirilmiştir. Hâlâ buna akıl erdiremiyor musunuz. [³]

[2] Yahudiler, hıristiyanlar İbrahim Alevhisselâm bizdendir diye birbiriyle çekişirlerdi.[3] Daha mezhebinizin bâtıl olduğunu düşünemiyor musunuz?... Devamı..

Ey Kitap ehli! Tevrat’ın da İncil’in de kendisinden (çok) sonra indiğini bildiğiniz hâlde İbrahim hakkında neden tartışıyorsunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?

Ey kitab ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Tevrat da İncil de şüphesiz ondan sonra indirilmiştir. Akıl etmiyor musunuz?

Ey Kitap Ehli, ne diye İbrahim hakkında o bir Yahudi miydi, yoksa bir Hıristiyan mıydı diye tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da, İncil de, ondan sonra indirilmiştir. Yahudilik Tevrat’ın, Hıristiyanlık ise İncil’in gönderilmesinden sonra, zamanla değiştirilip bu günkü biçimini almış olduğuna göre, bu kitaplar indirilmeden çok önceleri yaşamış olan İbrahim Peygamberin Yahudi veya Hıristiyan olduğunu nasıl iddia edebiliyorsunuz?Hiç düşünmüyor musunuz?

-“Ey Kitap ehli! Niçin İbrahim hakkında karşılıklı tartışıyorsunuz?
Tevrat da, İncil de ancak ondan sonra indirildi.
Akletmez misiniz?”.

Ey ehlikitap! Niçin İbrahim hakkında çekişip duruyorsunuz? Tevrat da İncil de ondan sonra indirilmiştir. Hiç kafanız çalışmıyor mu sizin?

Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz! Oysa Tevrat ve İncil İbrahim’den sonra gönderilmiştir. Hiç düşünmüyor musunuz? İbrahim’in Yahudilikle, Hristiyanlıkla ilgisi yoktur! Kendi kafanıza göre ürettiğiniz Yahudilik ve Hristiyanlık İbrahim’den sonradır!

Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? (Oysa) Tevrat ve İncil ondan sonra indirilmişti. Akıl etmiyor musunuz?

Ey kitap ehli! Tevrât¹ da İncil² de kendisinden sonra indirildiği halde siz, ne diye İbrahim hakkında tartışıyorsunuz? Bunu hâla anlamayacak mısınız?³

1 Tevrat: Allah’ın Hz. Musa (a.s)’a gönderdiği ve Kur’an’da ismi zikredilen dört büyük kitaptan ilkidir. Tevrat kelime olarak; kanun, birlik, anlaşma,... Devamı..

EY GEÇMİŞ vahyin izleyicileri! Tevrat ve İncil’in kendisinden [uzun zaman] sonra vahyedildiğini gördüğünüz halde İbrahim hakkında neden tartışıyorsunuz? ⁵¹ Aklınızı kullanmıyor musunuz?

51 Yani, o’nun uyguladığı ilkelerin, Tevrat’ı Allah’ın mutlak kanunu olarak gören Yahudi itikadının mı, yoksa birçok konuda bu itikat ile çelişen Hris... Devamı..

Ey kitap ehli, İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Hâlbuki Tevrat da İncil de ondan sonra indirilmiştir. Aklınızı kullanmıyor musunuz? 3/66

Ey kitap ehli! Neden İbrahim hakkında tartışıp duruyorsunuz? Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirildi. Akletmiyor musunuz?

Ey kitap ehli; İbrahim hakkında ne hakla çekişip duruyorsunuz? (Hz. İbrahim'in de sizlerin dininde olduğunu iddia edip duruyorsunuz) Oysa Tevrat da İncil de ondan sonra indirilmiştir. (İbrahim a.s.'in yahudi veya nasrani dinine mensup olması mümkün olabilir mi?) Buna da aklınız ermiyor mu?

Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz. Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç akletmiyor musunuz

«Ey ehl-i kitap! Ne için İbrahim hakkında muhasemede bulunuyorsunuz? Tevrat ve İncil ise ondan sonra indirilmiştir. Bunu anlayamıyor musunuz?»

Ey Ehl-i kitap! Tevrat da, İncîl de kendisinden çok sonra gönderildikleri halde, ne diye İbrâhim hakkında iddialaşıyorsunuz? Buna da mı akıl erdiremiyorsunuz?

Ey Kitap ehli, neden İbrahim hakkında tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Düşünmüyor musunuz?

Ey Ehl-i Kitâb! İbrâhîm hakkında ne içün mubâhase ve nez' idiyorsunuz (Yahûdî idi, nasrânî idi gibi iddi'âlarda bulunuyorsunuz) Halbuki Tevrât ve İncîl İbrâhîm'den sonra nâzil oldı. (Yahûdîlik Mûsâ ve hristiyanlık 'Îsâ 'aleyhisselâmdan olub onlar ise İbrâhîm'den binlerce sene sonra geldiklerinden İbrâhîm'in yahûdî veyâ nasrânî olması muhâldir) Bunı ta'akkul idüb düşünmüyor mısınız?

Ey Ehl-i Kitap![*] İbrahim hakkında niye tartışıyorsunuz? Tevrat da İncil de ondan sonra indirildi. Aklınızı kullanmaz mısınız?

[*] Kitaplarında uzman olan kişiler

-Ey kitap ehli, İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Tevrat da İncil de şüphesiz ondan sonra indirilmiştir. (Bu kadar da) düşünmüyor musunuz?

Ey Ehl-i Kitap! İbrahim hakkında niçin tartışıp duruyorsunuz? Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Hiç akıl etmiyor musunuz?

Ey Ehlikitap! İbrahim hakkında neden çekişiyorsunuz? Tevrat da İncil de ondan sonra indirildi. Hâlâ aklınızı işletmeyecek misiniz?

iy kitāb ehli! nişe ŧartışırsız ibrāhįm ḥaķķında daħı indürinilmedi tevrįt daħı incįl, illā andan śoñra; añlamaz mısız?

İy kitāb ehli, niçün ḥüccet eylersiz İbrāhīmde? Tevrāt inmedi daḫı İncīlinmedi illā İbrāhīmden ṣoñra. Pes niçün uṣlanmazsız?

Ey kitab əhli, nə üçün İbrahim barəsində höcətləşirsiniz? Tövrat da, İncil də ancaq ondan sonra nazil edilmişdir, məgər başa düşmürsünüz?

O People of the Scripture! Why will ye argue about Abraham, when the Torah and the Gospel were not revealed till after him? Have ye then no sense?

Ye People of the Book! Why dispute ye about Abraham, when the Law and the Gospel Were not revealed Till after him? Have ye no understanding?


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.