18 Ağustos 2022 - 20 Muharrem 1444 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 130. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû lâ te/kulû-rribâ ad’âfen mudâ’afe(ten)(s) vettekû(A)llâhe le’allekum tuflihûn(e)

Ey inananlar, faizi kat kat arttırarak yemeyin, Allah'tan sakının da kurtulun.

Ey iman edenler! (Sakın) Faizi yemeyin, kat kat arttırılmış olarak (insanları sömürmeyin). Ve Allah’tan korkun (da faizci sistemden vazgeçin); umulur ki felaha ve refaha erersiniz.

Ey inananlar! Faizi kat kat artırarak boğazınıza geçirmeyin, yolunuzu Allah ve kitabıyla bulun ki, gerçek mutluluğa erebilesiniz.

Ey iman nimetine kavuşanlar, eklenerek katlanan fâiz geliri, bileşik fâiz geliri yemeyin. Allah'a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun ki, kurtuluşa, ebedî nimetlerle mutluluğa eresiniz.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 2/275.

Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.

130.Feryâbi`nin Mücahid`den rivayet ettiğine göre cahiliye döneminde insanlar belli bir süreye kadar borç verirlerdi. Süre dolduğunda borçlu taraf bor... Devamı..

Ey iman edenler, faizi kat kat arttırılmış olarak yemeyin. Ve Allah'tan sakının, umulur ki kurtulursunuz.

Ey iman edenler! Fâizi kat kat yemeyin.(1) Allah'dan korkun ki, ahiret azâbından kurtulasınız.

Siz ey müminler! Kat kat artmış olan faizi yemeyiniz. Allah’tan sakının, belki kurtulursunuz.

Ey iman edenler! Faizi kat kat arttırarak yemeyiniz. Allah'tan sakınınız ki kurtuluşa eresiniz.[61]

[61] Takvâ, faiz ve mutluluk çelişkisi hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, IV, 370-372.

Ey inanmış olanlar! Kat kat, arttırarak faiz yemeyin, Allahtan sakınınız, Ola ki kurtulasız

Ey inananlar! Kat kat artırılmış olan faizi sakın yemeyin! (Faiz yemek konusunda) Allah'a karşı gelmekten sakının ki, kurtuluşa eresiniz. 

Bkz. 2/276 ve dipnotu. Peygamberimize ilk karşı çıkanların başında amcaları gelir. Bunun en temel nedeni zenginliklerini borçlu oldukları tefeciliktir... Devamı..

Ey mü’minler! Malınızı iki misli yapmak içün murâbahaya koyulmayınız, Allâh’dan korkınız felâh bulursunız.

Ey İnananlar! Faizi kat kat alarak yemeyin. Allah'tan sakının ki başarıya erişesiniz.

Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.[100]

Bu âyet, cahiliye Arapları arasındaki bir uygulamaya işaret etmekte ve bunu yasaklamaktadır. Müşrik Araplar, vadesinde ödenemeyen borca yüksek faizler... Devamı..

Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz.  

 Cenab-ı Hak, Bakara sûresinin 275, 276 ve 278. âyetlerinde alış-verişi helâl kıldığını ve faizi yasakladığını -bunların aynı şeyler olmadığını vurgul... Devamı..

İnananlar, faizi kat kat arttırılmış olarak yemeyin. Başarılı olmak için ALLAH'ı dinleyin.

Banka yatırımları ve bu yatırımların geliri, yüksek faiz uygulanmadığı sürece ekonomide olumlu bir yere sahiptir. Ancak burada yasaklanan tefeciliğin ... Devamı..

Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz.

Ey o bütün iyman edenler! öyle kat kat katlayarak riba yemeyin, Allahdan korkun ki felah bulasınız

Ey iman edenler! Kat kat artırarak riba¹ yemeyin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki kurtuluşa erersiniz.

Ey îman edenler, ribâyı (faizi) öyle kat kat artırılmış olarak yemeyin Allahdan korkun. Tâki muraadınıza eresiniz.

Ey îmân edenler! Kat kat artırılmış olarak fâizi yemeyin!(3) Ve Allah'dan sakının, tâ ki kurtuluşa eresiniz!

(3)Fâizin zararları ve haram olmasının hikmeti hakkında bakınız; (sahîfe 46, hâşiye 1)

Ey iman edenler! (Mallarınızı) Artırdıkça artıran faizi yemeyin. Allah dan korunun ki, kurtuluşa eresiniz.

Ey inananlar! Öyle kat kat faiz yemeyin. Allah’tan sakının ki onasınız.

Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah/tan sakınınız ki felâh bulasınız.

Ey inananlar! Kat kat riba yemeyiniz ve Allah’a karşı sorumluluk bilincinde olunuz. Ola ki kurtuluşa/mutluluğa eresiniz.³³

33 Savaş ayetlerinin arasında bu ayetin gelmiş olmasının sebebi, Keffâl’e

Ey iman edenler! Faizi kat kat alarak yemeyin. Allah'tan sakının, umulur ki kurtuluşa erişirsiniz.

Ey inananlar! Kat kat artırarak fâiz yemeyin! Gerçi azı da, çoğu da haramdır fakat sıkıntıya düşenlere fâizle borç verip, ödemeyi geç yaptığı zaman da fâizini kat kat artırarak tefecilik yapmak, fâizciliğin en çirkinidir. O hâlde, Allah’tan gelen ilkeler doğrultusunda dürüst ve erdemlice bir hayat sürerek fâizin, tefeciliğin her çeşidinden titizlikle sakının ki, birey ve toplum olarak hem dünyada, hem de âhirette kurtuluşa erebilesiniz.

Ey iman edenler!
Kat kat artırılmış Ribâ / Fâiz yemeyin!
Allah’tan sakınıp korunun!
Umulur ki kurtuluşa erersiniz.

Ey inananlar! Ribayı / anapara artışını katlayarak almayın. Sonunuz selamet olsun istiyorsanız, Allah'a karşı kendinizi sağlama alın.

Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış bileşik faizi (ribayı) yemeyin! Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.

Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin! Allah’a karşı [takvâ]lı (duyarlı) olun! Umulur ki kurtulursunuz. [*]

Faizle ilgili olan bu ayetler, Bakara 2:275-281. ayetlerle birlikte okunmalıdır. Yüce Allah toplumsal hayatta diğer insanlarla ilişkinin nasıl olması ... Devamı..

Ey îman edenler! Sakın malda sürekli katlama demek olan fâizi¹ yemeyin. (Gerçekten) kurtuluşunuzu umabilmek için Allah’a karşı hata etmekten sakının.

1 Riba ile ilgili olarak Bk. (Bakara: 275, 276, 278, Nisâ: 161, Rum: 39)

SİZ EY imana ermiş olanlar! Ribâyı kat kat arttırarak boğazınıza geçirmeyin; ⁹⁷ ama Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ki mutluluğa erebilesiniz;

97 Ribâ’nın (“faiz”)’in tanımı için bu terimin Kur’an’da ilk defa geçtiği 30:39 ile ilgili 35. nota bkz. Yukarıdaki ayetin bir önceki ayette değinilen... Devamı..

Ey iman edenler, kat kat artırarak, faize/haksız kazanca bulaşıp yemeyin. Allah’ın bu yasağına uyun ki, kurtuluşa eresiniz. 2/275...280, 30/39

SİZ ey iman edenler! Faizi kat kat artırarak boğazınıza geçirmeyin;[⁶⁵⁷] sorumluluk bilincini kuşanın ki mutluluğa erebilesiniz!

[657] Uhud ile ilgili pasajların arasında faizle ilgili âyetin işi ne? Cevap: Okçuların yerini terk etmesinde en önemli âmil faizdi (Krş: 2:275-276).... Devamı..

Ey imân edenler! Ribayı kat kat arttırılmış olarak yemeyiniz. Ve Allah Teâlâ'dan korkunuz ki, siz felâha erdirilmiş olabilesiniz.

Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki felâh bulasınız. [2, 275]

Cahiliye döneminde faizli borçlar vâdesinde ödenmez ve borçlu sürenin uzatılmasını isterse, tefeci borcun miktarını artırır, böylece zamanla faiz, ana... Devamı..

Ey inananlar, kat kat riba yemeyin, Allah'tan korkun ki, kurtuluşa eresiniz.

Ribâ: tefe, gerçek faiz.

Ey Mü'minler! Kat kat fâiz yimeyiniz ve Allâh'dan korkub sakınınız ki âhiretde necât ve felâh bulasınız.

Ey inanıp güvenenler (müminler)! Özelliği kat kat katlanıp artma olan faizi yemeyin[*]. Allah'tan çekinin ki umduğunuza kavuşasınız.

[*] Katlanarak artma faizin özelliğidir. Mesela %5 faizle alınan borç zamanında ödenmezse onun faizi katlanarak artar. (Daha detaylı bilgi için Bkz Ba... Devamı..

-Ey iman edenler, kat kat artırılan, faizi yemeyin. Allah'tan korkun ki, kurtuluşa eresiniz.

Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.(25)

(25) O dönemde borçlu, faizle aldığı parayı vaktinde ödeyemeyince borç veren kimseyle yeni bir anlaşma yapılır, tekrar faiz ilâve edilerek borç süresi... Devamı..

Ey iman sahipleri! Ribayı öyle kat kat katlayarak yemeyin. Allah'tan korkun ki kurtuluşa erebilesiniz.

iy anlar kim įmān getürdiler! yimeñ ribāyı, iki ancalar iki anca olınmış daħı śaķınıñ Tañrı’dan. anuñ-içün kim siz ķurtılasız.

İy īmān getüren kişiler, yimeñüz ribāyı birin ikiye artuġa virmek bile. DaḫıAllāhdan ḳorḳuñuz, illā kim siz dünyā ve āḫiret ḫayrına yitişesiz.

Ey iman gətirənlər! Sələmi (borc üzərinə qoyduğunuz faizi) qat-qat artırıb yeməyin. Allahdan qorxun ki, bəlkə, nicat tapasınız!

O ye who believe! Devour not usury, doubling and quadrupling (the sum lent). Observe your duty to Allah, that ye may be successful.

O ye who believe! Devour not usury,(450) doubled and multiplied; but fear Allah. that ye may (really) prosper.(451)

450 Cf. 2:275 and note. The last verse spoke of forgiveness, even to enemies. If such mercy is granted by Allah to erring sinners, how much more is it... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.