30 Kasım 2023 - 17 Cemaziye'l-Evvel 1445 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 126. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vemâ ce’alehu(A)llâhu illâ buşrâ lekum velitatme-inne kulûbukum bih(i)(k) vemâ-nnasru illâ min ‘indi(A)llâhi-l’azîzi-lhakîm(i)

Allah, bunu ancak size bir müjde olsun da yürekleriniz yatışsın diye yapmıştır ve yardım, ancak hüküm ve hikmet sahibi Allah'tandır.

Allah bunu (melekler ve manevi güçlerle yardımı) size ancak bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla tatmin bulsun diye yaptı. (Yoksa) "Yardım ve zafer" (nusret) ancak, Üstün ve Güçlü, Hüküm ve Hikmet sahibi olan Allah’a aittir. (O’nun indindedir.)

Allah sadece size bir müjde olsun ve böylece kalpleriniz rahatlasın diye, elçisi vasıtasıyla size bildirdi. Çünkü her zaman üstün gelen ve herşeyi yerli yerince yapan, Allah'tan başka kimseden yardım gelmez.

Allah meleklerle yardım va'dini, kesinlikle size bir zafer müjdesi olsun, kalpleriniz bununla huzura kavuşsun, akıllarınız yatsın diye yaptı. Zafer yalnız kudretli, hikmet sahibi ve hükümran olan Allah katındandır.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 3/160; 9/25-27; 47/4.

Allah bunu size sadece bir müjde olsun ve gönülleriniz bununla rahata kavuşsun diye yapmıştır. Yardım ancak yüce ve hakim olan Allah katındandır.

Allah bunu (yardımı) size ancak bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla tatmin bulsun diye yaptı. 'Yardım ve zafer' (nusret) ancak üstün ve güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ın katındandır.

Bu yardımı Allah size, sırf bir müjde olsun ve kalbleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Yoksa zafer, ancak Azîz ve Hakîm olan Allah'dandır.

Allah’ın bu melek göndermesi, size bir müjde olması, kalplerinize itminan gelmesi içindir. Gerçek yardım, ancak Aziz ve Hakîm olan Allah’ın katındandır.

Allah bunu, size sadece bir müjde olsun ve böylece kalpleriniz onunla rahatlasın diye yaptı. Zafer, yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi Allah katındandır.

Allah, ancak sizi müjdelemek, onunla gönlünüzü dölendirmek üzere bunu yapmıştı, yardım yalnız aziz olan, bilge olan Allah katındandır

Allah bu yardım vaadini, sadece size bir müjde olsun ve kalpleriniz onunla ferahlasın diye yapmıştır. Evet, yardım ve zafer, ancak mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'a aittir.

Bunı Allâh size kalbinizin tatmîni içün yapdı halbuki muzafferiyet ancak azîz ve hakîm olan Allâh’dandır.

126,127. Allah bunu, ancak size müjde olsun ve böylece kalbleriniz yatışsın diye yapmıştır. İnkar edenlerin bir kısmını kesmek veya ümidsiz olarak geri dönecek şekilde bozguna uğratmak için gereken yardım, ancak Güçlü ve Hakim olan Allah katından olur.

Allah, bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Yardım ve zafer ancak mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah katındadır.

Allah bunu, sırf size bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştır. Zafer, yalnız güçlü ve hikmet sahibi Allah katından gelir.

Allah, bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bu sayede rahatlasın diye yaptı. Zafer, yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi Allah katındandır.

ALLAH bunu, kalbinizi yatıştıracak bir müjde olsun diye anlatıyor. Zafer, yalnızca Güçlü ve Bilge olan ALLAH katındandır.

Allah, bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Yardım, yalnız daima galip ve hikmet sahibi olan Allah katındandır.

ve bunu Allah size sırf bir müjde olsun ve kalbleriniz bununla yatışsın diye yaptı, yoksa nusrat ancak Allahdandır azîz o hakîm o

126-127. Allah, sizi (zaferle) müjdelemek, kalplerinizi bununla ferahlatmak, inkâr edenlerin bir kısmını (ileri gelenlerini) öldürmek, diğerlerini de iyice alçaltarak ümitsizce geri dönmelerini sağlamak için size (melekleriyle) yardım etti. (Ancak unutulmamalıdır ki, meleklerin yardımı, Allah’ın sünnetinin cereyan etmesi için zahiri unsurlardır. Size yapılan bu) yardım, (hakiki manada,) ancak her işinde mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.

Allah, bununla sevinmenizi ve kalplerinizin yatışmasını dilemiştir. Çünkü yardım ancak Mutlak Üstün Olan ve En İyi Hüküm Veren Allah'ın yanındadır.

Allah bu (imdadı) size, başka değil, sırf (zaferin) bir müjde (si) olsun, kalbleriniz onunla yatışsın diye yapdı. (Yoksa) nusret (ve zafer) ancak yegâne gaalib ve yegâne hükm ve hikmet saahibi olan Allah cânibindendir.

Çünki Allah, bu (yardımı)nı size sâdece bir müjde olsun ve kalbleriniz onunla mutmain olsun diye yaptı. Yoksa zafer, ancak Azîz (kudreti dâimâ galib gelen), Hakîm (her işi hikmetli) olan Allah katındandır.

Allah’ın meleklerle yardım etmesi, yalnızca sizi müjdelemesi ve kalplerinizin müjde ile yatışması içindir. Yardım, ancak ve ancak yegâne güç ve hüküm sahibi Allah’ın yanındadır.

Allah size bu yardımı ancak bir müjde olsun, yüreklerinizi yatıştırsın diye yaptı. Yardımda ancak, erkli olan doğruyu bildiren Allah’ın katından gelebilir.

Allah bu imdadı ancak size müjde olsun, kalbiniz mutmain bulunsun diye yaptı. Nusrat ve galebe yalnız galibi yekta ve hakîm olan Allah tarafındandır. Yoksa askerin çokluğiyle değildir.

Allah onu size sırf müjde olsun ve kalpleriniz rahatlasın [tatma’inne] diye yaptı. Çünkü (zafer garantili) yardım, ancak ve ancak Azîz ve Hakîm olan Allah katından gelir.

Allah bunu, ancak size müjde olsun ve böylece kalpleriniz itminana ersin diye yapmıştır. Yardım, ancak güçlü ve hikmet sahibi olan Allah katındandır.

Allah bu yardımı, sırf sizi bir müjdeyle sevindirmek ve bu sayede gönüllerinizi huzur ve güvene kavuşturmak için yapmıştır. Evet, yardım ve zafer, ancak sonsuz kudret ve hikmet sahibi olan Allah katındandır.

Allah bunu size ancak bir müjde yaptı.
Bununla kalbleriniz yatışsın!
Yardım ancak Hakîm Azîz Allah’ın katındandır.

Allah ise bunları hem müjde vermek, hem de sizi rahatlatmak için yapıyor. Çünkü asıl zafer, her şeye gücüyle egemen olan Allah'tandır.

Allah bunu size müjde olsun, kalpleriniz yatışsın diye yaptı. Size yapılan yardımlar, ulaşacağınız zafer; mutlak güç sahibi Allah tarafındandır. Allah hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah bunu (meleklerle yardımı) size sadece bir müjde olsun ve onunla kalbiniz yatışsın diye yapmıştı. Zafer yalnızca güçlü, doğru hüküm veren Allah katındandır. [*]

Bu üç ayet (Âl-i İmrân 3:124-126), Enfâl 8:9-10. ayetlerle birlikte okunmalıdır.

Yardım, yalnız Allah katından olduğu halde Allah bunu sadece size müjde olması ve onunla kalbinizin yatışması için yapmıştı. Şüphesiz Allah, çok şerefli, hüküm (ve hikmet) sahibidir.¹

1 Anlam yönüyle Bk. (Enfâl: 10)

Allah, sadece size bir müjde olsun ve böylece kalpleriniz rahatlasın diye bunu[n Elçisi tarafından ⁹⁴ bildirilmesini] emretti -çünkü, her şeye kâdir, gerçek hikmet sahibi olan Allah’tan başka kimseden yardım gelmez-

94 Birçok müfessire göre (bkz. Menâr IV, 112) bu parantez içi açıklama, Hz. Peygamber’in bu vaadi kendisine tâbi olanlara ilahî ilham sonucu yaptığını... Devamı..

Allah, size bu yardımı sırf zafer müjdesi olsun ve kalpleriniz bununla huzur bulup yatışsın diye yaptı. Zira gerçek zafer ve yardım o üstün kudret sahibi ve işinde mükemmel olan Allah katındandır. 9/124, 59/2

Allah bunu, sadece size bir müjde olsun ve gönlünüz onunla ferahlasın diye (vaad) etti; zira (zafer garantili) yardım, yalnızca her işinde mükemmel olan, her hükmünde tam isabet kaydeden Allah katından gelir

Allah bunu (üç bin melekle yardımı) size sırf zaferin müjdecisi olsun, kalbleriniz bu müjde ile yatışsın (ferahlasın) diye yaptı. (Bilmeniz gerekir ki) Yardım ve zafer, herşeye gücü yeten, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah katındandır! (O, kuvveti az dahi olsa mümin kullarının galip gelmesini sağlar)

Allah, bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Yardım ve zafer ancak mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah katındadır.

Ve Allah Teâlâ bunu ancak size bir müjde olmak ve bununla kalpleriniz mutmain bulunmak için kılmıştır. Yoksa nusret, ancak azîz, hakîm olan Allah Teâlâ cânibindendir.

Allah bu imdadı sırf size müjde olsun ve kalpleriniz bununla müsterih olsun diye yaptı. Nusret ve zafer, ancak (mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi), azîz ve hakîm olan Allah tarafından gelir. [9, 25-27; 47, 4; 3, 160]

Allah bu(yardım va'di)ni sırf size müjde olsun ve kalbleriniz bununla güven bulsun diye yaptı. Yardım, yalnız, daima galib, hüküm ve hikmet sahibi Allah katındandır.

Cenâb-ı Hak bunı (bu imdâd va'dini) ancak size beşâret ve kalbinizi tatmîn içün kıldı. Nusret ancak her şeye gâlib ve kâdir ve muktezâ-yı hikmeti icrâ ider olan Allâh tarafındandır.

Allah bu desteği, sadece bir zafer müjdesi olsun ve kalpleriniz yatışsın diye verir. Yoksa zafer, yalnızca Allah katındandır. O üstündür, doğru kararlar verir.

126,127. -Allah, bu yardımı size sadece müjde olması ve kalplerinizin bununla yatışması, kafir olanların da bir kısmını yok edip veya perişan ederek ümitsizce geri dönmeleri için yapmıştı. Zafer, ancak Aziz ve Hakim olan Allah katındandır.

Bunu da Allah size bir müjde olsun ve kalpleriniz onunla müsterih olsun diye yapmıştır. Çünkü nusret ve zafer, herşeyin mutlak galibi ve sonsuz hikmet sahibi olan Allah'ın katındandır.

Allah bunu size bir müjde olması ve onunla kalplerinizi yatıştırması dışında hiçbir şey yapmamıştır. Yardım, Azîz ve Hakîm olan Allah katından başka hiçbir yerden gelmez.

daħı ķılmadı anı Tañrı, illā muştılamaķ size; daħı tā dölene göñillerüñüz anuñ- ile. daħı yoķdur arķa virmek illā Tañrı ķatından, beñdeşsüz ķuvvetlü, dürüst işlüdür.

Daḫı ḳılmadı Tañrı Ta‘ālā anı size illā beşāret itmeg‐içün, daḫı ẟābit olmaġ‐ıçun yüreklerüñüz anuñ bile. Daḫı nuṣret degüldür illā Tañrı ḳatında ki‘azīzdür, ḥikmetler issidür.

Allah bunu sizin üçün məhz müjdə olaraq və qəlbləriniz rahatlansın deyə etdi. Kömək ancaq yenilməz qüdrət, hikmət sahibi olan Allahdandır ki,

Allah ordained this only as a message of good cheer for you, and that thereby your hearts might be at rest. Victory cometh only from Allah, the Mighty, the Wise

Allah made it but a message of hope for you, and an assurance to your hearts: (in any case) there is no help except from Allah. The Exalted, the Wise:(447)

447 Whatever happens, whether there is a miracle or not, all help proceeds from Allah. Man should not be so arrogant as to suppose that his own resour... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.