28 Eylül 2021 - 21 Safer 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 141. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Veliyumehhisa(A)llâhu-lleżîne âmenû veyemhaka-lkâfirîn(e)

Ve Allah, inananları arıtır, tertemiz bir hale getirir, kafirleri de helak eder.

(Hakkı hâkim kılmak, yurdunuzu ve onurunuzu korumak için yapılması emrolunan CİHAD yolunda uğranılan sıkıntılar) Allah’ın, iman edenleri (günahlardan) arındırıp temizlemesi ve inkâr edenleri de (etkisiz ve bereketsiz kılıp) mahvetmesi için (bir imtihan)dır.

Ve aynı zamanda Allah iman edenleri, her türlü boş ve yararsız şeylerden arındırmak ve gerçekleri örtbas edenleri yok etmek ister.

Allah'ın, iman edenleri günahlarından temize çıkarması, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirleri de helâk etmesi için bozguna uğrayıp yara aldınız.

Bu aynı zamanda, Allah'ın mü'minleri arındırması ve kâfirleri helak etmesi içindir.

(Yine bu) Allah'ın, iman edenleri arındırması ve inkâr edenleri yok etmesi içindir.

Ve hem de Allah, iman edenleri tertemiz seçip kâfirleri mahvedeceği için...

Ayrıca Allah bu savaşı diledi ki; müminleri özüne kavuştursun, kâfirleri de helak etsin.

Bir de Allah, iman edenleri her türlü boş ve yararsız şeylerden arındırmak ve inkârcıları helâk etmek ister.

Bir de, Allaha inanmış olanları temizliyerek, kâfirleri yok etmek içindir

Bütün bunlar, (Allah) imana erenleri her türlü boş ve yararsız şeylerden arındırsın ve hakikati inkâr edenleri etkisiz hale getirsin diyedir.

Bir de Allah, böylece iman edenleri günahlardan arıtmak, inkarcıları ise yok etmek ister.

Bir de Allah, iman edenleri arındırmak ve küfre sapanları mahvetmek için böyle yapar.

Bir de (böylece) Allah, iman edenleri günahlardan temize çıkarmak, kâfirleri de helâk etmek ister.

ALLAH böylece inananları sağlamlaştırır ve kafirlerin gururunu kırar

Bir de bu, Allah'ın iman edenleri tertemiz seçip, kâfirleri yok etmesi içindir.

ve Allah iyman edenleri seçib kâfirleri mahvedeceği için

Bu, Allah'ın, iman edenleri arındırması ve gerçeği yalanlayan nankörleri mahvetmesi içindir.

140,141. Eğer size («Uhud» de) bir yara değmiş bulunuyorsa («Bedir»de) o kavme de o kadar yara değmişdir. O günler (öyle günlerdir ki) biz onları insanlar arasında (gâh lehlerine, gâh aleyhlerine olmak üzere elden ele ve nöbetleşe nöbetleşe) döndürür dururuz. (Bu da) Allahın (ezeldeki) ilmini îman edenlere açıklaması, içinizden şehîdler edinmesi, mü'minleri tertemiz yapıb kâfirleri (murdar ölümle) helak etmesi içindir. Allah zâlimleri sevmez.

Bir de Allah, îmân edenleri (bu sıkıntılarla günahlardan) temizlesin ve kâfirleri (bu zulümleri sebebiyle) helâk etsin!

Allah, inananları arıtıp temizlemek ve gerçekleri inkâr edenleri yok etmek için inananlara yardım ediyor.

Bir de Allah’ın inananları arıtması, Allah’ı tanımayanları ortadan kaldırması içindir.

Bir de Allah iman edenleri günahtan pâk, kâfirleri birer birer helâk etmesi için de galibiyeti dolaştırır.

Ve inananları günahlardan arıtmak, kâfirleri de yok etmek için (günleri insanlar arasında işte böyle döndürür dururuz).

Diğer bir deyişle Allah, inananları günahlarından arındırıp tertemiz kılmak ve inkâr edenleri de mahvetmek için sizi zorlu imtihânlardan geçirecektir.

Allah iman edenleri ayıklasın, Kâfirler’i mahvetsin!

Bir de (böylece) Allah iman edenleri arındırır; kâfirleri de helak eder.

Bir de bu; Allah’ın îman edenlerin günâhlarını gidermesi ve kâfirleri helâk etmesi, içindir.

ve [aynı zamanda] Allah'ın imana erenleri her türlü boş ve yararsız şeylerden arındırması ve hakikati inkar edenleri etkisiz hale getirmesi için.

Bu, Allah’ın inananları arındırıp, kâfirleri mahvu perişan etmesi içindir. 9/16, 47/31

yine Allah, imanda sebat edenleri arıtıp durultsun ve inkârcıları da mahvetsin.[667]*

Ve Allah Teâlâ imân edenleri seçmesi ve kâfirleri helâk eylemesi içindir.

140, 141. Şayet siz yara aldı iseniz, karşınızdaki düşman topluluğu da benzeri bir yara aldı. İşte Biz, Allah'ın gerçek müminleri ortaya çıkarması, sizden şehitler edinmesi, müminleri tertemiz yapıp kâfirleri imhâ etmesi için, zafer günlerini insanlar arasında nöbetleşe döndürür dururuz. Allah zalimleri sevmez.

Ve inananları iyice özleştirmek, kafirleri de mahvetmek için (günleri insanlar arasında böyle çevirmektedir).

Bunun bir sebebi de Allah’ın inanıp güvenenleri arındırması ve kâfirleri çaresiz bırakması içindir.

140,141. --Eğer siz bir yara aldıysanız, o topluluk da ona benzer bir yara aldı. Allah'ın iman edenleri ortaya çıkarması, içinizden şehitler edinmesi ve iman edenleri arındırıp, kafirleri mahvetmesi için bu günleri insanlar arasında döndürür dururuz. Allah zalimleri sevmez.

Ve Allah iman edenleri günahlarından temizleyip kâfirleri de böylece azalta azalta mahvetsin.

Tüm bunlar, Allah iman edenleri iyice seçip arındırsın ve küfre sapanları mahvetsin diyedir.

daħı tā aru eyleye Tañrı anları kim įmān getürdiler; daħı yoķ eyleye kāfirleri.

Daḫı yarlıġamaġ‐ıçun Tañrı Ta‘ālā īmān getüren kişilerüñ günāhlarını,daḫı helāk eylemeg‐içün kāfirleri.

(Bu həm də) Allahın iman gətirənləri (günahlardan) təmizləməsi və kafirləri məhv etməsi üçündür.

And that Allah may prove those who believe, and may blight the disbelievers.

Allah.s object also is to purge(458) those that are true in Faith and to deprive of blessing Those that resist Faith.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.