21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kasas Suresi 85. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İnne-lleżî ferada ‘aleyke-lkur-âne lerâdduke ilâ me’âd(in)(c) kul rabbî a’lemu men câe bilhudâ vemen huve fî dalâlin mubîn(in)

Şüphe yok ki sana, Kur'an'ın hükümlerini farz eden, elbette döneceğin yere döndürecek seni. De ki: Rabbim daha iyi bilir, kimdir doğru yola gelen ve kimdir apaçık sapıklıkta kalan.

(Ey Resulüm!) Kur’an’ı(n ahkâmını ve ahlâkını uygulamayı) Senin üzerine farz kılan (Allah), elbette Seni dönüş yerine iade edecek ve (Medine’den Mekke’ye, veya ahirete ve cennete, ya da ümmetin liderliğine) geri gönderecektir. De ki: “Rabbim, kimin hidayete (Hakk ve doğru yol rehberliği ile) geldiğini de, kimin açıkça bir sapkınlık içine girdiğini de çok iyi bilmektedir.”

Ey peygamber! Kur'ân'ı sana indiren ve O'nunla amel etmeyi farz kılan Allah, seni Mekke'den çıkardığı gibi, yine oraya döndürecektir. Hakkı kabule yanaşmayanlara de ki: Kimin doğru yolda yürüdüğünü ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu, en iyi bilen Rabbimdir.

Rasûlüm, Kur'ân'ı okumayı, öğretmeyi, hükümlerini tebliğ etmeyi, uygulamayı sana farz kılan, ilkelerini sana hayat tarzı haline getiren Allah, elbette seni yine, dönülecek yere, Mekke'ye, ölümden sonra yeni bir hayata döndürecektir.
“Rabbim, kimin hak yolu aydınlatan bilgiler getirdiğini, kimin tamamen başına buyruk bir hayat, koyu bir cehalet, dalâlet ve bozuk düzen içinde olduğunu iyi bilir” de.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 5/109; 7/6; 39/69.

Şüphesiz sana Kur'an'ı farz kılan [8] seni dönülecek yere (Mekke'ye) yeniden döndürecektir. De ki: "Kimin hidayet getirdiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu Rabbim daha iyi bilir."

85.İbnu Ebi Hatim`in Dahhak`tan rivayet ettiğine göre Resulullah (a.s.), Mekke`den çıkarak Cuhfe`ye geldiğinde Mekke`yi arzuladı. Bunun üzerine Yüce A... Devamı..

Şüphesiz, sana Kur'an'ı farz kılan, seni dönülecek yere elbette döndürecektir. De ki: 'Rabbim, hidayetle geleni de, açıkca bir sapıklık içinde olanı da daha iyi bilmektedir.'

Muhakkak ki Kur'an'ı sana inzâl eden (Allah), seni (ahirete göçmeden önce, hicret ederek içinden çıktığın) Mekke'ye geri çevirecektir. (Ey Rasûlüm), de ki: Rabbim, hidayetle gelen kimseyi ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir.

Bu Kur’anı(n tebliğ ve yaşamını) sana farz kılan Allah, hiç şüphesiz seni ahirette diriltecektir. De ki: “Terbiyecim ve sahibim olan Allah, kimin doğru yolda olduğunu ve kimin de apaçık sapıklık içinde olduğunu çok daha iyi bilir. [Hiçbir şeyi değersiz bırakmaz. Benim bu görevimin de mükâfatını verecektir.]

Şüphesiz ki seni Kur'ân'a uymaya zorunlu kılan Allah, seni vaad ettiği yere ulaştıracaktır. De ki: “Rabbim, kimin hidayeti getirdiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu en iyi bilendir.”[403]

[403] Hz. Peygamber’in bazı görevleri hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XIV, 391-397.

Sana Kur'anı farz kılan, herhalde seni döneceğin yere, geri döndürür; diyesin ki: «Doğru yolu kim tuttu, kim de açık sapkındır? Benim Tanrım iyi bilir»

Okumayı/Kur'an'ı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki: “Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir.”

İlk gelen ve “oku” emriyle başlayan Âlak suresinin ilk ayetindeki “ikra’” kelimesi ile “Kur’an” aynı kökten geldiği için buradaki “Kur’an” terimini he... Devamı..

Sana Kur’ân’ı inzâl iden ve teblîğini farz kılan Allâh seni mübârek beldeye (Meke’ye) de kavuşdırır. "Rabbim tarîk-i hidâyete sülûk idenleri ve dalâlete sapanları herkesden iyi bilür" di.

Kuran'a uymayı sana farz kılan Allah, seni döneceğin yere döndürecektir. De ki: "Rabbim kimin doğrulukla geldiğini, kimin apaçık sapıklıkta bulunduğunu en iyi bilendir."

Kur’an’ı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki: “Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir.”[416]

Bu âyetin Mekke ile Medine arasında hicret sırasında indiği rivayet edilmiştir. Buna göre Hz. Peygamber’e, müşrikler tarafından çıkarıldığı Mekke’ye t... Devamı..

Kur’an’ı sana indiren Allah, elbette seni dönülecek yere tekrar gönderecektir. De ki: “Kimin doğru yolda yürüdüğünü, kimin de apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu en iyi rabbim bilir.”

(Resûlüm!) Kur'an'ı (okumayı, tebliğ etmeyi ve ona uymayı) sana farz kılan Allah, elbette seni (yine) dönülecek yere döndürecektir. De ki: Rabbim, kimin hidayeti getirdiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu en iyi bilendir.  

 Bu âyetin, Mekke ile Medine arasında hicret esnasında nâzil olduğu rivayet edilmiştir. Âyette, Hz. Peygamber’in, zulme uğratılarak çıkarıldığı yurdu ... Devamı..

Sana Kuran'ı özgüleyen, kuşkusuz seni kararlaştırılmış noktaya döndürecektir. De ki, "Kimin hidayet getirdiğini ve kimin açık bir sapıklık içinde olduğunu Rabbim iyi bilir."

(Resulüm!) Kur'ân'ı (okumayı, tebliğ etmeyi ve ona uymayı) sana farz kılan Allah, elbette seni (yine) dönülecek yere döndürecektir. De ki: "Rabbim, kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu en iyi bilendir."

Her halde sana o Kur'anı farz kılan seni muhakkak bir meâda kadar geri getirecektir, de ki: rabbım daha iyi bilir! Hidayetle gelen kim? Açık bir dalâl içinde olan kim?

Sana Kur'an'ı farz kılan¹, elbette seni dönülecek yere döndürecektir. De ki: “Kimin doğru yolda olduğunu ve kimin sapkın olduğunu Rabb'im daha iyi bilir.”

1- Kur\an\a uymayı zorunlu kılan.

Her halde o Kur'ânı (n tilâvetini, teblîğını ve mucibince amel etmeni) senin üzerine farz kılan (Allah) seni (yine) dönülecek yere döndürecekdir. De ki: «Hidâyetle gelen kim, o apaçık bir sapıklık içinde olan kim, Rabbim çok iyi bilendir».

(Ey Resûlüm!) Şübhesiz ki Kur'ân'ı (tebliğ ve onunla amel etmeyi) sana farz kılan(Allah), elbette seni dönülecek yere (Mekke'ye) iâde edicidir. De ki: “Rabbim kimin hidâyetle geldiğini ve kimin apaçık bir dalâlet içinde olduğunu en iyi bilendir.”(1)

(1)Bu âyet, doğduğu topraklardan hicret etmek mecbûriyetinde kaldığı için pek mütessir olan Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm’ı tesellî etmek için nâzi... Devamı..

Sana Kur’an’ın emirlerini farz kılan Allah, sana vaat edilen yere seni elbette döndürecektir. Deki “Benim Rabbim, doğru yola girmiş olarak geleni ve açık bir sapkınlık içinde olanı da en iyi bilendir.

Gerçekten, Kur’an’ı senin boynuna borç yazan seni döneceğin yere döndürecektir. De ki: "Doğru yolu gösteren kimdir, sapkınlık içinde olan kimdir, benim çalabım bunu herkesten iyi bilir."

Üzerine Kur/an/ı [¹] farz kılan Allah her halde seni o avdetgâhına [²] döndürecek. Onlara de ki Rabbim hidayet getireni de, apaçık sapıklıkta bulunanı da herkesten iyi bilir.

[1] Telâvetini, tebliğini, amelini.[2] Mekke veya cennete, vaad buyurduğu ve herkesin arzusu olduğu makam-ı Mahmud'a.

(Ey Peygamber!) Kur’an’ı sana farz kılan Allah, elbette seni dönülecek bir yere [me’âd] döndürecektir.²⁵ De ki: “Rabbim, kimin doğru yolda olduğunu ve kimin de apaçık bir sapıklıkta olduğunu daha iyi bilir.”

25 Ayete yorumlar çok farklıdır; ahiret, cennet, cennetteki makamı olan “Makâm-ı Mahmûd” vb. Bu ayet Hicret yolunda Cuhfe’de nazil olmuştur. Buna daya... Devamı..

Hiç şüphesiz sana (amel etme noktasında) Kur'an'ı farz kılan, seni dönülecek yere elbette döndürecektir. De ki: “Rabbim, hidayetle geleni de açıkça bir sapıklık içinde olanı da daha iyi bilmektedir.”

Sana bu Kur’an’ı insanlığa tebliğ etme ve hayatına uygulama görevini veren Allah, seni elbette öz yurdundan çıkaran zâlimlerin hile ve tuzaklarından koruyarak ulaşman gereken yere ulaştıracak ve şimdi gözyaşlarıyla terk etmek zorunda kaldığın bu şehre, kısa bir zaman sonra muzaffer bir komutan olarak geri dönmeni sağlayacaktır. Ve görevlerini lâyıkıyla yaptıkları takdirde, tüm müminleri —hem bu dünyada, hem de âhirette— onlara vaadedilen mutlu sona kavuşturacaktır. O hâlde, yalnızca Allah’a güven ve de ki: “Benim Rabb’im, kimin doğru yolu izlediğini ve kimin apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu çok iyi bilmektedir ve her birine hak ettiği karşılığı muhakkak verecektir.

Kur’ân’ı sana farz kılan, seni döneceğin yere elbette geri getirecektir.
De ki:
-“Kim Hidayet’le geldi, kim de açık bir sapkınlık içindedir, benim rabbim çok iyi bilir”.

Resulüm! Sana Okuma'yı farz eden Allah, herhalde seni sonuna kadar götürecektir. De ki: " Kimin doğru çizgide ilerlediğini, kimin dışlanmışlık acısıyla kıvrandığını en iyi Allah bilir. "

Kur’an’a uymayı sana farz kılan elbette seni hesap gününde en güzel yere ulaştıracaktır. Sen inkâr edenler ne derse desin onların sözlerine aldırma! İleri geri konuşanlara de ki: “Rabbim kimin düzgün bir yola girdiğini, kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu en iyi bilendir!”

Kur’an’ı sana farz kılan (Allah) elbette seni dönülecek yere (Mekke’ye) döndürecektir. [*] De ki: “Rabbim, kimin hidayetle geldiğini, kimin de apaçık bir şaşkınlık içinde olduğunu çok iyi bilendir.” [*]

Bu ayet hicretin yakın olduğuna işaret etmekte, üzüntülü olan Hz. Muhammed’e tekrar Mekke’ye döndürüleceği dolaylı olarak müjdelenmektedir.,Benzer mes... Devamı..

(Ey Muhammed!) Sana Kur’an’ı indiren Allah, elbette seni, ayrıldığın yer (olan Mekke’ye) tekrar döndürecektir. Sen (onlara): “Kimin hak yolda olduğunu ve kimin de apaçık bir sapkınlık içerisinde bulunduğunu en iyi bilen Rabbim’dir.” de.¹

1 Bu âyet, Peygamber Efendimizin Mekke’den hicreti sırasında Cuhfe’de nâzil olduğuna göre, meâd’den maksat ölüm; red’den maksat ise Mekke’ye iadedir. ... Devamı..

[EY İNANAN KİŞİ,] apaçık bir üslupla bu Kur’an’ı sana vaz‘eden ⁹⁵ [Allah], şüphe yok ki, seni [ölümden sonra] yeni bir hayata döndürecektir. ⁹⁶ [Hakkı kabule yanaşmayanlara] de ki: “Kimin doğru yolda yürüdüğünü ⁹⁷ ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu en iyi bilen Rabbimdir!”

95 Taberî’nin kaydettiğine göre Mücâhid, ferada ‘aleyke ibaresinin a‘tâke (“sana [onu] verdi”) ibaresiyle hemen hemen aynı anlamda olduğu görüşündedir... Devamı..

Sana bu Kuran’ı okumayı farz kılan Allah hiç şüphen olmasın ki seni döneceğin yere mutlaka döndürecektir. Sen de ki: – Kimin doğru yolda olduğunu ve kimin apaçık bir sapıklık içinde bulunduğunu en iyi bilen benim rabbimdir. 27/92

(EY bu vahyin muhatabı!)[³⁴⁶²] Senin hayatını kuşatan Kur’an’ı sana farz kılan Zat, elbette seni(n âkıbetini) mutlu sona döndürecektir.[³⁴⁶³] (Şu halde) de ki: “Kimin hidayete erdiğini ve apaçık bir sapıklığa gömülenin de kim olduğunu asıl bilen Rabbimdir.”

[3462] Daha sonraki âyetlerde yer alan “inkâr edenlere asla arka çıkma!” (86), “seni Allah’ın âyetlerinden alıkoymalarına asla izin verme!” ve “Sakın ... Devamı..

Muhakkak o zât ki, Senin üzerine Kur'an'ı farz kıldı, elbette seni dönülecek yere iade edecektir. De ki: «Rabbim hidâyetle geleni de ve apaçık bir dalâlette bulunanı da daha iyi bilendir.»

Kur'ân'ı sana indirip onu okumanı, tebliğ etmeni ve muhtevasına göre hareket etmeni farz kılan Allah, elbette seni varılacak yere döndürecektir. De ki: “Kimin hidâyet getirdiğini, kimin besbelli sapıklık içinde olduğunu Rabbim pek iyi bilmektedir. ” [7, 6; 5, 109; 39, 69]

Bu âyet, halkının azgın önderleri tarafından zulme mâruz bırakılarak hicrete mecbur kalan Hz. Peygamber (a.s.m)’ın, muzaffer olarak Mekke’ye kavuşacağ... Devamı..

Kur'an'ı sana (indiren ve) gerekli kılan (Allah), elbette seni varılacak yere döndürecektir. De ki: "Rabbim kimin hidayet getirdiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde bulunduğunu bilir."

Medîne'ye, yahut zaferle Mekke'ye, yahut da huzuruna döndürecektir.

Sana Kur'ân'ı (onun teblîğini ve onun ahkâmına ittibâ'ı) farz kılan Allâh Te'âlâ seni bir mi'âda (da'vet olunacak yer ki Mekke'dir) i'âde ider. Di ki: "Kimin hidâyet ile geldiğini ve kimin âşikâr dalâletde bulundığını rabbim daha eyi bilir."

Kur’an’ı sana görev olarak yükleyen Allah, elbette seni döneceğin yere döndürecektir. De ki: “Doğruyu getirenin kim olduğunu, kimin de açık bir sapıklıkta olduğunu en iyi Rabbim bilir.”

Kur'an'ı (okumayı) sana farz kılan, seni döneceğin yere döndürecektir. De ki:-Kimin doğru yolda, kimin de apaçık sapıklıkta olduğunu en iyi Rabb'im bilir.

Kur'ân'ı sana farz kılan Allah, elbette seni varılacak yere döndürecektir.(13) De ki: Hidayeti getirenin kim, apaçık sapıklık içinde bulunanın kim olduğunu en iyi Rabbim bilir.

(13) Mekke’ye. Veya âhiretteki şerefli makamına.

Bu Kur'an'ı sana farz kılan, elbette ki seni vaat edilen yere/belirlenen sona götürecektir. De ki: "Hidayeti getireni de açık bir sapıklık içinde olanı da en iyi Rabbin bilir."

bayıķ ol kim vācib eyledi senüñ üzere ķur’ān’ı girü döndüricidür seni girü dönesi yire ya'nį mekke’ye. eyit “çalabum bilürirekdür anı kim geldi ŧoġru yola daħı anı kim ol azġunluķdadur bellü.”

Taḥḳīḳ ol Tañrı Ta‘ālā ki farż eyledi senüñ üstüñe oḳumaġı. Senidönderecekdür Mekkeye. Eyit yā Muḥammed: Benüm Tañrım bilicidür olkimseyi ki hidāyet‐ile gelüpdür ve anı daḫı bilür ki āşikāre azġunluḳ için‐dedür.

(Ya Rəsulum!) Qur’anı (oxumağı və təbliğ etməyi, yaxud hökmlərinə əməl etməyi) sənə vacib buyuran (Allah) qayıdacağın yerə (hicrət edərək çıxdığın Məkkəyə) səni yenə də qaytaracaqdır. De: “Rəbbim hidayətlə (doğru yolu göstərən rəhbərlə) gələni də (yaxud doğru yolda olanı da), haqq yoldan açıq-aşkar azanı da (hamıdan) yaxşı tanıyır!”

Lo! He Who hath given thee the Qur’an for a law will surely bring thee borne again. Say: My Lord is best aware of he who bringeth guidance and him who is in error manifest.

Verily He Who ordained(3415) the Qur´an for thee, will bring thee back to the Place(3416) of Return. Say: "My Lord knows best who it is that brings true guidance, and who is in manifest error."(3417)

3415 That is: order in His wisdom and mercy that the Qur'an should be revealed, containing guidance for conduct in this life and the next, and further... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.