27 Eylül 2021 - 20 Safer 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 48. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Veyu’allimuhu-lkitâbe velhikmete ve-ttevrâte vel-incîl(e)

Tanrı ona bilgiyi, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i öğretir.

(Allah, Hz. İsa’ya) "Ona Kitabı (yazı yazmayı ve Kur’an’ı), hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretecektir."

Allah, o senin oğluna okumayı yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek.

Allah ona okuma-yazmayı, kutsal kitaplara vukufu, ilmi, sağlıklı ve ahlâklı yaşama bilgisini, hekimliği, yazılı ve şifahi bilgileri, sünneti içeren Tevrat'ı, İncil'i öğretecek.

"(Allah) ona Kitab'ı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek."

'Ona kitabı, hikmeti, Tevratı ve İncili öğretecek.'

Allah ona (Hz. Îsa'ya) yazı yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek.

Bir de ona kitap ve hikmeti, Tevrat ve İncil’i öğretecektir. İsrailoğullarına Resul olarak şöyle diyecektir: “Ben, Rabbinizden bir mucize ile size geldim: Çamurdan kuş heykelini yaparım. Ona üflediğimde Allah’ın izniyle kuş olur. Allah’ın izniyle âmâ ve abrası(*) iyileştiririm, ölüleri diriltirim. Evlerinizde yediklerinizi ve stok ettiklerinizi size haber veririm.(**)*

Allah ona okuma-yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek.

Allah ona kitap, hikmet, Tevrat, İncil öğretir

(Melekler İsa ile ilgili sözlerine devam ederek:) “Allah ona hem kitabı (okuma-yazmayı) hem hikmeti hem de Tevrat'ı ve İncil'i öğretecektir.”

48,49. Ona Kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek, İsrailoğullarına şöyle diyen bir peygamber kılacak: "Ben size Rabbinizden bir ayet getirdim. Ben size çamurdan kuş gibi bir şey yapıp ona üfleyeceğim, Allah'ın izniyle, hemen kuş olacaktır; anadan doğma körleri, alacalıları iyi edeceğim; Allah'ın izniyle, ölüleri dirilteceğim; yediklerinizi ve evlerinizde sakladıklarınızı da size haber vereceğim. İnanmışsanız bunda size delil vardır".

Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil’i öğretecek.

(Melekler, Meryem'e hitaben İsa hakkında sözlerine devam ettiler:) Allah ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i öğretecek.

"Ona kitabı, bilgeliği, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek.

Allah ona kitab (okuma ve yazmay)ı, hikmeti ve Tevrat ile İncil'i öğretir.

ve ona hem kitabet öğretecek hem hikmet hem Tevrat hem İncil

Allah, Ona Kitap'ı Hikmet'i¹, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek;*

«(Allah) ona yazmayı, hikmeti, Tevrâtı, İncili öğretecek».

(Melekler şöyle dediler:) “Hem (Allah) ona yazmayı, hikmeti, Tevrât'ı ve İncîl'i öğretecek!”

Allah o na kitabı, hüküm vermeyi, Tevrat’ı ve İncil’i öğretti.

Allah İsa’ya Kitap’ı, doğrunun bilgisini, Tevrat’ı, İncil’i öğretecek.

48, 50. Allah ona Kitap [³] ve Hikmeti [⁴] Tevrat ve İncil-i öğretir, onu İsrail oğullarına peygamber gönderir o, onlara diyecek ki «size Rabbiniz tarafından mucize getirdim. Size çamurdan kuş şekli gibi bir şey yaparım, ona üfürürüm, o da Allah/ın izniyle kuş olur. Anadan doğma körü abraşı iyi ederim. Allah/ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde yediğiniz, biriktirdiğiniz şeyleri size haber veririm. Bunlar da sizin için peygamberliğime dair alâmet vardır. Mü/min iseniz onu anlarsınız. Önümüzdeki Tevrat-ı tasdik ettiğim halde size haram kılınan bâzı şeyleri helâl kılmak için geldim ve Rabbiniz tarafından size başka bir mucize de getirdim. Artık Allah/tan sakının, bana da itaat edin».*

(Allah,) Ona (İsa'ya) kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretir.

“Allah ona, hem bütün kutsal Kitapların özünü ve ilâhî bilgiyi pratik hayata uygulama yeteneği olan hikmeti, hem de Tevrat’ı ve İncil’i öğretecek.”

“Ona Kitab’ı, Hikmet’i, Tevrat’ı, İncil’i öğretir”.

(Allah) ona Kitab’ı, [hikmet]i (doğru hüküm verme yeteneğini), Tevrat’ı ve İncil’i öğretecek.

“Sonra Allah ona; kitabı,¹ hikmeti,² Tevrât’ı ve İncil’i³ öğretecek.”*

O, senin oğluna 35 (hem) vahyi ve hikmeti öğretecek, (hem de) Tevrat'ı ve İncil'i;

Ona kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil’i öğretecektir. 5/110, 16/78

O, (İsa)ya vahyi[588] ve o vahyi ile doğru hükme varmada kullanılacak yöntemi,[589] Tevrat ve İncil’i öğretecek;*

Ve ona kitabeti ve hikmeti ve Tevrat ile İncil'i talim buyuracaktır.

48, 49. (Melekler Hz. Îsâ hakkında Meryem ile konuşurken onun şu sıfatlarını da ilâve ettiler: ) “Allah ona kitabı (yazmayı), hikmeti, Tevrat ve İncîl'i öğretecektir. Onu İsrailoğullarına resul olarak gönderecek, o da onlara şöyle diyecektir: “Size Rabbiniz tarafından bir mûcizeyle gönderildim: Ben size çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapar içine üflerim, o da Allah'ın izniyle hemen kuş oluverir. Keza ben anadan doğma körü ve abraşı iyileştirir, hatta Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yediğinizi ve biriktirip sakladıklarınızı da bilirim. Eğer inanmaya niyetiniz varsa, elbette bunlarda sizin için alacak dersler vardır. [5, 110; 19, 21. 30] {KM, Markos 7, 32-35; Matta 15, 30; 8, 1-3; Luka 17, 12-14}

Ona Kitabı, Hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek.

Allah ona Kitabı, Hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecektir.

48,49. -O'na kitabı, hikmeti Tevrat ve İncil'i öğretecektir ve O'nu İsrailoğullarına peygamber olarak gönderecektir.-Ben size Rabbinizden bir ayet ile geldim. Ben size çamurdan kuş gibi bir şey yapıp ona üfleyeceğim. Allah'ın izniyle, hemen kuş olacaktır. Anadan doğma körleri, alacalıları iyi edeceğim; Allah'ın izniyle, ölüleri dirilteceğim; yediklerinizi ve evlerinizde sakladıklarınızı da size haber vereceğim. Eğer müminolmuş kimseler iseniz bunda sizin için bir delil vardır.

Allah ona okuyup yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek.

Ona Kitap'ı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek.

“daħı ögrede aña kitābeti daħı ḥikmeti, daħı tevrįt’i daħı incįl’i.”

Daḫı kitāb ögredür aña, ḥikmeti daḫı bildürür , Tevrātı daḫı, İncīli daḫı.

(Allah) ona (İsaya) yazmağı, hikməti, Tövratı və İncili öyrədəcək.

And He will teach him the Scripture and wisdom, and the Torah and the Gospel.

"And Allah will teach him the Book and Wisdom, the Law and the Gospel,


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.