28 Kasım 2020 - 12 Rebiü'l-Ahir 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ankebût Suresi 62. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

(A)llâhu yebsutu-rrizka limen yeşâu min ‘ibâdihi veyakdiru leh(u)(c) inna(A)llâhe bikulli şey-in ‘alîm(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ve yine Allah’ın kullarından dilediğine rızkı yayıp genişlettiğini, (ve bir kesime de rızkı) kısıp (böylece imtihan ettiğini nasıl unutuyorlar) ? Şüphesiz Allah her şeyi bilip durmaktadır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Allah, kullarından dilediğinin rızkını bollaştırır, dilediğinin daraltır; şüphe yok ki Allah, her şeyi bilir.

Abdullah Parlıyan Meali

Allah, kullarından dilediğinin rızkını bollaştırır, dilediğine ise yeterince verir. Şüphe yok ki, Allah herşeyi bilendir.

Ahmet Tekin Meali

Allah, sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kullarından bazılarına rızkı bol bol verir, bazılarına da ölçüyle, kısarak verir. Kesinlekle her şey Allah'ın ilmi, planı, iradesi dâhilindedir.

Ahmet Varol Meali

Allah kullarından dilediğine rızkı genişletir ve onu (dilediğinde) kısar. Allah her şeyi bilendir.

Ali Bulaç Meali

Allah, kullarından dilediğine rızkı yayıp-genişletir, (ve) kısar da. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Allah, kullarından dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine kısar. Şübhesiz ki Allah, her şeyi bilendir= Alîm'dir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Kullarından istediğine rızkı açan, istediğine rızkı kısan Allah’tır. Şüphesiz Allah, her şeyi (her ihtiyacı) çok iyi bilendir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Allah, kullarından dilediğine bol rızık verir, dilediğine de kısar. Allah her şeyi bilir.

Besim Atalay Meali

Allah, kullarından dilediğinin, kimine çok, kimine de az azık verir, Allah her şeyi bilir

Cemal Külünkoğlu Meali

Allah, kullarından dilediğine rızkı bol verir ve (dilediğine) kısar. Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Allah, kullarından dilediğine rızkı bol ve ölçüye göre verir. Doğrusu Allah her şeyi bilendir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Allah, kullarından dilediğine bol verir ve (dilediğine) kısar. Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.

Diyanet Vakfı Meali

Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol verir, dilediğine de kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

Edip Yüksel Meali

ALLAH kullarından dilediğine rızkı arttırır ve kısar. ALLAH her şeyi Bilendir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Allah, kullarından dilediğine rızkı bol bol verir, dilediğine de kısar. Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Allah, kullarından dilediğine rızkı sererde kısar da ona şübhesiz Allah her şey'e alîm

Erhan Aktaş Meali

Allah, kullarından dilediğine rızkı genişletir ve onun için takdir eder. Kuşkusuz Allah, Her Şeyi En İyi Bilen'dir.

Hasan Basri Çantay Meali

Allah, kullarından kimi dilerse onun rızkını yayar (genişletir). Onu kısar da. Şübhesiz ki Allaha her şey'i hakkıyle bilendir.

Hayrat Neşriyat Meali

Allah, kullarından dilediğine rızkı genişletir ve (kimi dilerse de) ona daraltır. Şübhe yok ki Allah, herşeyi hakkıyla bilendir.

İlyas Yorulmaz Meali

Allah dilediği kimse için rızkını geniş tutar, dilediği kimse içinde rızkını dar tutar. Allah her şeyi en iyi bilendir.

İsmail Hakkı İzmirli

Allah kullarından dilediği kimseye rızkı kâh genişletir, kâh darlaştırır. Çünkü Allah her şeyi hakkıyle bilir.

Kadri Çelik Meali

Allah, kullarından dilediğine rızkı yayıp genişletir, onu kısar da. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir.

Mahmut Kısa Meali

Allah, imtihan hikmeti uyarınca, her insana farklı yetenekler ve imkânlar bahşederek, kullarından dilediğine bol rızık bağışlar, dilediğine ölçülü ve idâreli verir. Hiç kuşkusuz Allah, her şeyi tam olarak bilmektedir.

Mehmet Türk Meali

Allah kullarından dilediğine (onları imtihan için) kesinlikle rızkı genişletir de daraltır da. Çünkü Allah (ne yapacağını) çok iyi bilir.

Muhammed Esed Meali

Allah, kullarından dilediğine bol rızık bağışlar, dilediğine ise ölçülü ve idareli: zira unutmayın, Allah her şeyi hakkıyla bilir. 57

Mustafa Çavdar Meali

Şu bir gerçek ki Allah rızkı, kullarından hak edene ve ona gerekli çabayı harcayana ölçü ile verir. Zira Allah kullarının her şeyini bilir. 42/27- 28, 45/22, 53/39

Mustafa İslamoğlu Meali

Allah kullarından tercih edenin/tercih ettiğinin rızkını genişletir, ya da onu kulu lehine sınırlandırır:[3548] çünkü Allah her bir şeyi bilendir.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Allah, rızkı kullarından dilediğine yayar da ve onun için darlaştırır da. Şüphe yok ki, Allah her şeyi bihakkın bilendir.

Suat Yıldırım Meali

Allah kullarından dilediğine bol rızık verir, dilediğinin nasibini de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilir.

Süleyman Ateş Meali

Allah kullarından dilediğine rızkı açar da, kısar da. Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Allah, kullarından doğru tercihte bulunan ve gerekli güce sahip olan için rızkı yayar. Allah her şeyi bilir.

Şaban Piriş Meali

Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir, dilediğininkini belli bir ölçüyle verir. Allah her şeyi bilir.

Ümit Şimşek Meali

Dilediği kulu için rızkı bollaştıran da, daraltan da Allah'tır. Hiç şüphe yok ki Allah herşeyi hakkıyla bilir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah, kullarından dilediğine rızkı açıp yayar da ölçülü verip kısar da. Allah her şeyi çok iyi bilir.

Bunyadov-Memmedeliyev

Allah Öz bəndələrindən istədiyinin ruzisini artırar da, azaldar da. Allah hər şeyi (yerli-yerində) biləndir!

M. Pickthall (English)

Allah maketh the provision wide for whom He will of His bondmen, and straiteneth it for whom (He will). Lo! Allah is Aware of all things.

Yusuf Ali (English)

Allah enlarges the sustenance (which He gives) to whichever of His servants He pleases;(3495) and He (similarly) grants by (strict) measure, (as He pleases): for Allah has full knowledge of all things.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.