20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 113. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Leysû sevâ/(en)(k) min ehli-lkitâbi ummetun kâ-imetun yetlûne âyâti(A)llâhi ânâe-lleyli vehum yescudûn(e)

Ama hepsi bir değil. Kitap ehlinden dosdoğru hareket edip ibadetten vazgeçmeyen, geceleri secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyan bir bölük de var.

(Gerçi) Onların hepsi bir değildir. Kitap Ehlinden (Yahudi ve Hristiyan kesimlerden) gece vakti kıyama durup, Allah’ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanan birtakım (insanlar) da vardır.

Ama hepsi de bir değil, bize kitap verildi diyenler arasında geceleyin Allah'ın ayetlerini okuyan ve O'nun huzurunda secdeye kapanan Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınan bir topluluk da vardır.

Onların hepsi aynı hükme tâbi değildir. Ehl-i kitaptan ehl-i tevhid olan, ibadetlerini yerine getiren, İslâmî sorumluluk sahibi cemaatler de vardır. Gecenin ilerleyen saatlerinde secdelere kapanarak namaz kılarlarken Allah'ın âyetlerini okurlar.

Hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gecenin geç vakitlerinde ibadete kalkıp Allah'ın ayetlerini okuyan ve secdeye kapanan bir topluluk vardır.

113.İbnu Ebi Hatim, Taberani ve İbnu Mende`nin Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiklerine göre, yahudilerden Abdullah bin Selâm, Sa`lebe bin Sa... Devamı..

Onların hepsi bir değildir. Kitap Ehli'nden bir topluluk vardır ki, gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar.

Ehl-i kitabın hepsi eşit değildir. Onlardan dosdoğru İslâm dini üzere bulunan bir ümmet vardır ki, gece vakitleri Allah'ın âyetlerini okurlar ve onlar secdeye kapanırlar, namaz kılarlar.

Hepsi bir değiller. Ehl-i kitaptan bir toplum var ki; gece boyunca, ayakta durarak, secde ederek Allah’ın ayetlerini okuyorlar.

Kitap ehlinin hepsi aynı değildir. Onların arasında, gece boyunca Allah'ın âyetlerini okuyan ve secdeye kapanan dosdoğru insanlar da vardır.

Kitaplı olanlar bir değildirler, içlerinde, doğru bir ümmet vardır, geceleyin secde edip Allahın âyetlerin okurlar,

Kitap ehlinin hepsi aynı değildir. Onların arasında, gece boyunca Allah'ın âyetlerini okuyan ve O'nun huzurunda secdeye kapanan (samimi, dürüst ve) dosdoğru insanlar da vardır.

Burada Allah’ın “dosdoğru insanlar” olarak tanımladığı kişiler, önceki vahyin takipçileri yani Yahudi ve Hıristiyanlardan olup da Müslümanlara düşmanl... Devamı..

Ehl-i kitâb hep biri birine benzemez, bunlar içinde doğru ümmetler de vardır ki giceleri sabaha kadar Allâh’ın âyâtını okurlar ve Allâh’a ’ibâdet iderler.

113,114. Kitap ehlinin hepsi bir değildir: Onlardan geceleri secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyup duranlar vardır; bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanır, kötülükten meneder, iyiliklere koşarlar. İşte onlar iyilerdendir.

Onların (Kitap ehlinin) hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde, gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah’ın âyetlerini okuyan bir topluluk da vardır.[98]

Bu âyet ile sonraki iki âyette, kitap ehlinden iken müslüman olan Abdullah b. Selam ve arkadaşları kastedilmektedir. Bu sûrenin 199. ve 200. âyetlerin... Devamı..

Hepsi bir değildir: Ehl-i kitap’tan öyle bir topluluk var ki, geceleri ibadete durup Allah’ın âyetlerini okur, secdeye kapanırlar.

Hepsi bir değildir; ehl-i kitap içinde istikamet sahibi bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın âyetlerini okurlar.

Ancak hepsi bir değil. Kitap halkından bir grup var ki geceleri ALLAH'ın ayetlerini okuyup secde ederler.

Hepsi bir değildirler. Kitap ehli içinde doğruluk üzere bulunan bir ümmet (topluluk) vardır ki, gecenin saatlerinde onlar secdeye kapanarak Allah'ın âyetlerini okurlar.

Hepsi bir değiller, Ehli kitab içinden kalkınan bir ümmet var, gece vakitleri Allahın âyetlerini okuyub secdelere kapanıyorlar

Onların hepsi (hakkı inkâr hususunda) bir değildir. Kitap ehlinden (yahûdî ve hıristiyanlardan, İslâm’ı kabul ederek müslüman olup) gece vakti kıyama durup, Allah’ın âyetlerini okuyarak secdeye kapananlar da vardır.

Ama hepsi aynı değildir. Kitap ehlinden, Allah'ın ayetlerini okuyan ve gece saatlerinde secde eden bir ümmet¹ da vardır.

1. Topluluk.

Hepsi bir değildirler. Kitablıların içinde ayakda dikilen bir ümmet vardır ki gecenin saatlerinde onlar secdeye kapanarak Allahın âyetlerini okurlar.

(Ancak, onların) hepsi bir değildir. Ehl-i kitabdan (istikamet üzere) doğru olan bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde Allah'ın âyetlerini okurlar ve onlar (namaz kılarak) secde ederler.(4)

(4)Bu âyet-i kerîme, ehl-i kitabdan İslâm’a giren Abdullah bin Selâm (ra) ve arkadaşları hakkında nâzil olmuştur. (İbn-i Kesîr, c. 1, 312)Hasan-ı Basr... Devamı..

Elbetteki kitap ehlinin hepsi eşit değildir. Onlardan bir topluluk, Allah’ın ayetlerini okuyup, gecenin bir bölümünü ayakta kalarak (namaz kılarak) ve secde ederek geçirirler.

Kitaplıların hepsi bir değildir. Aralarında öyle doğru bir topluluk vardır kigeceleri secdeye kapanarak Allah’ın ayetlerini okurlar.

Ehl-i Kitap bir değildir. İçlerinden müstekim [⁴] bir cemaat vardır ki gecenin saatlerinde secde ederek Allah/ın âyetlerini okurlar.

[4] Yahut namazda kaim, ibadet ve ta'ata kaim.

Onların hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde, gece saatlerinde kalkıp, Allah’ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanan onurlu/dimdik [kâimetun] bir topluluk [ummet] da vardır.

Hepsi bir değildir. Kitap ehlinden secdeye vararak geceleri Allah'ın ayetlerini okuyup duran bir topluluk da vardır.

Onların hepsi bir değildir; Kitap Ehli denilen Yahudi ve Hıristiyanlar arasında, Son Elçiye iman eden, gece vakitlerinde Kur’an’daki Allah’ın ayetlerini okuyan ve göz yaşları içinde secdeye kapanan samîmî, dürüst ve dosdoğru bir topluluk da vardır.

Eşit düzeyde olmadılar.
Kitap ehli içinde kâim bir ümmet vardır ki Gece vakitlerinde Allah’ın âyetlerini okuyorlar, secde ediyorlar.

Hepsi değil tabi ki: Ehlikitap içerisinde, gece yarılarında Allah'ın ayetlerini okuyup yerlere kapanan değerli kimseler de vardır.

Yahudilerin Hristiyanların hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah’ın ayetlerini okuyan bir topluluk vardır.

(Ancak) hepsi aynı değildir. [*] Kitap ehlinden gece saatlerinde secde ederek Allah’ın ayetlerini [tilavet] eden (okuyup aktaran), ayakta olan bir topluluk vardır. [*]

Âl-i İmrân 3:69, 72, 75, 78. ayetlerde de geçtiği üzere, Yüce Allah kitap ehlinin hepsinin aynı duyarsızlıkta olmadığını, kötüleri çoğunlukta olsa da ... Devamı..

(Ama bunların) hepsi bir değildir. Kitap ehli¹ içerisinde geceleri kalkıp, Allah’ın âyetlerini okuyarak, secdeye kapanarak dosdoğru olan bir ümmet de vardır.²

1 Müfessirlerin çoğunluğuna göre bunlar; Mûsa ve Îsâ (a.s)’ın Peygamberliğine îman etmiş kimselerdir ki bunların pek çoğu, kısa zaman sonra Müslüman o... Devamı..

[Ama] onların hepsi aynı değil: Geçmiş vahyin izleyicileri arasında, gece boyunca Allah’ın ayetlerini okuyan ve [O’nun huzurunda] secdeye kapanan dosdoğru insanlar da ⁸⁵ vardır.

85 Lafzen, “dosdoğru bir topluluk”: Kitâb-ı Mukaddes’in izleyicileri arasında gerçekten iman edenlere (karş. yukarıdaki 110. ayetin son cümlesi) ve “A... Devamı..

Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gecenin derinliklerinde kalkıp, Allah’ın ayetlerini okuyan ve secdeye kapanarak ibadet eden bir topluluk da vardır. 4/162, 17/79, 28/52...55

Onların hepsi bir değildir;[⁶⁴⁵] önceki vahyin takipçilerinden, gece boyunca Allah’ın âyetlerini okuyup secdeye kapanan onurlu[⁶⁴⁶] bir topluluk da vardır.

[645] Kur’an süpüren değil seçip ayıran mümeyyiz akla davet ediyor. Sadece pirincin içindeki taşı değil, taşın içindeki pirinci de ayıklıyor. [646]... Devamı..

113,114. (Kuşkusuz) Hepsi böyle değildir, kitap ehli içinde -doğruluktan ayrılmayan- bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah’ın ayetlerini okurlar, Allah'a ve ahiret gününe iman ederler, iyiliği emreder kötülüğü menederler ve hayırlı işlere koşarlar, işte bunlar salih kimselerdendir, (nitekim Al-i İmran suresinin 199. ayetinde: "Kitap ehlinden öyleleri vardır ki; Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilmiş olana iman ederler.." buyurulmuştur.)

(Kitap ehlinin) hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde, gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah’ın âyetlerini anlamak için okuyan bir topluluk da vardır.

Hepsi müsavî değildirler. Ehl-i kitaptan bir müstakim cemaat vardır ki, gece saatlerinde Allah Teâlâ'nın âyetlerini okurlar ve onlar secde ederler.

Ehl-i kitabın hepsi bir değildir. Onların içinde öyle dosdoğru bir cemaat vardır ki, Gece saatlerinde Allah'ın âyetlerini okuyarak secdelere kapanırlar. {KM, Mezmurlar 42, 9; 77, 3; 134, 2. Resullerin işleri 16, 25}

Ama hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde, gece saatlerinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanan bir topluluk da vardır.

Ehl-i Kitâb'ın cümlesi müsâvî değillerdir. Onlardan bir tâife vardır ki Cenâb-ı Hakk'ın tâ'at ve 'ibâdetinde kâim ve dâim olub gicenin anlarında (sâ'atlerinde) secde ider oldukları halde Allâh'ın âyetlerini okurlar.

Hepsi bir değildir, Ehl-i Kitap[1] içinde dik duruşlu bir toplum da vardır. Onlar gecenin bölümlerinde[2] Allah’ın âyetlerini okur, secde ederler.

[*] Güneşin batmasından, doğmasına kadar olan gece, birbirine eşit olmayan 3 ayrı dilimden oluşur. 1- Güneşin batmasından (akşam namazı) küçük yıldızl... Devamı..

Ehli kitabın hepsi bir değildir. Onlardan; geceleri Allah'ın ayetlerini okuyup duran secdeye kapanan bir topluluk vardır.

Onların hepsi bir değildir. Kitap Ehlinden dosdoğru bir topluluk da vardır ki, secdeye kapanır, geceler boyu Allah'ın âyetlerini okurlar.

Ama hepsi bir değildir. Ehlikitap içinden Allah için başkaldıran/Allah huzurunda el bağlayan/hak ve adaleti ayakta tutan/kalkınıp yükselen bir zümre de vardır; gece saatlerinde secdelere kapanmış olarak Allah'ın ayetlerini okurlar.

degüller ya'nį kitāb ehli berāber. bir nicesi kitāb ehli’nüñ, bir bölük cema'atdur doġru oķırlar Tañrı āyetlerin gice śa'atlarında; daħı anlar secde ķılurlar.

Berāber olmaz kitāb ehlinden bir ṭāyife ḥaḳ üstine durmışlar. Oḳurlar TañrıTa‘ālā āyetlerini giçeler sā‘atlerinde, sücūd eylerlerken.

Onların hamısı eyni deyil. Kitab əhli içərisində düzgün (sabitqədəm) bir camaat vardır ki, onlar gecə vaxtları səcdə edərək Allahın ayələrini oxuyurlar.

They are not all alike. Of the People of the Scripture there is a staunch community who recite the revelations of Allah in the night season, falling prostrate (before Him).

Not all of them are alike: Of the People of the Book are a portion that stand (For the right): They rehearse the Signs of Allah all night long, and they prostrate themselves(437) in adoration.

437 In Islam we respect sincere faith and true righteousness in whatever form they appear. This verse, according to Commentators, refers to those Peop... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.