13 Haziran 2024 - 6 Zi'l-Hicce 1445 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 38. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Hunâlike de’â zekeriyyâ rabbeh(u)(s) kâle rabbi heb lî min ledunke żurriyyeten tayyibe(ten)(s) inneke semî’u-ddu’â/-(i)

Zekeriyya, orada Rabbine dua etmiş, ya Rabbi demişti, sen katından tertemiz bir soy ver bana, muhakkak ki duaları duyansın sen.

Orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti: "Rabbim, bana katından tertemiz bir zürriyet bağışla, (salih bir evlat ver.) Doğrusu Sen, duaları işitensin" dedi.

İşte bu noktada Zekeriyya Rabbine yalvardı: “Ey Rabbim! Bana kendi katından temiz bir soy bağışla, şüphesiz ki sen her yakarışı duyarsın.”

İşte orada, Zekeriyya Rabbine dua etti:
“Rabbim, bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla. Şüphesiz sen dualara icabet edensin.” dedi.

Orada Zekeriyya Rabbine dua etti. "Ey Rabbim! Bana kendi katından temiz bir nesil ver. Sen duayı işiticisin" dedi.

Orada Zekeriya Rabbine dua etti: 'Rabbim, bana katından tertemiz bir soy armağan et. Doğrusu Sen, duaları işitensin' dedi.

Zekeriyya (Aleyhisselâm) orada yiyecekleri görünce Rabbine şöyle dua etti: “- Ey Rabbim, bana senin katından bir pâk ve mübarek çocuk ihsan et; muhakkak ki sen duâyı hakkıyle kabul edicisin.”

İşte o zaman Zekeriya, Rabbine karşı dua etti: “Ey Rabbim! Bana kendi katından iyi, yararlı bir nesil ver! Hiç şüphesiz Sen, duaları işitensin.” dedi.

Aynı yerde Zekeriyyâ Rabbine şöyle yalvardı: “Ey Rabbim! Tarafından bana hayırlı bir nesil bağışla; zira sen, her yakarışı duyarsın.”

İşte orda Zekeriya, Tanrısına yalvararak dedi ki: «Tanrım ! Sen katından bana arı bir uruk ver, duyarsın sen yakarışı»

Orada Zekeriya Rabbine dua etti ve dedi ki: “Ya Rabbi! Bana katından tertemiz bir soy armağan et. Şüphesiz Sen duaları hakkıyla işitensin.”

Zekeriya Allâh’a du’â itdi "Yâ rabbi bana iyi bir zürriyet ihsân iyle sen du’âları istimâ’ iylersin" didi.

Orada Zekeriya Rabbine dua etti: "Ya Rabbi! Bana kendi katından temiz bir soy bahşet, doğrusu Sen duayı işitirsin".

Orada Zekeriya Rabbine dua etti: “Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin” dedi.

Orada Zekeriyyâ rabbine dua edip dedi ki: “Rabbim! Bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle! Kuşkusuz sen duayı işitmektesin.”

Orada Zekeriyya, Rabbine dua etti: Rabbim! Bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin, dedi.

Zekeriyya oracıkta Rabbine dua etti: "Rabbim," dedi, "katından bana tertemiz bir soy ver, Sen duaları işitensin."

Orada Zekeriyya, Rabbine dua etti: "Rabbim! Bana katından hayırlı bir nesil ver. Şüphesiz sen, duayı hakkıyle işitensin" dedi.

O aralık Zekeriyya rabbına dua etti: Yarab! dedi: Bana ledünnünden bir temiz zürriyyet ihsan eyle şüphesiz ki sen duayı işidensin

O vakit Zekeriyyâ Rabbine (şöyle) dua etti: “Ey Rabbim! Bana tarafından (lütfun ile) çok temiz bir zürriyet (nesil) bağışla, şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin.”

Orada Zekeriya, Rabb'ine dua etti: “Rabb'im! Bana katından iyi bir nesil bağışla. Kuşkusuz, Sen duayı işitensin.”

Orada Zekeriyyâ Rabbine düâ etdi: «Rabbim, bana senin tarafından çok temiz bir zürriyyet ihsan et. Muhakkak Sen düâyı hakkıyla işidensin».

Orada Zekeriyyâ Rabbine duâ etti. Dedi ki: “Rabbim! Bana, tarafından temiz bir zürriyet ihsân eyle! Şübhesiz ki sen, duâyı hakkıyla işitensin.”(1)

(1)Cenâb-ı Hakk’ın, her niyâzı işitip her duâya cevab vermesi hakkında bakınız; (sahîfe 134, hâşiye 1)

Böylece Zekeriya “Rabbim bana katından tertemiz bir zürriyet bahşet, mutlaka sen duaları işitensin.” diyerek dua etti.

Orada Zekeriya çalabına yalvardı. Dedi: « Ey çalabım! Bana kendi yönünden arı sili bir çocuk bağışla. Çünkü yalvarıyı işitici olan yalnız Sensin.»

Orada [¹] Zekeriya Rabbine niyaz etti: Yâ Rab! Nezdinden bana pâk bir nesil bağışla. Çünkü sen niyazı işiten Zâtsın [²].

[1] Veya bu hâli görünce.[2] Niyazımı kabul edersin.

Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Dedi ki: “Rabbim bana katından temiz bir nesil bağışla. Muhakkak ki Sen duayı en iyi işitensin.”

Orada Zekeriya Rabbine dua etti: “Ya Rabbi! Bana kendi katından temiz bir soy bağışla, doğrusu sen duayı işitensin.”

İşte o sırada, Allah’ın özel koruması altındaki bu tertemiz çocuğu görüp imrenen Zekeriya,ilerlemiş yaşına rağmen Rabb’ine el açıp şöyle yalvardı:
“Ey Rabb’im, benden sonra İsrail Oğulları’nın iyice sapacağından korkuyorum! Bu ümmetin, Meryem gibi tertemiz bir nesle ihtiyacı var. Sana yalvarıyorum; sonsuz lütuf ve rahmetinle bana katından böyle hayırlı ve temiz bir nesil bağışla! Kuşku yok ki sen, bütün duâları işitirsin.”

Zekeriyya rabbine orada dua etti:
-“Rabbim! Bana senin katından temiz bir zürriyyet / çocuklar / soy hibe et!
Sen, Dua’yı işitensin”.

Bu arada Zekeriyya da boş durmuyor: " Ya Rab! Sen dualarımı duyarsın ne olur bana da hayırlı bir evlat versen " diyordu.

Zekeriya Meryem’in bakımını üstlenmişken kendisinin de bir çocuğu olmasını arzuladı. Rabbine dönerek; "Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet! Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin!" dedi.

Zekeriya orada Rabbine dua etmiş ve şöyle demişti: “Rabbim! Bana tarafından hayırlı bir nesil ver! Şüphesiz ki sen duayı duyansın.”

Orada Zekeriyya, Rabbine: “Ey Rabbim! Bana kendi katından temiz bir nesil¹ bağışla. Şüphesiz Sen, duayı hakkıyla işitensin.” diye dua etti.

1 Nesil, Arapçada; tekil, çoğul, erkek ve dişi için kullanılan bir kelimedir. Hz. Zekeriyya’nın bu duâsında kastettiği nesil, bir oğlan çocuğudur. Bk.... Devamı..

Aynı yerde Zekeriya Rabbine yalvardı: “Ey Rabbim! Rahmetinle bana güzel bir zürriyet bağışla; zira Sen, her yakarışı duyarsın.”

Zekeriya o anda ve orada Rabbine şöyle yalvardı: “Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil ver! Kuşkusuz sen, duayı işitensin.” 19/1-11, 40/60

İşte o anda-orada[⁵⁷²] Zekeriyya Rabbine şöyle dua etti: “Rabbim! Bana katından güzel bir nesil bağışla; çünkü sen tüm duaları işitensin!”

[572] Hunâlike zarfının çift anlamlı yapısı için bkz: 7:119, not 89.

O zaman Zekeriyya (Hz. Meryem'in o müstesnâ halinden cesaret alarak, yaşı geçmiş olmasına rağmen) Rabbine dua etti. "Ey Rabbim, bana kendi katından çok temiz bir zürriyet (salih oğul) bağışla, şüphe yok ki sen duayı hakkıyle işitensin" diye yalvardı.

Orada Zekeriya Rabbine dua etti: "Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin" dedi

O vakit Zekeriya Rabbine dua ederek dedi ki: «Yarabbi! Bana kendi tarafından pek temiz bir zürriyet bağışla. Şüp- he yok ki, Sen duayı hakkıyla işiticisin.»

İşte o sırada Zekeriyya Rabbine niyaz edip “Ya Rabbî, dedi, bana Senin tarafından tertemiz, hayırlı zürriyet ihsan eyle! Şüphesiz ki Sen duaları işitip icabet edersin. ”

Bu Zekeriyya (a.s.) ile, Tevrat ekinde (Eski Ahid Kitapları arasında) kendisine bu isimde Zekarya kitabı atfedilen zat arasında hiçbir ilişki yoktur.... Devamı..

Orada Zekeriyya, Rabbine du'a etmiş: "Rabbim, demişti, bana katından temiz bir nesil ver. Sen du'ayı işitensin!"

Orada veyâ o zamânda (Meryem'in bu cevâbını işidince) Zekeriyâ rabbine du'â idüb: Yâ Rabbî! Bana taraf-ı rabbâniyenden mübârek bir evlâd ihsân buyur, sen du'âları işidüb kabûl idicisin didi.

Zekeriya, orada Sahibine dua etti: "Sahibim! Bana kendi katından temiz bir soy nasip et! Sen duamı dinlersin!" dedi.

Zekeriya orada Rabbine dua etti:-Rabbim, bana katından tertemiz bir soy ver! Sen duayı en iyi bir şekilde işitensin, dedi.

Zekeriya da o sırada Rabbine dua ederek, “Yâ Rabbi, bana yüce katından tertemiz bir nesil bağışla. Şüphesiz ki Sen duaları işitensin” demişti.

Zekeriyya orada Rabbine yakarmıştı: "-Rabbim" demişti, "-Katından bana tertemiz bir soy bağışla! Sen yakarışı en iyi duyansın!"

anda ķıġırdı zekeriyyā çalabı’sına; eyitti: “iy çalabum! baġışla baña ķatundan nesl ya'nį döl aru bayıķ sen du'ā işidiciseñ.”

Ol vaḳtda du‘ā eyledi Ẕekeriyyā Tañrı Ta‘ālāya eyitdi: Yā Rabbi baġışla raḥmetüñden aru ẕürriyet, taḥḳīḳ sensin du‘ālar işidici.

(O zaman) Zəkəriyya Rəbbinə dua edərək dedi: “Ey Rəbbim! Mənə də Öz tərəfindən pak bir övlad bəxş et! Sən, həqiqətən, duaları eşidənsən!”

Then Zachariah prayed unto his Lord and said: My Lord! Bestow upon me of Thy bounty goodly offspring. Lo! Thou an the Hearer of Prayer.

There did Zakariya pray to his Lord, saying: "O my Lord! Grant unto me from Thee a progeny that is pure: for Thou art He that heareth prayer(380)!

380 The birth of Mary, the mother of Jesus, of John the Baptist, the precursor of Jesus, and of Jesus, the prophet of Israel, whom Israel rejected, oc... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.