16 Nisan 2021 - 4 Ramazan 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ankebût Suresi 26. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Feâmene lehu lût(un)(m) vekâle innî muhâcirun ilâ rabbî(s) innehu huve-l’azîzu-lhakîm(u)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Bunun üzerine Lut, ona (Hz. İbrahim’e) iman edip dedi ki: “Gerçekten Ben, Rabbime hicret edeceğim (gaflet, cehalet ve rezaletten uzaklaşıp Hakka ve hayra gideceğim) . Çünkü şüphesiz O, Güçlü ve Üstün olandır, Hüküm ve Hikmet sahibidir.”

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Lut, ona inandı ve İbrahim, ben dedi, bunlardan göçecek, Rabbime sığınacağım, şüphe yok ki o üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Abdullah Parlıyan Meali

Bunun üzerine İbrahim'e, sadece kardeşinin oğlu Lût inandı. İbrahim dedi ki: “Allah'ın rızasını kazanma uğruna ben, Rabbimin emrettiği yere göç ediyorum. Şüphesiz Allah güçlüdür, O'na dayanan zelil olmaz, O herşeyi yerli yerince yapandır.”

Ahmet Tekin Meali

Bunun üzerine Lût ona itimat edip güvendi. İbrâhim:
“Ben özgürce Allah'a kulluk ve ibadet etmek, güç ve gönül birliği yapacak insanlar bulmak için Rabbimin dilediği yere hicret ediyorum. Kudretli, hikmet sahibi ve hükümran olan O'dur.” dedi.

Ahmet Varol Meali

Ona Lut iman etti. (İbrahim): "Ben Rabbime hicret ediyorum. Şüphesiz o güçlüdür, hikmet sahibidir" dedi. [1]*

Ali Bulaç Meali

Bunun üzerine Lut ona iman etti ve dedi ki: 'Gerçekten ben, Rabbime hicret edeceğim. Çünkü şüphesiz O, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Bunun üzerine İbrahîm'e (ilk olarak) Lût iman etti. İbrahîm şöyle dedi: “- Ben, Rabbimin emr ettiği yere (Harran'dan Filistin'e) hicret edeceğim. Şüphe yok ki Allah, Azîz'dir= her şeye galibdir, Hakîm'dir= hükmünde hikmet sahibidir.”

Bahaeddin Sağlam Meali

Bunun üzerine Lut, ona iman etti. Ve İbrahim: “Rabbimin emrettiği yere gidiyorum. Şüphesiz Rabbim, her şeye gücü yeten ve her şeyi yerli yerinde yapandır” dedi.

Bayraktar Bayraklı Meali

Bunun üzerine, Lût, İbrâhim'e inandı. İbrâhim, “Doğrusu ben, Rabbime hicret ediyorum. Şüphesiz O, mutlak güç ve hikmet sahibidir” dedi.

Besim Atalay Meali (1962)

Lût da ona inandı, İbrahim dedi ki: «Ben Tanrımçin göçmenim, O emredir, O bilge»

Cemal Külünkoğlu Meali

Bunun üzerine (önce yeğeni) Lût, ona (İbrahim'e) iman etti. Ve İbrahim dedi ki: “Ben, Rabbime hicret ediyorum. Hiç kuşkusuz O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Bunun üzerine Lut ona inandı ve İbrahim "Doğrusu ben Rabbimin dilediği yere hicret ediyorum, O şüphesiz güçlüdür, Hakim'dir" dedi.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Bunun üzerine Lût, ona (İbrahim’e) iman etti. İbrahim, “Ben, Rabbime (gitmemi emrettiği yere) hicret edeceğim. Şüphesiz O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir” dedi.

Diyanet Vakfı Meali

Bunun üzerine Lût ona iman etti ve (İbrahim): Doğrusu ben Rabbim'e(emrettiği yere) hicret ediyorum. Şüphesiz O, mutlak güç ve hikmet sahibidir, dedi.  *

Edip Yüksel Meali

Bunun üzerine ona Lut inandı ve, "Ben Rabbime göç ediyorum. Kuşkusuz O Üstündür, Bilgedir,"dedi.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Bunun üzerine ona sadece Lut iman etti. (İbrahim) de dedi ki: "Ben Rabbime hicret edeceğim. Şüphe yok ki O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir."

Elmalılı Meali (Orijinal)

Bunun üzerine ona bir Lût iyman etti hem ben, dedi: rabbıma bir muhacirim (hicr edeceğim), hakıkat bu: azîz o, hakîm o

Erhan Aktaş Meali

Bunun üzerine Lût, O'na¹ inandı. Ve dedi ki: “Ben, Rabb'im için hicret ediyorum. O, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir.”*

Hasan Basri Çantay Meali

Bunun üzerine kendisine bir Luut îman etdi. (İbrâhîm) dedi ki: «Hakıykat, ben Rabbime hicret edeceğim. Şübhe yok ki mutlak gaalib, tam hüküm ve hikmet saahibi Odur, O».

Hayrat Neşriyat Meali

Bunun üzerine Lût ona (İbrâhîm'e) îmân etti. (İbrâhîm:) “Doğrusu ben Rabbime hicret ediciyim. Muhakkak ki, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Hakîm (her işi hikmetli olan) ancak O'dur” dedi.(2)*

İlyas Yorulmaz Meali

Lut İbrahime iman etti ve “Ben Rabbime hicret edeceğim (sığınacağım). Çünkü O, en güçlü olan ve her şeyin hükmünü verendir.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

O/na Lût iman etti [²] , İbrahim [³] dedi ki ben, Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim [⁴]. Çünkü O, yegâne galip ve işinde hakimdir [⁵].*

Kadri Çelik Meali

Bunun üzerine Lut ona (İbrahim'e) iman etti ve dedi ki: “Gerçekten ben, Rabbime hicret edeceğim. Çünkü şüphesiz O üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir.”*

Mahmut Kısa Meali

Sonunda, kardeşinin oğlu Lut ona iman etti. Daha sonra İbrahim, “Ben Rabb’imin emriyle, inkârda direterek azabı hak eden bu toplumu terk ederek, Rabb’ime kulluk yapabileceğim ve insanları buna çağırabileceğim başka bir yere hicret edeceğim. Hiç kuşkusuz O, sonsuz kudret ve hikmet sahibidir.” dedi. Böylece, doğup büyüdüğü ülkeyi terk ederek, önce Harran’a, oradan da Sûriye ve Filistin’e göç etti.

Mehmet Türk Meali

Lût hemen ona îman etti ve (İbrahim): “Gerçekten ben Rabbime hicret edeceğim.1 Çünkü gerçek güç ve hüküm sahibi olan sadece Odur.”2 dedi.*

Muhammed Esed Meali

Bunun üzerine [kardeşinin oğlu] Lût o'na inandı ve “Ben [de] zulüm ve kötülük diyarını terk ederek Rabbime [döneceğim]: 21 Şüphesiz O kudret ve hikmet sahibidir!” dedi.

Mustafa Çavdar Meali

Ona ilk Lut iman etmişti. İbrahim dedi ki: – Ben, Rabbimin bana emrettiği yere hicret ediyorum. Çünkü O çok güçlüdür ve benim hakkımda doğru karar verendir, demişti. 51/24...37

Mustafa İslamoğlu Meali

Bunun ardından ona bir tek Lût inandı. Ve (İbrahim)[3502] dedi ki: “Ben Rabbine iltica eden bir hicret eriyim; çünkü her işinde mükemmel olan, her hükmünde tam isabet kaydeden O’dur.”*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Bunun üzerine ona Lût kavmi imân etti ve dedi ki: «Şüphe yok, ben Rabbime bir hicret ediciyim. Muhakkak ki azîz, hâkim olan O'dur O.»

Suat Yıldırım Meali

İbrâhim'in söylediklerine Lût iman etti. İbrâhim: “Ben” dedi, “Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. O, azîz ve hakîmdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir). ”

Süleyman Ateş Meali

Bunun üzerine Lut ona inandı ve (İbrahim, kavmine) dedi ki: "Rabbim(e ibadet edeceğim yer)e göç edeceğim. Kuşkusuz O, galibdir, hüküm ve hikmet sahibidir."*

Süleymaniye Vakfı Meali

Lut hemen ona inandı. İbrahim dedi ki: “Ben sizden kaçıp Rabbime gidiyorum. O güçlüdür, doğru karar verir.

Şaban Piriş Meali

Lut da İbrahim'e iman etmişti:-Ben, Rabbime hicret ediyorum, Çünkü, O, güçlüdür, hakimdir, demişti.

Ümit Şimşek Meali

Ona sadece Lût iman etti. İbrahim ise “Ben Rabbime hicret ediyorum,” dedi. “Onun kudreti herşeye üstündür, hikmeti de herşeyi kuşatmıştır.”

Yaşar Nuri Öztürk Meali

O'na Lût iman etti. Ve dedi: "Ben Rabbime hicret edeceğim. Kuşkusuz, O, mutlak Azîz, mutlak Hakîm'dir."

Eski Anadolu Türkçesi

pes inandı aña lūŧ daħı eyitti ibrāhįm “bayıķ ben ayrılıcıvan çalabumdın yaña bayıķ ol beñdeşsüzdür dürüst işlü.”

Bunyadov-Memmedeliyev

Bunda sonra Lut (hamıdan əvvəl İbrahimə) iman gətirdi (onun peyğəmbərliyini təsdiq etdi). (İbrahim) dedi: “Mən (qövmümü tərk edib) Rəbbimin əmr etdiyi yerə (Kufənin Kusa kəndindən Hərrana, oradan da Fələstinə) hicrət edəcəyəm. Həqiqətən, yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibi Odur!”

M. Pickthall (English)

And Lot believed him, and said: Lo! I am a fugitive unto my Lord. Lo! He, only He, is the Mighty, the Wise.

Yusuf Ali (English)

But Lut had faith in Him:(3446) He said: "I will leave home for the sake of my Lord: for He is Exalted in Might, and Wise."*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.