21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kasas Suresi 88. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velâ ted’u me’a(A)llâhi ilâhen âḣar(a)(m) lâ ilâhe illâ hu(ve)(c) kullu şey-in hâlikun illâ vecheh(u)(c) lehu-lhukmu ve-ileyhi turce’ûn(e)

Ve Allah'la beraber bir başka mabudu çağırma; yoktur tapacak ondan başka; her şey helak olur, ancak onun zatıdır kalan, onundur hüküm ve hepiniz, dönüp onun tapısına varacaksınız.

Ve Allah ile beraber başka bir ilaha tapma; (başkasına dua edip yalvarma!) Zira O’ndan başka ilah yoktur. O’nun yüzünden (Zatından) başka her şey helak olucudur. Hüküm O’nundur ve siz O’na döndürüleceksiniz.

Yani Allah'la beraber tutup, başka bir ilaha yalvarmaya kalkma! Çünkü O'ndan başka gerçek ilah yok. O'ndan başka herşey fanidir, yok olmaya mahkumdur. Her türlü yetki ve egemenlik sadece O'nundur. Ve hepiniz O'na döneceksiniz.

Allah ile birlikte başka bir tanrıya yalvarma. Hak ilâh yalnızca O'dur. O'nun zâtından başka her şey fânidir, yok olacaktır. Hükümranlık, yargı ve icra O'na aittir. O'nun huzuruna getirilerek hesaba çekileceksiniz.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 55/26-27.

Allah'la beraber başka bir ilaha tapma. O'ndan başka ilah yoktur. O'nun yüzünden (zatından) başka her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur ve O'na döndürülürsünüz.

Ve Allah ile beraber başka bir ilaha tapma. O'ndan başka ilah yoktur. O'nun yüzünden (zatından) başka her şey helak olucudur. Hüküm O'nundur ve siz O'na döndürüleceksiniz.

Allah ile beraber başka bir ilâha ibadet etme. O'ndan başka hiç bir ilâh yoktur!... O'nun zatından başka her şey yokluğa mahkumdur. (Geçerli) hüküm ancak O'nundur; ve (öldükten sonra) hep O'na döndürüleceksiniz.

Sakın Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarma. Allah’tan başka (tesir sahibi) hiçbir ilah yoktur. O’nun zatından başka her şey fanidir. (Yok olmaya mahkumdur.) Hüküm ve yetki, yalnızca O’nundur. Ve her şey, (sonunda) O’na dönecektir.

Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma! Ondan başka tanrı yoktur. O'nun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz.[404]

[404] Kasas sûresinden çıkarılacak genel ilkeler için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XIV, 399-402.

Allah ile birlikte, başka bir Tanrıya çağırmayasın, ondan özge Tanrı yok, her şey yok olur, ancak O kalır, hüküm O'nundur, O'na geri dönersiniz

Allah ile beraber başka varlıklara yalvarıp yakarma! O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O'nun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz! 

Bkz. 55/26

Allâh’dan başka Allâhlara nidâ itme [1]. Ândan başka Allâh yokdur, ânın vechinden başka her şey helâk olacakdır, hüküm ve kudret ânındır, hepiniz âna rücû’ ideceksiniz.

[1] Bu hitâb zâhirde peygambere ise de bâtında müşrikleredir.

Allah'la beraber başka tanrı tutup tapma. O'ndan başka tanrı yoktur. O'ndan başka her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur, O'na döndürüleceksiniz.*

Sen Allah ile beraber başka bir ilâha ibadet etme. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O’nun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O’nundur ve kesinlikle O’na döndürüleceksiniz.

Allah ile birlikte başka bir tanrıya yalvarma! O’ndan başka tanrı yoktur. O’nun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O’nundur ve siz ancak O’na döndürüleceksiniz.

Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma! O'ndan başka tanrı yoktur. O'nun zâtından başka her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz.

 87-88. âyetlerdeki hitap esasen Hz. Peygamber’in şahsında müminleredir. Maksat, müşriklerin ümitlerini büsbütün kırmak ve Hz. Peygamber’e, müşriklere... Devamı..

ALLAH ile birlikte hiç bir tanrıyı çağırma. O'ndan başka tanrı yoktur. O'nun varlığı hariç her şey yok olmaya mahkumdur. Yargı tümüyle O'nundur ve siz O'na döndürüleceksiniz.

Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma! O'ndan başka tanrı yoktur. O'nun zatından başka her şey helak olacaktır. Hüküm O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz.

Allahın yanında diğer bir tanrıya daha çağırma, başka tanrı yok ancak o, onun vechinden başka her şey helâktedir, huküm onun ve nihayet döndürülüb ona götürüleceksiniz

Allah'ın yanı sıra başka bir ilahtan istekte bulunma. O'ndan başka ilah yoktur. O'ndan başka her şey yok olucudur. Hüküm O'nundur. Ve O'na döndürüleceksiniz.

Allah ile birlikde diğer bir Tanrı daha (edinib) tapma (ona). Ondan başka hiç bir Tanrı yok. Onun zâtinden başka her şey helak olucudur. Hüküm Onundur ve siz ancak Ona döndürül (üb götürül) eceksiniz.

Hem Allah ile berâber başka bir ilâha yalvarma! O'ndan başka ilâh yoktur. O'nunZât'ından (ve rızâsına uygun olandan) başka herşey, helâk olucudur.(2) Hüküm O'nundur ve ancak O'na döndürüleceksiniz.

(2)“Herşey, ma‘nâ-yı ismiyle ve kendine bakan vecihte (yönde) hiçtir. Kendi zâtında müstakil ve bizâtihî (kendine âid) sâbit bir vücûdu yok. Ve yalnız... Devamı..

Allah’dan başka bir ilaha dua etme. Yalnızca tek ilah O dur. O’nun zatından başka her şey helak olup yok olacak. Her şeyin hükmünü vermek, O’na aittir ve dönüşünüz O’nadır.

Bir de allah ile birlikte başka bir tanrıya tapmıyasın. Ondan başka tanrı yoktur. Her nesne yok olacaktır, yalnız Allah’ın kendisi kalacaktır. Yargı da Ona yaraşır. Hem siz Ona döndürüleceksiniz.

Allah ile beraber başka bir mâbuda tapma [⁴], O/ndan başka tapacak yoktur, Allah/ın veçhinden başka her şey helak olur, hüküm O/nundur, siz ancak O/na döneceksiniz.

[4] Suduru mümkün olmayan bir şeyi peygamberden menetmek müşriklerin peygamberden hiçbir veçhile müsaade istememelerini katı' içindir.

Sen, Allah’la beraber bir başka tanrıya ibadet etme. O’ndan başka hiçbir tanrı yoktur. O’nun zatından[vechehu] başka her şey helak olucudur. Hüküm O’nundur ve dönüşünüz O’nadır.

Ve Allah ile beraber başka bir ilaha tapma. O'ndan başka ilah yoktur. O'nun yüzünden (zatından) başka her şey helak olucudur. Hüküm O'nundur ve siz O'na döndürüleceksiniz.

Yani, Allah ile beraber bir başka tanrıya el açıp yalvarma! Bil ki, O’ndan başka tanrı yoktur. O’nun yüce Zatından başka her şey, yok olup gitmeye mahkûmdur. Göklerin ve yerin hükümranlığı O’nun elinde olduğu gibi, Hesap Gününde de nihâî hüküm yalnızca O’na aittir ve hepiniz, yaptıklarınızın hesabını vermek üzere, bir gün mutlaka O’nun huzuruna çıkarılacaksınız.

Allah ile birlikte bir başka ilaha yalvarma!
O’ndan başka ilah yoktur.
O’nun vechesinden başka her şey yok olacaktır.
Hüküm O’nundur. O’na döndürülüyorsunuz.

Allah'a dua ederken devreye başka bir tanrı sokma. Çünkü ondan başka tanrı yoktur. Bir gün her şey yok olacak, sadece o kalacak. Yönetim onun elindedir. Eninde sonunda ona döneceksiniz.

Allah ile birlikte başka bir ilaha tapıp yalvarma! Allah’tan başka ilah yoktur. Unutma! Allah’tan başka her şey yok edilir. Sadece Allah yok edilemez! Yasa koyma hakkı, hüküm verme hakkı Allah’ındır. Kendilerinde yasama, yürütme, yargılama, cezalandırma hakkı görenler kendilerini ilahlaştıranlardır. Sen onlardan uzak dur! Onlarla birlik olma! Onlara destek verme! Bil ki dünya hayatının sonunda hesap vermek üzere huzurumuza geleceksiniz. Dünyada yaptıklarınızdan sorulacaksınız. Dünyaya ilişkin ürettiğiniz kavramlarla ayetlerime aykırı davranamazsınız. Yasalarıma karşı çıkamazsınız. Kendiniz yasalar yaparak, yaptığınız yasalarla yarattığım insanları yönetemezsiniz. Eğer emirlerimi dinlemeyerek yasalarıma karşı çıkar, insanların ürettiği yasalarla yaşarsanız; size cezaların en şiddetlisini veririm.

Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarma! (Çünkü) O’ndan başka ilah yoktur. O’nun yüzü (zatı) hariç, (geri kalan) her şey yok olacaktır. Hüküm, yalnızca O’na aittir ve yalnızca O’na döndürüleceksiniz.

Sakın Allah ile birlikte başka bir ilâha dua etme! Zîrâ tek ilâh Odur. Onun zâtından başka her şey kesinlikle yok olacaktır. Hüküm koyma (ve hâkimiyet) Onundur ve siz, sonunda ancak Ona döndürüleceksiniz.

Yani, Allah’la beraber tutup başka bir tanrıya yalvarmaya kalkma! (Çünkü) O’ndan başka tanrı yok; (çünkü) O’nun [ebedî] Zâtı’ndan başka her şey, herkes, yok olmaya mahkumdur; ¹⁰⁰ hüküm bütünüyle O’nun elindedir ve sonunda O’na döndürüleceksiniz.

100 Bkz. 55:26-27 ve ilgili 11. not.

Ve Allah ile birlikte başka bir ilaha dua ile yalvarıp yakarayım deme! Çünkü ondan başka ilah yoktur, her şey yok olacak sadece O’nun zatı baki kalacaktır. Son hüküm ve karar O’nundur, siz de hesap vermek üzere Allah’a döndürüleceksiniz. 22/73, 82/19

Ve asla Allah’la beraber başka bir ilâha yalvarıp yakarma! O’ndan başka ilâh yoktur: her şey yok olacak, sadece O’nun Zatı bâki kalacaktır.[³⁴⁶⁶] Nihaî yargı yalnız O’na aittir: sonunda elbet hepiniz O’na döndürüleceksiniz.

[3466] Ne servet, ne iktidar, ne güç, ne devlet; hepsi gün gelecek hâk ile yeksan olacak. Tarih ebedîyyen yaşayacağı iddiasındaki iktidarların mezarlı... Devamı..

Ve Allah ile beraber başka bir tanrıya da ibadet etme. O'ndan başka bir ilâh yoktur. O'nun zâtından başka her şey helâk olucudur ve O'na döndürüleceksinizdir.

Allah ile beraber başka hiçbir ilaha yalvarma! Ondan başka ilah yoktur. O'nun vechi (zatı) hariç, her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur ve hepiniz O'nun huzuruna götürüleceksiniz. [55, 26-27]

Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarma. O'ndan başka tanrı yoktur. O'nun yüzü(zatı)ndan başka herşey helak olacaktır. Hüküm O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz.

Allâh Te'âlâ ile berâber diğer bir ilâha du'â ve 'ibâdet itme. O'ndan başka ilâh yokdur. O'nun zâtından başka her şey helâk olıcıdır. Dünyâ ve âhiretde hüküm O'nundur ve O'na râci' olursunuz.

Allah ile birlikte bir başka ilahı yardıma çağırma. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah dışında her şey etkisizleşecektir. Karar yetkisi ondadır. Hepiniz ona döndürüleceksiniz.

Allah ile birlikte bir başka ilaha yalvarma. Çünkü O'ndan başka ilah yoktur. Her şey yok olacak, yalnızca O (nun tarafı) kalacaktır. Hakimiyet O'nundur. O'na döndürüleceksiniz.

Allah ile beraber başka bir tanrıya yakarma. Ondan başka hiçbir tanrı yoktur. Onun zâtından başka herşey yok olup gidicidir. Hüküm Onundur; siz de Ona döneceksiniz.

Allah'ın yanında diğer bir tanrıya daha kulluk etme. İlah yok O'ndan başka. O'nun yüzü dışında her şey helâk olacaktır. Hüküm yalnız O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz.

daħı oķıma ya'nį ŧapma Tañrı-y-ıla daħı bir Tañrı yoķtur Tañrı illā ol. her nesene helāk olıcıdur illā źātı anuñ. anuñdur hükm daħı andın yaña girü döndürilesiz. Bismi'llāhi’r-rāḥmāni’r-rāḥįm

Daḫı ṭapma Tañrı Ta‘ālādan özge ma‘būda. Andan özge tañrı yoḳdur. Barça nesne fānīdür, illā anuñ ẕātı. Ḥükm anuñdur, rücū‘ñuz daḫı añadur.

Və Allahla yanaşı başqa heç bir tanrıya ibadət etmə. Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Allahdan başqa hər şey məhvə məhkumdur. Hökm Onundur. Siz (qiyamət günü) məhz Onun hüzuruna qaytarılacaqsınız! (Peyğəmbər əleyhissəlam üçün icrası əsla mümkün olmayan bu şeyləri ona qadağan etmək və tez-tez xatırlatmaq əslində müşriklərin və kafirlərin əllərini ondan üzmələri və mə’nasız təkliflərlə onu narahat etməmələri üçündür).

And cry not unto any other god along with Allah. There is no God save him. Everything will perish save His countenance. His is the command, and unto Him ye will be brought back.

And call not, besides Allah, on another god. There is no god but He. Everything (that exists) will perish except His own Face.(3421) To Him belongs the Command, and to Him will ye (all) be brought back.

3421 This sums up the lesson of the whole Surah. The only Eternal Reality is Allah. The whole phenomenal world is subject to flux and change and will ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.