25 Şubat 2021 - 13 Receb 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ankebût Suresi 61. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vele-in seeltehum men ḣaleka-ssemâvâti vel-arda veseḣḣara-şşemse velkamera leyekûlunna(A)llâh(u)(s) feennâ yu/fekûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Andolsun onlara (müşrik takımına) : “Gökleri ve yeri kim yarattı, Güneş’i ve Ay’ı kim musahhar (emre âmade ve hizmetkâr) kıldı?” diye soracak olursan kesinlikle “Allah” diyeceklerdir. O halde ne diye (Hakk’tan) çevrilip yan çiziyorlardı?

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Andolsun ki onlara, kim yarattı gökleri ve yeryüzünü ve kim ram etti güneşi ve ayı diye sorsan Allah derler mutlaka, o halde ne diye ona kulluktan dönüp uydurma şeylere kapılıyorlar?

Abdullah Parlıyan Meali

Andolsun onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı sizin yararınıza kim boyun eğdirdi?” diye sorsan, “Allah'tır” derler. O halde ne diye O'na kulluktan dönüp, uydurma şeylere kapılıyorlar.

Ahmet Tekin Meali

Andolsun ki, onlara:
“Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı emrine, kurduğu düzene boyun eğdiren kimdir?” diye sorsan, kesinlikle:
“Allah'tır” diyecekler. O halde nasıl haktan, Allah'ın birliğini tasdikten ayrılıp, bâtıla döndürülüyorsunuz?”

Ahmet Varol Meali

Andolsun ki, onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı kim buyruk altına aldı?" diye sorsan muhakkak: "Allah" diyeceklerdir. Nasıl da (haktan) uzaklaştırılıyorlar!

Ali Bulaç Meali

Andolsun, onlara: 'Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı kim emre amade kıldı?' diye soracak olursan, şüphesiz: 'Allah' diyecekler. Şu halde nasıl oluyor da çevriliyorlar?

Ali Fikri Yavuz Meali

Muhakkak ki, Mekke kâfirlerine: “- Gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve ayı kim zelil (emre bağlı) kıldı?” diye sorarsan, elbette “- Allah” derler. O halde (Allah'ın birliğini ikrar ettikten sonra) nasıl (tevhid'den) çevriliyorlar?

Bahaeddin Sağlam Meali

Eğer onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve ayı, kim size hizmetkâr yaptı?” diye sorarsan, onlar elbette “Allah” diyecekler. Artık neden hak yoldan sapıyorlar?

Bayraktar Bayraklı Meali

Onlara, “Gökleri ve yeri kimin yarattığını, güneşe ve aya kimin boyun eğdirdiğini” sorsan, kesinlikle “Allah” diyecekler. Nasıl döndürülüyorlar?

Besim Atalay Meali

«Göklerle, yeri yaratan kimdir? Güneşle, ayı basıran kimdir?» diye onlara sorsan, herhalde: «Allahtır» diyecekler, neden haktan dönerler?

Cemal Külünkoğlu Meali

Andolsun, eğer onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim sundu?” diye soracak olursan mutlaka: “Allah” diyecekler. O halde nasıl (Allah'ın yanı sıra birtakım uydurma ilâhlara boyun eğerek Hak'tan) döndürülüyorlar?

Diyanet İşleri Meali (Eski)

And olsun ki onlara: "Gökleri ve yeri yaratan, güneşi, ayı buyruğu altında tutan kimdir?" diye sorarsan, şüphesiz "Allah'tır" derler.Öyleyse niçin döndürülüyorlar?

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Andolsun, eğer onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi?” diye soracak olsan mutlaka, “Allah” diyeceklerdir. O hâlde nasıl (haktan) döndürülüyorlar?

Diyanet Vakfı Meali

Andolsun ki onlara: «Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir?» diye sorsan, mutlaka, «Allah» derler. O halde nasıl (haktan) çevrilip döndürülüyorlar?

Edip Yüksel Meali

Onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve ay'ı kim emrinize verdi?" diye sorsan, "ALLAH,"diye karşılık verecekler. Öyleyse neden sapıyorlar?

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Andolsun ki onlara, "Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir?" diye sorsan "Allah" derler. O halde nasıl (haktan) çevrilip döndürülüyorlar?

Elmalılı Meali (Orijinal)

Celâlim hakkı için sorsan onlara: kim o Gökleri ve Yeri yaratıb Şems-ü Kameri teshir etmiş? Elbette şübhesiz Allah derler, o halde nasıl çevriliyorlar?

Erhan Aktaş Meali

Gerçek şu ki, onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı, Güneş'i ve Ay'ı yararınıza sunan kimdir?” diye sorsan, kesinlikle “Allah.” diyecekler. O halde nasıl başka varlıklara yöneliyorlar!

Hasan Basri Çantay Meali

Andolsun ki onlara: «O gökleri, o yeri kim yaratdı? O güneşi, o ayı kim müsehhar kıldı?» diye sorarsan mutlakaa: «Allah» derler. O halde nasıl çevrilib döndürülüyorlar?

Hayrat Neşriyat Meali

Celâlim hakkı için, eğer onlara (o müşriklere): “Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren kimdir?” diye sorsan, mutlaka: “Allah!” derler. Öyle ise (haktan)nasıl çevriliyorlar?

İlyas Yorulmaz Meali

Onlara “Gökleri ve yeri kim yarattı. Güneşi ve ayı kim kontrolü altında tutuyor? Diye sorsan. Onlar “Elbette Allah” diyecekler. O halde nasıl da aldatılıyorsunuz?

İsmail Hakkı İzmirli

* Sen onlara gökleri, yeri yaratan, güneşi, ay/ı müsahhar kılan kimdir, diye soracak olsan her halde «— Allah/tır» diyecekler. Artık niye tevhitten dönüyorlar.

Kadri Çelik Meali

Şüphesiz onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı; güneşe ve aya kim boyun eğdirdi?” diye soracak olursan mutlaka, “Allah” diyecekler. O halde nereye çevriliyorlar?

Mahmut Kısa Meali

Şâyet onlara, “Gökleri ve yeri yoktan var eden, Güneş’i ve Ay’ı emrine boyun eğdiren kimdir?” diye soracak olsan, hiç tereddüt etmeden, “Allah’tır!” diyecekler. Öyleyse, neden Allah’ın yanı sıra birtakım uydurma ilâhlara boyun eğerek haktan yüz çeviriyorlar? Eğer güç ve zenginlikleriyle şımarıp azgınlaşıyorlarsa, şunu iyi bilsinler ki:

Mehmet Türk Meali

Eğer o (kâfirlere): “Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı kim (emrinize) âmâde kıldı?” diye sorsan kesinlikle: “Allah” derler. (Buna rağmen haktan) nasıl da çevriliyorlar!1*

Muhammed Esed Meali

[Çoğu insana] olduğu gibi, şayet 55 onlara da “Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı [kendi koyduğu yasalara] tâbi kılan kimdir?” diye soracak olursan, hiç tereddütsüz “Allah'tır!” derler. O halde zihinleri nasıl da tersyüz oluyor! 56

Mustafa Çavdar Meali

Eğer onlara: – Gökleri ve yeri yaratan güneşi ve ayı sizin istifadenize sunan kimdir? Diye soracak olsan, kesinlikle: – Allah’tır derler. De ki: – O halde nasıl böyle aldatılıyorsunuz? 10/31, 23/78...90

Mustafa İslamoğlu Meali

Ve eğer dönüp de onlara sorsan: “Gökleri ve yeri yaratan kimdir; ve güneşle ayı emre âmâde kılan kimdir?” diye, hiç kuşkun olmasın ki “Elbette Allah’tır!” diyecekler. O halde, nasıl böyle savruluyorlar?[3547]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Andolsun ki, eğer onlara sorsan ki, «Gökleri ve yeri kim yarattı ve güneşi ve kameri kim musahhar kıldı?» Elbette diyeceklerdir ki, «Allah.» O halde nasıl çevriliyorlar?

Suat Yıldırım Meali

Eğer onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı? Güneş'i ve Ay'ı kim hizmetinize âmade kıldı? ” diye sorarsanız elbette “Allah! ” diyeceklerdir. Öyleyse nasıl oluyor da bu gerçekten uzaklaştırılıyorlar?

Süleyman Ateş Meali

Andolsun, onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı kim (sizin yararınıza) boyun eğdirdi?" desen; "Allah", derler. O halde nasıl Allah'ın (birliğinden) döndürülüyorsunuz?

Süleymaniye Vakfı Meali

“Bunlara, “Gökleri ve yeri ya­ratan, Güneş’i ve Ay’ı hizmete sokan kimdir?” diye sorsan kesinlikle “Allah’tır” derler. Öyleyse nereden o yalana sarılıyorlar?

Şaban Piriş Meali

Eğer onlara:-Gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve Ayı kim emrine boyun eğdirdi? diye sorsan, elbette:-Allah! derler. De ki:-O halde nasıl aldatılıyorsunuz?

Ümit Şimşek Meali

Onlara “Kimdir gökleri ve yeri yaratan, Güneşi ve Ayı emrine boyun eğdiren?” diye soracak olsan, “Allah'tır” diyecekler. Öyleyse nasıl oluyor da tersleri dönüveriyor?

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Onlara "Gökleri ve yeri kim yarattı, Güneş'i ve Ay'ı kim boyun eğdirdi?" diye sorarsan, mutlaka şöyle diyecekler: "Allah!" Peki nasıl döndürülüyorlar?

Eski Anadolu Türkçesi

daħı eger śorsañ kim yarattı gökleri daħı yiri daħı musaḥḥar eyledi güni daħı ayı?” eyideler “Tañrı!” pes nite döndürinürler?

Bunyadov-Memmedeliyev

(Ya Rəsulum!) Həqiqətən, əgər (Məkkə müşriklərindən): “Göyləri və yeri kim yaratmış, günəşi və ayı kim ram (öz əmrinə, insanların mənafeyinə kim tabe) etmişdir?” – deyə soruşsan, onlar mütləq: “Allah!” – deyə cavab verəcəklər. Elə isə onlar (tövhiddən, yalnız Allaha ibadət etməkdən) niyə döndərilirlər?

M. Pickthall (English)

And if thou wert to ask them: Who created the heavens and the earth, and constrained the sun and the moon (to their appointed work)? they would say: Allah. How then are they turned away?

Yusuf Ali (English)

If indeed thou ask them(3493) who has created the heavens and the earth and subjected(3494) the sun and the moon (to his Law), they will certainly reply, "(Allah)". How are they then deluded away (from the truth)?*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.