21 Ocak 2021 - 7 Cemaziye'l-Ahir 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ankebût Suresi 63. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vele-in seeltehum men nezzele mine-ssemâ-i mâen feahyâ bihi-l-arda min ba’di mevtihâ leyekûlunna(A)llâh(u)(c) kuli-lhamdu li(A)llâh(i)(c) bel ekśeruhum lâ ya’kilûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Gerçekten eğer onlara; “Gökyüzünden yağmuru indirip onunla öldükten sonra yeryüzünü dirilten kimdir?” diye sorsan, elbette “Allah” diyeceklerdir. De ki: “Elhamdülillah!” Doğrusu onların çoğu aklını kullanmamaktadır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Andolsun ki onlara, kim yağdırır gökten yağmuru da onunla, ölümünden sonra diriltir yeryüzünü diye sorsan Allah derler mutlaka; de ki: Hamd Allah'a, fakat çoğu akıl etmez.

Abdullah Parlıyan Meali

Onlara: “Kim gökten suyu indirip te, ölmüş olan yeri onunla diriltti?” diye sorsan “Allah'tır” derler. De ki, “Eksiksiz tüm övgüler Allah'a mahsustur.” Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar.

Ahmet Tekin Meali

Andolsun ki, onlara:
“Gökten su indiren, o suyla, ölümünün ardından yeryüzünü canlandıran kimdir?” diye sorsan, mutlaka:
“Allah'tır” diyecekler.
“Allah'a hamdolsun” de. Fakat onların çoğu söyledikleri söz üzerinde düşünmezler.

Ahmet Varol Meali

Andolsun ki, onlara: "Gökten su indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü dirilten kimdir?" diye sorsan muhakkak: "Allah" diyeceklerdir. De ki: "Hamd Allah'adır." Hayır, onların çoğu akıl etmiyorlar.

Ali Bulaç Meali

Andolsun onlara: 'Gökten su indirip de ölümünden sonra yeryüzünü dirilten kimdir?' diye soracak olursan, şüphesiz: 'Allah' diyecekler. De ki: 'Hamd Allah'ındır.' Hayır, onların çoğu akletmiyorlar.

Ali Fikri Yavuz Meali

Muhakkak ki Mekke kâfirlerine sorarsan: “- Gökten yağmur indirib de arza, ölümden sonra, o yağmur sebebiyle hayat veren kim?” Elbette ve elbette: “- Allah” derler. De ki, her hamd Allah'ındır. Fakat onların çoğu bunu anlamazlar.

Bahaeddin Sağlam Meali

Eğer onlara: “Gökten su indirip de ölümünden sonra yeri o su ile dirilten kimdir?” diye sorarsan, onlar elbette, “Allah” diyecekler. De ki: “Öyle ise bütün kemalat ve hamd, Allah’a mahsustur. Fakat onların çoğu bunu idrak edemiyorlar. [Onları bu hakikatleri idrak etmekten alıkoyan, dünya hayatının aldatmasıdır.]

Bayraktar Bayraklı Meali

Onlara, “Gökten yağmur indirip, ölümünden sonra onunla toprağı dirilten kimdir?” diye sorsan, kesinlikle “Allah” diyecekler. De ki: “Bütün övgüler Allah'a aittir. Fakat onların çoğu bunu akletmezler.”

Besim Atalay Meali

«Gökten su indirerek, ölmüş olan yeryüzünü dirilten kimdir?» diye onlara sorarsan, herhalde: «Allahtır» diyecekler; de ki: «Öğüş Allahadır!», pek çokları anlamazlar

Cemal Külünkoğlu Meali

Andolsun, eğer onlara: “Gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti?” diye soracak olursan, mutlaka: “Allah” diyecekler. (Sen de) de ki: “Bütün övgüler Allah'a mahsustur.” Fakat onların çoğu akıllarını kullanıp da bu apaçık gerçeği anlamaya yanaşmazlar.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

And olsun ki onlara: "Gökten su indirip onunla, ölümünden sonra yeri dirilten kimdir?" diye sorarsan, şüphesiz, "Allah'tır" derler. De ki: "Övülmek Allah içindir", fakat çoğu bunu akletmezler.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Andolsun, eğer onlara, “Gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti?” diye soracak olsan, mutlaka, “Allah” diyeceklerdir. De ki: “Hamd Allah’a mahsustur.” Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar.

Diyanet Vakfı Meali

Andolsun ki onlara: «Gökten su indirip onunla ölümünün ardından yeryüzünü canlandıran kimdir?» diye sorsan, mutlaka, «Allah» derler. De ki: (Öyleyse) hamd da Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu (söyledikleri üzerinde) düşünmezler.

Edip Yüksel Meali

Onlara, "Gökten suyu kim indirip ölümünden sonra toprağı canlandırıyor?" diye sorsan, "ALLAH,"diyecekler. De ki, "Övgü ALLAH'a aittir." Ancak çokları anlamaz.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Andolsun ki onlara, "Gökten su indirip, onunla ölümünün ardından yeryüzünü canlandıran kimdir?" diye sorsan, mutlaka, "Allah " derler. De ki: (Öyleyse) hamd de Allah'a mahsustur. Fakat çokları akıllarını kullanmazlar.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Celâlim hakkı için yine sorsan onlara: kim o Semâdan peyderpey bir su indirip de Arza ölümünden sonra onunla hayat vermekte? Elbette şübhesiz Allah diyecekler, «elhamdulillah» de, fakat onların ekserisi aklı ermezlerdir

Erhan Aktaş Meali

Eğer onlara: “Gökten su indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra dirilten kimdir?” diye sorsan, kesinlikle “Allah” diyecekler. De ki: “Hamd¹ Allah'a özgüdür.” Fakat onların çoğu akıllarını kullanmıyorlar.*

Hasan Basri Çantay Meali

Andolsun ki onlara: «Gökden su indirib onunla yeri, ölümünün ardından, canlandıran kimdir?» diye sorarsan «Elbette Allah» derler. De ki: «Hamd Allahındır». Fakat onların çoğu aklını kullanmazlar.

Hayrat Neşriyat Meali

And olsun ki onlara: “Gökten bir su indirip, yeryüzünü ölümünden sonra onunla dirilten kimdir?” diye sorsan, mutlaka: “Allah!” derler. De ki: “Hamd, Allah'a mahsustur.” Fakat onların çoğu (buna) akıl erdirmezler.

İlyas Yorulmaz Meali

Onlara “Gökten su indirip, ölümünden sonra yeryüzüne hayat veren kimdir? Diye sorsan, onlar “Elbette ki Allah” diyecekler. Deki “Bundan dolayı övülmek, yalnızca Allaha aittir. Ancak insanların çoğu bunları akletmiyor.”

İsmail Hakkı İzmirli

* Onlara gökten yağmur indirip onunla yere, kuruduktan sonra taze can veren kimdir? diye soracak olsan her halde «— Allah/tır» diyeceklerdir. Onlara de ki Allah/a hamdolsun [⁶]. Hayır, onların pek çoğu buna akıl erdiremezler [⁷].*

Kadri Çelik Meali

Şüphesiz onlara, “Gökten su indirip de ölümünden sonra yeryüzünü dirilten kimdir?” diye soracak olursan mutlaka, “Allah” derler. De ki: “Bütün güzel övgüler Allah'ındır.” Hayır, onların çoğu (söyledikleri üzerinde zaten) düşünmezler.

Mahmut Kısa Meali

Ve yine onlara, “Gökten yağmur yağdıran ve onunla, ölü toprağa her bahar yeniden hayat veren kimdir?” diye soracak olsan, hiç tereddüt etmeden “Allah’tır!” diyecekler. Buna karşılık, sen de onlara de ki: “O hâlde, her türlü övgüye lâyık olan da yalnızca Allah’tır! Öyleyse, size bunca nîmetleri bahşeden Rabb’inize kulluk etmeniz gerekmez mi?
Ama gel gör ki, onların çoğu akıllarını kullanıp da, bu apaçık gerçeği anlamaya yanaşmazlar. Çünkü dünya hayatının zevkleri gözlerini kör etmiştir. Hâlbuki:

Mehmet Türk Meali

Eğer o (kâfirlere): “Gökten suyu indirerek, ölümünden sonra yeryüzünü dirilten kimdir?” diye sorsan, kesinlikle: “Allah” derler. (Sen de onlara): “(Öyleyse) hamd Allah’a mahsustur.” de. Ama onların pek çoğu (bunu) akıl etmezler.

Muhammed Esed Meali

Ve hep olduğu gibi, şayet onlara da: “Gökten yağmuru boşaltıp ölü toprağa tekrar hayat veren kimdir?” diye sorarsan, hiç tereddüt etmeden, “Allah'tır!” derler. De ki: “[O halde] Hamd [yalnız] Allah'a mahsustur!” Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar:

Mustafa Çavdar Meali

Yine onlara: – Gökten suyu indiren, onunla ölü toprağa hayat veren kimdir? Diye soracak olsan, onlar kesinlikle; “Allah’tır” derler. De ki: – Elhamdülillah. Ne ki onların çoğu yine de akıllarını kullanmıyorlar. 7/57, 15/22, 24/43, 30/48

Mustafa İslamoğlu Meali

Ve eğer dönüp onlara sorsan: “Gökten suyu indiren ve onunla ölü toprağa can veren kimdir?” diye, hiç şüphen olmasın ki “Elbette Allah!” diyecekler. De ki: “Hele şükür, (bari şunu olsun bileydiniz)!”[3549] Ama ne gezer… Onların çoğu akıllarını kullanmayı dahi beceremezler.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Andolsun ki, eğer onlara, «Gökten suyu kim indirdi de onunla yeri ölümünden sonra diriltti?» diye sorsanız, elbette derler ki: «Allah.» De ki: «Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların ekserisi, akıl erdiremezler.»

Suat Yıldırım Meali

Eğer onlara: “Gökten su indirip ölümünden sonra yeri canlandıran kimdir? ” diye sorsan elbette: “Allah'tır! ” diyeceklerdir. De ki: “Hamd olsun Allah'a ki, (kâfirler bile onun bu vasıflarını inkâr edemiyorlar. )Bütün hamdler, güzel övgüler aslında Allah'a mahsustur, fakat onların ekserisi bunu düşünüp anlamıyorlar. ”

Süleyman Ateş Meali

Onlara: "Kim gökten suyu indirip de ölmüş olan yeri onunla diriltti?" diye sorsan; "Allah", derler. De ki: "Hamd (övgü), Allah'a layıktır." Doğrusu çokları düşünmezler.

Süleymaniye Vakfı Meali

Onlara; “Gökten su indirip ölü toprağı canlandıran kimdir?” diye sorsan “Allah’tır” derler. De ki; “Her şeyi güzel yapmak Allah’a mahsustur.” Ama onların çoğu bunu düşünmezler.

Şaban Piriş Meali

Onlara:-Gökten su indirip, onunla kurumuş yeryüzüne hayat veren kimdir? diye sorsan: “Allah!” derler. De ki:-Hamd Allah'adır. Oysa, onların çoğu akıllarını kullanmıyorlar.

Ümit Şimşek Meali

Onlara “Kimdir gökten bir su indirip de ölmüş yeryüzünü onunla dirilten?” diye soracak olsan, “Allah'tır” diyecekler. De ki: Hamd Allah'a mahsustur. Fakat çoğu aklını kullanmıyor.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Onlara, "Gökten suyu kim indirdi de onunla toprağı ölümünden sonra canlandırdı?" diye sorsan, mutlaka "Allah!" derler. De ki: "Hamd Allah'adır. Fakat onların çokları akletmiyorlar."

Eski Anadolu Türkçesi

[215a] daħı eger śorarsañ anlara “kim indürdi gökden śuyı pes virdürürdi anuñ- ile yiri öldüginden śoñra?” eyideler “Tañrı!” eyit “ögmek Tañrı’nuñdur.” belki eyregi anlaruñ añlamazlar.

Bunyadov-Memmedeliyev

Həqiqətən, əgər sən (Məkkə müşriklərindən): “Göydən yağmur endirib quruduqdan sonra onunla yerə təzədən can verən kimdir?” – deyə soruşsan, onlar mütləq: “Allahdır!” – deyə cavab verəcəklər. De: “Həmd olsun Allaha!” Lakin onların əksəriyyəti dərindən düşünməz! (Müşriklərin xeyirlərilə zərərlərini bir-birindən ayırmağa ağlı çatmır. Onlar cəhalətləri üzündən belə güman edirlər ki, bütlər onları haqq olan Allaha yaxınlaşdırır).

M. Pickthall (English)

And if thou wert to ask them: Who causeth water to come down from the sky, and therewith reviveth the earth after its death? they verily would say: Allah. Say: Praise be to Allah! But most of them have no sense.

Yusuf Ali (English)

And if indeed thou ask them(3496) who it is that sends down rain from the sky, and gives life therewith to the earth after its death, they will certainly reply, "(Allah)!" Say, "Praise be to Allah." But most of them understand not.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.