20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ankebût Suresi 2. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ehasibe-nnâsu en yutrakû en yekûlû âmennâ vehum lâ yuftenûn(e)

İnsanlar, sanırlar mı ki inandık derler de öylece bırakılıverirler ve sınanmaz onlar?

(Yoksa) İnsanlar; sadece "iman ettik" demekle, (öyle) imtihana tâbi tutulmadan (ve sonunda yeterli ve geçerli puan almadan) bırakılacaklarını (ve kurtulacaklarını)(zan ve) hesap etmektedirler?

İnsanlar sadece, inandık demeleriyle bırakılacaklarını ve imtihana çekilmeyeceklerini mi sandılar?

İnsanlar, canlarıyla, mallarıyla ağır imtihanlardan geçirilmeden, sadece:
“İman ettik” demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?”

bk. Kur’ân-ı Kerim, 2/214; 9/16.

İnsanlar yalnız: "İman ettik" demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar?

İnsanlar, (sadece) 'İman ettik' diyerek, sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar?

(Müşrikler tarafından eziyet edilen) o insanlar sandılar mı ki, “iman ettik.” demeleriyle bırakılacaklar da imtihana çekilmiyecekler?

İnsanlar imtihan edilmeden, “inandık” demekle kurtulacaklarını mı sandılar?

İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece “İman ettik” demeleriyle bırakılacaklarını mı sanıyorlar?

İnsanlar «inandık demiş olmakla sınanmadan, bırakılırlar mı sanmaktalar?

İnsanlar, (sadece) “İnandık!” demeleriyle bırakılacaklarını ve imtihan edilmeyeceklerini mi sanıyorlar?

Bkz. 2/214, 3/142, 21/35

İnsanlar zan idiyorlar mı ki "Îmân itdik" dimekle rahat kalacaklar ve tecrübeye çekilmeyecekler?

2,3. And olsun, biz kendilerinden öncekileri de denemişken, insanlar, "İnandık" deyince, denenmeden bırakılacaklarını mı sanırlar? Allah elbette doğruları ortaya koyacak ve elbette yalancıları da ortaya çıkaracaktır.

İnsanlar, “İnandık” demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler.

İnsanlar, denenip sınavdan geçirilmeden, “İman ettik” demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar?

İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece «İman ettik» demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?  

 Bu âyetin, imanları sebebiyle çeşitli işkencelere maruz kalan bazı sahâbîler hakkında nâzil olduğu rivayet edilmiştir.

İnsanlar, sadece "İnandık" demeleriyle, hiç sınanmadan bırakılacaklarını mı sanıyor?

İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?

Sandı mı o insanlar «inandık» demeleriyle bırakılacaklar da imtihan edilmiyecekler?

İnsanlar, imtihân edilmeden, sadece “îmân ettik” demeleriyle bırakılacaklarını mı sanıyorlar?

İnsanlar, inandık demekle fitnelendirilmeden¹ bırakılacaklarını mı sanıyorlar.

1 Samimiyet sınavı. Aldatma, aldatılma. Baskı ve zulüm. Ateşte yakmak anlamındaki fetn kökünden türemiştir. Anlamı, “altın, gümüş gibi değerli maddele... Devamı..

İnsanlar (yalınız) inandık demeleriyle bırakılıvereceklerini, kendilerinin imtihaana çekilmiyeceklerini mi sandı (lar)?

İnsanlar hiç imtihân edilmeden, (sâdece) “Îmân ettik!” demeleriyle (kendi hâllerine)bırakılıvereceklerini mi sandılar?

İnsan, iman ettik demekle, denenmeden bırakılacağını mı zannediyor?

İnsanlar ne sanıyorlar, inandık derdemez bırakılıverecekler, artık sınanmıyacaklar, öyle mi?

Nâs meşakkat ve mihnete düşmeksizin mücerret «— İman getirdik» demekle bırakılacaklar mı sandılar?

İnsanlar, hiç sınanmadan sadece “inandık” demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar?¹

1 Krş. Enbiyâ, 21/35; Kıyâmet, 75/36

İnsanlar, (yalnızca) “İman ettik” diyerek, sınanmadan bırakılıvereceklerini mi sandılar?

İnsanlar, “Biz Allah’a ve âhiret gününe inanıyoruz!” demekle, hiçimtihân edilmeden bırakılacaklarını ve kolayca cennete ulaşacaklarını mı sanıyorlar? Oysa ne kadar da yanılıyorlar!

İnsanlar, “İman ettik” diyorlar diye bırakılacaklarını mı hesap etti? Onlar sınanmaz mı?

1,2. Elif, Lâm, Mîm // Acaba insanlar, hiçbir sınava tabi tutulmadan, sadece "inandık" demekle, kurtulabileceklerini mi sanıyorlar?

İnsanlar, "İnandık" demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sanıyorlar? İnsan söylediği yaptığı her şeyden sorumludur. Ben inandım, ben söyledim, ben yaptım, oldubitti diye bir şey yoktur. İnsanların bunları ciddiye almaması hiçbir şey ifade etmez. Hesap günü geldiğinde biz insanların inandıklarını, söylediklerini, yaptıklarını esas alırız. O gün ben öylesine söyledim, öylesine inanmıştım, öylesine yaptım demesi onu kurtarmaz. Rabbin Müminlerden yanadır. Müminler; bilgiye dayalı olarak inanan, inancında bilinçli olan, söylediklerinin arkasında duran, verdiği sözleri yerine getiren, sorumluluklarının bilincinde olan, yaptıklarının hesabını vermeye hazır olandır. Bütün bunlarda gevşeklik gösteren, döneklik yapanlar münafıklardır. Rabbin münafıkları sevmez. Rabbin cahilliği yol edinenleri sevmez. Çünkü Mümin ile cehalet asla birbiriyle bağdaşmaz! Allah cehalet üzerine iman edenlerin inancını kabul etmez!

İnsanlar, imtihan edilmeden sadece “İman ettik!” demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar! [*]

Benzer mesajlar: Bakara 2:214; Âl-i İmrân 3:142; Tevbe 9:16; Kıyâmet 75:36.

İnsanlar sadece, “inandık” diyerek hiç imtihan edilmeden (başıboş) bırakılacaklarını mı¹ sandılar?²

1 Bu soru inkarîdir. Yani, “bunu akıllarından bile geçirmesinler, kesinlikle böyle olmayacaktır,” demektir.2 Bu âyetin iniş sebebi ile ilgili rivâyetl... Devamı..

İNSANLAR, [sadece] “İnandık!” demeleriyle bırakılacaklarını ve sınava çekilmeyeceklerini mi sanıyorlar?

Şimdi bu insanlar hiç bir sıkıntı ve zorlukla sınanmadan yalnızca “İman ettik” demekle, kendi hallerine bırakılacaklarını mı sanıyorlar. 2/214, 5/41

İNSANLAR yalnızca “İman ettik” demekle, sınanıp denenmeden bırakılacaklarını mı sanıyorlar?[³⁴⁶⁸]

[3468] Krş: 2:214; 9:16 ve 3:179. İşkence gören sahabilerden Habbab b. Eret’in sabır hususunda dua istemesi üzerine, Allah Rasûlü bu âyeti okumuştur (... Devamı..

Yoksa insanlar "İnandık" demeleriyle (serbest) bırakılacaklarını ve kendilerinin (sıkıntı ve ferahlık ile) denenmeyeceklerini mi sandılar.

(Bu dünya bir imtihan alemidir. Cenab-ı Hak mümin kullarını da, imanlarında samimi olup olmadıkları hususunda çeşitli denemelerden geçirir, başlarına ... Devamı..

İnsanlar, "İnandık" demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler.

İnsanlar, «İmân ettik» demeleriyle bırakılacaklarını, ve kendilerinin imtihan edilmeyeceklerini mi sanıverdiler?

Müminler sadece “İman ettik” demeleri sebebiyle kendi hallerine bırakılıvereceklerini, imtihana tâbi tutulmayacaklarını mı zannettiler? [9, 16; 2, 214]

İnsanlar yalnız "inandık" demekle, hiç sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar?

Nâs, mücerred îmân itdik dimekle belâ ve mesâ'îble imtihân idilmeksizin terk olunurlar mı zan iderler?

Bu insanlar, inandık deyince rahat bırakılacaklarını, sıkıntıya sokulmayacaklarını mı sanıyorlar?

İnsanlar “iman ettik” demekle, bir imtihana tabi tutulmadan bırakılacaklarını mı sanıyorlar.

İnsanlar “İman ettik” demekle bırakılıp da imtihan edilmeyeceklerini mi sandılar?

İnsanlar, inandık demeleriyle kendi hallerine bırakılacaklarını ve hiçbir imtihana çekilmeyeceklerini mi sandılar!

iy śandı mı ādemįler kim ķonılalar kim eydürler “įmān getürdük” daħı anlar śınanılmayalar?

Ḫalḳ ṣanur mı ki terk olalar? Eyideler: Biz īmān getürdük, anlarfitne[ye] düşmeyeler.

İnsanlar (mö’minlər) yalnız: “İman gətirdik!” – demələrilə onlardan əl çəkilib imtahan olunmayacaqlarınımı sanırlar? (Xeyr, iman gətirmək şəhadət kəlməsini təkcə dillə demək deyildir. Biz onları yeri gəldikcə malları, övladları və canları ilə sınayacağıq ki, hansının həqiqi, hansının yalançı mö’min olduğunu ayırd edib bilək!)

Do men imagine that they will be left (at ease) because they say, We believe, and will not be tested with affliction?

Do men think that they will be left alone on saying, "We believe",(3423) and that they will not be tested?

3423 Mere lip profession of Faith is not enough. It must he tried and tested in the real turmoil of life. The test will be applied in all kinds of cir... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.