25 Mayıs 2024 - 17 Zi'l-ka'de 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 137. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kad ḣalet min kablikum sunenun fesîrû fî-l-ardi fenzurû keyfe kâne ‘âkibetu-lmukeżżibîn(e)

Sizden önce nice dinler gelip geçti. Yeryüzünü gezin, dolaşın da yalanlayanların sonucu ne olmuş, bakın, görün.

Sizden önce de (Sünnetullah gereği) nice süreçler ve hadiseler gelip geçti. Yeryüzünde (ibret için) gezip dolaşın da (Allah’ın hüküm ve haberlerini) yalanlayıcıların (ve isyankâr mücrim kulların) sonlarının nasıl olduğunu görüverin.

Sizden önce, nice hayat tarzları gelip geçti. Öyleyse yeryüzünde dolaşın, hakikatı yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün.

Sizden önce nice ilâhî ceza kanunları uygulanmıştır. Yeryüzünde dolaşın. Allah'ın âyetlerini yalanlayanların âkıbetlerinin nasıl olduğuna ibret nazarıyla bir bakın, inceleyin.

Sizden önce değişik düzenler gelip geçti. Yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonları nasıl olmuş bir bakın.

Gerçek şu ki, sizden önce nice sünnetler gelip-geçmiştir. Bundan dolayı yeryüzünde gezip-dolaşın da yalanlayanların sonu (akibet) nasıl oldu bir görün.

Sizden önce bir takım vak'alar geçti. Onun için yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların âkibetleri nasıl olduğuna bakın. İbret alın.

Sizden önce nice medeniyetler ve gelenekler geçti. Artık yeryüzünde gezinin, yalancıların (kâfirlerin) sonlarının nasıl olduğunu görün!

[Ayete, sizden önce nice azap örnekleri gelip geçti, şeklinde de meal verilebilir.]

Sizden önce nice milletlerin çöküş olguları gelip geçti. Öyleyse yeryüzünde dolaşınız ve inkâr edenlerin sonunun ne olduğunu görünüz.[63]

[63] Sünnet kelimesi hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, IV, 383-386.

Sizden önce, nice nice uluslar geldi geçti, yeryüzünde gezerek yalanlayanların sonu ne oldu? Görün

Sizden önce(ki toplumlara ait) nice hayat tarzları (kanunlar, sistemler) gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezip dolaşın (geçmiş milletlerin yaşadıklarını düşünerek insanlık tarihini düşünün ve Allah'ın dinini) yalanlayanların sonunun ne olduğuna (bir) bakın (nizamı bozmak ve yeryüzünde fesat çıkarmak için çalışanların akıbetlerinin nasıl olduğunu görün)!

Sizden evvel zâlimlere cezâlar virilmişdir, ’arzı dolaşınız ve Allâh’ın peygamberlerine kizb isnâd idenlerin âkıbeti ne oldığını görünüz.

Sizden önce neler gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin de, yalancıların sonunun ne olduğuna bir bakın.

Sizden önce(ki milletlerin başından) nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün.

Sizden önce nice uygulamalar geçmiştir. Yeryüzünde gezin de yalanlayanların sonunun ne olduğuna bir bakın.

Sizden önce nice (milletler hakkında) ilâhî kanunlar gelip geçmiştir. Onun için, yeryüzünde gezin dolaşın da (Allah'ın âyetlerini) yalan sayanların âkıbeti ne olmuş, görün!

Sizden önce de yasalar uygulanmıştı. Yeryüzünde dolaşın da yalanlayıcıların sonunun ne olduğunu görün.

Muhakkak ki sizden önce birçok olaylar, şeriatler gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin, dolaşın da yalancıların sonunun nasıl olduğunu bir görün.

Sizden evvel kanun olmuş bir takım vak'alar geçti, onun için Arzda dolaşın da bir bakın: Peygamberleri tekzib edenlerin akıbetleri nasıl olmuş?

Şüphesiz ki sizden evvel (ümmetlerin başından birçok ibretlik olaylar ve onlar hakkında) uygulanan nice ilâhî kanunlar gelip geçti. Yeryüzünü dolaşın da (peygamberlerini ve getirdiklerini) yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün!

Sizden önce de yasalar uygulandı.¹ Yeryüzünü dolaşın² da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu görün.

1- İlahi yasalar. 2- Olup biteni araştırıp soruşturun.

Gerçek sizden evvel bir çok vak'alar, şerîatler gelib geçmişdir. Onun için yer yüzünde gezin, dolaşın da (peygamberleri) yalan sayanların akıbeti nice oldu görün.

Şübhesiz sizden önce(ki ümmetlere tatbîk edilen) nice yollar gelip geçmiştir; öyle ise yeryüzünde dolaşın da (peygamberleri) yalanlayanların âkıbeti nasıl olmuş, bir bakın!(3)

(3)Peygamberlerini yalanlayan kavimlerin başlarına gelen dehşetli semâvî musîbetler hakkında bakınız; (sahîfe 162, hâşiye 2; sahîfe 197, hâşiye 1)... Devamı..

Sizden önce, Allah’ın dininden farklı yaşayan nice topluluklar gelip geçti. Yeryüzünü şöyle bir dolaşın ve bakın bakalım, (Allah’ın dinini) yalanlayanların sonu nasıl olmuş.

Sizden önce nice din toplulukları geldi geçdi. Yeryüzünü dolaşın da gerçekleri yalan sayanların sonu ne oldu bir görün.

Sizden evvel bir çok vakayi ve şerayi gelip geçti. Yer yüzünde gezin tozun da yalan sayanların akıbeti nasıl olduğunu bir kere görün.

Sizden önce nice hayat tarzları gelip geçti. O hâlde yeryüzünde dolaşınız ve yalancıların sonunun nasıl olduğunu görünüz.

Sizden önce nice sünnetler (olaylar) gelip geçti. Yeryüzünde gezin de yalancıların sonunun ne olduğuna bir bakın!

Sizden önce de bir çok ibret verici olaylar yaşanmıştır. Toplum hayatıyla ilgili nice ilâhî kanunlar uygulanmış, yani nice sünnetler gelip geçmiştir. Nice zâlimler, sahip oldukları kudret ve servetle şımarıp ilâhî irâdeye başkaldırmış, inananlara karşı zaman zaman geçici üstünlükler elde etmiş, fakat sonunda mahvolup gitmişlerdir. Neticede gerçek başarı ve zafer, hep inananların olmuştur. Bunu bizzat gözlerinizle görmek ister misiniz? Öyleyse yeryüzünde gezip dolaşın ve geçmiş milletlerin hayatlarını ve akibetlerini düşünerek insanlık tarihini araştırın da, gerek sözleriyle gerek ortaya koydukları hayat tarzıyla Allah’ın ayetlerini yalan sayanların sonu nice olmuş, bir görün!

Gerçekten sizden önce medeniyetler gelip geçti.
Yeryüzü’nde gezip dolaşın; bir bakın Yalanlayanlar’ın sonu nasıl oldu?

Resulüm! Sizden önce nice iktidarlar gelip geçti. İsterseniz, dünyayı gezip inkarcıların sonu ne olmuş bizzat kendiniz görün.

Sizden önceki milletlerin başına nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın! Ayetlerimizi yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu görün!

Sizden önce (nice milletler hakkında, ilahi) kanunlar elbette gelip geçmiştir. (Onun için) yeryüzünde dolaşın; sonra yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bakın! [*]

İbret almak için yeryüzünde gezip dolaşmayla ilgili benzer mesajlar: En‘âm 6:11; Yûsuf 12:109; Nahl 16:36; Hacc 22:46; Neml 27:69; Rûm 30:9, 42; Fâtır... Devamı..

(Ey îman edenler!) Sizden önce nice sünnetler,¹ gelip geçmiştir. Yeryüzünde dolaşın² ve (Allah’ın âyetlerini) yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün.³

1 Burada “sünnetler”den kastedilen; Âd ve Semûd kavimleri gibi geçmiş ümmetler o ümmetlerin insanları yönettikleri zulüm düzenleri ve bu düzenleriyle ... Devamı..

SİZDEN önce [nice] hayat tarzları gelip geçti. ⁹⁸ Öyleyse, yeryüzünde dolaşın ve hakikati yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün:

98 Sünnet kelimesi (çoğulu sünen’dir) bir “hayat tarzı”nı veya “davranış biçimi”ni gösterir (bu nedenle, İslam terminolojisinde, kendisine tâbi olanla... Devamı..

Sizden önce nice hayat tarzları gelip geçmiştir. Yeryüzünde dolaşın da yalana sarılanların sonunun nasıl olduğunu görün! 12/111, 30/9

Sizden önce de nice ilahi ceza uygulamaları gelip geçti.[⁶⁶³] Öyleyse gezin yeryüzünü ve hakikati yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu görün!

[663] Sunen, sunnetin çoğuludur. “Alışıldık uygulama, doğru yol, kendisine uyulan örnek” anlamına gelen sünnet ile olumlu ve olumsuz anlamlarıyla birl... Devamı..

(Ey iman edenler) Sizden önce nice vakalar olmuştur (nice ümmetler gelip geçmiştir) yeryüzünde gezip dolaşın da, (peygamberlerini, Rablerinin ayetlerini) yalan sayanların sonu nice olmuş görün!

Sizden önce gelip geçenlere de Allah’ın sünneti, uygulanmıştır. Yeryüzünde dolaşın da yalanlayıcıların sonunun nasıl olduğunu görün.

Muhakkak sizden evvel birçok vak'alar gelip geçmiştir. Artık yerde dolaşınız da bakınız ki, tekzîp edenlerin akıbetleri nasıl olmuştur?

Sizden önce, Allah'ın koymuş olduğu hayat kanunlarına uygun olarak, nice olaylar, ümmetler geçti. . . İsterseniz dünyayı gezip dolaşın da dîni yalan sayanların âkıbetlerini görün!

Sizden önce de yasalar uygulanmıştır. Yeryüzünde dolaşın da yalanlayıcıların sonunun nasıl olduğunu görün.

Sizden evvel bir takım sünenler (dînlere mensûb milletler) gelüb geçdi. Yeryüzinde seyir ve seyahat iderek yalancıların yâhud rasûllerini tekzîb ile kâfir olanların 'âkıbetleri nasıl oldığına nazar idiniz (yer ve yurdlarını görüb 'ibret alınız)

Sizden önce niceleri gelip geçti.Yeryüzünü gezin dolaşın da yalancıların sonunun nasıl olduğunu görün[*].

[*] Bu Allah'ın yaratılmış ayetleri ile yazılmış ayetlerini birlikte okumak olur. Aynı zamanda kültür turizmi olarak bilinen bu gezilerin Allah'ın emr... Devamı..

-Sizden önce nice hayat tarzları gelip geçmiştir. Yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğunu görün!

Sizden önce de nice hadiseler gelip geçti. Yeryüzünde dolaşın da, yalanlayanların âkıbetleri nice olmuş, bir bakın.

Sizden önce de yollar-yöntemler gelip geçmiştir. O halde yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonu nice olmuştur görün.

[34a] bayıķ geçdi sizden ilerü yollar ya'nį ādetler. pes yüriñ yirde baķuñ nite oldı śoñı yalan dutıcılaruñ?

Taḥḳīḳ geçdi sizden burun ümmetlerde sünnetler helāk olmaḳda. Pes yü‐rüñüz yirlerde, daḫı görüñüz niçe oldı āḫiri yalancılaruñ.

(Ey Müsəlmanlar!) Sizdən əvvəl bir çox vaqilər (ibrətli əfvalatlar) olub keçmişdir. İndi yer üzünü dolaşıb haqqı təkzib edənlərin aqibətinin necə olduğunu görün!

Systems have passed away before you. Do but travel in the land and see the nature of the consequence for those who did deny (the messengers).

Many were the Ways of Life(456) that have passed away before you: travel through the earth, and see what was the end of those who rejected Truth.

456 Cf. Tennyson (In Memoriam): "Our little systems have their day. They have their day and cease to be: They are but broken lights of Thee, And Thou,... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.