28 Ocak 2021 - 14 Cemaziye'l-Ahir 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 53. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Rabbenâ âmennâ bimâ enzelte vetteba’nâ-rrasûle fektubnâ me’a-şşâhidîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

“Rabbimiz, biz indirdiğine (İncil’e ve içindekilere) inandık ve (gönderdiğin) elçiye tâbi olduk. Böylece bizi (imana ve İslam’a tanıklık eden) şahitlerle beraber yaz” (diye yalvarmışlardı).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Rabbimiz, inandık indirdiğine, uyduk Peygambere, bizi buna tanık olanlarla haşret.

Abdullah Parlıyan Meali

“Ey Rabbimiz! Bize indirdiğine inandık ve bu elçiye uyduk. O halde bizi hakikate şahitlik yapanlarla bir tut.”

Ahmet Tekin Meali

“Rabbimizin, indirdiğine iman ettik. Allah'ın Rasulüne tâbi olduk, uyduk, artık bizi kutsal kitapları bilen ve tebliğ eden, çözüm getiren, güvenilir örnek önderlerle, doğruları konuşan şâhitlerle, sâlih kimselerle beraber yaz” dediler.

Ahmet Varol Meali

"Ey Rabbimiz! Biz senin indirdiğine inandık ve Peygamber'e uyduk. Bizi şahitlerle birlikte yaz!"

Ali Bulaç Meali

'Rabbimiz, biz indirdiğine inandık ve elçiye uyduk. Böylece bizi şahidlerle beraber yaz.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Ey Rabbimiz, indirdiğin İncil'e iman ettik ve peygamberin Îsa'ya tâbi olduk. Artık bizi, birliğini ve peygamberlerini tasdik eden şâhitlerle beraber yaz.”

Bahaeddin Sağlam Meali

Ey Rabbimiz! Senin bütün indirdiklerine inandık. Elçiye tabi olduk. Sen bizi şahitlerden yaz.” dediler.

Bayraktar Bayraklı Meali

Havârîler: “Ey Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve peygambere uyduk. Şimdi bizi şâhitlerden yaz” dediler.

Besim Atalay Meali

Ey Tanrımız! İnandık biz gönderdiğin şeylere, uyduk peygambere, bizi tanıklarla bile yazasın

Cemal Külünkoğlu Meali

Havariler: “Ey Rabbimiz! İndirdiğin kitaba iman ettik, Resûle uyduk. Sen de bizi (dini yaşamak ve zulme karşı çıkmak konusunda) örnek olan kullarınla beraber yaz” diye dua etti.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

"Rabbimiz! İndirdiğine inandık, Peygambere uyduk; bizi sahid olanlarla beraber yaz".

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

“Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve Peygamber’e uyduk. Artık bizi (hakikate) şahitlik edenlerle beraber yaz.”

Diyanet Vakfı Meali

(Havârîler:) Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve Peygamber'e uyduk. Şimdi bizi (birliğini ve peygamberlerini tasdik eden) şahitlerden yaz, dediler.

Edip Yüksel Meali

"Rabbimiz, indirdiğine inandık ve elçiye uyduk, bizi tanıklar listesine yaz!"

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Ey Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik, o peygambere de uyduk. Artık bizi şahidlerle beraber yaz.

Elmalılı Meali (Orijinal)

ya rabbena indirdiğine iyman ettik ve Resulün ardınca gittik, imdi bizi o şahidlerle beraber yaz

Erhan Aktaş Meali

Ey Rabb'imiz! “İndirdiğine iman ettik, resulüne tâbi olduk. Öyleyse bizi tanıklarla birlikte yaz.

Hasan Basri Çantay Meali

«Ey Rabbimiz, Senin indirdiğin (o Kitaba) inandık o peygambere de tâbi' olduk. Artık bizi (birliğini ve peygamberlerini tanıyan) şâhidlerle beraber yaz».

Hayrat Neşriyat Meali

(Havârîler:) “Rabbimiz! İndirdiğine îmân ettik ve peygambere tâbi' olduk. Artık bizi(seni ve peygamberlerini tasdîk eden) şâhidlerle berâber yaz!” (dediler).

İlyas Yorulmaz Meali

“Ey Rabbimiz! İndirdiğine iman ettik ve elçiye tabi olduk. Artık bizi gerçeğe şahitlik edenlerle birlikte yaz” dediler.

İsmail Hakkı İzmirli

«Ey Rabbimiz! Bize indirdiğin Kitaba inandık, Resûle de uyduk, bu halde bizi şahitler [¹] ile beraber yaz».*

Kadri Çelik Meali

“Rabbimiz! İndirdiğine iman ettik, peygambere uyduk, bizi şahit olanlarla beraber yaz.”

Mahmut Kısa Meali

“Ey Rabb’imiz, bize ne indirdiysen hepsine inanıyor ve bu Elçinin izinden gidiyoruz; o hâlde bizi hakîkate şehadet eden şâhitlerle birlikte yaz!”

Mehmet Türk Meali

Ve (o Havariler): “Ey Rabbimiz! Biz, senin indirdiğine1 îman ettik, o Peygambere uyduk. Öyleyse bizi de (tüm) îman edenlerle beraber yaz.”2 (diye dua ettiler.)3*

Muhammed Esed Meali

Ey Rabbimiz! Bize yücelerden indirdiğine inanıyor ve bu Elçi'ye tâbi oluyoruz; o halde bizi [hakikate] şahitlik yapanlarla bir tut!” 43

Mustafa Çavdar Meali

“Rabbimiz, indirdiğine inandık, Elçi’ye uyduk. Bizi şahit olanlarla beraber yaz.” 7/156, 21/94

Mustafa İslamoğlu Meali

“Rabbimiz! İndirdiklerine iman ettik, elçiye de tâbi olduk: Bu nedenle bizi (hakikate) şahit olanlarla birlikte yaz!”

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

«Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve peygambere tâbi olduk, artık bizleri şahitler ile beraber yaz.»

Suat Yıldırım Meali

“Ya Rabbenâ! İndirdiğin kitaba iman edip Elçinin yolunu tuttuk. “Sen de bizi, birliğini ve nebîlerini tanıyan şahitlerle birlikte yaz! ” dediler. {KM, Luka 24, 48; Yuhanna 15, 27; Resullerin işleri 1, 8}

Süleyman Ateş Meali

Rabbimiz, senin indirdiğine inandık, elçiye uyduk; bizi şahidlerle beraber yaz!

Süleymaniye Vakfı Meali

“Sahibimiz! İndirdiğin her şeye inandık ve Elçi'ne uyduk. Artık bizi buna şahitlik edenlerle birlikte yaz.”

Şaban Piriş Meali

Rabbimiz, indirdiğine inandık, Peygamber'e uyduk, bizi şahit olanlarla beraber yaz.

Ümit Şimşek Meali

“Ey Rabbimiz! İndirdiğin kitaba iman ettik, Peygambere uyduk. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz.”

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Ey Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik, resule uyduk; artık bizi gerçeğin tanıklarıyla beraber yaz!"

Eski Anadolu Türkçesi

“iy çalabumuz! inanduķ aña kim indürdüñ, daħı uyduķ yalavaca pes yaz bizi ŧanuķlar-ıla.”

Bunyadov-Memmedeliyev

(Həvarilər dedilər: ) “Ey Rəbbimiz, (bizə) nazil etdiyinə (İncilə) iman gətirdik və peyğəmbərinə (İsaya) tabe olduq. Artıq bizləri (haqqa) şahid olanlarla bir yerdə yaz!”

M. Pickthall (English)

Our Lord! We believe in that which Thou hast revealed and we follow him whom Thou hast sent. Enroll us among those who witness (to the truth).

Yusuf Ali (English)

"Our Lord! we believe in what Thou hast revealed, and we follow the Messenger. then write us down among those who bear witness."


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.