8 Mayıs 2021 - 26 Ramazan 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 38. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Hunâlike de’â zekeriyyâ rabbeh(u)(s) kâle rabbi heb lî min ledunke żurriyyeten tayyibe(ten)(s) inneke semî’u-ddu’â/-(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti: "Rabbim, bana katından tertemiz bir soy armağan et, (salih bir evlat ver.) Doğrusu Sen, duaları işitensin" dedi.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Zekeriyya, orada Rabbine dua etmiş, ya Rabbi demişti, sen katından tertemiz bir soy ver bana, muhakkak ki duaları duyansın sen.

Abdullah Parlıyan Meali

İşte bu noktada Zekeriyya Rabbine yalvardı: “Ey Rabbim! Bana kendi katından temiz bir soy bağışla, şüphesiz ki sen her yakarışı duyarsın.”

Ahmet Tekin Meali

İşte orada, Zekeriyya Rabbine dua etti:
“Rabbim, bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla. Şüphesiz sen dualara icabet edensin.” dedi.

Ahmet Varol Meali

Orada Zekeriyya Rabbine dua etti. "Ey Rabbim! Bana kendi katından temiz bir nesil ver. Sen duayı işiticisin" dedi.

Ali Bulaç Meali

Orada Zekeriya Rabbine dua etti: 'Rabbim, bana katından tertemiz bir soy armağan et. Doğrusu Sen, duaları işitensin' dedi.

Ali Fikri Yavuz Meali

Zekeriyya (Aleyhisselâm) orada yiyecekleri görünce Rabbine şöyle dua etti: “- Ey Rabbim, bana senin katından bir pâk ve mübarek çocuk ihsan et; muhakkak ki sen duâyı hakkıyle kabul edicisin.”

Bahaeddin Sağlam Meali

İşte o zaman Zekeriya, Rabbine karşı dua etti: “Ey Rabbim! Bana kendi katından iyi, yararlı bir nesil ver! Hiç şüphesiz Sen, duaları işitensin.” dedi.

Bayraktar Bayraklı Meali

Aynı yerde Zekeriyyâ Rabbine şöyle yalvardı: “Ey Rabbim! Tarafından bana hayırlı bir nesil bağışla; zira sen, her yakarışı duyarsın.”

Besim Atalay Meali (1962)

İşte orda Zekeriya, Tanrısına yalvararak dedi ki: «Tanrım ! Sen katından bana arı bir uruk ver, duyarsın sen yakarışı»

Cemal Külünkoğlu Meali

Orada Zekeriya Rabbine dua etti ve dedi ki: “Ya Rabbi! Bana katından tertemiz bir soy armağan et. Şüphesiz Sen duaları hakkıyla işitensin.”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Orada Zekeriya Rabbine dua etti: "Ya Rabbi! Bana kendi katından temiz bir soy bahşet, doğrusu Sen duayı işitirsin".

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Orada Zekeriya Rabbine dua etti: “Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin” dedi.

Diyanet Vakfı Meali

Orada Zekeriyya, Rabbine dua etti: Rabbim! Bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin, dedi.

Edip Yüksel Meali

Zekeriyya oracıkta Rabbine dua etti: "Rabbim," dedi, "katından bana tertemiz bir soy ver, Sen duaları işitensin."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Orada Zekeriyya, Rabbine dua etti: "Rabbim! Bana katından hayırlı bir nesil ver. Şüphesiz sen, duayı hakkıyle işitensin" dedi.

Elmalılı Meali (Orijinal)

O aralık Zekeriyya rabbına dua etti: Yarab! dedi: Bana ledünnünden bir temiz zürriyyet ihsan eyle şüphesiz ki sen duayı işidensin

Erhan Aktaş Meali

Orada Zekeriya, Rabb'ine dua etti: “Rabb'im! Bana katından iyi bir nesil bağışla. Kuşkusuz, Sen duayı işitensin.”

Hasan Basri Çantay Meali

Orada Zekeriyyâ Rabbine düâ etdi: «Rabbim, bana senin tarafından çok temiz bir zürriyyet ihsan et. Muhakkak Sen düâyı hakkıyla işidensin».

Hayrat Neşriyat Meali

Orada Zekeriyyâ Rabbine duâ etti. Dedi ki: “Rabbim! Bana, tarafından temiz bir zürriyet ihsân eyle! Şübhesiz ki sen, duâyı hakkıyla işitensin.”(1)*

İlyas Yorulmaz Meali

Böylece Zekeriya “Rabbim bana katından tertemiz bir zürriyet bahşet, mutlaka sen duaları işitensin.” diyerek dua etti.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Orada [¹] Zekeriya Rabbine niyaz etti: Yâ Rab! Nezdinden bana pâk bir nesil bağışla. Çünkü sen niyazı işiten Zâtsın [²].*

Kadri Çelik Meali

Orada Zekeriya Rabbine dua etti: “Ya Rabbi! Bana kendi katından temiz bir soy bağışla, doğrusu sen duayı işitensin.”

Mahmut Kısa Meali

İşte o sırada, Allah’ın özel koruması altındaki bu tertemiz çocuğu görüp imrenen Zekeriya,ilerlemiş yaşına rağmen Rabb’ine el açıp şöyle yalvardı:
“Ey Rabb’im, benden sonra İsrail Oğulları’nın iyice sapacağından korkuyorum! Bu ümmetin, Meryem gibi tertemiz bir nesle ihtiyacı var. Sana yalvarıyorum; sonsuz lütuf ve rahmetinle bana katından böyle hayırlı ve temiz bir nesil bağışla! Kuşku yok ki sen, bütün duâları işitirsin.”

Mehmet Okuyan Meali

Zekeriya orada Rabbine dua etmiş ve şöyle demişti: “Rabbim! Bana tarafından hayırlı bir nesil ver! Şüphesiz ki sen duayı duyansın.”

Mehmet Türk Meali

Orada Zekeriyya, Rabbine: “Ey Rabbim! Bana kendi katından temiz bir nesil1 bağışla. Şüphesiz Sen, duayı hakkıyla işitensin.” diye dua etti.*

Muhammed Esed Meali

Aynı yerde Zekeriya Rabbine yalvardı: “Ey Rabbim! Rahmetinle bana güzel bir zürriyet bağışla; zira Sen, her yakarışı duyarsın.”

Mustafa Çavdar Meali

Zekeriya o anda ve orada Rabbine şöyle yalvardı: “Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil ver! Kuşkusuz sen, duayı işitensin.” 19/1-11, 40/60

Mustafa İslamoğlu Meali

İşte o anda-orada[572] Zekeriyya Rabbine şöyle dua etti: “Rabbim! Bana katından güzel bir nesil bağışla; çünkü sen tüm duaları işitensin!”*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

O vakit Zekeriya Rabbine dua ederek dedi ki: «Yarabbi! Bana kendi tarafından pek temiz bir zürriyet bağışla. Şüp- he yok ki, Sen duayı hakkıyla işiticisin.»

Suat Yıldırım Meali

İşte o sırada Zekeriyya Rabbine niyaz edip “Ya Rabbî, dedi, bana Senin tarafından tertemiz, hayırlı zürriyet ihsan eyle! Şüphesiz ki Sen duaları işitip icabet edersin. ”*

Süleyman Ateş Meali

Orada Zekeriyya, Rabbine du'a etmiş: "Rabbim, demişti, bana katından temiz bir nesil ver. Sen du'ayı işitensin!"

Süleymaniye Vakfı Meali

Zekeriya, orada Sahibine dua etti: "Sahibim! Bana kendi katından temiz bir soy nasip et! Sen duamı dinlersin!" dedi.

Şaban Piriş Meali

Zekeriya orada Rabbine dua etti:-Rabbim, bana katından tertemiz bir soy ver! Sen duayı en iyi bir şekilde işitensin, dedi.

Ümit Şimşek Meali

Zekeriya da o sırada Rabbine dua ederek, “Yâ Rabbi, bana yüce katından tertemiz bir nesil bağışla. Şüphesiz ki Sen duaları işitensin” demişti.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Zekeriyya orada Rabbine yakarmıştı: "-Rabbim" demişti, "-Katından bana tertemiz bir soy bağışla! Sen yakarışı en iyi duyansın!"

Eski Anadolu Türkçesi

anda ķıġırdı zekeriyyā çalabı’sına; eyitti: “iy çalabum! baġışla baña ķatundan nesl ya'nį döl aru bayıķ sen du'ā işidiciseñ.”

Bunyadov-Memmedeliyev

(O zaman) Zəkəriyya Rəbbinə dua edərək dedi: “Ey Rəbbim! Mənə də Öz tərəfindən pak bir övlad bəxş et! Sən, həqiqətən, duaları eşidənsən!”

M. Pickthall (English)

Then Zachariah prayed unto his Lord and said: My Lord! Bestow upon me of Thy bounty goodly offspring. Lo! Thou an the Hearer of Prayer.

Yusuf Ali (English)

There did Zakariya pray to his Lord, saying: "O my Lord! Grant unto me from Thee a progeny that is pure: for Thou art He that heareth prayer(380)!*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.