5 Aralık 2023 - 22 Cemaziye'l-Evvel 1445 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 169. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velâ tahsebenne-lleżîne kutilû fî sebîli(A)llâhi emvâtâ(en)(c) bel ahyâun ‘inde rabbihim yurzekûn(e)

Allah yolunda öldürülenleri ölü sanma. Onlar diridir ve Rableri katında rızıklanırlar.

 Sakın Allah yolunda öldürülmüş olanları ölmüşler sanma, hayır onlar (sonsuz bir) hayattadırlar ve Rableri yanında yaşayıp rızıklanırlar. (Onlar böyle kutlu ve mutlu bir ortamdadırlar.)

Fakat Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın. Hayır onlar diridir. Rableri katında rızıklanmaktadırlar.

Allah yolunda, İslâm uğrunda canlarını feda eden, öldürülen yiğitlerin sakın öldüklerini sanmayın. Bilâkis onlar ebedî hayat ile diridirler. Rableri katında izzete, ikrama, sonsuz rızıklara mazhar olmaktadırlar.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 2/154.

Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın. Aksine onlar diri olup Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar.

Allah yolunda öldürülenleri sakın 'ölüler' saymayın. Hayır, onlar, Rableri katında diridirler, rızıklanmaktadırlar.

Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma. Doğrusu onlar Rableri katında diridirler, cennet meyvalarından rızıklanırlar.

Allah yolunda şehit düşenleri ölü saymayınız. Onlar Allah katında diridirler, rızıklanıyorlar.

Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayınız. Aksine, onlar diridir! Rabbleri katında rızıklandırılacaklar.

Allah yolunda öldürülmüş olanları, sakın ölü sanmayın, evet onlar diridirler, Tanrıları katında nimete erişirler

Ve sakın Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma! Bilakis onlar diridirler. (Hem de senin ve onların bilmediği bir âlemde) Rablerinin katında nimetler içerisinde yaşıyorlar.

Bkz. 2/154“Allah yolunda öldürülenlerin ölüler sanılmaması” onların bizim gibi yaşadığı anlamına gelmez. Evet, onlar bedenleriyle bu dünyadan ayrılmış... Devamı..

Fîsebîli(A)llah muhârebe ider iken maktûl düşenleri öldü zan itmeyiniz. Ânlar Allâh’ın nezdinde yaşarlar. Ve rızıklarını Allâh’dan alırlar.

169,170. Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın, bilakis Rableri katında diridirler. Allah'ın bol nimetinden onlara verdiği şeylerle sevinç içinde rızıklanırlar, arkalarından kendilerine ulaşamayan kimselere, kendilerine korku olmadığını ve kendilerinin üzülmeyeceklerini müjde etmek isterler.

169,170. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rableri katında Allah’ın, lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan (henüz şehit olmamış) kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler.

169-170. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma! Bilâkis onlar diridirler; Allah’ın, lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehid kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar.

169, 170. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler; Allah'ın, lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar.

ALLAH yolunda vurulanları ölü sanmayın; bilakis onlar Rableri katında nimetler içinde diridirler.

Erdemlilerin ölümü, mutlu bir yolculuktan ibarettir. Onlar, dünyevi vücutlarını bırakıp doğrudan cennete giderler. Bak 2:154; 8:24; 16:32; 22:58; 44:5... Devamı..

Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rab'leri katında rızıklanmaktadırlar.

ve sakın Allah yolunda katledilenleri ölmüşler sanma, hayır, hep hayattadırlar, Rablarının ındinde yaşarlar

Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar Rableri nezdinde diridirler ve (nimetler içerisinde) rızıklanırlar.

Allah yolunda öldürülenleri ölü sanma.¹ Bilakis onlar diridirler, Rabb'leri katında rızıklanmaktadırlar.

1. Kur\an\a göre; Allah yolunda ölenler de dâhil, her canlı ölümü tadacaktır. (3:185) Her canlı ölmektedir, ölecektir. Burada, Allah yolunda ölmenin, ... Devamı..

169,170. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bil'akis onlar Rableri katında diridirler. (Öyle ki Allahın) lutf-ü inayetinden, kendilerine verdiği (şehidlik mertebesi) ile hepsi de şâd olarak (cennet ni'metleriyle) rızıklanırlar.. Arkalarından henüz onlara katılamayan (şehid dindaş) lar (ı) hakkında da: «Onlara hiç bir korku yokdur. Onlar mahzun da olacak değillerdir» diye müjde vermek isterler.

Ve sakın Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma! Bil'akis (onlar) hayatdardırlar, Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar.(1)

(1)Bakınız; (sahîfe 23, hâşiye 1)

Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın. Bilakis onlar Rableri katında rızıklandırılırlar.

Allah uğrunda öldürülenleri sakın ölü sanma. Yok, onlar diridirler, çalaplarının yanında azıklanmaktadırlar.

Allah yolunda maktul olanları sakın ölü sanmayın. Belki onlar Rableri nezdinde diridirler, rızklanırlar;

Sen Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler olarak sayma! Bilakis onlar Rableri katında diridirler ve rızıklandırılmaktadırlar.

Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın. Hayır! Onlar diridirler. Rableri katında rızıklandırılırlar.

Allah yolunda can verenleri, sakın sıradan ölüler gibi ölü sanma! Aksine, onlar Rab’lerinin katında, senin bilmediğin bir âlemde sonsuz nîmetler içerisinde yaşıyorlar.

Allah yolunda öldürülenleri ölü sayma!
Aksine, rabb’lerinin katında rızıklandırılan dirilerdir.

Sakın ola ki Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın. Bilakis onlar, Rab'leri tarafından ikrama boğulan dirilerdir.

Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın! Bilakis onlar içinizde yaşıyor. İnsanlık tarihinde yaşıyor. Örneklikleriyle, kahramanlıklarıyla hayatınızın başköşesinde oturuyor. Allah onları kendi lütfundan nimetlendiriyor. Onlar Allah’ın verdiği nimetlerin sevincini yaşıyorlar. Kimileri unutulup giderken, onlar hep yaşıyor. İsimleri dilden dile dolaşıyor.

Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma(yın)! Aksine onlar diridir, Rableri katında rızıklandırılıyorlar. [*]

Benzer mesaj: Bakara 2:154.

Allah yolunda öldürülenleri sakın (bildiğin) ölülerden¹ sanma!² Aksine onlar, bizzat Rab’leri tarafından rızıklandırılan diridirler.³

1 İbnu Abbas (r.a)’dan, Rasulullah (s.a.v): “Allahu Teâlâ Uhud’da şehit olan kardeşlerinizin ruhlarını Cennet’in ırmaklarından sular içmeleri, meyvele... Devamı..

Fakat, Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın. Hayır, onlar diridir! Rızıkları, Rableri katındadır;

Ve Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın aksine onlar, Rablerinin katında diridirler ve rızıklandırılmaktadırlar. 2/154, 3/157

Ve Allah yolunda öldürülenleri, sakın ölü sanmayın! Aksine onlar diridirler; rızıkları Rableri katındadır.

Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın, Aksine onlar diridirler, (ruhani) rızık elde ederler Rablerinin katından!

Allâh yolunda öldürülenleri ölüler sanma; hayır, (onlar) diridirler, Rableri katında rızıklanmaktadırlar.

Ve Allah Teâlâ'nın yolunda öldürülmüş olanları ölmüşler sanma, hayır, Rablerinin indinde berhayattırlar. Merzûk olurlar.

Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetme! Bilakis onlar hayatta olup, Rab'lerinin katında yaşarlar, rızıklanırlar. [2, 154]

Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma; hayır, (onlar) diridirler, Rableri katında rızıklanmaktadırlar.

Allâh yolunda (gazâ ve cihâdda) katl olunanları ölüler zan itmeyiniz. Belki onlar hayâtda olub rableri 'indinde (her dürlü ni'metlerden) rızıklanırlar.

Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölü sanma; onlar, diridirler. Sahipleri katında kendilerine rızık da verilir.

Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın çünkü onlar, Rab'lerinin huzurunda diridirler ve rızıklandırılırlar.

Allah yolunda öldürülenleri ölü sayma. Onlar hayattalar ve Rablerinin katında rızıklanıyorlar.

Allah yolunda öldürülmüş olanları ölüler sanma sakın. Hayır! Onlar diridirler. Rablerinin katında rızıklandırılıyorlar.

daħı saġınmaya anlar kim depelendiler Tañrı yolında, ölüler; belki dirilerdür çalabı’ları ķatında, rūzį virinürler.

Ṣanma ol kişileri ki öldür[il]diler ġazālıḳda Allāh yolında. Ölmişler ṣanmaanları bel ki dirilerdür, Çalapları ḳatında rızḳ yirler, ḫoş geçerler.

Allah yolunda öldürülənləri (şəhid olanları) heç də ölü zənn etmə! Əsl həqiqətdə onlar diridirlər. Onlara Rəbbi yanında ruzi (cənnət ruzisi) əta olunur.

Think not of those, who are slain in the way of Allah, as dead. Nay, they are living. With their Lord they have provision.

Think not of those who are slain in Allah.s way as dead. Nay, they live(477), finding their sustenance in the presence of their Lord;

477 A beautiful passage about the Martyrs in the cause of Truth. They are not dead; they live —and in a far higher and deeper sense than in the fife t... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.