6 Mayıs 2021 - 24 Ramazan 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 108. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Tilke âyâtu(A)llâhi netlûhâ ‘aleyke bilhakk(i)(k) vema(A)llâhu yurîdu zulmen lil’âlemîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Bunlar Sana Hakk olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir. Allah, (mutlaka adalet ve hakkaniyetle hükmedendir,) âlemlere zulüm isteyen değildir. (Asla haksızlık ve yanlışlık yapmayandır.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

İşte bunlar, Allah'ın ayetleridir. Gerçek olarak onları sana okumadayız ve Allah, alemlere zulmetmeyi istemez.

Abdullah Parlıyan Meali

İşte bunlar Allah'ın mesajlarıdır. Hakikatı bildiren bu mesajları sana bildiriyoruz. Allah yarattıklarının haksızlığa uğramasını istemez.

Ahmet Tekin Meali

İşte bunlar, hakkı ayakta tutmak için, uyguladığımız adâletle ilgili okuduğumuz Allah'ın âyetleridir. Allah âlemlere, insanlara ve cinlere hiçbir haksızlık yapmak istemiyor.

Ahmet Varol Meali

Bunlar Allah'ın, sana hak üzere okuduğumuz ayetleridir. Allah alemler için zulüm istemez.

Ali Bulaç Meali

Bunlar sana hak olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir. Allah, alemlere zulüm isteyen değildir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Bunlar Allah'ın âyetleridir. Onları sana, hakkı yerine getirmek için vahy vasıtasıyla okuyoruz. Allah Tealâ âlemlere zulüm murad etmez.

Bahaeddin Sağlam Meali

Bunlar, Allah’ın ayetleridir. Onları sağlam bir şekilde sana okuyoruz. Allah insanlara zulmetmek istemez. (Böyle bir yola ihtiyacı yoktur. Ayrıca:)

Bayraktar Bayraklı Meali

İşte bunlar Allah'ın, sana hak olarak okuduğumuz âyetleridir. Allah hiçbir kimseye haksızlık etmek istemez.

Besim Atalay Meali (1962)

İşte bunlar, Allahın âyetleridir, hak olarak bunları sana okutmaktayız, Allah âlemlere zulmetmek istemez

Cemal Külünkoğlu Meali

İşte bunlar, Allah'ın âyetleridir. Onları sana, hakkı yerine getirmek için (vahiy yoluyla) okuyoruz. Allah hiçbir varlığın zulme uğramasını dilemez.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

İşte bunlar, sana doğru olarak okuduğumuz Allah'ın ayetleridir. Allah hiç kimseye zulmetmek istemez.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

İşte bunlar Allah’ın, sana hak olarak okuduğumuz âyetleridir. Allah, âlemlere hiç zulüm etmek istemez.

Diyanet Vakfı Meali

İşte bunlar, Allah'ın, sana hak olarak okuduğumuz âyetleridir. Allah hiçbir kimseye haksızlık etmek istemez.

Edip Yüksel Meali

Bunlar, sana dosdoğru olarak okuduğumuz ALLAH'ın ayetleridir. ALLAH hiç kimseye zulmetmek istemez.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Bunlar Allah'ın, sana gerçek olarak okuyageldiğimiz, âyetleridir. Allah âlemlere hiçbir haksızlık etmek istemez.

Elmalılı Meali (Orijinal)

İşte bunlar Allahın âyetleridir onları sana hak sebebile tilâvet ediyoruz, yoksa Allah âlemîne bir zulüm murad edecek değil

Erhan Aktaş Meali

Bunlar, sana gerçek olarak okuduğumuz Allah'ın ayetleridir. Allah, âlemlere haksızlık yapmak istemez.

Hasan Basri Çantay Meali

(Bütün) bunlar Allahın — Hak (kın ikaamesine sebeb) olarak sana okuyageldiğimiz — âyetlerdir. Allah âlemlere hiçbir haksızlık etmek istemez.

Hayrat Neşriyat Meali

(Ey Resûlüm!) Bunlar Allah'ın âyetleridir ki, onları sana hakkıyla okuyoruz. Ve Allah, âlemlere zulmetmek istemez.

İlyas Yorulmaz Meali

İşte gerçek olarak sana okuduğumuz Allahın ayetleri bunlardır. Allah, âlemlerin (yeryüzünde yaşamış ve yaşayacak insanların) asla zulme uğramasını istemiyor.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Allah/ın bu âyetlerini sana doğru olarak tilâvet ediyoruz Allah âlemlere zülüm ve gadir yapmak istemez.

Kadri Çelik Meali

İşte bunlar, sana hak olarak okuduğumuz Allah'ın ayetleridir. Allah âlemlere zulmetmek istemez.

Mahmut Kısa Meali

Ey insan! İşte bunlar, Allah’ın ayetleridir. Onları sana hak ile, yani hakîkati açıkça ortaya koymak üzere, gerçeğin ta kendisi olarak bildiriyorve böylece, başlarına gelecek azâba karşı insanlığı uyarıyoruz. ÇünküAllah, hiç kimsenin haksızlığa uğratılmasını istemez. Şu hâlde, dünyanın gelip geçici nîmetlerini elde etme uğruna kendinizi ateşe atmayın. Unutmayın ki:

Mehmet Okuyan Meali

İşte bunlar, Allahın sana bir gerçek olarak [tilavet] etmekte (okuyup aktarmakta) olduğumuz ayetleridir.* Allah âlemlere (yarattıklarına) haksızlık etmek istemez.*

Mehmet Türk Meali

İşte bütün bunlar, Allah’ın sana, mutlak gerçekler olarak açıkladığımız âyetleridir. (Şunu iyi bilin ki) Allah, kullarına asla zulüm etmek istemez.

Muhammed Esed Meali

Bunlar Allah'ın mesajlarıdır: Hakikati bildiren bu [mesaj]ları sana iletiyoruz; zira Allah, yarattıklarının 81 haksızlığa uğramasını dilemez.

Mustafa Çavdar Meali

İşte bu, sana gerçek bir amaç için okuduğumuz Allah’ın ayetleridir. Allah, toplumlardan hiçbirine zulmedip haksızlık yapmaz. 21/47, 45/6

Mustafa İslamoğlu Meali

İşte bütün bunlar Allah’ın mesajlarıdır. Biz bunları sana, gerçek bir amaca mebni olarak iletiyoruz; zira Allah, hiç kimseye haksızlık etmeyi murad etmez.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

İşte bunlar Allah Teâlâ'nın âyetleridir. Onları sana hak olarak tilâvet ediyoruz. Allah Teâlâ ise âlemlere zulüm irâde buyurmaz.

Suat Yıldırım Meali

İşte bunlar Allah'ın âyetleridir ki hakkı gerçekleştirmen için Biz onları sana okuyoruz. Çünkü şu kesindir ki, Allah insanlara zulmetmek istemez.

Süleyman Ateş Meali

İşte onlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana gerçek ile okuyoruz. Allah, alemlere zulmetmek istemez.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bunlar Allah'ın ayetleridir, sana bütün gerçekliği ile okuyoruz. Allah, kimseye haksızlık yapılmasını istemez.

Şaban Piriş Meali

İşte bu sana hakkıyla okuduğumuz Allah'ın ayetleridir. Allah hiç kimseye zulmetmek istemez.

Ümit Şimşek Meali

Bunlar, sana hak ile okuduğumuz Allah'ın âyetleridir. Allah hiçbir zaman insanlar için bir haksızlık murad etmez.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Bunlar sana Allah'ın ayetleri. Hak olarak okuyoruz sana onları. Allah, âlemlere zulüm istemiyor.

Eski Anadolu Türkçesi

şol Tañrı āyetleridür; oķıruz anı üzerüñe ḥaķk-ıla. daħı degül Tañrı diler žulmı 'ālemlere.

Bunyadov-Memmedeliyev

Budur Allahın ayələri! Biz onları sənə olduğu kimi oxuyuruq. Allah aləmlərə (bəşər əhlinə) zülm etmək istəməz.

M. Pickthall (English)

These are revelations of Allah. We recite them unto thee in truth. Allah willeth no injustice to (His) creatures.

Yusuf Ali (English)

These are the Signs of Allah. We rehearse them to thee in Truth: And Allah means no injustice to any of His creatures.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.