18 Ağustos 2022 - 20 Muharrem 1444 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 180. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velâ yahsebenne-lleżîne yebḣalûne bimâ âtâhumu(A)llâhu min fadlihi huve ḣayran lehum(s) bel huve şerrun lehum(s) seyutavvakûne mâ baḣilû bihi yevme-lkiyâmet(i)(k) veli(A)llâhi mîrâśu-ssemâvâti vel-ard(i)(k) va(A)llâhu bimâ ta’melûne ḣabîr(un)

Allah'ın ihsan ettiğini vermekten sakınanlar, bunu kendileri için hayırlı sanmasınlar. Hatta bu, onlar için şerdir de. Sakındıkları şey, kıyamet günü, boyunlarına dolanacak ve Allah'ındır göklerin ve yeryüzünün mirası ve Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Allah’ın, bol ihsanından kendilerine verdiği şeylerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır! Bu onlar için şerdir; kıyamet günü, cimrilik ettikleriyle tasmalanıp bağlanacaklardır. (Sonuçta) Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah yaptıklarınızdan (ve içinizde sakladıklarınızdan) haberi olandır.

Allah'ın kendilerine ikram edip verdiği malları, infak etmekte cimrilik gösterenler o biriktirdikleri malların, kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Aksine bu onlar için pek kötüdür. Bu derece cimrice sarıldıkları şey, kıyamet günü boyunlarına tasma gibi geçirilecektir. Zira göklerin ve yerin mirası Allah'ındır, hepsi O'na kalacaktır. Ve Allah yaptığınız herşeyden haberi olandır.

Allah'ın, lütfundan kendilerine verdiği rızık ve servetten, imkânlardan yoksullara vermeyerek cimri davrananlar, malî mükellefiyetleri yerine getirmeyenler, bunun kendileri için daha hayırlı olduğunu sanmasınlar. Bilakis bu kendileri için şerdir, bir vebaldir. Cimrilik edip, malî mükellefiyetleri yerine getirmeyerek Allah yolunda karşılık gözetmeden gönüllü harcamadıkları şeyler, kıyamet günü ateşten bir halka olarak boyunlarına dolanacaktır.
Göklerin ve yerin mirası, bâki olan Allah'ın tasarrufundadır. Allah işlediğiniz gizli-açık bütün amellerinizden haberdardır.

Allah'ın kendilerine kereminden verdiğinde cimrilik edenler bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Aksine bu onlar için şerdir. Cimrilik edip alıkoydukları şeyler kıyamet günü boyunlarına dolanacak. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah işlediklerinizden haberdardır.

Allah'ın, bol ihsanından kendilerine verdiği şeylerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır; bu, onlar için şerdir; kıyamet günü, cimrilik ettikleriyle tasmalandırılacaklardır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberi olandır.

Allah'ın, fazlından kendilerine verdiği şeye bahilik (cimrilik) edenler, hiç bir zaman onu kendilerine hayır sanmasınlar. Aksine bu, kendileri için bir şerdir. Onların cimrilik ettikleri şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mîrası Allah'ındır. Allah, bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Allah’ın kendilerine ikram edip verdiği mallarda cimrilik yapanlar, kendileri için iyi bir iş yaptıklarını sanmasınlar. Bilakis o cimrilik, onlar için şerdir. Yaptıkları o cimrilik, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. (Çünkü) göklerin ve yerin mirası Allah’ındır ve Allah yaptıklarınızdan çok iyi haberdardır. (O, yaptıklarınızı haşir günü değerlendirecektir.)

Allah'ın, lütfundan kendilerine verdiklerini infak etmekte cimrilik gösterenler sanmasınlar ki o, kendileri için hayırdır; tersine bu onlar için şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Allahın erdeminden verilmiş olan şeyde, cimrilik edenler, bunu haklarında hayırlı sanmayalar, oysa, serdir onlara, cimrilik ettikleri şey Kıyamet günü başlarına geçecek, göklerin, yerin mirası Allahındır, Allah bilir nidersiniz

Allah'ın lütuf olarak bağışladığı şeylerde (infak etmeyip) cimrilik edenler, asla bunun kendileri için hayırlı bir şey olduğunu sanmasınlar. Tersine bu, onlar için kötüdür. Cimrilikle yanlarında tuttukları mal, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Kaldı ki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır (ve her şey O'na kalacaktır). Hiç kuşkusuz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

İnsana lütfedilen servet ve zenginlikler onun kendi metaı değil, sadece ona geçici olarak verilen emanetlerdir. Bu emanetlerin asıl sahibi Allah olmak... Devamı..

Allâh’ın ihsân itdiği emvâli esirgeyen (yani sadaka ve zekât virmeyen) hasîs âdemler bunlardan istifâde ideceğiz zan itmesünler. Bil’akis bu ânlara şer virecekdir. Kıyâmet gününde esirgedikleri mallar gerdanlık gibi boyunlarına asılacakdır. Semâvâtın ve ’arzın mîrâsı Allâh’a ’âiddir. Allâh ef’âlinizden haberdârdır.

Allah'ın bol nimetinden verdiklerinde cimrilik edenler, sakın bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar, bilakis bu onların kötülüğünedir. Cimrilik yaptıkları şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah işlediklerinizden haberdardır.*

Allah’ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun, kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır! O kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Allah'ın, kereminden kendilerine verdiklerini (infakta) cimrilik gösterenler, sanmasınlar ki o, kendileri için hayırlıdır; tersine bu onlar için pek fenadır. Cimrilik ettikleri şey de kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.  

 Âyette geçen «miras» kelimesi dolayısıyla tefsirlerde genellikle şu açıklamalar yapılmıştır: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ın mülküdür. Onda... Devamı..

ALLAH'ın lütfundan kendilerine bağışladığı nimetlerde cimrilik edenler onu kendileri için hayırlı sanmasın. Aksine, o kendileri için zararlıdır. Toplayıp biriktirdikleri, Diriliş Günü boyunlarına dolanacak. Göklerin ve yerin mirası ALLAH'ındır. ALLAH yaptıklarınızdan haberdardır.

Allah'ın, kendilerine lütfundan verdiği nimetlere karşı cimrilik edenler, bunun, kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır o, kendileri için şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'a aittir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Allahın fazlından kendilerine bahşettiği şey'e bahillik edenler sakın onu kendilerine hayırlı sanmasınlar hayır o, onlar için bir şerdir, yarın kıyamet günü o kıskandıkları mal boyunlarına tomruk edilecek kaldı ki Göklerin ve Yerin mirası hep Allahın ve Allah her ne yaparsanız haberdardır

Allah'ın, lütuf olarak verdiği şeylerden cimrilik eden kimseler, bu tutumlarının kendi yararına olacağını sanmasınlar. Bu, onlar için sadece bir kötülüktür. Cimrilikle yanlarında tuttukları mal, Kıyamet Gün'ü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yeryüzünün mirası yalnızca Allah'a aittir. Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır.

Allahın fazl (-u kereminden) kendilerine verdiğini (sarf-u infakda) cimrilik edenler zinhar bunun, kendileri için bir hayır olduğunu sanmasın (lar). Bilakis bu, onlar için bir şerdir. Onların cimrilik etdikleri şey kıyaamet günü boyunlarına dolanacakdır. Göklerin ve yerin mîrâsı Allahındır. Allah ne yaparsanız (hepsinden) hakkıyle haberdârdır.

Allah'ın, kendilerine ihsânından verdiği şeylerde cimrilik edenler de, onu kendileri için sakın bir hayır sanmasınlar! Bil'akis o, onlar için bir şerdir. O cimrilik ettikleri şeyler, kıyâmet günü boyunlarına dolanacaktır. Hem göklerin ve yerin mîrâsı Allah'ındır (mülk, umûmen O'nundur). Ve Allah, yapmakta olduklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Cimrilik edenler, Allah’ın lütfundan kendilerine verdiklerini, onlar için hayırlı zannetmesinler, tam aksine onlar için şerdir. Kıyamet günü cimrilik yaptıkları şeyler onları çepe çevre kuşatacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’a aittir. Allah yaptıklarınızın tümünden haberi olandır.

O kimseler ki Allah’ın onlara bol bol verdikleri üzerinde cimrilik edip dururlar, sakın bunun kendileri için iyi olacağını sanmasınlar. Yok, bunun sonu onlar kötü olacaktır. Onların cimrilik ettikleri nesneler kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Yerlerde, göklerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Allah bütün işlediklerinizden bilgilidir.

Allah/ın, onlara kendi inayetinden ihsan ettiği şeylerde [¹²] cimrilik gösterenler [¹³] sakın bu halin kendileri hakkında hayır olduğunu sanmasınlar; belki bu hal haklarında şerdir. Cimrilik gösterdikleri şey kıyamet gününde boyunlarına geçirilir. [¹⁴] Göklerin ve yerin bıraktığı şey Allah/ındır [¹⁵] Allah işlediklerinizden haberdardır.

[12] Malda veya ilimde.[13] Mal vermeyenler veya evsaf-ı peygamberiyi ketm suretiyle cimrilik gösterenler.[14] Boyunlarına ateşten bir halka geçirilir... Devamı..

Allah’ın lütfundan kendilerine verdiklerinden cimrilik edenler, bunu kendileri için hayırlı saymasınlar. Bilakis bu onlar için kötüdür/şerdir. Cimrilik yaptıkları şeyler kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır [se-yutavvekûn]⁴⁸. Göklerin ve yerin mirası Allah’a aittir. Çünkü Allah yapmakta olduklarınızdan çok iyi haberdar olandır.

48 “Boyunlarına dolanmak” tabiri bir deyimdir. Cimrilikleri onlara azap olarak dönecek, başlarına musallat olacak, yaptıkları yanlarına kalmayacak dem... Devamı..

Allah'ın bol nimetinden verdiklerinde cimrilik edenler, sakın bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar, belki bu onların kötülüğünedir. Cimrilik yaptıkları şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Allah’ın lütfundan kendilerine cömertçe sunduğu nîmetlerle övünerek, bunları yoksullara harcamakta cimrilik edenler, sakın bunun kendileri için hayırlı olduğunu ve kendilerine kazanç sağlayacağını sanmasınlar. Aksine, bu cimrice davranış onların zararınadır. Çünkü yoksullardan esirgeyerek cimrilik ettikleri ne varsa, Diriliş Gününde bir ateş halkası olacak ve boyunlarına geçirilecektir.Zaten göklerin ve yerin mirası, Allah’ındır. Sizin olduğunu sandığınız servet ve zenginlikler, aslında size geçici olarak verilmiş birer emânettir. Gün gelecek, bu emânet sizden geri alınarak gerçek sahibi olan Allah’a dönecek, üstelik hepsinin hesabı bir bir sorulacaktır. Öyleyse, Allah’ın servetini O’nun istediği biçimde harcamalısınız. Unutmayın; Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır.
Yahudilerden bazıları, “Kim canını, malını ve yeteneklerini İslâm yolunda fedâ ederek Allah’a güzel bir borç verirse, Allah da onu sonsuz cennet nîmetleri ve hoşnutluğu ile ödüllendirerek bu borcu ona âhirette kat kat fazlasıyla geri öder.” (2. Bakara: 245) ayetini duyunca, alaycı bir tavırla, “Demek ki, Müslümanların inandığı Allah fakirmiş. Baksanıza, el açmış bizden borç dileniyor. Oysa biz zenginiz, hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacımız yoktur!” demişlerdi. Bunun üzerine, aşağıdaki ayet nazil oldu:

Cimrilik edenler, Allah’ın kendi lütfundan onlara verdiği şeyleri hayır saymasın!
Aksine, onlar için bir şerrdir.
Cimrilik ettikleri şey Kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır.
Yer’in ve Gökler’in mirası Allah’ındır.
Allah ne işliyorsanız haberlidir.

Cimriler, Allah'ın özel ikram olarak sunduğu malı, kendileri için hayra yormasınlar. Aksine bu, onlar için bir kötülüktür. Çünkü serbest dolaşımına engel oldukları bu mal, kıyamette kendi boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin tüm mirası Allah'ın tekelindedir. Allah, yaptıklarınızın tümünden haberlidir.

Cimrilik edip Allah’ın verdiği nimetlerden ihtiyaç sahiplerine vermeyenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Yaptıkları kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin yerin mirası Allah’ındır. İnsanların dünyadaki bütün varlıkları Allah’a kalacaktır. Hiç kimse hesap günü malıyla mülküyle huzurumuza gelmeyecektir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Allah’ın, lütfundan kendilerine verdikleriyle ilgili olarak (infakta) cimrilik gösterenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar; aksine bu, onlar için şerdir. Cimrilik ettikleri şey de kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. [*] (Oysa) göklerin ve yerin mirası yalnızca Allah’a aittir. [*] Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır.

Bu mesaj Tevbe 9:34-35. ayetlerle okunmalıdır.,Benzer mesaj: Hadîd 57:10.

Allah’ın, lütfundan kendilerine verdiği nîmetlerini (Onun yolunda) harcamada cimrilik edenler bunun, kendileri için daha hayırlı olduğunu sanmasınlar. Tersine bu, kendileri için çok kötüdür. Çünkü cimrilik ederek (yanlarında) tuttukları mal, kıyamet günü onların boyunlarına dolanacaktır. Allah yaptıklarınızdan (tümüyle) haberdardır.

ONLAR, -Allah’ın, lütfundan kendilerine verdiklerine cimrice sarılanlar- bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar: Aksine, bu onlar için kötüdür. ¹³⁸ [Bu kadar] cimrice sarıldıkları şey, Kıyamet Günü boyunlarına asılacaktır: Zira, göklerin ve yerin mirası [yalnız] Allah’a aittir: Ve Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır.

138 Bu, yukarıda 179. ayette değinilen inkarcıların hayat tarzına bir işarettir: bu dünyanın maddî unsurlarına aşırı bir bağlanma ile tanımlanan bir h... Devamı..

Allah’ın lütfundan kendilerine verdiği şeylerden cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar, aksine bu onlar için şerdir. Kıyamet günü cimrilik ettikleri şeyler boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. 2/268, 9/34, 25/67

ALLAH’IN lutfundan kendilerine verdiklerinde cimrilik yapanlar, sakın bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar! Aksine bu onlar için pek fenadır. Cimrilik yaptıkları şeyler kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Zira göklerin ve yeryüzünün mirası tamamıyla Allah’a aittir. Ve Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.

Allah Teâlâ'nın kendilerine fazlından olarak verdiği şeyde cimrilik edenler bunun kendileri için bir hayır olduğunu sanmasınlar. Hayır... Bu onlar için bir şerdir. O cimrilik ettikleri şey, Kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Ve göklerin ve yerin mirası Allah Teâlâ içindir. Ve Hak Teâlâ yaptığınız her şeyden tamamıyla haberdardır.

Allah'ın kendilerine lütfu ile bol bol verdiği nimetlerde cimrilik edip harcamayanlar, sakın bu hali kendileri için hayırlı sanmasınlar. Hayır! Bu, onların hakkında şerdir. Cimrilik edip vermedikleri malları kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Kaldı ki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah ne yaparsanız hepsinden haberdardır.

Mal mülk sahipleri, mallarını bırakacak, toprağa yalnız gireceklerdir. Mal mülk asıl sahibine dönecektir.

Allah'ın kereminden kendilerine verdiğine cimrilik edenler, onu kendileri için hayırlı sanmasınlar. Hayır, o, kendileri için şerlidir. Cimrilik ettikleri şeyler, kıyamet günü boyunlarına dolandırılacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır (bütün mülk O'na aittir ve O'na kalacaktır). Allah yaptıklarınızı haber alandır.

Allâh Te'âlâ'nın kemâl-i fazlından kendilerine virdiği şeyle (mal ve ni'met ve servetle) buhl idenler (Allâh'ın yolunda cihâd ve gazâya ve selâmet-i vatana ve fukarâya mu'âvenetde cimrilik iyleyenler) bunun kendileriyçün hayır oldığını zan itmesünler. Belki onlar şerdir. Kıyâmet gününde o buhl iyledikleri şeyler boyunlarına halka şeklinde takılır. Göklerde ve yeryüzünde olan her şey Allâh Te'âlâ'ya 'âiddir. (Mal iddihâr idüb bununla buhl idenlere yalnız günâhı kalır) Allâh Te'âlâ işlediğiniz şeylerden haberdârdır.

Allah'ın ikram olarak verdiği şeylerde cimrilik edenler, onun kendileri için hayırlı olacağını sanmasınlar. Hayır, bu onların aleyhine olur ve cimrilik ettikleri şey, kıyamet günü boyunlarına dolanır. Gökler ve yerdeki her şey Allah’a kalacaktır. Yaptıklarınızın iç yüzünü bilen Allah’tır.

Allah'ın kendilerine fazlından verdiği şeylerde cimrilik edenler, bunu kendileri için hayırlı sanmasınlar, aksine bu onlar için şerdir. Kıyamet günü cimrilik ettikleri şeyler boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.

Allah'ın lütfuyla kendilerine verdiği şeyde cimrilik edenler de bunu kendileri için hayır sanmasınlar. Aslında o kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet gününde onların boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır.(37) Allah ise sizin yaptıklarınızdan haberdardır.

(37) Herkes bir bir gelir ve geçer; Allah’ın onlara emanet verdiği şeyler ise tekrar emanet sahibine döner.

Allah'ın, lütfundan kendilerine verdiği şeyde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Tam aksine bu onlar için bir şerdir. O cimrilik konusu yaptıkları şey, kıyamet günü bir tasma gibi boyunlarına dolandırılacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdardır.

daħı śanmasuñ anlar kim, baḥıllıķ eylerler aña kim virdi anlara Tañrı eylüginden ya'nį mal: ol yigrekdür anlara; belki ol yavuzıraķdur anlara. boġmaķ eyleniler anı kim baḥıllıķ eyledilerdi anuñ-ile ķıyāmet güni. daħı Tañrı’nuñdur gökler mįrāŝı daħı yirüñ işlersiz bilicidür.

Daḫı ṣanmasunlar ol kişiler kim baḫīllıḳ eylediler özlerine virdügine TañrıTa‘ālā kereminden, anlar ḫayrlu ṣanmasunlar, bel ki özlerine şerlüdür. Boyun‐larına yaḳa olsa gerek baḫīllıḳ eyledükleri māl ḳıyāmet güninde. Daḫı TañrıTa‘ālānuñdur mīrāẟı göklerüñ ve yirlerüñ. Daḫı Tañrı Ta‘ālā siz eylegen iş‐leri bilicidür.

Allah tərəfindən bəxş olunmuş mal-dövləti sərf etməyə xəsislik edənlər heç də bunu özləri üçün xeyirli hesab etməsinlər. Xeyr, bu onlar üçün zərərlidir. Onların xəsislik etdikləri şey qiyamət günü boyunlarına dolanacaqdır. Göylərin və yerin mirası Allaha məxsusdur. Allah hər bir əməlinizdən xəbərdardır!

And let not those who hoard up that which Allah hath bestowed upon them of His bounty think that it is better for them. Nay, it is worse for them. That which they hoard will be their collar on the Day of Resurrection. Allah's is the heritage of the heavens and the earth, and Allah is Informed of what ye do.

And let not those who covetously withhold of the gifts which Allah Hath given them of His Grace(483), think that it is good for them: Nay, it will be the worse for them: soon shall the things which they covetously withheld be tied to their necks Like a twisted collar,(484) on the Day of Judgment. To Allah belongs the heritage(485) of the heavens and the earth; and Allah is well-acquainted with all that ye do.

483 The gifts are of all kinds: material gifts, such as wealth, property, strength of limbs, etc., or intangible gifts, such as influence, birth in a ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.