17 Ocak 2021 - 3 Cemaziye'l-Ahir 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 54. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vemekerû vemekera(A)llâh(u)(s) va(A)llâhu ḣayru-lmâkirîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Onlar (Yahudilerden inanmayanlar, Hz. İsa’yı öldürmek üzere) bir düzen kurdular. Allah da (buna karşılık onlara) bir düzen kurdu (ve şeytani oyunlarını bozdu) . Allah, düzen kurucuların en hayırlısıdır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Düzene koyuldular, Allah da düzenlerine karşılık cezalarını verdi. Allah, düzencilere ceza verenlerin hayırlısıdır.

Abdullah Parlıyan Meali

Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden israiloğullarından bir gurup, İsa'yı öldürmek için tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını boşa çıkardı. Çünkü Allah tuzak kuranların tümünün üstünde güç sahibidir.

Ahmet Tekin Meali

Yahudiler Îsâ'yı öldürmek için sinsi planlar yaptılar. Allah da karşı plan yaparak uyguladı. Allah plan yapanların en hayırlısıdır.*

Ahmet Varol Meali

Onlar (İsrailoğulları) bir tuzak kurdular ve buna karşılık Allah da bir tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. [8]*

Ali Bulaç Meali

Onlar (inanmayanlar) bir düzen (hile ve tuzak) kurdular. Allah da (buna karşılık) bir düzen kurdu. Allah, düzen kurucuların en hayırlısıdır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Yahudiler, (Îsâ'yı öldürmek için) hileye saptılar. Allah'da (Îsa'yı göğe kaldırıp kendilerinden, Îsa'ya benziyen birini hilekârlarına öldürtmekle onlara) hile yaptı, ceza verdi. Allah fenalığa karşı ceza verenlerin en kuvvetlisidir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Onlar bir düzen kurdular, Allah da bir düzen kurdu. Allah düzen kuranların en iyisidir.

Bayraktar Bayraklı Meali

İnanmayanlar İsâ'ya tuzak kurdular; ama Allah onların tuzaklarını boşa çıkardı. Çünkü Allah, tuzak kuranların tümünün üstündedir.

Besim Atalay Meali

Onlar al ettiler, Allah dahi al etti, Allah alcıların en iyisidir

Cemal Külünkoğlu Meali

(Şeytani düzenlerinin yıkılacağını gören inkârcılar Hz. İsa'yı öldürmek için) tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Allah, tuzak kuranların karşılığını en iyi verendir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Fakat (inkarcılar) hile yaptılar. Allah da onları cezalandırdı. Allah, hile yapanların cezasını en iyi verendir.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.[90]*

Diyanet Vakfı Meali

(Yahudiler) tuzak kurdular; Allah da onların tuzaklarını bozdu. Allah, tuzak kuranların hayırlısıdır.

Edip Yüksel Meali

Tuzak kurdular, ALLAH da tuzak kurdu. ALLAH tuzak kuranların en iyisidir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Onlar hileye başvurdular, Allah da onların tuzağını boşa çıkardı. Allah hileleri boşa çıkaranların en hayırlısıdır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Bununla beraber mekrettiler Allah da mekirlerine mekretti, öyle ya, Allah hayrülmakirîndir

Erhan Aktaş Meali

Onlar, plân yaptılar. Allah da plân yaptı. Allah, en iyi plân yapandır.

Hasan Basri Çantay Meali

(Yahudiler gizli) hıyleye sapdılar, (İsâyı ansızın öldürmiye adam ta'yîn etdiler), Allah da onların o hıylekârlıklarına (öldürmek isteyeni İsâye benzetmek, kendilerine onu öldürtmek, İsâyı yukarıya kaldırmak suretiyle) mukabele etdi. Allah, bütün hıylekârları hakkıyle bilendir.

Hayrat Neşriyat Meali

Ve (o yahudiler, Îsâ'ya) tuzak kurdular, Allah da (onlara) tuzak kurdu (karşılık verdi). Allah ise, tuzak kuranların en hayırlısıdır.

İlyas Yorulmaz Meali

(Havariler) Hile yaptılar, Allah da onların hilelerine karşılık verdi. Allah hile yapanların en hayırlısıdır.

İsmail Hakkı İzmirli

Onlar mekir ve gizlice katle teşebbüs ettiler. Allah da Mekirlerine mukabelede bulundu [²]. Allah mekir muamelesinde bulunanların hayırlısıdır. [³]*

Kadri Çelik Meali

Düzen kurdular, Allah da onlara düzen kurdu. Allah, düzen kuranların en hayırlısıdır.

Mahmut Kısa Meali

Derken, sömürüye dayalı şeytânî düzenlerinin sarsıldığını gören zamanın kâfirleri, Elçiyi ve izinden gidenleri yok ederek Allah’ın nurunu söndürmek için nice hesaplar yaptılar, gizli gizli tuzaklar ve plânlar kurdular. Fakat Allah’ın da bir plânı vardı. Hem de, hiçbir gücün karşı koyamayacağı ve dâimâ en güzel sonuçlara ulaştıran müthiş bir plân... Öyle ya, Allah, plân kuranların en hayırlısıdır.

Mehmet Türk Meali

(Yahûdîler ise, İsa’ya) bir tuzak1 kurdular. Allah da onlara bir tuzak kurdu.2 Zîrâ Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. *

Muhammed Esed Meali

İnanmayanlar İsa'ya tuzak kurdular; 44 ama Allah onların tuzaklarını boşa çıkardı: çünkü Allah, tuzak kuranların tümünün üstündedir.

Mustafa Çavdar Meali

Onlar tuzak kurdular, Allah da onların tuzaklarını başlarına geçirdi. Zira Allah, tuzakları bozanların en iyisidir. 8/30, 14/46

Mustafa İslamoğlu Meali

(Yahudiler İsa’ya) tuzak kurdular; Allah da onların tuzağını başlarına geçirdi: Allah tuzakları bozanların en hayırlısıdır.[597]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve hilekarlık yaptılar, Allah Teâlâ da hilelerine mukabelede bulundu ve Allah Teâlâ hile ya-anların en hayırlısıdır.

Suat Yıldırım Meali

Öbürleri ise hileler yaptılar. Allah da onların hilelerini boşa çıkardı. Allah, hileleri boşa çıkarmakta pek güçlüdür. [8, 30; 13, 42; 27, 50; 86, 16]

Süleyman Ateş Meali

Tuzak kurdular, Allah da onların tuzaklarına karşılık verdi; çünkü Allah, en iyi tuzak kurandır.*

Süleymaniye Vakfı Meali

Onlar (kâfirler), bir oyun kurmuşlardı; Allah da oyun kurdu[*]. En iyi oyun kuran Allah’tır.*

Şaban Piriş Meali

Onlar hile yaptılar, Allah da onlara hile yaptı. Allah, düzen kurucuların en hayırlısıdır ..

Ümit Şimşek Meali

Diğerleri ise tuzak kurdular;(12) Allah da onları kendi tuzaklarına düşürdü. Allah, hileyi hile ile cezalandıranların en hayırlısıdır.*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Onlar tuzak kurdular, Allah da tuzak kurdu. Ve Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı yavuz śandılar; daħı yavuz śandı Tañrı. daħı Tañrı yavuz śanıcılaruñ yigregidür gey bilürdür.

Bunyadov-Memmedeliyev

Onlar (İsaya inanmayanlar) hiyləyə əl atdılar. Allah da onların hiyləsinə (İsanı göyə qaldırıb münafiqlərdən birini isə İsa surətdində onlara öldürtməklə) əvəz verdi. Allah (bütün) hiyləgərlərdən tədbirlidir (hiyləgərlərə ən yaxşı cəza verəndir).

M. Pickthall (English)

And they (the disbelievers) schemed, and Allah schemed (against them): and Allah is the best of schemers.

Yusuf Ali (English)

And (the unbelievers) plotted and planned(393), and Allah too planned, and the best of planners is Allah.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.