25 Şubat 2024 - 15 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kasas Suresi 87. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velâ yesuddunneke ‘an âyâti(A)llâhi ba’de iż unzilet ileyk(e)(s) ved’u ilâ rabbik(e)(s) velâ tekûnenne mine-lmuşrikîn(e)

Ve sakın sana indirildikten sonra seni Allah'ın ayetlerinden çevirmesinler ve Rabbine çağır halkı ve sakın şirk koşanlardan olma.

(Bu Kur’an) Sana indirildikten sonra, sakın Seni Allah’ın ayetlerinden (ve hükümlerini yerine getirmekten çevirip) alıkoymalarına (fırsat tanıma). Sen (insanları) Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma (ki Allah mü’minlerin yegâne sahibi ve hamisidir).

Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra, artık sakın onlar seni o ayetlerden çevirmesinler. Ve sen insanları Rabbinin yoluna çağırmaya devam et. Ve sakın Allah'tan başka varlıklara tanrısal nitelikler yakıştıran kimselerden olma.

Allah'ın âyetleri sana indirildikten, içindeki hükümler sana farz olduktan sonra, artık, sakın onlar seni bu âyetleri okumaktan, tebliğden, içindeki ilkeleri yaşamaktan alıkoymasınlar, faaliyetlerini engelleyici tedbirler almasınlar. İnsanları, Rabbinin birliğini kabule, ona kulluk ve ibadete, şeriatla amel etmeye davet et, teşvik et, sevk et. Sakın imandan sonra ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah'a ortak koşan, gizli şirki yaşayan, başka otoriteler kabul eden müşriklerden olma!

Sana indirildikten sonra, sakın seni Allah'ın ayetlerinden alıkoymasınlar. Sen Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma.

Sana indirildikten sonra, sakın seni Allah'ın ayetlerinden alıkoymasınlar. Sen Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma.

Sana indirildikten sonra, sakın Allah'ın ayetlerinden, (onları okuyup gereği üzre amel etmekten) seni çevirmesinler. Rabbine (ibadete) çağır ve kat'iyyen müşriklerden olma...

Ve ayetlerimiz sana indirildikten sonra, sakın o kâfirler, seni onlardan alıkoymasınlar. Ve Rabbinin yoluna davet et. Sakın müşriklerden olma!

Allah'ın âyetleri sana indirildikten sonra, sakın onlar seni bu âyetlerden alıkoymasınlar. Rabbine davet et. Asla müşriklerden olma!

Sana, kitap geldikten sonra, yüz döndürtmiyeler Allahın âyetlerinden, çağırasın Tanrına, eş koşanlardan olma

Ve Allah'ın, ayetleri sana indikten sonra sakın seni onlardan alıkoymasınlar! Rabbine (Allah'ın dinine) davet et! Sakın Allah'tan başka varlıklara tanrısal nitelikler yakıştıranlardan olma!

Sana vahy olunan âyâtdan seni uzaklaşdırmasunlar, insânları rabbinin dinine da’vet it, müşriklerden olma.

Allah'ın ayetleri sana indirildiğinde sakın seni onlardan alıkoymasınlar. Rabbine çağır, sakın müşriklerden olma.

Allah’ın âyetleri sana indirildikten sonra, sakın seni onlardan çevirmesinler. Rabbine çağır ve sakın Allah’a ortak koşanlardan olma!

Allah’ın âyetleri sana indirildikten sonra artık onlar seni bunların gereğini yapmaktan alıkoymasınlar. İnsanları rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma!

Allah'ın âyetleri sana indirildikten sonra, artık sakın onlar seni bu âyetlerden alıkoymasınlar. Rabbine davet et. Asla müşriklerden olma!

Sana indirildikten sonra seni ALLAH'ın ayetlerinden saptırmasınlar. Rabbine çağır; ortak koşanlardan olma.

Allah'ın âyetleri sana indirildikten sonra, artık sakın onlar seni bu âyetlerden alıkoymasınlar. Rabbine davet et. Asla müşriklerden olma!

Ve sakın sana indirildikten sonra Allahın Âyatından seni çevirmesinler, hemen rabbına da'vet et ve sakın müşriklerden olma

Allah’ın âyetleri sana ulaştıktan sonra, sakın seni Allah’ın âyetlerinden (hükümlerini yerine getirmekten) alıkoymasınlar. Sen Rabbine (ibadete) davet et ve sakın Allah’a ortak koşanlardan olma.

Sana indirilen, Allah'ın ayetleridir. Sakın seni ondan alıkoymasınlar¹. Sen, insanları Rabb'ine çağır. Müşriklerden olma.²

1- Engel olmalarına aldırma. 2- İnsanları, yalnızca Allah\a çağır.

Allahın âyetlerinden — onların sana indirildiği andan i'tibâren — sakın (müşrikler) seni çevirmesinler! Sen (insanları) Allaha da'vet et. Zinhar müşriklerden olma!

Ve Allah'ın âyetleri sana indirildikten sonra, sakın seni (onlardan) alıkoymasınlar;artık Rabbine da'vet et; ve sakın müşriklerden olma!

Dikkat et. Sana indirildikten sonra, Allah’ın ayetlerinden seni çevirmesinler. Yalnızca Rabbine dua et ve asla müşriklerden olma.

Sana belgeler bildirildikten sonra sakın seni onlardan çevirmesinler. İnsanları çalabının yoluna çağır. Sakın eş koşucu olma.

Sana Allah/ın âyetleri inzâl olunduktan sonra sakın kâfirler seni ondan çevirmesinler, nâs/ı Rabbine dâvet et. Sakın müşriklerden olma.

Onlar sana indirildikten sonra, sakın seni Allah’ın ayetlerinden alıkoymasınlar. Sen (insanları) Rabbine çağır ve sakın Allah’a ortak koşanlardan olma!

Sana indirildikten sonra, sakın seni Allah'ın ayetlerinden alıkoymasınlar. Sen Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma.

Allah’ın ayetleri sana ulaştıktan sonra, artık hiç kimse ve hiçbir güç seni ondan alıkoymasın! Tam tersine; bıkıp usanmadan, ulaşabildiğin bütün insanları Rabb’ine kulluk ve ibâdeteçağır ve sakın O’ndan başka varlıkların egemenliğine boyun eğen o müşriklerden biri olma!

Sana indirildikten sonra seni Allah’ın âyetlerinden alıkoymasınlar!
Rabbine davet et!
Müşrikler’den olma!

Allah'ın ayetleri sana gelip dururken, kimse de seni onlardan koparmaya çalışmasın. Sen, sadece Allah'a çağır. Sakın ola aratanrıcılardan olma. Yani

Allah’ın ayetleri gönderildikten sonra onlar seni ayetlere uymaktan alıkoymasın! Unutma! Ayetlerimize karşı çıkanlar seni kendi çıkarlarına çağırır. Sen de onları Rabbine çağır! Onların çağrılarıyla yasalarına uyarak müşriklerden olma! İyi niyetle de olsa hiçbir şekilde onların yasalarına uyarak; yöneticilik, amirlik, memurluk, vatandaşlık yapamazsın!

Sana indirildikten sonra, artık onlar seni Allah’ın ayetlerinden sakın ha alıkoymasınlar! Rabbine davet et [*] ve asla müşriklerden olma!

Sadece Yüce Allah’a davetle ilgili benzer mesajlar: Âl-i İmrân 3:193; Yûnus 10:25; Yûsuf 12:108; Ra‘d 13:36; İbrâhîm 14:1; Nahl 16:125; Hacc 22:67; Ah... Devamı..

Sana (Kur’an) indirildikten sonra onlar seni, Allah’ın âyetlerinden sakın alıkoymasın. Sen, sadece Rabbine davet et ve aslâ müşriklerden olma!

ve bir kere Allah’ın ayetleri sana indirilmiş olduğuna göre, bundan sonra artık sakın seni onlardan alıkoymalarına fırsat verme; tersine, ⁹⁹ (insanları) Rabbine çağır. Ve sakın, Allah’tan başka varlıklara tanrısal güçler ve nitelikler yakıştıran kimselerden olma:

99 Lafzen, “ve”.

Bir de sana indirilmiş olan bu vahiyden/Kurandan sonra sakın Allah’ın ayetlerinden seni alıkoymalarına izin verme, sen sadece Rabbine davet et ve başka yollara çağıran müşriklerden olayım deme! 5/49, 22/51

Ve sana indirilmiş olduğu şu vakitten sonra, onların seni Allah’ın âyetlerinden alıkoymalarına asla izin verme! Aksine (onları) Rabbine çağır! Sakın ha, Allah’a ortak koşanlardan biri olma!

Allah’ın ayetleri sana indirildikten sonra, sakın onlar seni bu ayetlerden alıkoymasınlar! (Tebliğinden, uygulanmasından vaz geçirtmesinler ve herkesi) Rabbine davet et. (O'na ibadet ve tevhide çağır) Sakın o müşriklerden taraf olma!

Ve Allâh’ın, âyetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan alıkoymasınlar. Rabbine da’vet et, ortak koşanlardan olma.

Ve seni Allah'ın âyetlerinden, sana indirildiğinden sonra çevimesinler ve Rabbine dâvet et ve sakın müşriklerden olma.

Allah'ın âyetleri sana indirildikten sonra, sakın onlardan seni hiç kimse vazgeçirmesin. Sen insanları Rabbine ibadet etmeye dâvet et ve sakın müşriklerden olma!

Ve Allah'ın, ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan alıkoymasınlar. Rabbine da'vet et, ortak koşanlardan olma.

Kur'ân sana inzâl olundukdan sonra kâfirler seni Allâh'ın âyetlerinden men' itmesünler. Halkı rabbine da'vet it ve müşriklerden olma.

(Ya Muhammed!) Sana indirildikten sonra sakın seni Allah’ın ayetlerinden engellemesinler. Sen Rabbine çağır; asla müşriklerden olma.

Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra, sakın seni onlardan alıkoymasınlar. Rabb'ine yalvar, müşriklerden olma!

Sana indirildikten sonra, Allah'ın âyetlerinden onlar seni alıkoymasın. Sen insanları Rabbine çağır ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma.

Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni geri çevirmesinler. Rabbine yakar/Rabbine çağır. Sakın şirke bulaşanlardan olma.

daħı girü döndürmesüñ seni Tañrı āyetlerinden andan śoñra kim indürildi saña! daħı oķı çalabuñdın yaña daħı olmaġıl müşriķlerden.

Daḫı seni i‘rāż eyletmesün Tañrı Ta‘ālā āyetlerinden, saña indükden ṣoñrave da‘vet eyle Tañrı ‘ibādetine ḫalḳı. Daḫı sen müşriklerden olma.

(Ya Rəsulum!) Allahın ayələri sənə nazil edildikdən sonra ehtiyatlı ol ki, (kafirlər) səni (onları təbliğ etməkdən) çəkindirə bilməsinlər. (İnsanları) Rəbbinə (ibadətə) də’vət et və əsla müşriklərdən olma!

And let them not divert thee from the revelations of Allah after they have been sent down unto thee; but call (mankind) unto thy Lord, and be not of those who ascribe partners (unto turn).

And let nothing keep thee back from the Signs of Allah after they have been revealed to thee: and invite (men) to thy Lord, and be not of the company of those who join gods with Allah.(3420)

3420 The soldier of Allah, having taken up the fight against Evil, and knowing that he is in touch with the true Light, never yields an inch of ground... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.