2 Aralık 2020 - 16 Rebiü'l-Ahir 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 58. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Żâlike netlûhu ‘aleyke mine-l-âyâti ve-żżikri-lhakîm(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Ey Resulüm!) Bunları Biz sana ayetlerden ve hikmetli Zikirden (Kur'an'dan) okuyup (öğretmekteyiz).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Bunları, sana ayetlerimizden ve doğrulukla hükmeden Kur'an'dan okuyoruz.

Abdullah Parlıyan Meali

Bu bildirdiklerimiz sana ilettiğimiz mesajlardan ve hikmet yüklü haberlerdendir.

Ahmet Tekin Meali

Bu bilgileri biz sana âyetlerden ve hikmetlerle dolu hükümranlık sağlayan, okunması ibadet olan, övünç kaynağı, muhkem Kur'ân'dan okuyoruz.

Ahmet Varol Meali

Bizim sana okuduğumuz bu şeyler ayetlerden ve hikmetli zikir (Kur'an-ı Kerim)'dendir. [9]*

Ali Bulaç Meali

Bunları biz sana ayetlerden ve hikmetli zikr'den (Kur'an'dan) okuyoruz.

Ali Fikri Yavuz Meali

Geçmiş peygamberlere âit bu hükümleri âyetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dan Cebrâil vasıtasıyla biz sana okuyoruz.

Bahaeddin Sağlam Meali

Bunlar, sana okuduğumuz ayet(mucize)ler ve yerli yerinde bir mesajdır.

Bayraktar Bayraklı Meali

Bu bildirdiklerimizi, sana âyetlerden ve hikmet dolu Kur'ân'dan okuyoruz.

Besim Atalay Meali

İşte bu, sana okuduğumuz âyetlerdendir, bilge olan Kur'andandır

Cemal Külünkoğlu Meali

(Ey Muhammed!) Bu bildirdiklerimiz, sana ilettiğimiz mesajlardan ve hikmet yüklü haberlerdendir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Sana okuduğumuz bunlar, ayetlerden ve hikmet dolu Kuran'dandır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

(Ey Muhammed!) Bunu (bildirdiklerimizi) biz sana âyetlerden ve hikmet dolu Kur’an’dan okuyoruz.

Diyanet Vakfı Meali

(Resûlüm!) Bu söylenenleri biz sana âyetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz.

Edip Yüksel Meali

Sana bu okuduklarımız, ayetlerden ve hikmetli mesajdandır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

İşte bu sana okuduğumuz, âyetlerden ve hikmetli Kur'ân'dandır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

İşte o hüküm, biz onu sana bu âyetlerden ve hikmetli zikirden peyderpey okuyorz

Erhan Aktaş Meali

Bu sana anlattıklarımız, ayetlerden ve hakim¹ olan Zikir'dendir².*

Hasan Basri Çantay Meali

(Bu hükümler, bu vak'alar yok mu?) biz bunları sana âyetlerden, hikmet dolu Kur'andan okuyoruz.

Hayrat Neşriyat Meali

(Ey Resûlüm!) Bu (anlatılanlar) ki, onu sana âyetlerden ve hikmetli olan zikirden(Kur'ândan) okuyoruz.

İlyas Yorulmaz Meali

Bu, sana okuduklarımız, her şeye hüküm veren (Allah)ın öğütleri ve ayetleridir.

İsmail Hakkı İzmirli

Sana tilâvet ettiğimiz bu kıssalar nübüvvet alâmetlerinden, muhkem olan [⁸] Kur/an/dandır.

Kadri Çelik Meali

Bunları biz sana ayetlerden ve hikmetli zikirden (Kur'an'dan) okuyoruz.

Mahmut Kısa Meali

İşteBiz bunları, hakîkati tüm berraklığıyla ortaya koyan ilâhî ayetler ve hikmetli öğütler olarak sana vahiy yoluyla okuyoruz:

Mehmet Türk Meali

(Ey Muhammed!) Bunları Biz, sana âyetlerden ve hikmet dolu Kur’an’dan okuyoruz.

Muhammed Esed Meali

BU BİLDİRDİKLERİMİZ, sana ilettiğimiz mesajlardan ve hikmet yüklü haberlerdendir. 46

Mustafa Çavdar Meali

İşte bunlar, hükümleri doğru Kuran’dan sana ilettiğimiz ayetlerdendir. 15/9, 20/99

Mustafa İslamoğlu Meali

İşte Biz bütün bunları, sana (peygamberliğe ilişkin) deliller ve el-Hakîm’in öğüdü kabilinden anlatıyoruz.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Bunu sana âyetlerden ve zikr-i hakîmden tilâvet ediyoruz.

Suat Yıldırım Meali

Ey Resulüm! işte bunlar, bu vak'alar, sana bildirdiğimiz âyetlerden ve hikmet dolu Kur'ân'dandır.

Süleyman Ateş Meali

İşte bu sana okuduğumuz, o ayetlerden ve o hikmetli Zikir(Kitap)dandır.

Süleymaniye Vakfı Meali

“Bunları sana, ayetlerimizden; hikmetlerle dolu o Zikir’den[*] okumaktayız.”*

Şaban Piriş Meali

Sana okuduğumuz bunlar, ayetlerden ve hikmet sahibi, Zikir/Kur'an'dandır.

Ümit Şimşek Meali

İşte bu kıssalar, sana okuduğumuz âyetlerden ve hikmetli Kur'ân'dandır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İşte bu sana ayetlerden ve hikmetlerle dolu Zikir'den okuduğumuzdur.

Bunyadov-Memmedeliyev

(Ya Rəsulum!) Bunları ayələrdən və himətlə dolu olan zikrdən (Qur’andan Cəbrail vasitəsilə) sənə söyləyirik.

M. Pickthall (English)

This (which) We recite unto thee is a revelation and a wise reminder.

Yusuf Ali (English)

"This is what we rehearse unto thee of the Signs and the Message of Wisdom."


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.