8 Aralık 2023 - 25 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ankebût Suresi 31. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velemmâ câet rusulunâ ibrâhîme bilbuşrâ kâlû innâ muhlikû ehli hâżihi-lkarye(ti)(s) inne ehlehâ kânû zâlimîn(e)

Elçilerimiz, İbrahim'e müjdeyle gelince, şüphe yok ki demişlerdi, biz şu şehrin halkını helak edeceğiz; şüphe yok ki o şehrin halkı zalim oldu.

(Hani) Bizim elçilerimiz (insan suretli meleklerimiz) İbrahim’e bir müjde ile geldikleri zaman dediler ki: "Gerçek şu ki, biz (eşcinselliği yapan ve yaygınlaştıran) şu bölgenin halkını helak edip yıkıma uğratacağız. Çünkü onun halkı gerçekten zalim (ve sapkın) kimselerdir."

Elçilerimiz melekler, İbrahim'e oğlu olacağına dair, müjdeyi getirdikleri zaman dediler ki: “Biz şu şehrin halkını helak edeceğiz, çünkü onlar yaratılış gayesi dışında hareket etmektedirler.”

Elçilerimiz, melekler İbrâhim'e iki oğul ihsan edeceğimize dair müjdeyi getirdiklerinde:
“Biz şu memleketin halkını helâk edeceğiz. O memleket halkı günahkâr, âsi, inkârda ısrar eden zalim kimselerdir.” dediler.

Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde: "Biz şu kasabanın halkını helak edeceğiz. Şüphesiz oranın halkı zalimler oldular" dediler.

Bizim elçilerimiz İbrahim'e bir müjde ile geldikleri zaman, dediler ki: 'Gerçek şu ki, bu ülkenin halkını yıkıma uğratacağız. Çünkü onun halkı zalim oldular.”

Vakta ki elçilerimiz (melekler, İbrahîm'e, o İshâk ile Yakûb'un doğacaklarına dair) müjdeyi getirdiler, ona şöyle dediler: “- Biz bu memleket halkını helâk edeceğiz; çünkü halkı büsbütün zalimler (kâfirler) oldular.”

Elçilerimiz, müjde ile İbrahim’e geldiklerinde: “Biz, bu şehrin ahalisini helak edeceğiz. Çünkü onun ahalisi zalim olmuşlar” dediler.

Elçilerimiz İbrâhim'e müjdeyi getirdiklerinde şöyle dediler: “Biz, bu memleketin halkını helâk edeceğiz. Çünkü oranın halkı zâlim/cinsel ahlaksızlıkta ileri giden kimselerdir.”

Bizim elçilerimiz müjde ile İbrahim'e geldiler, dediler ki: «Bu kentin halkını yok edeceğiz, onlar zalimdirler»

(Bu arada insan suretinde birer melek olarak gönderdiğimiz) elçilerimiz, İbrahim'e (oğlu İshak ve torunu Yakup'u) müjdelemek üzere geldiklerinde: “Biz, (Lût'un getirdiklerine karşı çıkan) bu memleket halkını helâk edeceğiz, çünkü onlar zulüm, haksızlık ve fuhuşta gerçekten çok ileri gitmişlerdir” dediler.

Bizim rasûllerimiz bir beşâretli haberle gelüb İbrâhîm’i buldukları vakit "Bu şehrin ahâlîsini helâk ideceğiz çünki bunlar zâlimdirler" didiler.

Elçilerimiz İbrahim'e müjde ile geldiklerinde: "Biz şu kent halkını yok edeceğiz, çünkü oranın halkı zalim kimselerdir" dediler.

Elçilerimiz (melekler) İbrahim’e müjdeyi getirdiklerinde, “Biz, bu memleket halkını helâk edeceğiz, çünkü oranın ahalisi zalim kimselerdir” dediler.

Elçilerimiz İbrâhim’e müjdeyi getirdiklerinde, “Biz şu memleketin halkını yok edeceğiz; çünkü oranın halkı zulme sapmışlardır” dediler.

Elçilerimiz İbrahim'e (iki oğul ihsan edeceğimize dair) müjdeyi getirdiklerinde şöyle dediler: Biz bu memleket halkını helâk edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalim kimselerdir.

Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyle vardıklarında, "Bu kentin (Sodom) halkını yok etmek üzereyiz. Çünkü oranın halkı zalim oldular,"dediler.

Elçilerimiz İbrahim'e (iki oğul vereceğimize dair) müjdeyi getirdiklerinde şöyle dediler: "Biz bu memleket halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalim kimselerdir."

Ve vaktâ ki elçilerimiz İbrahime müjde ile vardılar, haberin olsun dediler: biz bu karyenin ehalisini ihlâk edecekleriz çünkü onun ehalisi hep zalim oldular

Nihâyet elçilerimiz (melekler), İbrâhîm’e (oğlu olacağına dair) müjde ile geldiklerinde dediler ki: “(Allah’ın emri üzere) biz şu (Sodom) şehrin (in) halkını helâk edeceğiz. Şüphesiz oranın halkı, (hakkı inkâr eden ve hayâsızlıkta haddi aşan) zâlim kimselerdir.”

Resûllerimiz¹ İbrâhim'e müjdeyi getirdiklerinde:² “Biz bu beldenin halkını helâk edeceğiz.” dediler. Zira bu beldenin halkı zâlim oldular.

1- Elçilerimiz. 2- Müjde vermek için geldiklerinde.

Elçilerimiz İbrâhîme o müjdeyi getirince dediler ki: «Biz bu memleketin ahâlîsini helak edeceğiz. Çünkü onun ahâlisi zaalim oldular».

Nihâyet elçilerimiz, İbrâhîm'e (oğlu olacağına dâir) müjde ile geldiklerinde dediler ki: “Doğrusu biz bu şehrin halkını helâk edicileriz. Çünki oranın halkı, zâlim kimseler oldular.”

(Melek) Elçilerimiz İbrahim’e müjde için geldiklerinde “ Biz halkı haksızlıkta aşırı gitmiş şu şehrin halkını helak etmek için geldik” dediler.

Eliçlerimiz İbrahim’e o müjdeyi getirip dediler: "Bakın biz bu ilin insanlarını yok edeceğiz. Çünkü bu ilin insanları artık kıyıcı kesildiler."

Elçilerimiz İbrahim/e müjde getirince «— Biz bu kasaba ahalisini helâk edeceğiz. Çünkü zalim kimselerdir» dediler.

(Melek) elçilerimiz, İbrahim’e müjdeyi²¹ getirdiklerinde “Muhakkak biz işte bu beldenin halkını helak edeceğiz.²² Gerçekten oranın halkı tamamen zalim oldu” dediler.

21 Bu müjde bir oğlu olacağı müjdesidir. 22 Krş. Hûd, 11/79-80; Zâriyât, 51/31-34

Bizim elçilerimiz İbrahim'e bir müjde ile geldikleri zaman, “Şüphesiz biz bu ülkenin halkını yıkama uğratacağız. Çünkü onun ehli zalimler oldular” dediler.

Bu arada, insan şeklinde birer melek olan elçilerimiz İbrahim’e İshak adında bir oğlu olacağına dâir müjdeyi getirdiklerinde, “Biz, Lut’u inkâr eden şu ülkenin halkını helâk edeceğiz!” dediler, “Çünkü onlar, zulüm ve haksızlıkta gerçekten de çok ileri gittiler!”

Bizim elçilerimiz Müjde’yi İbrahim’e getirdiğinde:
-“Biz, bu Şehir’in halkını helâk edeceğiz.
Oranın halkı, zâlim oldular” dediler.

Görevli melekler, mutlu bir haber dolayısıyla İbrahim’e uğramışlardı. Laf arasında: " biz, şu kenti yok edeceğiz, çünkü halkı hepten pislik olup çıktı. " dediler.

Elçilerimiz İbrahim’e müjdeyi getirdiklerinde, "Biz erkeklerin erkeklerle cinsel ilişki kurarak ahlâksızlaştığı memleket halkını yok edeceğiz. Çünkü oranın ahalisi zalim kimselerdir!" dediler.

Elçilerimiz (melekler) İbrahim’e (çocuk) [*] müjdesi getirdiklerinde şöyle demişlerdi: “Biz bu şehir halkını helak edeceğiz. Şüphesiz ki oranın halkı zalim kişilerdir.”

Bu müjdenin çocuk ile ilgili olduğunun delili Hûd 11:71-73, Hicr 15:53-54 ve Zâriyât 51:28. ayetlerdir.

Bizim elçilerimiz (olan melekler) İbrahim’e müjde¹ ile geldikleri zaman: “Biz, şu ülkenin kâfir olan halkını kesinlikle helâk edeceğiz.” Dediler²

1 İshak ve Yâkûb’un hediye edileceği müjdesi…2 Geniş bilgi için Bk. (Hûd: 69-76)

Derken [semavî] elçilerimiz İbrahim’e [İshâk’ın doğumu] müjdesini getirdiklerinde ²⁵ [aynı zamanda]: “Biz bu yörenin halkını yok edeceğiz, ²⁶ çünkü onlar gerçek zalimlerdir!” dediler.

25 Bkz.11:69 vd. ve ilgili 99. notun ilk bölümü.26 Karye kelimesi, burada, klasik Arapça’da sıkça görüldüğü gibi, “yöre/arz” anlamında kullanılmakta o... Devamı..

Elçilerimiz İbrahim’e evlat müjdesi ile geldiklerinde: – Haberin olsun biz, şu belde halkını helak etmekle görevliyiz, zira orada yaşayan halk iyice azmış ve ahlaksızlığa batmış durumda, dediler. 51/24...37

Ve elçilerimiz İbrahim’e (oğlu İshak’ı) müjdelemek için geldiklerinde: “Bakın” demişlerdi, “biz, işte şu bölgelerin halkının helâki (için görevlendirildik); çünkü oraların halkı hadlerini çoktan aşmış bulunuyorlar.”[³⁵⁰⁵]

[3505] Zâlimîni çevirimizin gerekçesi için bkz: 21:29, no 37.

(O sırada, Elçi meleklerimiz İbrahim’e geldiler) "Biz o kasaba halkını yok edeceğiz, çünkü, ora halkı zalim kimselerdir" dediler.

Elçilerimiz (melekler) İbrahim’e müjdeyi getirdiklerinde, "Biz, bu belde halkını helâk edeceğiz, çünkü oranın ahalisi zalim kimselerdir" dediler.

Vaktâ ki elçilerimiz, İbrahim'e müjde ile geldiler. Dediler ki: «Biz muhakkak şu kasabanın ahalisini helâk edeceğiz. Çünkü onun ahalisi, zalimler oldular.»

Melaikeden olan elçilerimiz İbrâhim'e, (İshak'ın doğumuna) dair müjde getirdiklerinde: “Haberin olsun, dediler, biz bu şehrin halkını imha edeceğiz, çünkü oranın halkı büsbütün zalim kimselerdir. ”

Elçilerimiz İbrahim'e (oğlu olacağına dair) müjdeyi getirdikleri zaman dediler ki: "Biz şu (Sodom) kenti(ni)n halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalim oldular."

Rasûllerimiz beşâretle İbrâhîm'e geldikleri zamân: "Biz bu karyenin ahâlîsini helâk ideceğiz, çünki o karyenin ehli zâlimler oldılar" didiler.

Elçilerimiz İbrahim’e o müjdeyi[*] getirdiklerinde şunu da söylediler: “Biz o şehrin halkını yok edeceğiz; oranın halkı yanlışa boğulmuş.”

[*] Oğlunun olacağı müjdesini....

Elçilerimiz, müjde ile İbrahim'e geldikleri zaman:-Biz, şu beldeyi helak edeceğiz, çünkü oranın halkı zalimdir, dediler.

Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde,(2) “Biz o belde ahalisini helâk edeceğiz,” dediler. “Çünkü oranın halkı zalim olup çıktı.”

(2) İshak ile Yakub’u müjdelemek üzere geldiklerinde. 11:69 ve devamına bakınız.

Elçilerimiz, İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde şöyle dediler: "Biz şu kentin halkını helâk edeceğiz. Çünkü ora halkı zalim oldular."

daħı ol kim geldi yalavaçlarumuz ibrāhįm’e muştılamaġa ya'nį isḥāķ’ı daħı ya'ķub’ı eyittiler “bayıķ biz helāk eyleyicivüz uşbu köyüñ ķavumını bayıķ ķavumı anuñ oldılar žālimler.”

Ol vaḳt ki geldiler bizüm resūllerümüz İbrāhīme muştılıġ‐ıla. Eyideler: Bizhelāk iderüz bu şehr ḳavmini, didiler. Taḥḳīḳ anuñ ḫalḳı ẓālimlerdür,didiler.

Elçilərimiz (mələklər) İbrahimə (İshaqın, sonra da Yə’qubun doğulacağı barədə) müjdə gətirdikləri zaman: “Biz bu məmləkət əhlini məhv edəcəyik, çünki onlar zalımdirlar (Allaha asi olmaqla, onun peyğəmbərini təkzib etməklə, çirkin işlər görməklə özləri-özlərinə zülm edirlər)”, dedilər.

And when Our messengers brought Abraham the good news, they said: Lo! we are about to destroy the people of that township, for its people are wrong doers.

When Our Messengers came to Abraham with the good news,(3452) they said: "We are indeed going to destroy the people of this township:(3453) for truly they are (addicted to) crime."

3452 See 11:69-76. The angels, who were coming on the mission to destroy the people who were polluting the earth with their crimes, called on their wa... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.