25 Haziran 2021 - 15 Zi'l-ka'de 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 58. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Żâlike netlûhu ‘aleyke mine-l-âyâti ve-żżikri-lhakîm(i)

(Ey Resulüm!) Bunları Biz sana ayetlerden ve hikmetli Zikirden (Kur'an'dan) okuyup (öğretmekteyiz).

Bunları, sana ayetlerimizden ve doğrulukla hükmeden Kur'an'dan okuyoruz.

Bu bildirdiklerimiz sana ilettiğimiz mesajlardan ve hikmet yüklü haberlerdendir.

Bu bilgileri biz sana âyetlerden ve hikmetlerle dolu hükümranlık sağlayan, okunması ibadet olan, övünç kaynağı, muhkem Kur'ân'dan okuyoruz.

Bizim sana okuduğumuz bu şeyler ayetlerden ve hikmetli zikir (Kur'an-ı Kerim)'dendir. [9]*

Bunları biz sana ayetlerden ve hikmetli zikr'den (Kur'an'dan) okuyoruz.

Geçmiş peygamberlere âit bu hükümleri âyetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dan Cebrâil vasıtasıyla biz sana okuyoruz.

Bunlar, sana okuduğumuz ayet(mucize)ler ve yerli yerinde bir mesajdır.

Bu bildirdiklerimizi, sana âyetlerden ve hikmet dolu Kur'ân'dan okuyoruz.

İşte bu, sana okuduğumuz âyetlerdendir, bilge olan Kur'andandır

(Ey Resul!) Biz bunları hakikati tüm aydınlığıyla ortaya koyan ilahi ayetler ve hikmetli öğütler olarak sana vahiy yoluyla (Kur'an'dan) okuyup (öğretiyoruz).

Sana okuduğumuz bunlar, ayetlerden ve hikmet dolu Kuran'dandır.

(Ey Muhammed!) Bunu (bildirdiklerimizi) biz sana âyetlerden ve hikmet dolu Kur’an’dan okuyoruz.

(Resûlüm!) Bu söylenenleri biz sana âyetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz.

Sana bu okuduklarımız, ayetlerden ve hikmetli mesajdandır.

İşte bu sana okuduğumuz, âyetlerden ve hikmetli Kur'ân'dandır.

İşte o hüküm, biz onu sana bu âyetlerden ve hikmetli zikirden peyderpey okuyorz

Bu sana anlattıklarımız, ayetlerden ve hakim¹ olan Zikir'dendir².*

(Bu hükümler, bu vak'alar yok mu?) biz bunları sana âyetlerden, hikmet dolu Kur'andan okuyoruz.

(Ey Resûlüm!) Bu (anlatılanlar) ki, onu sana âyetlerden ve hikmetli olan zikirden(Kur'ândan) okuyoruz.

Bu, sana okuduklarımız, her şeye hüküm veren Allah’ın öğütleri ve ayetleridir.

Sana tilâvet ettiğimiz bu kıssalar nübüvvet alâmetlerinden, muhkem olan [⁸] Kur/an/dandır.*

Bunları biz sana ayetlerden ve hikmetli zikirden (Kur'an'dan) okuyoruz.

İşteBiz bunları, hakîkati tüm berraklığıyla ortaya koyan ilâhî ayetler ve hikmetli öğütler olarak sana vahiy yoluyla okuyoruz:

İşte, Hikmetli Öğüt’ den ve Âyetler’den sana okuyoruz.

Bu, sana [tilavet] etmekte (okuyup aktarmakta) olduğumuz ayetlerden ve doğru hükümler içeren hatırlatma(lar)dandır.

(Ey Muhammed!) Bunları Biz, sana âyetlerden ve hikmet dolu Kur’an’dan okuyoruz.

BU BİLDİRDİKLERİMİZ, sana ilettiğimiz mesajlardan ve hikmet yüklü haberlerdendir. 46

İşte bunlar, hükümleri doğru Kuran’dan sana ilettiğimiz ayetlerdendir. 15/9, 20/99

İşte Biz bütün bunları, sana (peygamberliğe ilişkin) deliller ve el-Hakîm’in öğüdü kabilinden anlatıyoruz.

Bunu sana âyetlerden ve zikr-i hakîmden tilâvet ediyoruz.

Ey Resulüm! işte bunlar, bu vak'alar, sana bildirdiğimiz âyetlerden ve hikmet dolu Kur'ân'dandır.

İşte bu sana okuduğumuz, o ayetlerden ve o hikmetli Zikir(Kitap)dandır.

“Bunları sana, ayetlerimizden; hikmetlerle dolu o Zikir’den[*] okumaktayız.”*

Sana okuduğumuz bunlar, ayetlerden ve hikmet sahibi, Zikir/Kur'an'dandır.

İşte bu kıssalar, sana okuduğumuz âyetlerden ve hikmetli Kur'ân'dandır.

İşte bu sana ayetlerden ve hikmetlerle dolu Zikir'den okuduğumuzdur.

şol, oķıruz anı üzerüñe, āyetlerden; daħı ķur’ān, berk olınmış.

Ol ki oḳur‐biz üstüñe, āyetlerindendür Ḳur’ānuñ, daḫı ḥikmetleri çoḳẕikrüñ.

(Ya Rəsulum!) Bunları ayələrdən və himətlə dolu olan zikrdən (Qur’andan Cəbrail vasitəsilə) sənə söyləyirik.

This (which) We recite unto thee is a revelation and a wise reminder.

"This is what we rehearse unto thee of the Signs and the Message of Wisdom."


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.