19 Mayıs 2024 - 11 Zi'l-ka'de 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 162. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Efemeni-ttebe’a ridvâna(A)llâhi kemen bâe biseḣatin mina(A)llâhi veme/vâhu cehennem(u)(c) vebi/se-lmasîr(u)

Allah rızasına uyanla Allah'ın hışmına uğrayıp yurdu cehennem olan bir olur mu hiç? Ve orası, dönülüp varılan ne kötü bir yerdir.

Allah’ın rızasına uyan (Kur’an nizamına tâbi olan) kişi, (şeytanlığa taraf olan) Allah’tan bir gazaba uğrayan ve barınma yeri cehennem olan kişi gibi midir? O ne kötü (barınak) ve varılacak son durak yeridir.

Öyleyse Allah'ın rızasını kazanmak isteyen kişi, Allah'ın gazabına uğramış ve varış yeri cehennem olan kişi ile bir midir? Cehennem ise, ne kötü bir varış noktasıdır.

İman ederek, Kur'ân ve sünneti uygulayarak Allah'ın rızasına ulaşma mertebesini gözetenle, inkar ederek, günah bataklığına saplanarak Allah'ın hışmına uğrayan bir olur mu hiç? Ötekinin mekânı cehennemdir. Cehennem ne kötü bir cezalandırma ve nihaî bir dönüş yeridir.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 13/19; 28/61.

Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'tan bir gazaba uğramış ve varacağı yer de cehennem olan kimseyle bir olur mu? Orası ne kötü bir varış yeridir.

Allah'ın rızasına uyan kişi, Allah'tan bir gazaba uğrayan ve barınma yeri cehennem olan kişi gibi midir? Ne kötü barınaktır o.

Allah'ın rızâsına uyarak hâinlik yapmaktan sakınan kimse, hiyanet ederek Allah'ın gazâbına uğrayan ve yatağı cehennem olan gibi midir? O, ne kötü dönüş yeridir!...

Allah’ın rızasına tabi olanla, Allah’tan gelen bir gazaba dolanan ve sığınağı Cehennem olan bir mi olur? O Cehennem ne kötü yerdir!

Öyleyse, Allah'ın rızasını kazanmak isteyen kişi ile Allah'ın lanetine uğramış ve varış yeri cehennem olan kişi bir midir? Ne kötü bir duraktır o!

Allahın rızasına uyan kimse ile, Allahın öfkesine uğrayan bir olur mu? Durağıysa cehennemdir, o kötü bir döneydir

Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan kimse gibi olur mu? Onun (gazabına uğrayanın) varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir varış yeridir!

Zan ider misiniz ki Allâh’ın rızâsına tevfîk-i hareket iden Allâh’ın gadabına müstehak olan ile aynı mu’âmeleye mazhar olacakdır. Bu ikincinin mahalli cehennemdir. Bu ne fenâ bir merci’dir.

Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın hışmına uğrayan gibi midir? Bu kimsenin varacağı yer cehennemdir; o ne kötü varılacak yerdir!

Allah’ın rızasına uyan kimse, Allah’ın gazabına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? O, ne kötü varılacak yerdir!

Allah’ın rızası peşinde olan, Allah’ın gazabına uğrayan gibi olur mu hiç! Bunun varacağı yer cehennemdir; o ne kötü bir varış yeridir!

Allah'ın hoşnutluğunu gözetenle Allah'ın hışmına uğrayan bir olur mu hiç? Berikisinin yeri cehennemdir. Cehennem ise ne kötü bir varış noktasıdır.

ALLAH'ın rızasını gözeten bir kimse ALLAH'ın öfkesine uğrayan gibi olur mu? Onun yeri cehennemdir; o ne kötü bir sonuçtur!

Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın hışmına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? Varış yeri olarak ne kötüdür orası!

ya o vakit Allahın rıdvanı peşinde giden kimse Allahın hışmına uğrayan ve yatağı Cehennem olan kimseye benzer mi? o ne fena meaddır

(Emir ve yasaklarına uymak sûretiyle) Allah’ın rızasını gözeten kimse, (yapmış olduğu inkâr ve isyan sebebiyle) Allah’ın gazabına uğrayan ve yeri cehennem olan kimse gibi olur mu? (O cehennem) ne kötü bir dönüş yeridir.

Allah'ın rızasını kazanan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan ve varacağı yer Cehennem olan kimse ile bir olur mu? Orası ne kötü bir sonuçtur.

Ya Allahın rızâasına tâbi olan kimse; Allahın hışmına uğrayan ve durağı cehennem olan (adam) gibi mi (olacaktı)? O, ne kötü dönüş yeridir.

Hiç Allah'ın rızâsına tâbi' olan kimse, Allahdan (gelen) bir gazaba uğrayan ve varacağı yer Cehennem olan kimse gibi olur mu? Hâlbuki (o,) ne kötü varılacak yerdir!

Allah’ın rızasına tabi olan kimse, Allah’ın öfkesini satın alan kimse gibi midir? Böyle kimselerin sığınacağı yer cehennemdir, ne kötü dönüş yeri orası.

Allah’ın dileğine uyan kimse Allah’ın öfkesine uğrayan kimse ile bir olur mu? Ötekinin durağı Cehennem’dir. Onun varacağı yer ne kötüdür!

Allah/ın hoşnutluğuna tâbi olan, Allah/ın hışmına uğrayan gibi midir? Bunun yurdu cehennemdir. Varacağı yer ne kötüdür!

Allah’ın rızasına tabi olan kişi, Allah’ın gazabına [sahatin] uğramış ve yeri cehennem olan kişi gibi olur mu? Orası ne kötü yerdir!

Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'tan bir gazaba uğrayan, barınma yeri cehennem olan ve dönülecek yeri pek de kötü olan kimse gibi midir?

Öyle ya,Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaya çalışan kimse, O’nun gazâbına uğrayan ve barınağı cehennem olan kimseyle bir olur mu? Ne kötü bir duraktır cehennem!

Allah’ın rızasına uyan kimse, Allah’tan bir hışıma / gazaba uğrayan kimse gibi olur mu?
Onun barınağı Cehennem’dir. Ne kötü Gidip Varış Yeri!

Allah rızasını hedefleyenle, onun öfkesini üzerine çeken bir olur mu hiç?! Berikinin sonu cehennemdir, aman ne kötü son...

Allah’ın rızasına uyan kimse, Allah’ın gazabına uğrayarak cehennemle cezalandırılan kimse gibi midir? Cehennemlik olmak ne kötü sonuçtur!

Allah’ın rızasını gözeten ile Allah’tan bir gazaba uğrayan kişi bir olur mu hiç! Onun barınağı cehennemdir. Ne kötü varış yeridir (orası)!

Allah’ın rızasına uyan kimse, hiç Allah’ın gazabına uğrayarak son barınma yeri (cehennem) ateşi olan kimse gibi, olur mu? Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

Öyleyse, Allah’ın rızasını kazanmak isteyen kişi, ¹²⁴ Allah’ın lânetine uğramış ¹²⁵ ve varış yeri cehennem olan kişi ile bir midir? Ne kötü bir duraktır o!

124 Burada Peygamber Muhammed (s)’e ve genelde peygamberlerin tümüne bir işaret.125 Yani, kendi görüşlerini sahtekarlıkla Allah’a isnad etmek veya bir... Devamı..

Hiç Allah’ın rızasını kazanan kimse ile Allah’ın gazabına uğrayan kişi bir olur mu? Onun yeri cehennemdir. Orası ne kötü bir son duraktır. 20/81, 38/28

Öyleyse, Allah’ın rızasını gözeten kişiyle Allah’ın hışmına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kişi bir olur mu? Orası ne kötü son duraktır!

(Peygamber gibi) Allah'ın rızasmı gözeten (muhterem bir zat) ile, Allah'ın hışmına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan bir kimse hiç eş tutulabilir mi? Onun varacağı yer ne feci bir son duraktır.

Allah’ın rızasına uyan kimse, Allah’ın gazabına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? O, ne kötü varılacakyerdir!

Ya Allah Teâlâ'nın rızasına tâbi olan kimse, Allah Teâlâ'dan müthiş bir gazapla dönen ve durağı cehennem bulunan kimseye benzer mi? Ne fena bir dönüş yeri!

Allah'ın rıza yolunu tutmuş, o yolda koşan kimse, hiç Allah'ın hışmına uğrayan ve son durağı cehennem olan kimse gibi olur mu? Ne kötü bir yerdir o cehennem! [13, 19; 28, 61]

Hiç Allah'ın rızasına uyan kimse; Allah'ın hışmına uğrayan, yeri de cehennem olan adam gibi olur mu? Ne kötü sonuçtur orası!

Allâh'ın rızasına ittibâ' iden, Allâh'ın gadabına müstehak olan gibi midir? Allâh'ın gadabına müstehak olanın gideceği ve sâkin olacağı yer cehennemdir. Ve orası ne fenâ gidilecek yerdir.

Allah'ın gazabına uğrayan kimse, Allah'ın razı olacağı şeyler peşinde koşan gibi olur mu? Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü hale düşmektir o!

Hiç Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan ve yeri cehennem olan kimse gibi olur mu? Cehennem, ne kötü bir varılacak yerdir.

Allah'ın rızası peşinde koşan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan ve son durağı Cehennem olan kimse ile bir olur mu? Varılacak ne kötü bir yerdir orası!

Allah'ın hoşnutluğunu izleyen kişi, Allah'ın gazabına uğrayan ve barınağı cehennem olan kişiyle aynı mıdır? Ne kötü varış yeridir o!

pes her kim uydı Tañrı ħoşnūdlıġına; anuñ gibi midür kim, döndi ķaķımaġ-ıla Tañrı’dan. daħı ŧuraġı yiri anuñ, ŧamudur daħı ne yavuz dönecek yirdür ol!

Kim tābi‘ olsa Tañrı Ta‘ālā rāżīlıġına, ol kimse gibi midür ki TañrıTa‘ālānuñ ġażabına [uġrar]. Daḫı anuñ varacaḳ yiri cehennemdür, ne ḳatı ya‐man varacaḳ yirdür ol.

Allahın rizasını qazanmaq ardınca gedən şəxs, Allahın qəzəbinə düçar olmuş şəxs kimi ola bilərmi? Onun (qəzəbə düçar olanın) yeri Cəhənnəmdir. O yer necə də pisdir!

Is one who followeth the pleasure of Allah as one who hath earned condemnation from Allah, whose habitation is the Fire, a hapless journey's end?

Is the man who follows the good pleasure of Allah Like the man who draws on himself the wrath of Allah, and whose abode is in Hell?- A woeful refuge!


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.