23 Haziran 2021 - 13 Zi'l-ka'de 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 52. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Felemmâ ehasse ‘îsâ minhumu-lkufra kâle men ensârî ila(A)llâh(i)(s) kâle-lhavâriyyûne nahnu ensâru(A)llâhi âmennâ bi(A)llâhi veşhed bi-ennâ muslimûn(e)

(Hz.) İsa onlardaki inkârı sezince dedi ki: “(Sizden) Allah için bana yardım edecekler kimdir?” Havariler ise: “Allah’ın yardımcıları biziz. Biz Allah’a inandık, (Ey İsa!) bizim gerçekten Müslümanlar olduğumuza şahit ol” demişlerdi.

İsa, onların küfrünü duyunca dedi ki: Kimlerdir Allah uğrunda yardımcılarım? Havariler, biziz Allah için yardım edenler dediler, Allah'a inandık, sen de tanık ol ki, biz, ona teslim olanlarız.*

İsa, İsrailoğullarının Allah'ın gönderdiği gerçekleri örtbas etme temayüllerini farkedince sordu: “Kim Allah yolunda benim yardımcılarım olacak?” İsa'ya bağlı olan havariler cevap verdiler: “Biz Allah yolunda senin yardımcıların olacağız. Biz Allah'a inandık, şahid ol biz müslümanlarız.”

Îsâ onlardan bazılarının kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edeceğini sezince:
“Allah'a götüren yolda bana yardım edenler kimler?” dedi. Temiz giyimli, iyi niyetli istikamet sahibi olanlar, havâriler:
“Allah yolunda sana yardım edenler bizleriz. Allah'a iman ettik. İslâm'ı yaşayan müslümanlar olduğumuza İslâm dininde sebat edeceğimize sen şâhit ol.” dediler.
*

İsa, onların inkarcılığa yöneldiklerini sezince "Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir?" dedi. Havariler: "Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik. Bizim Müslüman kimseler olduğumuza şahid ol" dediler. [7]*

Nitekim İsa, onlarda inkârı sezince, dedi ki: 'Allah için bana yardım edecekler kimdir?' Havariler: 'Allah'ın yardımcıları biziz; biz Allah'a inandık, bizim gerçekten müslümanlar olduğumuza şahid ol' dediler.

Vaktaki İsa Yahudi'lerden küfrü hissedip anladı, şöyle dedi:”- Allah yolunda bana yardım edecekler kimdir?” Havarîler= Îsa'ya bağlılar, şöyle dediler: “- Biziz, Allah dininin yardımcıları, Allah'a iman ettik; ve sen şâhit ol ki, biz gerçek müslümanlarız.”

Bu tebligattan sonra İsa, onlardan küfür kokusunu hissedince; “Allah yolunda bana yardım edecek kim var?” dedi. Havariler(*): “Biz Allah’ın yardımcılarıyız. Ona iman ettik. Sen şahit ol, biz teslim olanlardanız.*

İsâ, onların hakikati inkâr ettiklerinin farkına varınca, “Allah yolunda bana yardımcı olacaklar kimlerdir?” diye sordu. Havârîler, “Biz, Allah yolunun yardımcılarıyız; Allah'a inandık, şâhit ol ki biz Müslümanlarız” cevabını verdiler.

İmdi, İsa onlardan küfrü sezdiği anda, dedi ki: «Bana Allah yolunda kimler yardım edecek?», havariler dediler ki: «Biz Allaha yardımcıyız, Allaha inanmışız, tanık ol, Müslümanız!»

İsa onlardaki inkârcı ve inatçı tavrı sezince (etrafındaki mü'minlere): “Allah'ın dini için (zalimlere karşı başlattığım mücadelede) yardımcılarım kimlerdir?” dedi. Havariler: “Biziz Allah'ın dininin (ve elçisinin) yardımcıları. Allah'a iman ettik. Şahit ol ki, biz muhakkak Müslümanlarız/tüm benliğimizle Allah'a teslim olmuş kimseleriz.” dediler.*

İsa onların inkarlarını hissedince: "Allah uğrunda yardımcılarım kimlerdir?" dedi. Havariler şöyle dediler: "Biz Allah'ın yardımcılarıyız, Allah'a inandık, O'na teslim olduğumuza şahid ol".

İsa, onların inkârlarını sezince, “Allah yolunda yardımcılarım kim?” dedi. Havariler, “Biziz Allah yolunun yardımcıları. Allah’a iman ettik. Şahit ol, biz müslümanlarız” dediler.

İsa, onlardaki inkârcılığı sezince: Allah yolunda bana yardımcı olacaklar kimlerdir? dedi. Havârîler: Biz, Allah yolunun yardımcılarıyız; Allah'a inandık, şahit ol ki bizler müslümanlarız, cevabını verdiler.  *

İsa onlardan inkarcı bir tavır sezince, "ALLAH yolunda kim bana yardımcı olacak," dedi. Öğrencileri, "Biz ALLAH'ın yardımcılarıyız; ALLAH'a inandık. Müslüman oluşumuza tanık ol," diye karşılık verdiler.

İsa onların inkârlarını hissedince: "Allah yolunda yardımcılarım kim?" dedi. Havariler: "Allah yolunda yardımcılar biziz. Allah'a iman ettik. Şahit ol ki, biz muhakkak müslümanlarız." dediler.

Bunun üzerine vakta ki İsa onlardan küfrü hissetti «kim benim Allaha arkadaşlarım?» dedi, Havâriyyun «biziz, dediler: Allah arkadaşları, biz Allaha iyman ettik, hem bizim iymanı lekesiz Müslimler olduğumuza şahid ol

İsa, onların küfrünü¹ sezince: “Bana, Allah yolunda kim yardımcı olacak?” dedi. Havariler: “Biz Allah'ın yardımcılarıyız, Allah'a iman ettik, bizim Müslümanlığımıza şahit ol.” dediler. *

Vaktaki İsâ onlardan (ısraar ile taşan) küfrü hissetdi. Dedi: Allaha (doğru giden yolda) bana yardım edecekler kim?» Havaarîler: «Biziz Allahın yardımcıları. Allaha inandık. Sen de (Ey İsâ) şâhid ol ki biz muhakkak müslümanlarız.» dedi (ler).

Sonunda Îsâ onlardan küfrü hissedince: “Allah'a (giden yolda) benim yardımcılarım kimlerdir?” dedi. Havârîler: “Biz, Allah'ın (dîninin) yardımcılarıyız. Allah'a îmân ettik. Hem şâhid ol ki biz, şübhesiz Müslümanlarız” dediler.

İsa onların inkâr ettiklerini hissedince, “Allah’a ulaşma yolunda, benim yardımcım olmayı kim ister” dedi. Havariler “Biz Allah’ın yardımcılarıyız, Allah’a inandık, sende bizim müslüman (Allah’a teslim) olduğumuza şahit ol dediler.

Vaktâ ki İsa Yahudilerden küfür hissetti, «Allah için [⁵] bana yardım edenler kimlerdir?» dedi. Havariyyun [⁶] dediler: «Biz Allah/ın dininin yardımcılarıyız, Allah/a inandık, sen bizim Müslim olduğumuza şahit ol».*

İsa onların (Yahudilerin) küfre saptıklarını hissedince, “Allah yolunda yardımcılarım kimlerdir?” dedi. Havariler şöyle dediler: “Biz Allah'ın yardımcılarıyız, Allah'a inandık, O'na teslim olduğumuza şahit ol.”

Nihayet İsa, onlardaki inkârcı ve inatçı tavrı sezince, etrafındaki müminlere seslenerek:
“Allah yolunda zâlimlere karşı başlattığım mücâdelede kimler bana yardımcı olacak? diye sordu. Bunun üzerine havariler derhâl ileri atılıp dediler ki:
“Allah’ın elçisinin yardımcıları biz olacağız! Zira biz, Allah’a yürekten iman ettik. Şâhit ol ki, biz tüm benliğimizle O’na boyun eğmiş kimseleriz!”

İsa onlardan İnkâr’ı sezdiğinde:
-“Allah uğrunda benim yardım edenlerim kimlerdir?” dedi.
Havâriyler dedi ki:
-“Biz Allah’ın yardım edenleriyiz.
Allah’a inandık.
Şahid ol ki biz, teslim olmuş (müslüman)larız”.

İsa, onlardaki inkârcılığı sezince “Allah’a doğru (giden yolda) kim bana yardımcı olacak?” demiş, Havariler* de “Biz Allah’ın (yolunun) yardımcılarıyız;* Allah’a iman ettik. Şahit ol ki biz müslümanlarız”* demişlerdi.*

İsa, onların inkârcılığını anlayınca: “Allah’la beraber kim bana yardımcıdır?”1 diye sordu. Havariler de: “Allah’ın yardımcıları bizleriz. Biz, Allah’a îman ettik. Sen, bizim kesinlikle Müslüman olduğumuza şâhit ol.” dediler.2*

İsa, onların hakikati reddettiklerinin farkına varınca 41 sordu: “Kim Allah yolunda benim yardımcılarım olacak?” Beyazlara bürünmüş olanlar 42 cevap verdi: “Biz, [Allah yolunda] senin yardımcıların olacağız! Biz Allah'a inanırız: Sen de şahit ol, biz O'na teslim olmuşuz!

İsa, onlardaki inançsızlığı hissedince dedi ki: “Allah yolunda kim bana yardımcı olacak?” Havariler de şöyle cevap verdiler: “Biz Allah’ın (dininin) yardımcılarıyız. Allah’a iman ettik, bizim Müslüman olduğumuza da şahit ol!” 22/78, 61/14

İsa, onlardaki küfrü fark edince sordu: “Kim Allah’a ulaşan yolda bana yardım eder?” Havariler dediler ki: “Allah’ın yardımcıları biziz:[595] Biz Allah’a inandık, Sen de şahit ol ki biz Allah’a teslim olan müslümanlarız!”[596]*

Vaktâ ki, İsa onlardan dinsizlik hissetti, dedi ki: «Allah için benim yardımcılarım kimlerdir?» Havariler dedi ki: «Biz Allah'ın yardımcılarıyız, Allah'a imân ettik ve şahit ol ki, bizler şüphesiz müslümanlarız.»

Ne zaman ki Îsâ onların inkârlarında ısrar ettiklerini hissetti, “Allah'a giden yolda bana yardım edecek kim var? ” dedi. Havâriler: “Allah yolunda yardımcılar biziz. Biz Allah'a iman ettik. Ey Îsâ, bizim Müslüman olup Allah'a itaat ettiğimize sen de şahid ol! ” [5, 111-112; 61, 14] {KM, Yuhanna 6, 66-71}*

Îsa onlardan inkarı sezince: "Allah yolunda kimler bana yardımcı olacak?" dedi. Havariler: "Biz, Allah(yolun)un yardımcılarıyız; Allah'a inandık, şahid ol, biz müslümanlarız." dediler.

İsa, âyetleri görmezlikten geldiklerini sezince, "Allah yolunda bana kimler yardım eder?" dedi. Havariler[*]; "Allah için bizler yardım ederiz. Allah'a inanıp güvendik. Şahit ol; biz ona teslim olmuş kimseleriz.” dediler.*

İsa, onların küfrünü hissedince:-Allah uğrunda bana yardımcı olacak kim vardır? dedi. Havariler de şöyle cevap verdiler:-Biz Allah'ın (dininin) yardımcılarıyız, Allah'a iman ettik, O'na teslim olduğumuza da şahit ol!

İsa onların inkârını sezdiğinde, “Allah yolunda bana yardım edecek kim var?” diye sordu. Havâriler, “Allah yolunda yardımcılar biziz,” dediler. “Biz Allah'a iman ettik. Sen de şahit ol ki biz Allah'a teslim olmuş Müslümanlarız.

İsa onlardan inkârı sezince şöyle konuştu: "Allah'a gidişte benim yardımcılarım kim?" Havâriler dediler ki: "Biz Allah'ın yardımcılarıyız! Allah'a iman ettik biz! Tanık ol, biz müslümanlarız/Allah'a teslim olanlarız."

pes ol vaķt kim bildi 'įsā! anlardan kāfirliġi; eyitti: “kimdür arķa viricilerüm Tañrı dapa?” eyitti: ḥavarılar ya'nį 'įsā! yarardan “biz Tañrı’nuñ arķa viricilerivüz ya'nį dįninüñ. inanduķ Tañrı’ya daħı ŧanuķ ol bayıķ biz müsülmānlarüz.”

Ḳaçan kim sizdi ‘Īsā anlardan kāfirlıġı, eyitdi kim nuṣret eyler Allāh dīnin‐de baña. Ḥavārīler eyitdiler: Biz nuṣret eyler‐biz Allāh dīninde didi‐ler. Biz īmān getürdük Tañrıya ve ṭanuḳ ol bizüm üstümüze ki biz Mü‐selmānlar‐biz.

İsa onların (yəhudilərin) küfrünü (inanmadıqlarını) hiss etdikdə: “Allah yolunda kim mənim köməkçim olacaqdır?” - deyə soruşdu. (O zaman) həvarilər dedilər: “Bizik Allahın (Onun dininin) köməkçiləri! Biz Allaha inandıq. Sən də (Allaha) təslim olduğumuza şahid ol!”

But when Jesus became conscious of their disbelief, he cried: Who will be my helpers in the cause of Allah? The disciples said: We will be Allah's helpers. We believe in Allah, and bear thou witness that we have surrendered (unto Him).

When Jesus found Unbelief on their part He said: "Who will be My helpers to (the work of) Allah." Said the disciples: "We are Allah.s helpers: We believe in Allah, and do thou bear witness that we are Muslims(392).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.