4 Aralık 2022 - 10 Cemaziye'l-Evvel 1444 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ankebût Suresi 45. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Utlu mâ ûhiye ileyke mine-lkitâbi veakimi-ssalâ(te)(s) inne-ssalâte tenhâ ‘ani-lfahşâ-i velmunker(i)(k) veleżikru(A)llâhi ekber(u)(k) va(A)llâhu ya’lemu mâ tasne’ûn(e)

Oku kitaptan ne vahyedildiyse sana ve namaz kıl; şüphe yok ki namaz, çirkin ve kötü şeylerden alıkoyar insanı ve elbette Allah'ı anmak, pek büyük birşeydir ve Allah, ne işlerseniz hepsini bilir.

Sana Kitap’tan vahyedileni (ayetleri dikkatle ve sürekli bir ciddiyetle) oku ve namazı dosdoğru kıl. Gerçekten namaz, fahşadan (çirkin hayâsızlıklardan) ve münkerattan (tüm uygunsuz ve kötü davranışlardan mü’mini) alıkoyup (engelleyecektir). Allah’ı zikretmek (her durumda ve her sorunda Allah’ı hatırlamak, O’nun emir ve yasaklarına göre davranmak, en güzel ve en mübarek isimleriyle devamlı O’nu çağırıp yalvarmak) ise, muhakkak en büyük (ibadet)tir. Allah, bütün yaptıklarınızı bilip (durmaktadır).

[Not: Matematikte çözülen problemlerin doğruluğunu anlamak için “sağlama” yapıldığı gibi, kılınan namazların makbul olup olmadığı da, nefsimizi fuhşiy... Devamı..

Kitaptan sana vahyedileni oku ve insanlara ulaştır. Namazında dikkatli ve devamlı ol, çünkü namaz insanı çirkin işlerden, vahiy ve ona teslim olan akla aykırı her türlü şeyden alıkor. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah ne işlerseniz hepsini bilir.

Sana vahyedilen kitaptan bölüm bölüm oku,ilgili ayetlerini uygula. Namazı erkanına, şartlarına, vaktine riayet ederek âşikâre kıl. Namaz, ilahi ilmin-hikmetin gereği, meşru olmayan şehevî fiilerden, gayri meşru ilişkilerden, zinadan, haddi aşmaktan, cimrilikten, ahlâksızlıktan ve şeriatın suç saydığı, haram kıldığı, kamu vicdanının tasvip etmediği, mü'minlerin icrasında hayır görmediği şeylerden, bunların savunuculuğunu, sözcülüğünü yapmaktan insanı alıkoyar. Allah'ı zikir, namaz, Allah'ın övünç kaynağı kelamını okumak, şeraitini uygulamak, Allah'ın dinini tebliğ elbette en önemli kulluk görevi, en büyük ibadettir. Allah'ın kullarına lütfuyla ilgisi ise en büyük mazhariyettir.
Allah fuhuşa giden yollar icat ettiğinizi, kurallarıyla oynayarak şeriata aykırı suç ve günah işlemeye devam ettiğinizi biliyor.

Kitab'dan sana vahyedileni oku ve namazı kıl. Gerçekten namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Muhakkak ki Allah'ı anmak en büyük (ibadet)tir. Allah yaptıklarınızı bilir.

Sana Kitap'tan vahyedileni oku ve namazı dosdoğru kıl. Gerçekten namaz, çirkin utanmazlıklar (fahşa)dan ve kötülüklerden alıkoyar. Allah'ı zikretmek ise muhakkak en büyük (ibadet)tür. Allah yaptıklarınızı bilir.

(Manasını anlamak, ezberlemek ve gereği üzere Allah'a ibadet etmek için ey Resûlüm) sana vahy edilen Kur'an'ı oku ve namazı (devamlı beş vakit) kıl. Gerçekten namaz, kötü işden ve uygunsuzluktan alıkor. Muhakkak ki Allah'ı zikretmek (namaz kılmak, yahud Allah'ın mağfiretle kullarını anışı, diğer ibadetlerden) daha büyüktür. Allah, (iyilik ve kötülük) her ne yaparsanız onu bilir.

Kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı doğruca kıl. Çünkü namaz, (insanı) fahiş (aşırılıklardan) ve iğrenç şeylerden (geri kalışlardan) alıkoyar. (Namaz gibi, içinde) Allah’ın anıldığı zikir(ler,) daha büyüktür(ler.) Ve Allah, (yaptıklarınızı) çok iyi bilendir. (Onun için, bir an bile O’ndan gafil olunmamalıdır.)

Sana kitaptan vahyedileni oku, namazı dosdoğru kıl! Çünkü namaz, yüz kızartıcı şeylerden ve kötülüklerden alıkoyar. Allah'ı anmak en büyük ibadettir. Allah ne yaptığınızı bilir.[413]

[413] Namazın etkinliği, fahşâ ve münker kavramları hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XIV, 481-484.

Sana vahiy olunan kitaptan oku; namaz kılasın, namazsa alıkor hem hayasızlıktan, hem de kötü işlerden, Allahı anmak çok büyük şeydir, Allah bilir nederseniz

(Ey Resul!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da ikame et! Çünkü namaz (doğru ve bilinçli eda edildiği takdirde), insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. (Namazı ikame ederek) Allah'la hasbıhal etmek en büyük (buluşma)dır. Allah, (sadece namazda değil, her daim) yaptıklarınızı biliyor.

Bilinçli bir şekilde eda edilen namaz insanı her türlü kötülükten ve her çeşit hayasızlıktan alıkoyar. Çünkü namazda insan Allah’la buluşur, Onun huzu... Devamı..

Sana vahy olunan kitâbı oku, namâz kıl çünki ’ibâdet fuhşiyât ve ef’âl-i memnû’adan insânı muhâfaza iden Allâh’ı zikr itmek büyük fazîletdir. Allâh sizin yapdıklarınızı bilür.

Kitap'tan sana vahyolunanı oku; namaz kıl; muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve fenalıktan alıkor; Allah'ı anmak en büyük şeydir! Allah Yaptıklarınızı bilir.

(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı biliyor.

Kitaptan sana vahyedilenleri oku, namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz hayâsızlıktan ve kötülükten meneder. Allah’ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir.

(Resûlüm!) Sana vahyedilen Kitab'ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.  

 Âyet, günaha götüren isteklerin baskısından kurtulmanın ve ruh yüceliğine erişmenin en sağlam yolunu göstermektedir. Şüphesiz bu, en geniş manada «Al... Devamı..

Sana vahyetmiş olduğumuz kitaptan oku ve namazı gözet. Çünkü namaz, iğrenç ve kötü şeylerden vazgeçirir. ALLAH'ı (namaz yoluyla) anmak en önemlidir. ALLAH ne yaptığınızı bilir.

Namaz, sadece Allah ile bağlantının kurulduğu bir meditasyondur. Namazlarda yalnızca Allah anılmalıdır (20:14). Namazlarda Muhammed'i, İbrahim'i, Ali'... Devamı..

Sana vahyedilen Kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir.

Sana vahyolunan kitabı güzel güzel oku ve namazı kıl, sahih namaz edepsizlikten ve uygunsuzluktan nehyeder ve her halde Allahın zikri en büyük iştir ve Allah her ne işlerseniz bilir

Kitap'tan sana vahyolunan şeyi oku. Salatı ikame et.¹ Salat², fahşadan³ ve münkerden⁴ alıkoyar. Kesinlikle Allah'ın zikri5 daha büyüktür. Allah, yaptığınız6 şeyleri bilir.

1- Allah\a yönelmede, Allah\ın yasalarına bağlılıkta kararlı ol. 2- Allah\ın yasaları- dini. 3- Her türlü aşırılıktan, 4- Her türlü kötülükten. ... Devamı..

Sana vahyedilen kitabı oku. Namazı da dosdoğru kıl (ve kıldır). Çünkü namaz edebsizlikden ve akıl ve şerîata uymayan her şeyden alıkoyar. Allahı zikretmek elbette en büyük (ibaret) dir. Ne yaparsanız Allah bilir.

(Ey Resûlüm!) Kitab'dan sana vahyedileni oku ve namazı hakkıyla edâ et! Şübhe yok ki namaz, çirkin işlerden ve kötülüklerden (insanı) alıkoyar. (Namaz kılarak) Allah'ı zikretmek ise, elbette (herşeyden) en büyük olandır.(2) Ve Allah, ne yaparsanız bilir.

(2)“Namazda rûhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Hem namaz kılanın diğer mübah (helâl) dünyevî... Devamı..

Kitaptan sana vahyettiğimizi oku ve namazı kıl. Çünkü namaz çirkin ve hoş olamayan şeyleri yapmaktan alıkoyar. Bunun yanı sıra Allah’ı anmak daha büyük davranıştır. Allah ne yaptıklarınızı bilendir.

Senin gönlüne bildirilen Kitap’ı oku. Yalvarıya dur. Çünkü yalvarıya durma kişiyi çirkin, uygunsuz işlerden alıkoyar. Allah’ı anmak, besbelli ki, tapınmaların en büyüğüdür. Her ne işlerseniz Allah onu bilir.

Sana vahiy olunan Kitabı oku [²], namazı dosdoğru kıl, çünkü namaz hayasızlığı, kötü işi nehiy eder. Namaz kılmak, Kur/an okumak gibi Allah/ı anmaksa elbette sair ibadetlerden büyüktür, faziletlidir. Allah işlediklerimizi bilir.

[2] Peygamberimizin hatırını tesliye için nâzil olmuştur.

(Ey Peygamber!) Kitap’tan sana vahyolunanı oku ve namazı dosdoğru kıl. Muhakkak ki namaz hayâsızlıktan [fahşâ] ve kötülükten [munker] alıkor. Allah’ı anmak/O’nu hatırda tutmak elbette çok daha büyüktür²⁸. Zira Allah, bütün yaptıklarınızı bilir.

28 “Ve le-zikrullahu ekber” ifadesine aynı zamanda “Allah’ın sizi anması çok daha büyük ve önemlidir” anlamı da verilmiştir.

Sana kitaptan vahyedileni oku ve namazı dosdoğru kıl. Muhakkak ki namaz, çirkin işlerden ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.

Sana Rabb’in tarafından gönderilen bu muhteşem Kitabıhem kendine, hem de başkalarına okumak sûretiyle onun aydınlatıcı yolunu izle ve beş vakit namazı hayatın merkezine yerleştirerek, dikkat ve özenle, mümkün olabildiğince cemaatle birlikte, dosdoğru kıl! Çünkü namaz, insanı her türlü çirkinlik ve kötülüklerden alıkoyar. Unutmayın ki, Allah’ı her an ve her yerde hatırlayıp anmak, rab ve ilah olarak O’nun, hayatın her biriminde gündemde tutmak, elbette en etkileyici ve en büyüktür. Zaten Allah yaptığınız her şeyi bilmektedir. Kur’an ve namaz sayesinde kendinizi düzelttikten sonra, hak dini başka insanlara da duyurmak zorundasınız. Fakat bunu yaparken:

Kitap’tan sana vahyedilenleri oku!
Namaz’ı kıl!
Namaz, Çirkin İşler’den ve Münker’den alıkoyar.
Elbette Allah’ın zikri / anılması en büyüktür.
Özene bezene ne yapıyorsanız, Allah biliyor.

Resulüm sen, sana vahyedilen Kitabı oku ve namazına devam et. Çünkü namaz, her türlü kabalık ve çirkinliklere karşı kalkandır. En büyük ibadet, Allah demektir, çünkü Allah, yaptığınız tüm güzelliklerin farkındadır.

Sen onlara Kitaptan vahyolunanı oku! Salat-ı dosdoğru ikame ederek bilgini bilincini artır. Çünkü salat-ı doğru ikame edersen, sürekli kendini kontrol eder, hatalarından af diler, her türlü ahlâksızlıktan, kötülükten uzak kalırsın! Unutma ki; hayatı yaşarken aklı başında olmak, yapacağın her şeyi Allah’ı düşünerek yapmak, her şeyi Allah’ın yasalarına göre yapmak en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor.

Sana vahyedilen Kitabı [tilavet] [*] et (okuyup aktar) ve namazı kıl! Şüphesiz ki namaz, çirkinlikten ve kötülükten alıkoyar. [*] Allah’ı anmak [*] elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.

Buradaki tilâvet etmek “okuyup aktarmak” anlamının yanında “uygulamak” anlamını da içermektedir.,Bu ayette bütün ibadetler gibi namazın da hayata dair... Devamı..

(Ey Muhammed!): Sana vahyedilen Kitabı oku ve namazı dosdoğru ve devamlı kıl. Çünkü namaz (Müslüman’ı) aşırı arzulardan ve Allah’a isyandan korur.¹ Hele Allah’ın sizin yaptıklarınızı bilip de (sizi) anması, çok daha büyüktür.²

1 Namaz, Müslümanı; hak yola sevk ederek ve kılınan namazların aralarında işlenen küçük günâhlara keffaret olarak, iki yönlü korur. Eğer kılınan namaz... Devamı..

SANA vahyedilen bu ilahî kelâmı [başka insanlara] ilet, ⁴⁰ ve namazında dikkatli ve devamlı ol: çünkü namaz [insanı] çirkin fiillerden ve akla ve sağduyuya aykırı olan her türlü şeyden ⁴¹ alıkoyar; Allah’ı anmak gerçekten en büyük [erdem ve iyilik]tir. Allah bütün yaptıklarınızı bilir.

40 Eğer 45 ve 46. ayetlerin yalnız Hz. Peygamber’e değil, genel olarak bütün müminlere hitab ettiğini kabul edersek (45. ayetin son cümlesi ile 46. ay... Devamı..

Sana vahyolunan bu kitabı/Kuran’ı oku ve ilet! Namazı da hakkını vererek kıl! Çünkü namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Elbette Allah’ın zikri/kitabı en büyüktür. Unutmayın ki Allah, yaptığınız her şeyi bilir. 18/27...30, 11/114, 2/77

(EY bu hitabın muhatabı!) Sana vahyedilmiş olan bu mesajı izle ve (başkalarına) ilet;[³⁵²⁵] ve namazı hakkını vererek kıl:[³⁵²⁶] çünkü (hakkı verilerek kılınmış) namaz, (insanı) belli başlı her tür çirkinlik ve kötülükten alıkoyar; ve hele Allah’ı anmak ve Allah’ın sizi anması elbette en büyük (boyutudur)![³⁵²⁷] Zira Allah, tasarlayarak işlediğiniz her şeyi bilir.[³⁵²⁸]

[3525] Utlu emrinin “izle ve ilet” anlamı için 18:27 ve 91:2’nin ilgili notlarına bkz. Bu hitabın kapsamı, âyetin sonundaki tasna‘ûn kelimesinin çoğul... Devamı..

Kitaptan sana vahyedilmiş olanı tilâvet et ve namazı dosdoğru kıl. Şüphe yok ki namaz, hayasızlıklardan ve yaramaz şeylerden nehyeder. Ve elbette ki, Allah'ın zikri en büyüktür. Ve Allah ne yapar olduğunuzu bilir.

Sana vahyedilen kitabı okuyup tebliğ et, namazı hakkıyla ifa et. Muhakkak ki namaz, insanı, ahlâk dışı davranışlardan, meşrû olmayan işlerden uzak tutar. Allah'ı namazla anmak, elbette en büyük fazilettir. Allah bütün işlediklerinizi bilir.

Kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı da kıl. Çünkü namaz kötü ve iğrenç şeylerden men'eder. Elbette Allah'ı anmak, en büyük(ibadet)tir. Allah, ne yaptığınızı bilir.

(Yâ Muhammed) Sana kitâbdan vahy olunanı tilâvet it ve namâzı kıl. Tahkîk namâz, fâhiş ve münker olan şeylerden nehy ider. Ve Allâh'ın zikri ekber 'ibâdetdir ve Allâh sizin işlediğinizi bilir.

Bu Kitap’tan sana vahyedilen her şeyi anlayarak oku ve namazı tam kıl. Namaz her çeşit fuhuşu ve kötülüğü engeller. Allah’ın zikri (Kitabı) en önemlisidir. Allah, yaptığınız her işi bilir.

Sana vahyolunan kitabı oku! namazı kıl. Çünkü namaz, ahlaksızlıktan ve kötülükten alıkor. Elbette Allah'ın zikri/kitabı en büyüktür. Allah, yaptıklarınızı bilir.

Sana vahyolunan kitabı oku; namazı dosdoğru kıl. Hiç şüphe yok ki namaz fuhşiyattan(4) ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak ise en büyük iştir. Ve Allah bütün işlediklerinizi bilir.

(4) 6:151’in açıklamasına bakınız.

Kitap'tan sana vahyedileni oku! Namazı/duayı yerine getir! Çünkü namaz/dua, çirkinliklerden ve kötülüklerden alıkoyar. Elbette ki, Allah'ın zikri/Kur'an'ı daha büyüktür! Allah, neler yaptığınızı biliyor.

oķı anı kim vaḥy olındı saña ķur’ān’dan. daħı ŧurur namāzı bayıķ namāz yıġar zişt işden daħı şerį'at bulınmaz işden. daħı Tañrı añmaġı uluraķdur. daħı Tañrı bilür [214a] anı kim işlersiz.

Oḳı yā Muḥammed saña vaḥy olan nesneyi Ḳur’āndan. Daḫı durġurnamāzı. Taḥḳīḳ namāz ḳaytarur ma‘ṣiyetlerden ve yaman işlerden. TañrıTa‘ālā ẕikri uluraḳdur. Daḫı Tañrı Ta‘ālā bilür siz işlegeni.

(Ya Rəsulum!) Qur’anda sənə vəhy olunanı oxu və (vaxtı-vaxtında) namaz qıl. Həqiqətən, namaz (insanı) çirkin və pis əməllərdən çəkindirər. Allahı zikr etmək (Allahın calalını və əzəmətini həmişə, hər yerdə yada salmaq), şübhəsiz ki, (savab e’tibarilə bütün başqa ibadətlərdən) daha böyükdür. Allah nə etdiklərinizi (bütün yaxşı və pis əməllərinizi) bilir!

Recite that which hath been inspired in thee of the Scripture, and establish worship. Lo! worship preserveth from lewdness and iniquity, but verily remembrance of Allah is more important. And Allah knoweth what ye do.

Recite what is sent(3471) of the Book by inspiration to thee, and establish regular Prayer: for Prayer restrains from shameful and unjust deeds; and remembrance of Allah is the greatest (thing in life) without doubt. And Allah knows the (deeds) that ye do.

3471 The tilawat of the Qur'an implies: (1) rehearsing or reciting it, and publishing it abroad to the world; (2) reading it to ourselves; (3) studyin... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.