11 Nisan 2021 - 28 Şaban 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ankebût Suresi 31. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velemmâ câet rusulunâ ibrâhîme bilbuşrâ kâlû innâ muhlikû ehli hâżihi-lkarye(ti)(s) inne ehlehâ kânû zâlimîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Hani) Bizim elçilerimiz İbrahim'e bir müjde ile geldikleri zaman dediler ki: "Gerçek şu ki, biz (eşcinselliği yapan ve yaygınlaştıran) bu ülkenin halkını helak edip yıkıma uğratacağız. Çünkü onun halkı gerçekten zalim (ve sapkın) kimselerdir."

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Elçilerimiz, İbrahim'e müjdeyle gelince, şüphe yok ki demişlerdi, biz şu şehrin halkını helak edeceğiz; şüphe yok ki o şehrin halkı zalim oldu.

Abdullah Parlıyan Meali

Elçilerimiz melekler, İbrahim'e oğlu olacağına dair, müjdeyi getirdikleri zaman dediler ki: “Biz şu şehrin halkını helak edeceğiz, çünkü onlar yaratılış gayesi dışında hareket etmektedirler.”

Ahmet Tekin Meali

Elçilerimiz, melekler İbrâhim'e iki oğul ihsan edeceğimize dair müjdeyi getirdiklerinde:
“Biz şu memleketin halkını helâk edeceğiz. O memleket halkı günahkâr, âsi, inkârda ısrar eden zalim kimselerdir.” dediler.

Ahmet Varol Meali

Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde: "Biz şu kasabanın halkını helak edeceğiz. Şüphesiz oranın halkı zalimler oldular" dediler.

Ali Bulaç Meali

Bizim elçilerimiz İbrahim'e bir müjde ile geldikleri zaman, dediler ki: 'Gerçek şu ki, bu ülkenin halkını yıkıma uğratacağız. Çünkü onun halkı zalim oldular.”

Ali Fikri Yavuz Meali

Vakta ki elçilerimiz (melekler, İbrahîm'e, o İshâk ile Yakûb'un doğacaklarına dair) müjdeyi getirdiler, ona şöyle dediler: “- Biz bu memleket halkını helâk edeceğiz; çünkü halkı büsbütün zalimler (kâfirler) oldular.”

Bahaeddin Sağlam Meali

Elçilerimiz, müjde ile İbrahim’e geldiklerinde: “Biz, bu şehrin ahalisini helak edeceğiz. Çünkü onun ahalisi zalim olmuşlar” dediler.

Bayraktar Bayraklı Meali

Elçilerimiz İbrâhim'e müjdeyi getirdiklerinde şöyle dediler: “Biz, bu memleketin halkını helâk edeceğiz. Çünkü oranın halkı zâlim/cinsel ahlaksızlıkta ileri giden kimselerdir.”

Besim Atalay Meali (1962)

Bizim elçilerimiz müjde ile İbrahim'e geldiler, dediler ki: «Bu kentin halkını yok edeceğiz, onlar zalimdirler»

Cemal Külünkoğlu Meali

(Bu arada insan suretinde birer melek olarak gönderdiğimiz) elçilerimiz, İbrahim'e (oğlu İshak ve torunu Yakup'u) müjdelemek üzere geldiklerinde: “Biz, (Lût'un getirdiklerine karşı çıkan) bu memleket halkını helâk edeceğiz, çünkü onlar zulüm, haksızlık ve fuhuşta gerçekten çok ileri gitmişlerdir” dediler.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Elçilerimiz İbrahim'e müjde ile geldiklerinde: "Biz şu kent halkını yok edeceğiz, çünkü oranın halkı zalim kimselerdir" dediler.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Elçilerimiz (melekler) İbrahim’e müjdeyi getirdiklerinde, “Biz, bu memleket halkını helâk edeceğiz, çünkü oranın ahalisi zalim kimselerdir” dediler.

Diyanet Vakfı Meali

Elçilerimiz İbrahim'e (iki oğul ihsan edeceğimize dair) müjdeyi getirdiklerinde şöyle dediler: Biz bu memleket halkını helâk edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalim kimselerdir.

Edip Yüksel Meali

Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyle vardıklarında, "Bu kentin (Sodom) halkını yok etmek üzereyiz. Çünkü oranın halkı zalim oldular,"dediler.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Elçilerimiz İbrahim'e (iki oğul vereceğimize dair) müjdeyi getirdiklerinde şöyle dediler: "Biz bu memleket halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalim kimselerdir."

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ve vaktâ ki elçilerimiz İbrahime müjde ile vardılar, haberin olsun dediler: biz bu karyenin ehalisini ihlâk edecekleriz çünkü onun ehalisi hep zalim oldular

Erhan Aktaş Meali

Resûllerimiz¹ İbrâhim'e müjdeyi getirdiklerinde:² “Biz bu beldenin halkını helâk edeceğiz.” dediler. Zira bu beldenin halkı zâlim oldular. *

Hasan Basri Çantay Meali

Elçilerimiz İbrâhîme o müjdeyi getirince dediler ki: «Biz bu memleketin ahâlîsini helak edeceğiz. Çünkü onun ahâlisi zaalim oldular».

Hayrat Neşriyat Meali

Nihâyet elçilerimiz, İbrâhîm'e (oğlu olacağına dâir) müjde ile geldiklerinde dediler ki: “Doğrusu biz bu şehrin halkını helâk edicileriz. Çünki oranın halkı, zâlim kimseler oldular.”

İlyas Yorulmaz Meali

(Melek) Elçilerimiz İbrahime müjde için geldiklerinde “ Biz halkı haksızlıkta aşırı gitmiş şu şehrin halkını helak etmek için geldik” dediler.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Elçilerimiz İbrahim/e müjde getirince «— Biz bu kasaba ahalisini helâk edeceğiz. Çünkü zalim kimselerdir» dediler.

Kadri Çelik Meali

Bizim elçilerimiz İbrahim'e bir müjde ile geldikleri zaman, “Şüphesiz biz bu ülkenin halkını yıkama uğratacağız. Çünkü onun ehli zalimler oldular” dediler.

Mahmut Kısa Meali

Bu arada, insan şeklinde birer melek olan elçilerimiz İbrahim’e İshak adında bir oğlu olacağına dâir müjdeyi getirdiklerinde, “Biz, Lut’u inkâr eden şu ülkenin halkını helâk edeceğiz!” dediler, “Çünkü onlar, zulüm ve haksızlıkta gerçekten de çok ileri gittiler!”

Mehmet Türk Meali

Bizim elçilerimiz (olan melekler) İbrahim’e müjde1 ile geldikleri zaman: “Biz, şu ülkenin kâfir olan halkını kesinlikle helâk edeceğiz.” Dediler2*

Muhammed Esed Meali

Derken [semavî] elçilerimiz İbrahim'e [İshâk'ın doğumu] müjdesini getirdiklerinde 25 [aynı zamanda]: “Biz bu yörenin halkını yok edeceğiz, 26 çünkü onlar gerçek zalimlerdir!” dediler.

Mustafa Çavdar Meali

Elçilerimiz İbrahim’e evlat müjdesi ile geldiklerinde: – Haberin olsun biz, şu belde halkını helak etmekle görevliyiz, zira orada yaşayan halk iyice azmış ve ahlaksızlığa batmış durumda, dediler. 51/24...37

Mustafa İslamoğlu Meali

Ve elçilerimiz İbrahim’e (oğlu İshak’ı) müjdelemek için geldiklerinde: “Bakın” demişlerdi, “biz, işte şu bölgelerin halkının helâki (için görevlendirildik); çünkü oraların halkı hadlerini çoktan aşmış bulunuyorlar.”[3505]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Vaktâ ki elçilerimiz, İbrahim'e müjde ile geldiler. Dediler ki: «Biz muhakkak şu kasabanın ahalisini helâk edeceğiz. Çünkü onun ahalisi, zalimler oldular.»

Suat Yıldırım Meali

Melaikeden olan elçilerimiz İbrâhim'e, (İshak'ın doğumuna) dair müjde getirdiklerinde: “Haberin olsun, dediler, biz bu şehrin halkını imha edeceğiz, çünkü oranın halkı büsbütün zalim kimselerdir. ”

Süleyman Ateş Meali

Elçilerimiz İbrahim'e (oğlu olacağına dair) müjdeyi getirdikleri zaman dediler ki: "Biz şu (Sodom) kenti(ni)n halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalim oldular."

Süleymaniye Vakfı Meali

Elçilerimiz İbrahim’e o müjdeyi[*] getirdiklerinde şunu da söylediler: “Biz o şehrin halkını yok edeceğiz; oranın halkı yanlışa boğulmuş.”*

Şaban Piriş Meali

Elçilerimiz, müjde ile İbrahim'e geldikleri zaman:-Biz, şu beldeyi helak edeceğiz, çünkü oranın halkı zalimdir, dediler.

Ümit Şimşek Meali

Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde,(2) “Biz o belde ahalisini helâk edeceğiz,” dediler. “Çünkü oranın halkı zalim olup çıktı.”*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Elçilerimiz, İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde şöyle dediler: "Biz şu kentin halkını helâk edeceğiz. Çünkü ora halkı zalim oldular."

Eski Anadolu Türkçesi

daħı ol kim geldi yalavaçlarumuz ibrāhįm’e muştılamaġa ya'nį isḥāķ’ı daħı ya'ķub’ı eyittiler “bayıķ biz helāk eyleyicivüz uşbu köyüñ ķavumını bayıķ ķavumı anuñ oldılar žālimler.”

Bunyadov-Memmedeliyev

Elçilərimiz (mələklər) İbrahimə (İshaqın, sonra da Yə’qubun doğulacağı barədə) müjdə gətirdikləri zaman: “Biz bu məmləkət əhlini məhv edəcəyik, çünki onlar zalımdirlar (Allaha asi olmaqla, onun peyğəmbərini təkzib etməklə, çirkin işlər görməklə özləri-özlərinə zülm edirlər)”, dedilər.

M. Pickthall (English)

And when Our messengers brought Abraham the good news, they said: Lo! we are about to destroy the people of that township, for its people are wrong doers.

Yusuf Ali (English)

When Our Messengers came to Abraham with the good news,(3452) they said: "We are indeed going to destroy the people of this township:(3453) for truly they are (addicted to) crime."*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.