16 Temmuz 2024 - 9 Muharrem 1446 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 114. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yu/minûne bi(A)llâhi velyevmi-l-âḣiri veye/murûne bilma’rûfi veyenhevne ‘ani-lmunkeri veyusâri’ûne fî-lḣayrâti veulâ-ike mine-ssâlihîn(e)

Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, insanlara iyiliği emrederler, onları kötülükten nehyederler ve onlar iyi kişilerdendir.

Bunlar, Allah’a ve ahiret hayatına inanır, ma’rufu (iyi, güzel ve doğru olanı) emredip (uygulanmasına çalışır), münkerden (kötü, zararlı ve haksız olandan) sakındırır ve hayırda yarışırlar. İşte bunlar salih (yararlı ve barışçı) olanlardır.

Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, doğru olanı emreder, eğri olandan alıkoyarlar ve hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar. İşte bunlar dürüst ve erdemli Allah'la barışık düzgün hayat yaşayan kimselerdendir.

Allah'a, Allah'a imanın gerektirdiği esaslara, âhiret gününe iman ederler. Kurân'ın ve sünnetin hükümlerini, meşru olanı, İslâmî kurallarla örtüşen örfü, ilmî verileri, mü'minlerin tasvip ettiği, icrasında hayır gördüğü planları, programları, adaleti uygulayarak, kamu düzenini sağlarlar, iyiliği emrederler. Şeriat'ın suç saydığı ve haram kıldığı, kamu vicdanının tasvip etmediği, mü'minlerin icrasında hayır görmediği şeyleri bunların savunuculuğunu, sözcülüğünü akıllarını kullanıp yasaklayarak, önleyici tedbirler alarak kamu güvenliğini temin ederler. Dünya ve âhiret için en hayırlı işlerde, Kur'ân öğretmede, Kur'ân ilkelerini yaşamada Allah'ın emirlerini yerine getirmede birbirleriyle yarış ederler. Onlar dindar, ahlâklı, hayır-hasenât sahibi müslümanlardan, sâlihler zümresindendir.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 3/110.

Onlar Allah'a ve ahiret gününe iman ederler, iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar ve hayır işlerinde yarışırlar. İşte bunlar salihlerdendirler.

Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olanı emreder, münker olandan sakındırır ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar salih olanlardandır.

Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler ve kötülükten vaz geçirirler, hayır işlerinde de yarışırlar. İşte bu özellikleri taşıyanlar Allah katında salihlerdendir.

Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanırlar. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar. Ve yararlı işlerde yarışırlar. Onlar salihlerdendirler.

Onlar, Allah'a ve âhiret gününe inanırlar; doğru olanı emreder, eğri olandan alıkoyarlar ve hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar. İşte bunlar erdemli insanlardandır.

hem Allaha, hem de ahret gününe inanmışlardır, iyi işler buyururlar, kötü işten kaçındırırlar, iyiliklere kovarlar, işte bunlar, onatlar

Bunlar; Allah'a ve âhiret gününe inanırlar. İyiliği emreder (uygulanmasına çalışırlar) kötülükten alıkoyarlar (engellenmesi için mücadele verirler) ve hayır işlerinde (birbirleriyle) yarışırlar. İşte bunlar sâlih (erdemli ve saygıdeğer) kimselerdir.

Allâh’a ve âhiret günine inanırlar, iyi şeyleri emr ve fenâ şeyleri men’ iderler, hayır işlemekde biri birileri ile müsâbaka iderler, bunlar sâlihîndirler.

113,114. Kitap ehlinin hepsi bir değildir: Onlardan geceleri secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyup duranlar vardır; bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanır, kötülükten meneder, iyiliklere koşarlar. İşte onlar iyilerdendir.

Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler. Kötülükten men ederler, hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir.

Bunlar Allah’a ve âhiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten menederler ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir.

Onlar, Allah'a ve ahiret gününe inanırlar; iyiliği emreder, kötülükten menederler; hayırlı işlere koşuşurlar. İşte bunlar iyi insanlardandır.

ALLAH'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği öğütler kötülükten sakındırır ve iyi işlere koşuşurlar. İşte onlar iyilerdendir.

Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar, hayır işlerinde de birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar iyi insanlardandır.

Allaha inanırlar, Ahıret gününe inanırlar, ma'rufu emrederler, münkerden nehyederler, hayırlara koşuşurlar ve işte bunlar salihîndendirler

Onlar, (ehl-i kitapken, resûlümüz Muhammed’in risâletini ve tebliğ ettiklerini kabul edip İslâm’a girerek müslüman olanlar), Allah’a ve âhiret gününe inanırlar. (İnsanlara) İyiliği tavsiye edip, kötülükten sakındırırlar ve hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar sâlihlerdendir.

Bunlar, Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanırlar, ma'rûfu önerirler, münkerden sakındırırlar; hayırda birbirleriyle yarışırlar, işte bunlar sâlihlerdendir.

Allaha ve âhiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükden vaz geçirmiye çalışırlar, hayır işlerinde de birbirleriyle yarış yaparlar. İşte onlar saalihlerdendirler.

Allah'a ve âhiret gününe îmân ederler, hem iyiliği emreder, kötülükten men' ederler ve hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar! Böylece işte onlar sâlihlerdendir.

(Yine) Onlar Allah’a ve Ahiret Günü’ne inanırlar; doğru olanı emreder, kötülükten sakındırırlar ve hayırlı işlere koşuşurlar: İşte Onlar dürüst ve erdemli kimselerdendir.

Allah’a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükleri yasaklarlar, aynı zamanda hayırlarda da yarışırlar. Onların içinde doğru/ faydalı şeyleri yapanlarda vardır.

Allah’a, son güne inanırlar, uygunu buyururlar, uygunsuzu yoğarlar, iyilik işlerine seğirtirler, işte bunlar doğruluktan ayrılmayan kimselerdir.

Allah/a, âhiret gününe inanırlar, iyi işi emir, kötü işten nehyederler. Hayır işlerde çabukluk gösterirler. İşte onlar sulâhadandır.

Onlar: Allah’a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği kendilerine iş edinirler ve çevrelerine de telkin ederler, kötülüğü de engellerler. Hayırlı işlerde yarışırlar. İşte onlar iyi ve yararlı işler yapanlardandırlar [sâlihîn].

Onlar Allah'a ve ahiret gününe iman eder, iyiliği emreder, kötülükten men eder ve hayırlarda yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir.

Onlar, Allah’a ve âhiret gününe yürekten inanırlar; iyilik ve doğruluğu emreder, kötülükleri engellemeye çalışırlar ve iyilik yapma konusunda birbirleriyle yarışırlar. İşte bunlar da erdemli ve saygıdeğer kimselerdendir. O hâlde, müjde onlara:

Allah’a ve Âhir Gün’e inanıyorlar; Ma’rûf’u (Örfe Uygun Olan’ı / Bilindik Olan’ı) iş ediniyorlar, Münker’den (Bilinmedik Olan’dan) kaçınıyorlar; Hayırlar’da yarışıyorlar. İşte onlar Salihler’dendir / İyiler’dendir.

Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, hep öz değerleri savunurlar, kötü değerlerden sakındırırlar, hayır işlerinde yarışırlar. Bu gibiler, faydalı insanlardır.

Onlar Allah’a ve ahiret gününe inanır. İyiliği emreder kötülükten men ederler. İyilikte güzellikte birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar iyi insanlardır.

Onlar Allah’a ve ahiret gününe iman eder; iyiliği emreder (öğütler), kötülükten engeller (sakındırır) ve iyi işlerde yarışırlar. İşte bunlar, iyilerdendir.

Onlar; Allah’a ve âhiret gününe inanırlar, iyiliği emredip, kötülükten sakındırırlar, (Allah’ın emrettiği) iyi işlerde birbirleriyle yarışırlar. Şüphesiz onlar, inandığını yaşayan kimselerdendir.

Onlar, Allah’a ve Ahiret Günü’ne inanırlar; doğru olanı emreder, eğri olandan alıkoyarlar ve hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar: işte bunlar dürüst ve erdemli kimselerdendir.

Bunlar, Allah’a ve ahiret gününe inanır. İyiliği emrederler, kötülüğü de yasaklarlar ve hayır işlerine koşarlar. İşte bunlar, faziletli kimselerdir. 5/82...85, 9/112

Onlar Allah’a ve âhiret gününe inanırlar; iyi ve doğru olanı teklif eder kötü ve yanlış olandan sakındırırlar;[⁶⁴⁷] ve hayırda birbirleriyle yarışırlar: işte bunlar da aktif iyi olanlardandır.[⁶⁴⁸]

[647] 113. âyetle birlikte: Gerçek mü’minler kitap ehlinden iyileri fark ederken kendi içlerindeki kötüleri de fark edip ıslaha çalışırlar. [648] S... Devamı..

113,114. (Kuşkusuz) Hepsi böyle değildir, kitap ehli içinde -doğruluktan ayrılmayan- bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah’ın ayetlerini okurlar, Allah'a ve ahiret gününe iman ederler, iyiliği emreder kötülüğü menederler ve hayırlı işlere koşarlar, işte bunlar salih kimselerdendir, (nitekim Al-i İmran suresinin 199. ayetinde: "Kitap ehlinden öyleleri vardır ki; Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilmiş olana iman ederler.." buyurulmuştur.)

Onlar, Allah’a ve ahiret gününe iman ederler. Marufu emrederler. Münkerden men ederler, hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir.

Allah Teâlâ'ya, ahiret gününe imân ederler, marûf ile emir, münkerden nehy eylerler. Ve hayırlı işlere koşarlar ve işte bunlar sâlih kimselerdendirler.

Bunlar Allah'ı ve âhireti tasdik eder, iyiliği yayar, kötülükleri önler ve hayırlı işlere yarışırcasına koşarlar. İşte onlar salihlerdendirler. [3, 110]

Onlar, Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten men'ederler; hayır işlerine koşarlar. İşte onlar iyilerdendir.

Allâh'a ve âhiret gününe îmân ider inanırlar, eyi şeylerle emr ve fenâ şeylerden nehy iylerler ve hayrât ve hasenâta koşarlar. Onlar sâlihlerdir.

Bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanan, marufa (Kitab’a) uygun olanı isteyen, münkere (o ölçülere uymayana) karşı çıkan ve hayırlı işlerde yarışan kimselerdir. İyi olanlar işte bunlardır.

Onlar, Allah'a ve ahiret gününe inanır. İyiliği emreder, kötülüğü yasaklar, hayırlarda yarışırlar. İşte onlar da salihlerdendir.

Onlar Allah'a ve âhiret gününe inanır, iyiliği teşvik eder, kötülükten sakındırır, hayırda yarışırlar. İşte onlar iyi ve hayırlı kullardandır.

Allah'a ve âhiret gününe inanırlar, iyilik ve güzelliği belirlenmiş olana özendirirler, kötülük ve çirkinliği belirlenmiş olandan sakındırırlar. Hayır işlerde yarışırcasına koşarlar. İşte bunlar hayra ve barışa yönelik hizmet üretenlerdendir.

įmān getürürler Tañrı’ya, daħı śoñraġı güne. daħı buyururlar eyü işi; daħı yıġarlar yavuz işden daħı iverler ħayrlar içinde. daħı şunlar śāliḥlerdendür.

Īmān getürürler Tañrı Ta‘ālāya, ḳıyāmet günine daḫı ve buyururlar yaḫşılıġı, daḫı ḳaytarurlar yamanlıḳdan, daḫı tizledürler ḫayr işleri. Anlar ṣāliḥlerdendür.

Onlar Allaha, axirət gününə inanır, (insanlara) yaxşı işlər görməyi əmr edir, (onları) pis əməllərdən çəkindirir və xeyirli işlər görməyə tələsirlər. Onlar əməlisaleh şəxslərdəndirlər.

They believe in Allah and the Last Day, and enjoin right conduct and forbid indecency, and vie one with another in good works. They are of the righteous.

They believe in Allah and the Last Day; they enjoin what is right, and forbid what is wrong; and they hasten (in emulation) in (all) good works: They are in the ranks of the righteous.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.