19 Mayıs 2024 - 11 Zi'l-ka'de 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 49. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Verasûlen ilâ benî isrâ-île ennî kad ci/tukum bi-âyetin min rabbikum(s) ennî aḣluku lekum mine-ttîni kehey-eti attayri feenfuḣu fîhi feyekûnu tayran bi-iżni(A)llâh(i)(s) veubri-u-l-ekmehe vel-ebrasa veuhyî-lmevtâ bi-iżni(A)llâh(i)(s) veunebbi-ukum bimâ te/kulûne vemâ teddeḣirûne fî buyûtikum(c) inne fî żâlike leâyeten lekum in kuntum mu/minîn(e)

İsrailoğullarına peygamber olarak gönderir, o da onlara der ki: Ben, Rabbinizden delille geldim size. Balçığı yoğurur, kuş şekline sokar, ona üflerim, Allah'ın izniyle kuş olur. Anadan doğma körü körlükten kurtarırım, abraş illetine tutulmuşu, Allah'ın izniyle iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüyü diriltirim, evlerinizde yediklerinizi, sakladıklarınızı size bildiririm. İnanmışsanız şüphe yok ki, bunlar size delildir.

İsa Peygamberin ölüyü diriltmesi, körlerin gözlerini açması, hastaları iyileştirmesi, Ahd-i Cedit'te de vardır. (Matyus. 9, 12, Markus, 1. 40-41, 2, 3... Devamı..

(Allah, Hz. İsa’yı) İsrailoğullarına elçi gönderecek (O, İsrailoğullarına şöyle diyecektir): "Gerçek şu ki, ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben size süzme çamurdan (veya metalik hamurdan) kuş biçiminde bir şey oluşturup içine üfürürüm, o da hemencecik Allah’ın izniyle kuş oluverir. Ve Allah’ın izniyle doğuştan kör olanı ve alaca hastalığına tutulanı iyileştirir ve ölüyü diriltirim. (Her gün) Yediklerinizi ve evlerinizde biriktirdiklerinizi size haber veririm. Şüphesiz, eğer inanmışsanız bunda sizin için kesin bir ayet vardır" (bunlar mucizedir).

Ve onu israiloğullarına şöyle diyen bir elçi yapacaktır: “Ben size Rabbinizden bir mesaj getirdim, gerçekten ben size çamurdan kuş biçimi gibi birşey yapar ona üfürürüm de, Allah'ın izni ile hemen canlı bir kuş oluverir. Yine Allah'ın izni ile kör olanı ve ala tenliyi iyi eder, yine Allah'ın izni ile ölüleri yeniden hayata döndürür, evlerinizde ne yiyor, neleri biriktiriyorsanız size haber veririm. Eğer inanıyorsanız bütün bunlarda sizin için ibret alınacak mesaj vardır.

Allah onu İsrailoğulları'na bir Rasul olarak gönderecek. O:
“Şüphesiz, ben size hak bir dinin peygamberi olduğuma dair Rabbinizden, âyetler, mûcizeler getirdim. Size, çamurdan emsalsiz güzellikte bir kuş planlayıp şekillendirebilir, içine üflerim. Allah'ın bilgisi planı dahilinde Allah'ın iradesiyle o kuş olur. Anadan doğma körü, alaca hastalığına yakalananı iyileştirebilirim. Allah'ın bilgisi planı dahilinde Allah'ın iradesiyle ölüleri diriltebilirim. Yiyecek, içecek olarak kullandığınız, evlerinizde depolamaya devam ettiğiniz şeyleri, gıdaları size haber verebilirim. Eğer gerçekten mü'minseniz, bunda sizin için kesinkes ibretler, uyarılar vardır.” dedi.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 5/110.

"İsrailoğulları'na bir peygamber olarak gönderilerek onlara şöyle diyecektir: "Ben size Rabbinizin katından bir mucizeyle geldim. Size çamurdan kuş görüntüsünde bir şey yapar sonra içine üflerim ve Allah'ın izniyle kuş olur. Yine anadan doğma körleri ve alacalıları iyileştiririm ve Allah'ın izniyle, ölüleri diriltirim. Size yediklerinizi ve evlerinizde biriktirdiklerinizi bildiririm. Eğer siz gerçekten iman etmiş kimselerseniz bunlarda sizin için kesin mucize vardır."

“İsrailoğullarına elçi kılacak”. (O, İsrailoğullarına şöyle diyecek:) 'Gerçek şu, ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben size çamurdan kuş biçiminde bir şey oluşturur, içine üfürürüm, o da hemencecik Allah'ın izniyle kuş oluverir. Ve Allah'ın izniyle doğuştan kör olanı, alaca hastalığına tutulanı iyileştirir ve ölüyü diriltirim. Yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. Şüphesiz, eğer inanmışsanız bunda sizin için kesin bir ayet vardır.'

O'nu İsrailoğullarına peygamber olarak gönderecek ve onlara şöyle diyecektir; “- Cidden, ben Rabbinizden bir mûcize ile geldim. Ben, size çamurdan kuş biçiminde bir taslak yapar ona üfürürüm, Allah'ın izniyle hemen bir kuş oluverir. Yine Allah'ın izniyle anadan doğma körü ve abraşı da iyi ederim, ölüleri diriltirim; evlerinizde ne yiyor ve ne biriktiriyorsanız size haber veririm. Elbette bu mûcizelerde size (peygamberliğimi isbat eden) deliller ve alâmetler vardır, eğer iman ederseniz...

Eğer inanıyorsanız, sizin için bu konuda bir ayet (mucize ve ders) vardır.

Onu İsrâiloğulları'na peygamber yapacak ve onlara şöyle diyecek: “Size Rabbinizden bir mucize getirdim; size çamurdan bir kuş sûreti yapar, ona üflerim ve Allah'ın izniyle o, kuş oluverir. Yine Allah'ın izniyle körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimselerseniz bunda sizin için bir mesaj vardır.”

İsrail oğullarına, onu peygamber kıldı, onlara der ki: «Sizlere ben Tanrınız katından, bir belge ile geldim, çamurdan kuşa benzer bir şey yapayım size, sonra ona üfleyim, o, Allahın izniyle hemen kuş olacaktır, anadan kör olanla, apraşı sağaltırım, ben Allahın izniyle ölüyü diriltirim, size salık vereyim yediğiniz nesneyi, hem de evlerinizde yığdığıniz şeyleri; eğer inanmışsanız bunda size belge var

Ve onu İsrailoğullarına resul olarak gönderecek. Onlara diyecek ki: “Ben, size Rabbinizden bir mucize ile geldim ki, size çamurdan kuş biçiminde bir yaratık yaparım, içine üflerim, (o da) Allah'ın izniyle bir kuş olur. Yine Allah'ın izniyle, körlere ve cüzamlılara dua ederek şifa bulmalarını sağlarım, manen ölmüş olanlara hayat veririm ve size evlerinizde yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi haber veririm. Eğer (Allah'a) iman edenlerdenseniz, şüphesiz bunda size (benim peygamberliğimi gösteren) kesin bir delil vardır.”

Âyette geçen “uhyi’l-mevtâ” ifadesini, gerçek ölüyü diriltmek olarak değil de manen ölmüş olanı ihya etmek, diriltmek olarak yorumlamak daha doğru olu... Devamı..

İsa Benî İsrâîl’e gönderilmiş bir rasûl olacakdır. Îsâ didi ki: "Ben rabbin âyâtıyla size geliyorum, çamurdan bir kuş sûreti yapacağım üzerine üfleyeceğim ve Allâh’ın izniyle kuş canlı olacakdır. Kör ve dilsizi şifâyâb ideceğim Allâh’ın izniyle ölüleri dirilteceğim, sizin ne yediğinizi evlerinizde ne sakladığınızı size haber vireceğim, eğer mü’min iseniz sizin içün bunlar ’alâmet-i kâfîdir.

48,49. Ona Kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek, İsrailoğullarına şöyle diyen bir peygamber kılacak: "Ben size Rabbinizden bir ayet getirdim. Ben size çamurdan kuş gibi bir şey yapıp ona üfleyeceğim, Allah'ın izniyle, hemen kuş olacaktır; anadan doğma körleri, alacalıları iyi edeceğim; Allah'ın izniyle, ölüleri dirilteceğim; yediklerinizi ve evlerinizde sakladıklarınızı da size haber vereceğim. İnanmışsanız bunda size delil vardır".

Allah, onu İsrailoğullarına bir Peygamber olarak gönderecek (ve o da onlara şöyle diyecek): “Şüphesiz ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar, ona üflerim. O da Allah’ın izniyle hemen kuş oluverir. Körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah’ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer mü’minler iseniz bunda sizin için elbette bir ibret vardır.”

Onu İsrâiloğulları’na elçi olarak gönderecek ve o şöyle diyecek: “Kuşkuya yer yok, işte size rabbinizden bir mûcize ile geldim; size çamurdan kuş biçiminde bir şey yapar ona üflerim, Allah’ın izni ile derhal kuş oluverir; yine Allah’ın izniyle körü ve cüzzamlıyı iyileştirir, ölüleri diriltirim; ayrıca evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimseler iseniz elbette bunda sizin için bir ibret vardır.

O, İsrailoğullarına bir elçi olacak (ve onlara şöyle diyecek:) Size Rabbinizden bir mucize getirdim: Size çamurdan bir kuş sureti yapar, ona üflerim ve Allah'ın izni ile o kuş oluverir. Yine Allah'ın izni ile körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yeyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimseler iseniz, bunda sizin için bir ibret vardır.

"İsrailoğullarına gönderilen bir elçi olarak (diyecek ki): 'Ben size, Rabbinizden bir kanıt ile geldim. Size balçıktan kuş heykeli yapıp ona üflerim ve ALLAH'ın izniyle bir kuş oluverir. ALLAH'ın izniyle körü ve cüzzamlıyı iyileştirir, ölüyü diriltirim. Ne yediğinizi ve evlerinizde neler biriktirdiğinizi size bildirebilirim. İnanacaksanız bu kanıtlar sizin için yeterlidir.

Allah onu İsrailoğullarına (şöyle diyecek) bir peygamber olarak gönderir: "Şüphesiz ki ben size Rabbinizden bir âyet (mucize, belge) getirdim: Size, kuş biçiminde çamurdan birşey yaparım da içine üflerim, Allah'ın izniyle o, kuş olur; anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyor ve neleri biriktiriyorsanız size haber veririm".

hem Beni İsraile bir Resul olarak, şöyle ki: ben size rabbınızdan bir âyetle geldim, ben size çamurdan kuş biçimi gibi bir mahlûk biçerim de içine üflerim, Allahın izniyle derhal bir kuş olur, yine Allahın izniyle gözsüzü ve abraşı iyi eder ve ölüleri diriltirim, ve evlerinize ne yiyor ve ne biriktiriyorsanız size haber veririm elbette bunda size şüphesiz bir âyet vardır eğer iyman edecek iseniz

O, İsrâiloğullarına (gönderilen) bir resûl olacak (ve onlara şöyle diyecek): “Doğrusu, ben size Rabbinizden bir mu‘cize getirdim. Size çamurdan bir kuş sûreti yapar, ona üflerim ve Allah’ın izni ile o (canlanıp) bir kuş olur. (Yine) Allah’ın izni ile körü ve alacalıyı iyileştiririm ölüleri diriltirim. Ayrıca (her gün) evlerinizde ne yediğinizi ve ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer (gerçekten) inanan kimseler iseniz, elbette bunlar, sizin için (peygamberliğimi ispat eden) kesin delillerdir.

Bir resûl¹ olarak İsrailoğulları'na: “Doğrusu size Rabb'inizden bir ayetle² geldim. Sizin için çamurdan kuş şeklinde bir şey yaratırım. Ona üflerim, Allah'ın izniyle hemen kuş oluverir. Körü ve alacalıyı iyileştiririm. Allah'ın izni ile ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yediğinizi ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer mümin iseniz kuşkusuz bunda sizin için bir ayet² vardır.

1. Elçi. 2. Mucize. Kanıt.

«Onu isrâîl oğullarına peygamber gönderecek», (Onlara diyecek ki): «Hakıykat, ben size Rabbinizden bir âyet (mucize) getirdim. Hakıykat, ben size çamurdan kuş biçimi gibi bir şey yapar, ona üfürürüm de Allahın izniyle derhal (canlı) bir kuş olur. (Yine) Allah'ın izniyle anadan doğma körü ve abraşı iyi eder, ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyor, ne birikdiriyorsanız size haber veririm. Elbette bunlarda sizin için, eğer îman edicilerseniz, kat'î bir (er) ibret vardır».

Ve İsrâiloğullarına bir peygamber olarak (şöyle diyecek): “Hiç şübhesiz ben, size Rabbinizden bir delil (bir mu'cize) ile geldim. Doğrusu ben, size çamurdan kuş şekli gibi birşey yapıp içine üflerim, Allah'ın izniyle (o) hemen bir kuş olur! Hem Allah'ın izniyle(anadan doğma) körü ve (teni) alacalıyı iyi ederim, ölüleri de diriltirim! Ve evlerinizde ne yiyorsanız ve ne biriktiriyorsanız size bildiririm! Eğer mü'min kimseler iseniz, şübhesiz bunda sizin için elbette bir delil vardır.”(2)

(2)“Kur’ân, Hazret-i Îsâ Aleyhisselâm’ın nasıl ahlâk-ı ulviyesine ittibâ‘a (yüksek ahlâkına uymaya)beşeri sarîhan (açıkça) teşvîk eder. Öyle de, şu el... Devamı..

İsa (Allah’ın) elçisi olarak İsrailoğullarına “Rabbinizden size, benim O nun elçisi olduğumun kanıtı olarak alametler getirdim. Ben çamurdan kuş şeklinde bir heykel yapacağım ve onu canlandıracağım ve Allah’ın izniyle kuş olacak, körleri ve cüzzamlı hastaları iyileştireceğim, Allah’ın izniyle ölüyü dirilteceğim, ne yediğinizi ve evlerinizde ne sakladıklarınızı size haber vereceğim. Eğer inananlardansanız, bunlarda sizin için işaretler (mucize) var.”

Onu İsrailoğullarına elçi gönderecek, o da diyecek: « Gerçekten ben size çalabınızdan belgeler getirdim. Gerçekten ben size özlü çamurdan kuş biçiminde bir nesne yaparım. Sonra ona üfürürüm. O da Allah’ın dileğiyle kuş oluverir. Yine ben anadan doğma körü, alacalıları iyi ederim, ölüleri Allah’ın dileğiyle diriltirim, evlerinizde ne yiyor, ne biriktiriyorsanız hepsini bilip söylerim. Eğer sizler inanan kimselerseniz işte bütün bunlarda sizin için kesin bir belge vardır.»

48, 50. Allah ona Kitap [³] ve Hikmeti [⁴] Tevrat ve İncil-i öğretir, onu İsrail oğullarına peygamber gönderir o, onlara diyecek ki «size Rabbiniz tarafından mucize getirdim. Size çamurdan kuş şekli gibi bir şey yaparım, ona üfürürüm, o da Allah/ın izniyle kuş olur. Anadan doğma körü abraşı iyi ederim. Allah/ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde yediğiniz, biriktirdiğiniz şeyleri size haber veririm. Bunlar da sizin için peygamberliğime dair alâmet vardır. Mü/min iseniz onu anlarsınız. Önümüzdeki Tevrat-ı tasdik ettiğim halde size haram kılınan bâzı şeyleri helâl kılmak için geldim ve Rabbiniz tarafından size başka bir mucize de getirdim. Artık Allah/tan sakının, bana da itaat edin».

[3] Allah'ın Kitaplarını, veya yazı yazmağı.[4] Ulûmu ve tehzib-i ahlâkı.

O (peygamber olunca) İsrailoğullarına: “Ben elbette size Rabbinizden bir mucize [âyet] ile geldim. Ben sizin için çamurdan kuş maketi gibi bir şey yapar [ahluku] ona nefes verir o da Allah’ın izniyle bir kuş olur. Doğuştan körleri ve cüzamlıları iyileştiririm. Allah’ın izniyle ölülere hayat veririm. Yediklerinizi ve evlerinizde sakladıklarınızı size haber veririm. Eğer gerçekten inanmışsanız, bunda sizin için bir ibret [âyet] vardır.”

(İsa) İsrail oğullarına bir peygamber (olarak şöyle diyecektir:) “Ben size Rabbinizden bir ayet getirdim. Ben size çamurdan kuş gibi bir şey yapıp ona üfleyeceğim de Allah'ın izniyle hemen kuş olacaktır. Anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştireceğim. Allah'ın izniyle ölüleri dirilteceğim. Yediklerinizi ve evlerinizde stok ettiklerinizi de size haber vereceğim. İman etmişseniz bunda sizin için (peygamberliğim hakkında üstün bir) delil vardır.”

“Ve onu İsrail Oğulları’na şu gerçekleri bildiren bir elçi yapacak:
“Bakın, ben size Rabb’inizden bir mûcize getirdim; size çamurdan kuşa benzer bir şekil yapacak ve ona üfleyeceğim, Allah’ın izniyle derhal gerçek bir kuş olup uçuverecek. Allah’ın izniyle, doğuştan kör olanları ve alaca hastalığına tutulanları iyileştireceğim. Ayrıca, evlerinizde neler yiyip içtiğinizi ve neler saklayıp biriktirdiğinizi Rabb’imin vahyi sayesinde size haber vereceğim. Eğer gerçekten inanacaksanız ve hakîkati olduğu gibi kabullenmeye niyetiniz varsa, elbette bunlar, size benim gerçek bir Peygamber olduğumu ispat edecek kesin birer delildir.”

İsrail’in oğullarına bir rasûl olarak da (konuşur):
-“Ben, size rabbinizden âyet getirdim. Şöyle ki;
Ben, size Uçar (Kuş) biçimi gibi Çamur’dan yapıp ona üflerim; Allah’ın izniyle bir uçar (kuş) olur.
Gözsüz’ü ve Abraş’ı iyi ederim.
Allah’ın izniyle Ölüler’i diriltirim.
Size evlerinizde biriktirdiğiniz ve yediğiniz şeyleri bildiririm.
Mümin iseniz, sizin için bunda elbette âyet vardır”.

Derken İsa, İsrailoğullarına Tanrı elçisi oldu. Dedi ki: " Size Allah'ın müsaadesiyle bir mucize getirdim. Size çamurdan bir kuş bedeni yapacağım, sonra ona nefesimle can vereceğim, o da Allah’ın izniyle kuş olup uçacak. körü ve alacalı hastayı da tedavi edebilirim. Allah izin verirse ölüleri bile diriltebilirim. Size ne yediğinizi, evlerinizde ne sakladığınızı bildirebilirim. Bütün bunlar, eğer inanacaksanız sizin için olağan üstü bir şey olmalıdır.

“Rabbin İsa’yı İsrailoğullarına Elçi olarak gönderecek! İsa İsrailoğullarına şöyle diyecek; "Şüphesiz ben size Rabbinizden bir ayet getirdim. Ben size yaratılışı anlayasınız diye; çamurdan bir kuş yaparak insanların çamurdan nasıl şekillendirilip yaratıldığını, Allah’ın o çamura ruhundan üflediğinde nasıl canlandığını gösteririm! Yaptığım çamurdan kuşa üflediğim zaman; Allah dilerse, izin verirse o kuş olur. Benim onu diriltmeye gücüm yok. Allah’ın elçisi olarak size uygulamalı olarak gösteriyorum ki; insanın nasıl yaratıldığını anlayasınız. Ben gerçeklere karşı kör olanlara, Allah’ın ayetleriyle göstermek istediği gerçekleri göremeyenlere, Allah’ın izniyle başka bir yolla gerçekleri gösteririm. Allah’ın ayetleriyle anlattığı gerçeklere iman edenlerin körlükleri gider. Yaratılışa ait bütün gerçekleri görürler. Böylece karanlıklardan aydınlığa çıkarlar. Bugüne kadar aklınızı, muhakemenizi, kalbinizi cehalet üzere öldürmüşsünüz. Size okuduğum ayetlerle dirilir, yeniden inançlı bir şekilde hayata başlarsınız. Bugüne kadar görmediğiniz gerçekleri görür, bugüne kadar yaşamadığınız hayatı yaşarsınız. Ben sizin evlerinizde neleri yediğinizden, neleri biriktirdiğinizden haber veririm. Size Allah’ın emirleriyle yiyeceğiniz, içeceğiniz şeylerde nelerin haram, nelerin helal olduğunu bildiririm. Eğer Müminler iseniz bunda sizin için elbette bir ibret vardır."

İsrailoğullarına bir elçi olarak (görevlendirilecek olan İsa şöyle demişti): “Şüphesiz ki ben size Rabbinizden elbette delil getirmiş (olacağım). Şüphesiz ki ben size çamurdan bir kuş şeklinde bir şey (heykel) yapacağım, ona üfleyeceğim, o da Allah’ın izni ile kuş olacak. (Yine) Allah’ın izni ile körü ve (teni) alacalıyı iyileştirecek, ölüleri dirilteceğim. Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size bildirereceğim. İnananlarsanız şüphesiz ki bunda sizin için bir delil vardır. [*]

Bu ayet Mâide 5:110. ayetle birlikte okunmalıdır.

“Ve Allah, onu İsrâil oğullarına Peygamber olarak gönderecek.” buyurdu. (İsa Peygamber olunca) onlara: “Şüphesiz ben, size Rabbinizden bir mûcize,¹ getirdim. Bakın ben, size çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıyor, sonra ona üflüyorum, o da Allah’ın izni ile bir kuş oluveriyor. Allah’ın izni ile anadan doğma körleri ve alacalıyı iyileştiriyor, hatta ölüleri diriltiyorum.² Evlerinizde ne yediğinizi ve neleri biriktirdiğinizi de size haber veriyorum. Eğer inanırsanız bunlar, sizin için birer mûcizedir.” (dedi.)

1 Konu ile ilgili olarak Bk. (Mâide: 110) 2 Ayet: Kelime anlamı olarak, alâmet, nişan, eser, ibret, yüksek bina demektir. Çoğulu “Âyât”tır. Ayet kelim... Devamı..

ve o’nu İsrailoğulları’na elçi [yapacak]”. ³⁶ “BEN size Rabbinizden bir mesaj getirdim. Sizin için çamurdan, adeta kaderinizin suretini yapacağım ve sonra ona üfleyeceğim ki Allah’ın izniyle [sizin] kaderiniz olsun; ³⁷ körleri ve cüzamlıları iyileştireceğim ve Allah’ın izniyle ölüleri yeniden hayata döndüreceğim: ³⁸ neleri yiyebileceğinizi ve evlerinizde neleri saklayabileceğinizi size bildireceğim. ³⁹ Şüphesiz, eğer [gerçekten] inanıyorsanız, bütün bunlarda sizin için bir mesaj vardır.”

36 Bundan sonraki pasaj -51. ayetin sonuna kadar olan bölüm- iki şekilde anlaşılabilir: Ya, Hz. Meryem’e söylenenlerin bir parçası olarak (o’nun -Hz. ... Devamı..

Ve Onu, İsrailoğullarına elçi olarak gönderecektir. “Ben size Rabbinizden bir ayet/mucize ile geldim. Ben size çamurdan kuş gibi bir şey yaparım, ona üflerim. Allah’ın izniyle, hemen uçan bir kuş olur. Anadan doğma körleri, alacalıları iyi ederim; Allah’ın izniyle, ölüleri diriltirim. Yediklerinizi ve evlerinizde sakladıklarınızı da size haber veririm. Eğer mümin olmuş kimseler iseniz bunda sizin için bir delil vardır. 5/110, 17/59

üstelik onu İsrâiloğullarına elçi yapacaktır; şöyle (diyen bir elçi): “Ben size Rabbimden bir mesaj getirdim. Size çamurdan kuşa benzer bir maket yapar, ardından ona üflerim, Allah’ın izniyle kuş oluverir.[⁵⁹⁰] Körleri ve cüzamlıları iyileştirir, yine Allah’ın izniyle ölüleri hayata döndürürüm. Dahası yiyebileceğiniz ve evlerinizde saklayabileceğiniz şeyleri size haber veririm. Hiç kuşkusuz, eğer gerçekten inanıyorsanız, bütün bunlarda sizin için mucizevi kudret delilleri vardır.[⁵⁹¹]

[590] Burada anahtar ifade “Allah’ın izniyle” ifadesidir. Bu durumda ölümlü bir insan elinde görülen olağanüstü olay da Allah’ın bir sınamasıdır: Baka... Devamı..

Ve onu İsrailoğullarına peygamber gönderecek! O da "Ben size Rabbinizden bir mucize getirdim, çamurdan bir kuş sureti yaparım sonra ona üfürürüm, Allah'ın izni ile canlı bir kuş oluverir. Yine Allah'ın izni ile anadan doğma körü ve alacalı illetine tutulanı iyi eder, ölüleri diriltirim, evlerinizde ne yediğinizi ve ne gizlediğinizi size haber veririm. Şüphe yok ki bunlarda (peygamber olduğum hususunda) sizin için kesin bir delil vardır, eğer mümin iseniz! (beni tasdik edersiniz.)

Allah, onu İsrailoğullarına bir Resul olarak gönderecek (ve o da onlara şöyle diyecek): "Şüphesiz ben size Rabbinizden kanıtlarla geldim. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar, ona üflerim. O da Allah’ın izniyle hemen kuş oluverir. Körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah’ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer mü’minler iseniz bunda sizin için elbette bir kanıt vardır. "

Ve İsrailoğullarına peygamber gönderecektir.(O da diyecektir ki) «Ben size muhakkak bir mûcize ile Rabbiniz tarafından geldim. Ben sizin için çamurdan kuş şekli gibi bir şey icat ederim, sonra ona üfürürüm. O da Allah Teâlâ'nın izniyle hemen kuş oluverir. Ve ben Allah'ın izniyle anadan doğma körü ve alacalık illetine tutulanı iyi ederim ve ölüyü diriltirim, ve size evlerinizde ne yediğinizi ve ne biriktirdiğinizi de haber veririm. Şüphe yok ki, bunda sizin için bir alâmet vardır. Eğer siz mü'minler iseniz.»

48, 49. (Melekler Hz. Îsâ hakkında Meryem ile konuşurken onun şu sıfatlarını da ilâve ettiler: ) “Allah ona kitabı (yazmayı), hikmeti, Tevrat ve İncîl'i öğretecektir. Onu İsrailoğullarına resul olarak gönderecek, o da onlara şöyle diyecektir: “Size Rabbiniz tarafından bir mûcizeyle gönderildim: Ben size çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapar içine üflerim, o da Allah'ın izniyle hemen kuş oluverir. Keza ben anadan doğma körü ve abraşı iyileştirir, hatta Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yediğinizi ve biriktirip sakladıklarınızı da bilirim. Eğer inanmaya niyetiniz varsa, elbette bunlarda sizin için alacak dersler vardır. [5, 110; 19, 21. 30] {KM, Markos 7, 32-35; Matta 15, 30; 8, 1-3; Luka 17, 12-14}

Burada kitab, “kitabet, yazı yazmak” anlamında masdardır. Demek ki Hz. Îsâ yazı yazmasını bilir bir bilgin idi.

Onu İsrail oğullarına (şöyle diyen) bir elçi yapacak: Ben size Rabbinizden bir mu'cize getirdim: Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yaratır, ona üflerim, Allah'ın izniyle hemen kuş oluverir; körü ve alacalıyı iyileştiririm; Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim; evlerinizde ne yeyip, ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanıcı iseniz elbette bunda sizin için bir ibret vardır."

Ve onı Benî İsrâîl'e peygamber olarak gönderir. (O da Benî İsrâîl'e dir ki) Ben size rabbiniz tarafından mu'cizât ve 'alâmetler ile geldim. Ben çamurdan kuşa benzer bir şey yaparım ve ona üflerim Allâh'ın izniyle derhâl kuş olur (uçar) ekmeh'i (anadan doğma iki gözi kör olanı) ebras'ı (alaca illetine mübtelâ bulunanı) eyi iderim. Allâh'ın izniyle mevtâyı (ölüyi) dirildirim. Ve size hânelerinizde yediğiniz ve sakladığınız şeyleri haber viririm. Eğer îmân idenlerden iseniz bütün bunlarda sizin içün âyetler ve mu'cizeler vardır.

İsa, İsrailoğullarına elçi olarak geldiğinde (şöyle dedi:) "Size, Sahibinizin belgesi ile geldim. Sizin için çamurdan kuş heykeli yaratır,[*] ona üflerim de Allah'ın izni ile kuş olur. Doğuştan kör olan ve alaca hastalığına tutulmuş olanı iyileştiririm. Allah'ın izni ile ölüleri diriltirim. Evlerinizde neler yediğinizi ve neleri biriktirdiğinizi size bildiririm. Eğer Allah’a güvenen kimselerseniz bunlar gerçekten, sizin için birer belgedir.

[*] Yaratma iki türlüdür. Birincisi, maddesi ve benzeri olmayan bir şeyi yaratmadır. Onu Allah'tan başkası yapamaz. "O, gökleri ve yeri, bir örneği yo... Devamı..

48,49. -O'na kitabı, hikmeti Tevrat ve İncil'i öğretecektir ve O'nu İsrailoğullarına peygamber olarak gönderecektir.-Ben size Rabbinizden bir ayet ile geldim. Ben size çamurdan kuş gibi bir şey yapıp ona üfleyeceğim. Allah'ın izniyle, hemen kuş olacaktır. Anadan doğma körleri, alacalıları iyi edeceğim; Allah'ın izniyle, ölüleri dirilteceğim; yediklerinizi ve evlerinizde sakladıklarınızı da size haber vereceğim. Eğer müminolmuş kimseler iseniz bunda sizin için bir delil vardır.

Onu İsrailoğullarına peygamber olarak gönderecek. O da diyecek ki: Ben size Rabbinizden bir âyetle geldim. Size çamurdan bir kuş sureti yapar, sonra ona üflerim; o da Allah'ın izniyle kuş oluverir. Anadan doğma körleri ve abraşları iyileştirir, Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Ayrıca, size, evinizde ne yediğinizi ve ne sakladığınızı haber veririm. Eğer inanan kimselerseniz, bunda sizin için bir âyet vardır.

Onu Beniisrail'e şöyle konuşan bir resul yapacak: "Şu bir gerçek ki, ben size Rabbinizden bir mucize getirdim: Ben, çamurdan, kuş görünümünde bir şey yapar, ona üflerim de Allah'ın izniyle kuş oluverir. Ben, körü ve abraşı iyileştirir, ölüleri Allah'ın izniyle diriltirim. Evlerinizde yemekte ve biriktirmekte olduklarınızı size haber veririm. Eğer inananlarsanız, bunda sizin için tam bir mucize vardır."

“daħı yalavaç, ya'ķub oġlanları dapa.” “bayıķ ben getürdüm size nişān çalabuñuzdan. bayıķ ben endāzeleyem sizüñ içün balçıķdan, ķuş sūreti gibi pes ürem anuñ içine pes ola ķuş Tañrı dilegiyile. daħı śaġ eyleyem añadan gözsüzi daħı ala tenlüyi. daħı dirürem ölüleri Tañrı dilegi-y-ile. [28b] daħı ħaber virem size anı kim yirsiz daħı anı kim źaħįre ķorsız evleriñüz içinde. bayıķ şunuñ içinde nişāndur size eger olasız mü’minler.”

Daḫı resūl eylerüz Benī İsrā’īl ḳavmine, eyide ki taḥḳīḳ ben size geldüm āyetler bile sizi yaradan Tañrıdan, daḫı ben düzedür‐men sizi balçıḳdanḳuşlar ṣūretinde, üfürür‐men anuñ içine ḳuş ol uçar Tañrı Ta‘ālānuñ iẕni‐y‐le, daḫı ḫoş eyler‐men dilsüzleri, gözsüzleri daḫı ebraṣ kişileri, ölüleri daḫı dirildür‐men Tañrı Ta‘ālānuñ buyruġı‐y‐la. Daḫı bildürür‐men size siz yi‐yeçegi, ṣaḳlayaçaġı daḫı evlerüñüzde. Taḥḳīḳ anda āyetler vardur size,eger siz mü’min olsañuz.

Və onu İsrail övladına (yəhudilərə) peyğəmbər göndərəcək. (İsa onlara deyəcək: ) “Mən, həqiqətən, Rəbbinizdən sizə mö’cüzə gətirmişəm. Sizin üçün palçıqdan quşa bənzər bir surət düzlədib ona üfürərəm, o da Allahın iznilə quş olar. Anadangəlmə korları, cücam xəstəliyinə tutulanları sağaldar və Allahın iznilə ölüləri dirildərəm. Mən evlərinizdə yediyiniz və yığıb saxladığınız şeyləri də sizə xəbər verərəm. Əgər mö’minsinizsə, bunda (söylədiklərimdə peyğəmbər olduğuna) bir dəlil vardır.

And will make him a messenger unto the children of Israel, (saying): Lo! I come unto you with a sign from your Lord. Lo! I fashion for you out of clay the likeness of a bird, and I breathe into it and it is a bird, by Allah's leave. I heal him who was born blind, and the leper, and I raise the dead, by Allah's leave. And I announce unto you what ye eat and what ye store up in your houses. Lo! herein verily is a portent for you, if ye are believers.

"And (appoint him) a messenger to the Children of Israel, (with this message): "´I have come to you, with a Sign from your Lord, in that I make for you out of clay, as it were, the figure of a bird, and breathe into it, and it becomes a bird by Allah's leave(390): And I heal those born blind, and the lepers, and I quicken the dead, by Allah.s leave; and I declare to you what ye eat, and what ye store(391) in your houses. Surely therein is a Sign for you if ye did believe;

390 This miracle of the clay birds is found in some of the apocryphal Gospels; those of curing the blind and the lepers and raising the dead are in th... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.