6 Mayıs 2021 - 24 Ramazan 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 182. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Żâlike bimâ kaddemet eydîkum veenna(A)llâhe leyse bizallâmin lil’abîd(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Bu (azap), ellerinizin önden sundukları (ve kötü amellerinizin sonuçları) dır. Allah, kesinlikle kullara zulmedici değildir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Bu da, ancak elleriyle kazandıklarının cezası ve Allah, şüphe yok ki kullarına zulmetmez.

Abdullah Parlıyan Meali

Bu sizin ellerinizle öne sürdüğünüzün karşılığıdır, zira Allah kullarına en ufak bir haksızlık yapmaz.

Ahmet Tekin Meali

Bütün bunlar, dünyada ellerinizle, bizzat yapmış olduğunuz şeyler, kötülükler sebebiyledir. Allah kullarına zâlimce davranmaz.*

Ahmet Varol Meali

"Bu sizin kendi ellerinizle işlediklerinizin karşılığıdır. Yoksa Allah kullara haksızlık edici değildir."

Ali Bulaç Meali

Bu, ellerinizin önden sunduklarıdır. Allah, gerçekten kullara zulmedici değildir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Size bu azap, yaptığınız günahların karşılığıdır; ve Allah kullarına zulmedici değildir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Bu kendi ellerinizle hak ettiğiniz bir sonuçtur. Hiç şüphesiz Allah kullarına zulmedici değildir.

Bayraktar Bayraklı Meali

“Bu, dünyada iken kendi ellerinizle yapmış olduğunuzun karşılığıdır. Yoksa Allah, kullarına zulmetmez.”

Besim Atalay Meali (1962)

İşte bunlar elinizle yaptığınız şeydendir, kullarına karşı Allah zalim değildir

Cemal Külünkoğlu Meali

İşte bu, dünyada iken kendi ellerinizle (iradenizle) yaptıklarınızın karşılığıdır. Yoksa Allah, (ödüllendirmede de cezalandırmada da) kullarına hiçbir şekilde haksızlık etmez!

Diyanet İşleri Meali (Eski)

"Bu, yaptığınızın karşılığıdır". Yoksa Allah kullara asla zulmetmez.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

“Bu, kendi ellerinizin (önceden yapıp) gönderdiklerinin karşılığıdır.” Allah, kullara asla zulmedici değildir.

Diyanet Vakfı Meali

Bu, dünyada iken kendi ellerinizle yapmış olduğunuzun karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına zulmetmez.

Edip Yüksel Meali

"Bu, kendi yaptıklarınızın bir sonucudur." Kuşkusuz ALLAH kullara karşı zalim değildir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

"Bu, kendi ellerinizin yapıp öne sürdüğünün karşılığıdır". Allah kullar(ın)a asla zulmetmez.

Elmalılı Meali (Orijinal)

bu sizin ellerinizin takdim ettiği ve Allahın zulümkâr olmaması yüzündendir o kullara

Erhan Aktaş Meali

Bu, ellerinizle yaptığınızın karşılığıdır. Yoksa Allah, kullarına, asla haksızlık edici değildir.

Hasan Basri Çantay Meali

Bu, ellerinizin öne sürdüğünün (yapdığınız günâhların) karşılığıdır. Şüphesiz ki Allah kullarına haksızlık edici değildir.

Hayrat Neşriyat Meali

Bu (azab), ellerinizin işlediği (günahlar) yüzündendir; yoksa muhakkak ki Allah, kullar(ın)a zulümkâr değildir.(2)*

İlyas Yorulmaz Meali

Bu azap, sizin kendi ellerinizle kazandıklarınızın karşılığı, Allah asla kullarına haksızlık yapmaz.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Bu azap elinizin emeğindendir [³]. Yoksa Allah hiçbir zaman zulümkâr değildir.

Kadri Çelik Meali

İşte bu, sizin ellerinizle işlediğiniz günahların karşılığıdır. Şüphesiz Allah kullara asla zulmetmez.

Mahmut Kısa Meali

“İşte bu ceza, bizzat kendi ellerinizle işlediğiniz kötülüklerin karşılığıdır. Çünkü Allah, ödüllendirmede de, cezalandırmada da kullarına hiçbir şekilde haksızlık etmez!”

Mehmet Okuyan Meali

“İşte bu, ellerinizin öne sunduğu şeyler yüzündendir.” (denecektir). Elbette Allah kullara asla haksızlık edici değildir.**

Mehmet Türk Meali

(Ey kâfirler!) İşte bu azap sizin ellerinizle kazandığınız (günâhlar) sebebiyledir. Çünkü Allah, kesinlikle kullara zulmedici değildir.1*

Muhammed Esed Meali

ellerinizle işlediklerinizin karşılığı olarak; zira Allah, kullarına en ufak bir haksızlık yapmaz!”

Mustafa Çavdar Meali

Bu, kendi ellerinizle yaptıklarınızın karşılığıdır, zira Allah kullarına asla haksızlık yapacak değildir. 4/79, 28/47, 42/30

Mustafa İslamoğlu Meali

Bu, kendi ellerinizle yaptıklarınızın karşılığıdır.[694] Unutmayın ki Allah’ın kullarına zulmetme ihtimali bulunmamaktadır!”[695]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Bu, sizin ellerinizin takdim ettiği şey sebebiyledir. Ve şüphe yok ki, Allah Teâlâ kullarına zulümkar değildir.

Suat Yıldırım Meali

İşte bu, sizin ellerinizle işlediğiniz günahların karşılığıdır. Çünkü Allah kullarına haksızlık edecek değildir. [2, 95]

Süleyman Ateş Meali

Bu, sizin ellerinizin yapıp öne sürdürdüğünün karşılığıdır. Allah, kullara asla zulmedici değildir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bu, yaptıklarınıza karşılıktır. Allah kullarına haksızlık etmez”.

Şaban Piriş Meali

Bu sizin ellerinizle hazırladığınızdır. Allah kullarına zulmedici değildir.

Ümit Şimşek Meali

Bu sizin kendi elinizde hazırlamış olduğunuz şeydir; yoksa Allah asla kullarına haksızlık etmez.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Bu, kendi, ellerinizin üretip önden gönderdiği yüzündendir. Allah, kullara asla zulmedici değildir.

Eski Anadolu Türkçesi

şol andan ötürüdür kim ilerü duttı ellerüñüz. daħı bayıķ Tañrı. degül žulm eyleyici ķullara.

Bunyadov-Memmedeliyev

Bu əzab sizin öz əllərinizlə törətdiyiniz əməllərə görədir, yoxsa Allah bəndələrinə əsla zülm edən deyildir!

M. Pickthall (English)

This is on account of that which your own hands have sent before (you to the judgment). Allah is no oppressor of (His) bondmen.

Yusuf Ali (English)

"This is because of the (unrighteous deeds) which your hands sent on before ye;(488) For Allah never harms those who serve Him."*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.