28 Eylül 2021 - 21 Safer 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 124. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İż tekûlu lilmu/minîne elen yekfiyekum en yumiddekum rabbukum biśelâśeti âlâfin mine-lmelâ-iketi munzelîn(e)

Hani sen o zaman inananlara demiştin ki: Rabbiniz, size yardım için üç bin melek indirecek, yetmez mi size?

(Ey Nebim!) Hani o zaman Sen mü’minlere: “Rabbinizin size meleklerden indirilmiş üç bin kişiyle yardım iletmesi size yetmez mi?” diye (uyarıvermiştin).

Ve hatırla o zamanı ki, mü'minlere şöyle demiştin: “Rabbinizin gönderilmiş üçbin melekle size yardım etmesi sizin için yeterli değil mi?”

O zaman sen:
“İndirilen üç bin melekle, Rabbinizin size yardım etmesi, sizin için yeterli değil midir?” demiştin.
*

Hani mü'minlere "Allah'ın sizi indirilen üç bin melekle desteklemesi size yetmez mi?" diyordun.*

Sen mü'minlere: 'Rabbinizin size meleklerden indirilmiş üç bin kişiyle yardım-iletmesi size yetmez mi?' diyordun.

O vakit (Bedir'de) müminlere şöyle diyordun: “- Rabbiniz üç bin melek indirmekle size yardımda bulunması, yetişmez mi size?”

Yine hatırla o zamanı ki, Müminlere: “Rabbinizin, indirilmiş üç bin melekle sizin imdadınıza gelmesi size yetmez mi?” diyordun.

Müminlere şöyle demiştin: “Rabbinizin yukarıdan gönderilmiş üç bin melekle size yardım edeceğini bilmeniz, sizin için yeterli değil mi?”

Hani, sen, inanmış olanlara demiş idin ki: «Gönderilen üç bin melek ile, Allahın yardımı yetmez mi size?»

O zaman sen (Bedir gazvesinde) inananlara: “İndirilen üç bin melekle Rabbinizin size yardım etmesi yetmez mi?” diyordun.

124,125. İnananlara: "Rabbinizin size gönderilmiş üç bin melekle yardım etmesi size yetmeyecek mi?" diyordun. Evet, eğer sabrederseniz, sakınırsanız ve onlar de hemen üzerinize gelirlerse Rabbiniz size, nişanlı beş bin melekle imdat edecektir.

Hani sen mü’minlere, “Rabbinizin, indirilmiş üç bin melek ile yardım etmesi size yetmez mi?” diyordun.

O zaman sen, müminlere şöyle diyordun: İndirilen üç bin melekle Rabbinizin sizi takviye etmesi, sizin için yeterli değil midir?

İnananlara şunları diyordun: "İndirilmiş üç bin melek ile Rabbinizin sizi desteklemesi size yetmez mi?"

O zaman sen müminlere: "Rabbinizin size, indirilmiş üç bin melek ile yardım etmesi size yetmez mi?" diyordun.

o vakit ki mü'minlere şöyle diyordun: indirilmekte bulunan üç bin melâike ile rabbınızın size imdad etmesi yetişmez mi size?

Hani! Sen mü'minlere: “Rabb'inizin, indirilmiş üç bin melekle yardım etmesi size yetmez mi?” diyordun.

O vakit sen mü'minlere: «İndirilen üçbin melekle Rabbinizin size imdâd etmesi yetişmez mi size?» diyordun.

O zaman sen mü'minlere şöyle diyordun: “Rabbinizin size, indirilmiş üç bin melekle yardım etmesi size yetmez mi?”

Sen inananlara “İndirilmiş üç bin melekle Allah’ın gücünüzü artırması, size yetmiyor mu?” diyordun.

O gün sen inananlara şunu diyordun: "Allah’ın gökten üç bin melek indirerek yardımınızda bulunması size yetmez mi?"

Hani sen mü/minlere «Rabbinizin üç bin münzel melek ile imdat etmesi yetmez mi?» demiştin.

Hani iman edenlere, “Rabbinizin size indirilmiş üç bin melekle yardım etmesi size yetmeyecek mi?” diyordun.

Hani ey Muhammed, o sırada sen inananlara:
“Rabb’inizin, birbiri ardınca indirilmiş üç bin melek ile yardım göndermesi size yetmez mi?” diyordun.

O anda Müminler’e:
-“Size, rabbinizin İndirilmiş Üçbin Melek’le yardım yetiştirmesi yetmeyecek mi?” diyordun.

Hani sen müminlere şöyle diyordun: “İndirilen üç bin melekle Rabbinizin sizi desteklemesi, sizin için yeterli değil midir?”

124,125. O zaman sen, Müslümanlara: “Rabbinizin sizi, katından indirilen üç bin melekle¹ takviye etmesi, sizin için yeterli değil mi? Eğer sabreder ve Allah’tan hakkıyla sakınırsanız, tabiî ki yeterli! Buna rağmen (düşmanlarınız) size şu anda ansızın saldırsalar (bile) Rabbiniz onların peşine düşen² beş bin melekle daha sizi takviye eder.” diyordun.*

[Ve hatırla, o zamanı ki] müminlere [şöyle] demiştin: “Rabbinizin [yukarıdan] gönderilmiş üçbin melek ile size yardım edeceği[ni bilmeniz] sizin için yeterli değil mi?

Hani sen Bedir savaşında müminlere şöyle diyordun: “Rabbinizin, size indirilmiş üç bin melekle yardım etmesi yetmez mi?” 3/160, 8/65

Hani sen inananlara demiştin ki: “Gönderilmiş üç bin melekle Rabbinizin imdadınıza yetişecek olması sizin için yeterli değil mi?”[655]*

O vakitte idi ki, sen mü'minlere diyordun ki: «Rabbinizin indirmiş olduğu melek ile size yardım etmesi size kifâyet etmez mi?»

O vakit sen müminlere: “Rabbinizin, indirdiği üç bin melek ile size imdad göndermesi yetmez mi? ” diyordun. [8, 9-10; 9, 26. 40; 33, 9] {KM, II Samuel 5, 24; II Makkabe 5, 2-4; Matta 26, 53}

O zaman sen mü'minlere: "Rabbinizin, size, indirilmiş üç bin melek ile yardım etmesi, size yetmez mi?" diyordun.

O gün müminlere şöyle diyordun: “Allah’ın inen üç bin melekle yardım etmesi size yetmez mi?”

Mü'minlere: -Rabbinizin, indirilen üç bin melekle yardım ulaştırması size yetmez mi? diyordun.

Sen o gün mü'minlere “Rabbinizin size indirdiği üç bin melekle yardım etmesi yetmez mi?” diyordun.

O sırada sen, müminlere şöyle diyordun: "Rabbinizin, indirilmiş üç bin melekle destek vermesi, size yetmiyor mu?"

şol vaķt kim eydür-idüñ mü’minlere: “hergiz yitmez mi siz kim arķa vire size çalabuñuz üç bireler ile firiştelerden indürinilmişler?”

Ẕikr eyle ol vaḳtı ki sen eydürdüñ mü’minlere, yitişmez mi size ki göndereÇalabuñuz yardım‐ıçun üç biñ feriştehler gökden ineler.

O zaman sən mö’minlərə deyirdin: “Rəbbinizin üç min mələk endirərək imdadınıza yetişməsi sizə kifayət etməzmi?”

And when thou didst say unto the believers: Is it not sufficient for you that your Lord should support you with three thousand angels sent down (to your help)?

Remember thou saidst to the Faithful: "Is it not enough for you that Allah should help you with three thousand angels (Specially) sent down?(445)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.