21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ankebût Suresi 6. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vemen câhede fe-innemâ yucâhidu linefsih(i)(c) inna(A)llâhe leġaniyyun ‘ani-l’âlemîn(e)

Ve kim savaşırsa ancak kendisi için savaşır; şüphe yok ki Allah, alemlerden müstağnidir.

(Hakk hâkim olsun, ülkemizde ve yeryüzünde Adalet Nizamı kurulsun diye) Kim cihad ederse, o ancak kendi nefsinin faydası için çaba göstermiştir. (Cihadın, adil devlet, izzet ve emniyet gibi dünyevi menfaatleri de; ebedi saadet ve cennet gibi uhrevi mükâfatları da kişinin kendi çıkarı gereğidir.) Allah âlemlerden Müstağnidir (hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç değildir).

O halde kim, Allah yolunda üstün gayret gösterirse, bunu yalnız kendi iyiliği için yapmış olur. Çünkü Allah ne kullarına, ne de başka yarattıklarına muhtaç değildir.

Hayatını ortaya koyarak, konuşarak, yazarak, hesapsız servet harcayarak cihad eden, ancak kendi iyiliği, kurtuluşu için cihad etmiş olur. Allah zengindir, âlemlere, insanlara, hiçbir varlığa muhtaç değildir.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 45/15.

Kim cihad ederse ancak kendi için cihad etmiş olur. Çünkü Allah'ın alemlerden hiç bir şeye ihtiyacı yoktur.

Kim cihad ederse, yalnızca kendi nefsi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah alemlerden müstağnidir.

Kim (Allah yolunda veya nefsi ile) mücahede ederse, kendisi için mücahede eder, (Sevabı onadır): Çünkü Allah bütün âlemlerden müstağnidir, (kullarının mücahedesine de ihtiyacı yoktur).

Kim cihad ederse, o ancak kendi yararına cihad eder. Çünkü Allah’ın insanlara (yaratıklara) hiçbir ihtiyacı yoktur.

Hak uğrunda cihad eden, sadece kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz ki Allah, kimseye muhtaç değildir.

Hak için savaşan kimse, kendisine savaşır, Allah zengin âlemlerden

Yine, kim (Allah yolunda) üstün gayret gösterirse bunu yalnız kendi iyiliği için yapmış olur. Şüphesiz ki Allah, âlemlerden hiçbir şeye muhtaç değildir (kimsenin ameline, kulluğuna, ibadetine ihtiyacı yoktur. Kim ne yapıyorsa kendisi için yapıyordur)!

Îmân içün muhârebe iden kendi iyiliği içün muhârebe ider. Zîrâ Allâh bütün ’âlemînden müstağnîdir.

Hak uğrunda cihat eden, ancak kendisi için cihat etmiş olur. Doğrusu Allah, alemlerden müstağnidir.

Her kim cihad ederse, ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah, âlemlere muhtaç değildir.

Her kim elinden gelen çabayı gösterirse yalnız kendi iyiliği için çabalamış olur; çünkü Allah’ın, hiç kimsenin hiçbir şeyine ihtiyacı yoktur.

Cihad eden, ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah, âlemlerden müstağnîdir. (O'nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur).

Kim bizim için çaba gösterirse, kendisi için çaba göstermiş olur. ALLAH hiç kimseye muhtaç değildir.

Cihad eden ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah, âlemlerden müstağnidir.

Mücâhede eden sırf kendi hısabına mücahede eder, çünkü Allah ganiy, âlemînden müstağnidir

Kim cihad¹ ederse, ancak kendisi için cihad etmiş olur. Allah, kesinlikle hiç kimseye, hiçbir şeye muhtaç değildir.²

1- Allah yolunda içtenlikle çalışıp çabalarsa. Mücadele ederse. 2- Allah\ın kullarından yapmalarını ve uymalarını istediği her şey sadece kullarının... Devamı..

Kim savaşırsa ancak kendisi için savaşmış olur. Zîrâ Allah elbette (bütün) aalemlerden ganî (müstağni) dir.

Ve kim cihâd ederse, artık ancak kendisi için cihâd etmiş olur. Şübhesiz ki Allah, âlemlerden elbette müstağnî (hiçbir şeye muhtaç olmayan)dır.

Kim gayret (cihat) eder çalışırsa kendisi için çalışmış olur. Elbetteki Allah, âlemlerde bulunan hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır.

Herkim de savaşırsa ancak kendi için savaşmış olur. Çünkü Allah kimseden yardım beklemez.

Her kim ta/atte mücahede ederse ancak kendi faydası için mücahede eder. Çünkü Allah cihanın mücahedesinden müstağnidir.

Kim cihat ederse, ancak kendisi için cihat etmiş olur. Muhakkak ki Allah, âlemlere muhtaç değildir [Ğaniy].³

3 Krş. Âl-i İmrân, 3/97; Rûm, 30/44; Zümer, 39/7; Fussilet, 41/46

Kim cihad ederse, yalnızca kendi nefsi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah, âlemlerden müstağnidir.

Unutmayın ki, her kim yeryüzünde İslâm’ın ortaya koyduğu Allah’a kulluk ve teslimiyetin egemen olması için malıyla, canıyla Allah yolundamücâdele ederse, ancak kendi iyiliği için mücâdele etmiş olur ve hem dünyada, hem de âhirette bunun yararını bizzat kendisi görür. Öyle ya; Allah, hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç değildir.

Kim cihad ettiyse, doğrusu kendi nefsi için cihad ediyordur.
Allah, elbette Âlemler’den hiç kimseye ihtiyacı olmayandır / ganiyydir.

Var gücüyle uğraşıp didinenler, yine kendileri için çalışıyorlar demektir. Çünkü Allah, kainat zenginidir...

Her kim inandığı yolda mücadele ederse, kendisi için mücadele etmiştir. Şüphesiz Allah insanların mücadele vermesine muhtaç değildir. Hiç düşünmez misiniz? Allah’ın sizin mücadelenize ihtiyacı mı var? Dünyadaki herkes inkâr etmiş, yasalarımıza aykırı yaşamış olsa; hepsini cehenneme atarız. Dünyadaki herkes iman etmiş, yasalarımıza göre yaşamış olsa; hepsini cennete yerleştiririz. Netice Rabbiniz için değişmez. Rabbinizin Elçilerini seçerek vahiy göndermesi; insanların doğru yolu bulmalarına yardım etmesidir. İnsanların cehenneme gitmemesi içindir. Bunları düşünmek için size akıl, muhakeme, kalp veren Allah; öğüt almanızı, cenneti hak etmek için çalışmanızı ister. Hal böyleyken; size akıl, muhakeme, kalp veren Allah’ı, Elçisini, ayetlerini inkâr mı ediyorsunuz? Öyleyse cehennemi kendiniz hak ediyorsunuz! Siz bilerek isteyerek cehenneme doğru koştururken Allah sizi niçin engellesin? Dünya hayatı bir imtihan hayatıdır. Gelip geçicidir. Ayetlerimizle bu gerçeği defalarca açıklıyoruz. Buna rağmen imtihan salonuna girenler başarılı olurlarsa kendileri için olurlar, başarısız olurlarsa kendileri için olurlar. İnandığını söyleyenler; bencil, kibirli, kendini bilmez bir şekilde, Allah’ın dini İslam bizim mücadelemiz sayesinde yücelecektir derse, imanlarına yazık etmiştir. Allah dilerse bir anda bütün yeryüzünde yaşayan insanları Müslüman yapar. O zaman imtihan olmaz. İnsana verilen özgürlük elinden alınmış olur. Hala anlamıyor musunuz? Allah yolunda mücadele edenler haddi aşarak, İslam sayemizde bir yere geldi, sayemizde dünyaya yayıldı demesinler! Hele ırklarını öne çıkararak, İslam bizim ırkımız sayesinde bütün dünyaya yayıldı! Bizim ırkımız sayesinde bugünlere geldi demesinler! Andolsun! Bu sözlerinden dolayı onları hesaba çeker, cehenneme atarız. Rabbiniz sizin içinizdeki bencilliği kibri silmek için vahiylerini göndermiştir. Bizim sayemizde İslam bir yerlere geldi demeniz içinizdeki şeytanı ortaya çıkarmaktan başka bir şey değildir.

[Cihad] eden (fedakârlık yapan) ancak kendisi için [cihad] etmiş (fedakârlık yapmış) olur. Şüphesiz ki Allah âlemlerden zengindir.

Kim de (Allah yolunda) cihad ederse yalnız kendisi için cihad eder,¹ şüphesiz Allah’ın, âlemlere ihtiyacı yoktur.²

1 Âyetin bu bölümü, “Kim de çalışırsa, yalnız kendisi için çalışır” şeklinde de tercüme edilebilir. 2 Yani O, hiçbir şeye muhtaç değildir.... Devamı..

O halde, kim [Allah yolunda] üstün gayret gösterirse bunu yalnız kendi iyiliği için yapmış olur: çünkü Allah, her türlü ihtiyaçtan uzaktır!

Kim, Allah yolunda çalışıp didinirse bunu ancak kendisi için yapmış olur, çünkü Allah’ın toplumlardan hiç kimseye ihtiyacı yoktur. 17/111, 39/7

Ve her kim (yaratılış amacını gerçekleştirmek için) var gücüyle çaba gösterirse, sadece kendisi için çaba göstermiş olur:[³⁴⁷⁰] çünkü Allah, (diğer) tüm varlıklardan farklı olarak,[³⁴⁷¹] kendi kendine yetendir.

[3470] Parantez içi açıklamanın gerekçesini Zâriyât 56. âyet gibi insanın yaratılış amacıyla ilgili âyetler oluşturmaktadır. [3471] “..farklı olara... Devamı..

Ve her kim mücâhedede bulunursa ancak kendi nefsi için mücâhedede bulunmuş olur. Şüphe yok ki Allah, elbette âlemlerden müstağnidir.

Kim de cihad ederse sırf kendi nefsi hesabına cihad eder. Muhakkak ki Allah, âlemlerden ve özellikle insanlardan müstağnidir, kimseye ihtiyacı yoktur. [45, 15]

Kim cihad ederse ancak kendi yararına cihad eder. Allah, alemlerden zengindir. (Kimsenin cihadına muhtaç değildir. İnsanların cihad ve ibadetleri kendi menfaatleri içindir).

Şehvet ve hevâsıyla veyâhud a'dâ ile cihâd iden kendi nefsi içün cihâd ider. (Sevâb ve mükâfâtı kendinedir) Tahkîk Allâh 'âlemlerden ganîdir.

Mücadele(cihad) eden kendi için mücadele eder. Allah’ın kimseye ihtiyacı yoktur.

Kim, cihat ederse, ancak kendisi için cihat eder, çünkü Allah'ın hiç kimseye ihtiyacı yoktur.

Kim çaba harcarsa, kendisi için gayret etmiş olur. Çünkü Allah'ın âlemlerden hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.

Ve kim didinir, gayret sarf ederse hiç kuşkusuz, kendi benliği lehine gayret sarf etmiş olur. Gerçek olan şu ki, Allah, âlemlere muhtaç olmaktan uzak, mutlak bir Ganî'dir.

daħı her kim ġaża eyledise bayıķ ġaża eyler gendüz içün bayıķ Tañrı, ḥācetsüzdür 'ālemlerden.

Daḫı kim çalışsa Allāh yolında ol özi‐çün çalışur. Tañrı Ta‘ālā ġanīdür‘ālemlerden.

(Allah yolunda, haqq uğrunda) cihad edən ancaq özü üçün cihad edər (cihadın savabı onun özünə yetişər). Allah aləmlərə (mələklərə, insanlara və cinlərə) əsla möhtac deyildir. (Onların ibadətlərinin Allaha nə bir xeyri, nə də bir zərəri var. Etdiklərin əməllərin savabı da, günahı da yalnız özlərinə aiddir).

And whosoever striveth, striveth only for himself, for lo! Allah is altogether Independent of (His) creatures.

And if any strive (with might and main), they do so for their own souls:(3428) for Allah is free of all needs from all creation.

3428 All our striving ensures to our own spiritual benefit. When we speak of serving Allah, it is not that we confer any benefit on Him. For He has no... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.