8 Mayıs 2021 - 26 Ramazan 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ankebût Suresi 55. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Yevme yaġşâhumu-l’ażâbu min fevkihim vemin tahti erculihim veyekûlu żûkû mâ kuntum ta’melûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Azabın onları üstlerinden ve ayaklarının altından kaplayacağı gün (Allah onlara) : “Yaptıklarınızı tadın!” buyuracaktır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

O gün azap, üstlerinden, ayaklarının altından saracak onları ve tadın diyecek, yaptıklarınızın cezasını.

Abdullah Parlıyan Meali

O günde, azap onları hem üstlerinden, hem ayaklarının altından saracak ve Allah onlara: “Yaptıklarınızın cezasını tadın!” diyecektir.

Ahmet Tekin Meali

Azâbın, onları üstlerinden ve ayaklarının altından saracağı gün, Allah onlara:
“İşlemeye devam ettiğiniz amellerinizin cezasını tadın” diyecektir.
*

Ahmet Varol Meali

O gün azap onları üstlerinden ve ayaklarının altından bürür ve (Allah): "Yaptıklarınızı tadın" der.

Ali Bulaç Meali

Azabın onları üstlerinden ve ayaklarının altından kaplayacağı gün (Allah): 'Yaptıklarınızı tadın' der.

Ali Fikri Yavuz Meali

O gün ki, azab, onları hem üstlerinden, hem ayakları altından kaplayacak da (Allah onlara): “- Yaptıklarınızın cezasını tadın bakalım.” buyuracak.

Bahaeddin Sağlam Meali

Öyle bir günü düşün ki; azap, üstlerinden ve ayaklarının altından onları örtüverir. O gün, Allah onlara: “Yaptığınız işleri(n cezasını) tadın!.” der.

Bayraktar Bayraklı Meali

O gün azap, onların hem üstlerinden hem ayaklarının altından saracak ve Allah onlara, “Yaptıklarınızı tadın!” diyecektir.

Besim Atalay Meali (1962)

O gün, azap onların, hemi üzerlerinden, hemi de, ayaklarının altından kaplıyacaktır, «Yaptığınız şeyi tadın!» denilecektir

Cemal Külünkoğlu Meali

(Ahiretteki cehennem azabına gelince;) o gün azap onları üstlerinden ve ayaklarının altından kaplayacak. Ve Allah onlara: “Yaptıklarınızı tadın bakalım!” diyecek.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

54,55. Senden azabı acele bekliyorlar. Doğrusu azap tepelerinden, ayaklarının altından kendilerini içine aldığı gün, cehennem inkarcıları kuşatacaktır. O gün Allah: "Yaptıklarınızın karşılığını tadın" der.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

54,55. Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Oysa azap kâfirleri üstlerinden ve ayaklarının altından bürüyeceği gün, şüphesiz cehennem onları mutlaka kuşatmış olacaktır. Allah, onlara, “Yapmakta olduklarınızın cezasını tadın” diyecektir.

Diyanet Vakfı Meali

O günde azap, onları hem üstlerinden hem ayaklarının altından saracak ve Allah (onlara): «Yaptıklarınızı (cezasını) tadın!» diyecektir.

Edip Yüksel Meali

Gün gelecek azap üstlerinden ve ayaklarının altından onları sarıp örtecek ve (Tanrı onlara), "Yaptıklarınızı tadın,"diyecektir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

O günde azap, onları hem üstlerinden, hem ayaklarının altından saracak ve Allah (onlara), "Yaptıklarınızın cezasını tadın!" diyecektir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

O gün ki azâb onları hem üstlerinden hem ayakları altından saracak da tadın bakalım neler yapıyordunuz buyuracak

Erhan Aktaş Meali

O gün, azap üstlerinden ve ayaklarının altından onları kuşatacak. Ve “Yapmış olduğunuz şeylerin cezasın tadın!” der.

Hasan Basri Çantay Meali

O günde azâb onları hem üstlerinden, hem ayakları altından saracak, (Allah): «İşlemekde olduğunuz (günâhlar)ın (cezasını) tadın» diyecek.

Hayrat Neşriyat Meali

O gün o azab onları hem üstlerinden, hem ayaklarının altından kaplayacak ve (Allah onlara): “Yapmakta olduğunuz şeyleri tadın!” diyecektir.

İlyas Yorulmaz Meali

Azap, onların üstlerinden ve ayaklarının altlarından kuşatınca onlara “Yaptıklarınızın karşılığı olarak azabı tadın” denir.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Azap, onları üstlerinden, ayakları altından saracağı gün biz de işlediklerinin cezasını tadın diyeceğiz.

Kadri Çelik Meali

Azabın onları kendi üstlerinden ve ayaklarının altından kaplayacağı gün (Allah), “Yapmakta olduklarınızı tadın” der.

Mahmut Kısa Meali

O Gün, azap onları hem üstlerinden, hem de ayaklarının altından çepeçevre saracak ve zebâniler onlara, “Yaptıklarınızın cezasını şimdi tadın bakalım!” diyecek. O hâlde:

Mehmet Okuyan Meali

O gün azap, onları hem üstlerinden hem de ayaklarının altından kaplayacak ve (Allah onlara) “Yaptıklarınızın (cezasını) tadın!” diyecektir.**

Mehmet Türk Meali

Azabın onları üstlerinden ve ayaklarının altından kuşatacağı gün (Allah kâfirlere): “Yaptıklarınızın karşılığını tadın (bakalım.)” der.

Muhammed Esed Meali

azabın onları hem tepelerinden, hem de ayaklarının altından 52 saracağı Gün [kuşatacaktır]. O Gün Allah: “İşte şimdi yaptıklarınızı[n meyvelerini] tadın!” diyecektir.

Mustafa Çavdar Meali

Azap onları tepeden tırnağa saracağı o gün Allah onlara: – İşlediğiniz günahların cezasını tadın bakalım, diyecek. 23/107- 108, 35/37, 40/47...50

Mustafa İslamoğlu Meali

o gün azab onları (başlarının) üzerinden ve ayaklarının altından sarıp sarmalayacak; ve (Allah) onlara “Öteden beri yapageldiklerinizin (sonuçlarını) tadın!” diyecek.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

O gün azap, onları üstlerinden ve ayakları altından saracaktır ve, «Neler neler yapar olduğunuz şeyi tadın!» diyecektir.

Suat Yıldırım Meali

O gün azap onları hem üstlerinden hem ayaklarının altından kaplayacak da, Allah onlara: “Yaptıklarınızı tadın bakalım! ” buyuracak. [7, 41; 39, 16; 21, 39; 54, 48 - 49; 52, 13 - 16]

Süleyman Ateş Meali

O gün azab, onları üstlerinden, ayaklarının altından örter ve (Allah onlara): "Yaptığınız işleri tadın!" der.

Süleymaniye Vakfı Meali

Azabın onları üstlerinden ve ayaklarının altından saracağı gün Allah şöyle diyecektir: “Yapıp ettiklerinizin tadına varın bakalım.”

Şaban Piriş Meali

Azap onları üstlerinden ve ayaklarının altından bürüdüğü gün, Allah:-Yaptığınızın cezasını tadın, der.

Ümit Şimşek Meali

O gün azap onları üstlerinden ve ayaklarının altından kaplar ve Allah onlara “Tadın yaptıklarınızı” buyurur.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Gün olur, azap onları tepelerinden, ayaklarının altından sarıverir ve der: "Tadın bakalım, yapıp ettiklerinizi."

Eski Anadolu Türkçesi

ol gün kim örte anları 'aźāb üstlerinden daħı ayaķları altından daħı eyidevüz “daduñ anı kim işler olduñuzdı!”

Bunyadov-Memmedeliyev

O gün əzab onları başlarının üstündən, ayaqlarının altından saracaqdır. (Allah) onlara: “Etdiyiniz əməllərin cəzasını dadın!” – deyə buyuracaqdır.

M. Pickthall (English)

On the day when the doom will overwhelm them from above them and from underneath their feet, and He will say: Taste what ye used to do!

Yusuf Ali (English)

On the Day that the Punishment shall cover them from above them and from below them,(3487) and (a Voice) shall say: "Taste ye (the fruits) of your deeds!"(3488)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.