25 Mayıs 2024 - 17 Zi'l-ka'de 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 106. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yevme tebyaddu vucûhun vetesveddu vucûh(un)(c) feemmâ-lleżîne-sveddet vucûhuhum ekefertum ba’de îmânikum feżûkû-l’ażâbe bimâ kuntum tekfurûn(e)

Bir gündür o gün ki yüzler ağarır, yüzler kararır. Yüzleri kararanlara, inandıktan sonra denir, kafir mi oldunuz? Kafir olmanıza karşılık tadın azabı.

Bazı yüzlerin ağaracağı, bazı yüzlerin de kararacağı gün; yüzleri kapkara kesilecek olanlara: "Siz imanınızdan sonra inkâr mı ettiniz? (Hakk’tan sonra tekrar bâtıla mı yöneldiniz?) Öyleyse inkâr etmenize karşılık olarak şimdi azabı tadın" (denilip azarlanacaklardır).

Bazı yüzlerin mutluluktan parladığı, bazı yüzlerin de ıztırab ile karardığı o hesap gününde, yüzleri kararanlara: “İman ettikten sonra Allah'tan gelen gerçekleri örtbas mı ettiniz? O gerçekleri örtbas ettiğinizden dolayı tadın bu azabı.” denilecek.

Nice yüzlerin ak olacağı, nice yüzlerin kara olacağı gün onlara acı bir azap vardır. Yüzü kara olanlara:
“Kitaplarınızda, Tevrat'ta ve İncil'de vasıfları belirtilen, müjdelenen, açıkça görevlendirileceği size bildirilen Muhammed'e, görevlendirilmeden önce iman ettiğiniz halde görevlendirildikten sonra inkâr mı ediyorsunuz? O halde, inkârınız, küfrünüz sebebiyle azabı tadın.” denir.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 75/22-25; 80/38-41; 88/2-8.

(Bu azap) bazı yüzlerin ağaracağı bazı yüzlerin ise kararacağı gündedir. Yüzleri kararanlara (şöyle denilir): "Siz imanınızdan sonra inkar mı ettiniz; öyleyse inkar etmenize karşılık olarak azabı tadın."

Bazı yüzlerin ağaracağı, bazı yüzlerin de kararacağı gün... Yüzleri kapkara-kesilecek olanlara: 'İmanınızdan sonra inkar ettiniz, öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık olarak azabı tadın” (denilir).

Kıyamet gününde bir takım yüzler ak ve bir takım yüzler de kara olacak. O vakit, yüzleri kara olanlara şöyle denecek: “-İmanınızdan sonra küfrettiniz ha! İşte o küfürünüzün cezası olarak tadın azâbı...”

Bazı yüzlerin aklandığı, bazı yüzlerin karardığı günü hatırlayın! Yüzleri kararanlara denilecek ki: “İnandıktan sonra mı küfre girdiniz? Artık bu küfrî oluşumunuzdan dolayı azabı tadın.

O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara, “İnanmanızdan sonra inkâr mı ettiniz? O halde inkâr etmenize karşılık azabı tadınız!” denilecek.

O gün, birtakım yüzler ağaracaktır, birtakım yüzler de kararacaktır, yüzü kararanlara : «İnan ettikten sonra, siz kâfir mi oldunuz? Küfrünüz yüzünden tadasınız azabı» denilecektir

O gün bazı yüzler (ışıl ışıl parlayıp) ağarır, bazı yüzlerse (pişmanlık ve korkudan) kararır. Yüzleri kararanlara: “İnandıktan sonra inkâr mı ettiniz? İnkârınızdan (ve inadınızdan) dolayı azabı tadın bakalım!” denir.

Bkz. 75/22-24

Kıyâmet güninde ak ve siyah sîmâlar olacakdır, Allâh bu son sîmâlara diyecek ki: "Siz îmân itdikden sonra kâfir mi oldınız gidiniz küfrünüzün azâbını çekiniz."

105,106. Kendilerine belgeler geldikten sonra ayrılan ve ayrılığa düşenler gibi olmayın. Bir takım yüzlerin ağaracağı ve bir takım yüzlerin kararacağı günde büyük azab onlaradır. Yüzleri kararanlara: "İnanmanızdan sonra inkar eder misiniz? İnkar etmenizden dolayı tadın azabı" denecektir.

O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara, “İmanınızdan sonra inkâr ettiniz, öyle mi? Öyle ise inkâr etmenize karşılık azabı tadın” denilir.

Bir gün ki nice yüzler ağaracak, nice yüzler de kararacaktır; yüzleri kararanlara, “İman ettikten sonra kâfir mi oldunuz? Öyle ise inkâr etmiş olmanız yüzünden tadın azabı!” (denir).

Nice yüzlerin ağardığı, nice yüzlerin de karardığı günü (düşünün.) İmdi, yüzleri kararanlara: İnanmanızdan sonra kâfir mi oldunuz? Öyle ise inkâr etmiş olmanız yüzünden tadın azabı! (denilir).

O gün bazı yüzler aklanır, bazı yüzlerse kararır. Yüzleri kararanlara: "İman ettikten sonra inkar mı ettiniz? İnkarınızdan dolayı azabı tadın."

O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara: "İmanınızdan sonra küfrettiniz ha? Öyle ise inkâr etmenize karşılık azabı tadın" (denecektir).

O bir takım yüzlerin ağaracağı ve bir takım yüzlerin kararacağı gün, o vakit o yüzleri kara çıkanlara şöyle denecek: ya... İmanınızdan sonra küfrettiniz ha? o halde dadın azabı, ettiğiniz nankörlüğün cezası

O (hesap) gün (ünde) bazı yüzler ağarır, bazı yüzlerse kararır. Yüzleri kararanlara (şöyle buyrulur): “(Sizler) îmân ettikten sonra, (hakkı inkâr edip, tekrar) küfre mi girdiniz? Öyleyse inkâr etmenize karşılık olarak tadın azabı!”

* “(Sizler) îmân ettikten sonra, (hakkı inkâr edip, tekrar) küfre mi girdiniz?”; Ezelî ve ebedî ilmi ile her şeyi hakkıyla bilen Allah Teâlâ’nın, kâfi... Devamı..

O gün, kimi yüzler ağaracak, kimi yüzler kararacak. Yüzleri kararanlara: “İmanınızdan sonra kâfir mi oldunuz? Öyle ise kâfir olmanız nedeniyle azabı tadın.” denilecek.

O günde ki nice yüzler bembeyaz olacak, nice yüzler de kapkara kesilecek. Yüzleri simsiyah olanlara gelince (onlara): İmânınızdan sonra küfretdiniz ha!. İşte o küfretmenize mukaabil tadın azabı» (denilir).

O gün bazı yüzler (vardır ki) ağaracak, birtakım yüzler de kararacaktır. Artık o yüzleri kararanlara: “(Allah'a olan) îmânınızdan sonra inkâr mı ettiniz? Öyle ise, (vaktiyle)inkâr etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azâbı!” (denecektir).

O (hesap) günü yüzler vardır beyazlaşır ve o gün yüzler vardır siyahlaşır. Yüzleri siyahlaşanlara gelince “İmanınızdan sonra, Allah’ın bildirdiği gerçekleri inkâr ettiniz. Artık bundan sonra inkârınıza karşılık azabı tadın” (denir.)

O gün nice yüzler ağaracak, nice yüzler de kararacaktır. Yüzleri kararanlara denilecek: " siz önce inandınız,sonra da Allah’ı tanımaz oldunuz, öyle mi? Tanımazlık ettiğiniz için şimdi azabı tadın bakalım."

O gün, birtakım yüzler ağarıp birtakım yüzler de kararır [⁴]. Yüzleri kararanlara denir ki siz iman ettikten sonra kâfir mi oldunuz? Küfrünüzden nâşi haydi azabı tatın.

[4] Yâni bir kısmı sevinç içinde bulunur, bir kısmı ise endişe içinde kalır.

O gün bazı yüzler ağarır ve bazı yüzler de kararır. Yüzleri kararanlara denir ki: “Demek ki, iman ettikten sonra inkâr ettiniz öyle mi? Öyleyse inkâr etmiş olmanıza karşılık azabı tadınız!”

Bir takım yüzlerin ağaracağı ve bir takım yüzlerin kararacağı gün (gelince), yüzleri kararanlara, “İmanınızdan sonra küfre mi saptınız? Küfre sapmanızdan dolayı tadın azabı” denecektir.

Bu azap, nice yüzlerin sevinçten ışıl ışıl parlayıp ağaracağı; nice yüzlerin deutanç ve pişmanlıktan kapkara kesileceği bir Günde, yani Hesap Gününde gerçekleşecektir. O vakit, yüzleri kapkara kesilen o bedbaht ve mahvolmuş kimselere denilecek ki:
“Demek iman ettikten sonra yeniden inkâra saplandınız, öyle mi? O hâlde, inkâr etmenize karşılık,korkunç azâbı tadın bakalım!”

Yüzlerin ağaracağı ve yüzlerin kararacağı gün, her neyse yüzleri kararmış olanlar;
-“İmanınızdan sonra inkâr ettiniz, öyle mi?
Artık, inkâr ediyor olduğunuz sebebiyle Azab’ı tadın!”.

O gün bazı yüzler ağaracak, bazı yüzler de kararacaktır. Yüzleri kapkara kesilenlere şöyle denecek: " İnandıktan sonra döndünüz demek!!. Hadi o zaman nankörlüğünüzün cezasını çekin! "

Hesap günü bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara, "İmanınızdan sonra inkâr ettiniz öyle mi? Öyle ise inkâr etmenize karşılık azabı tadın!" denilir.

O gün (bazı) yüzler ağarır, (bazı) yüzler (de) kararır. [*] Yüzleri kararanlara “İmanınızdan sonra kâfir mi oldunuz! İnkâr etmenize karşılık azabı tadın!” (denecektir).

Mahşerdeki yüzlerle ilgili benzer mesajlar: Yûnus 10:26; Zümer 39:60; Rahmân 55:41; Kıyâmet 75:22-25; ‘Abese 80:38-40; Mütaffifûn 83:24; Ğâşiye 88:2, ... Devamı..

O bir kısım yüzlerin ağarıp, bir kısım yüzlerin de karardığı (mahşer) günü yüzleri kararanlara: “(demek) siz, îmanınızdan sonra kâfir mi olmuştunuz? Öyleyse, kâfir olmanızın karşılığı olarak tadın bakalım şu azabı.” (denilecek.)¹

1 Bu ayete göre müslümanların dünyada Müslüman olarak bildikleri bazı kimselerle ahirette kâfir olarak karşılaşacakları anlaşılmaktadır. Allah bu duru... Devamı..

bazı yüzlerin [mutluluktan] parladığı ve bazı yüzlerin [acıyla] karardığı o [Hesap] Günü’nde yüzleri kararanlara: “İmana erdikten sonra hakikati inkar mı ettiniz? O halde hakikati inkar ettiğiniz için tadın bu azabı!” [denilecek].

Birtakım yüzlerin ağardığı ve birtakım yüzlerin de karardığı o günde, yüzleri kararanlara: “İmanınızdan sonra kâfir mi oldunuz? Öyleyse, küfrünüzden dolayı azabı tadın.” denilir. 3/86-90, 10/26, 80/38-39

bazı yüzlerin ağarıp bazı yüzlerin karardığı o günde, yüzü kara çıkanlara (denilecek ki): “İmana erdikten sonra inkâra saptınız ha? O hâlde, inkârınızdan dolayı tadın azabı!”

(O günü düşünün ki) O gün; nice yüzler ağarır, nice yüzler de kararır, yüzleri kararanlara "İman ettikten sonra, kâfir mi oldunuz? O halde küfrünüzün cezası olarak tadın cehennem azabını!" diye nida olunur.

O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara: "İnanmanızdan sonra inkâr ettiniz ha? Öyle ise inkâr etmenize karşılık azâbı tadın!" (denilir).

Bir nice yüzlerin ağaracağı ve bir nice yüzlerin de kararacağı günü (zikrediniz). O yüzleri kararmış olan kimselere: «İmânınızdan sonra kâfir mi oldunuz? O halde yaptığınız küfür sebebiyle azabı tadınız» (denilecektir).

Gün gelecek, birtakım yüzler ağaracak, birtakım yüzler ise kararacak. Yüzleri kararanlara: “Siz misiniz denecek, imanınızdan sonra inkâra sapanlar? Tadın bakalım inkârınız sebebiyle bu acı azabı! ” [75, 22-25; 80, 38-41; 88, 2-8]

O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara: "İnanmanızdan sonra inkar ettiniz ha? Öyle ise inkar etmenize karşılık azabı tadın!" (denilir).

Yüzlerin kimi beyaz ve kimi kara oldığı günde (kıyâmet gününde) yüzleri kara olanlara: Îmânınızdan sonra kâfir mi oldınız? Bu küfür ve inkârınızdan dolayı 'azâbı tadınız denilür.

Bazı yüzlerin ak olduğu, bazı yüzlerin de karardığı hesap gününde, yüzleri kararanlara şöyle denir: "Siz inandıktan sonra kâfir oldunuz[*], değil mi? Kâfir olmanıza karşılık, tadın şu azabı!”

105,106. -Kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra ihtilafa düşerek parçalananlar gibi olmayın. Bir takım yüzlerin parladığı ve bir takım yüzlerin de karardığı günde onlar için büyük bir azap vardır. Yüzleri kararanlara:-İmanınızdan sonra kafir mi oldunuz, öyleyse, kafir olduğunuz için tadın azabı (denir).

O gün kimi yüzler ağarır, kimi yüzler de kararır. Yüzleri kararanlara gelince: İman ettikten sonra tekrar inkâra sapar mısınız? İnkârınızdan dolayı tadın öyleyse azabı!

Gün gelir bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara şöyle denir: "İmanınızdan sonra küfre mi düştünüz? Hadi, saptığınız küfür yüzünden tadın azabı!"

ol gün kim aġar yüzler daħı ķarara yüzler. ammā anlar kim ķarardı yüzleri anlaruñ: “kāfir olduñuz mı įmānuñuzdan śoñra? pes ŧaduñ 'aźābı andan ötürü kim olduñuzdı kāfir olursız.”

Ol günde, ya‘nī ḳıyāmet güninde niçe yüzler aġara, daḫı niçe yüzler ḳarara.Ammā ol kişiler kim yüzleri ḳara oldı, eyidile anlara: Kāfir mi olduñuz īmān getürenden ṣoñra? Pes ṭaduñuz ṭamu ‘aẕābını kāfir olduġuñuz‐çun.

Bə’zi üzlərin ağ, bə’zi üzlərin isə qara olacağı gündə (qiyamət günündə), üzü qara olanlara: “İman gətirəndən sonra kafirmi oldunuz? İndi, kafir olduğunuza görə dadın əzabı!” – deyiləcəkdir.

On the day when (some) faces will be whitened and (some) faces will be blackened; and as for those whose faces have been blackened, it will be said unto them: Disbelieved ye after your (profession of) belief? Then taste the punishment for that ye disbelieved.

On the Day when some faces will be (lit up with) white, and some faces will be (in the gloom of) black(432): To those whose faces will be black, (will be said): "Did ye reject Faith after accepting it? Taste then the penalty for rejecting Faith."

432 The "face" (wajh) expresses our personality, our inmost being. White is the colour of Light; to become white is to be illumined with Light, which ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.