3 Mart 2024 - 22 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kasas Suresi 73. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vemin rahmetihi ce’ale lekumu-lleyle ve-nnehâra liteskunû fîhi velitebteġû min fadlihi vele’allekum teşkurûn(e)

Ve rahmetindendir ki sükun ve huzura ermeniz ve lutfundan rızkınızı arayıp bulmanız ve şükretmeniz için geceyle gündüzü halketti size.

 Kendi rahmetinden olmak üzere; O sizin dinlenmeniz ve O’nun fazlından (geçiminizi) arayıp (temin etmeniz) için geceyi ve gündüzü var etti. Umulur ki şükredersiniz. (Yani; Cenab-ı Hakk, Dünya’nın ve Güneş’in dönüşünü durdursa, böylece kâinatın ve tabiatın düzeni bozulsa; tekrar eski haline getirebilir misiniz?)

Çünkü rahmetinden, sizin için geceyi ve gündüzü O yarattı ki, birinde dinlenesiniz, ötekinde de O'nun lütfundan nasibinizi arayasınız, ola ki şükredersiniz.

Rahmetinden dolayı, Allah geceyi ve gündüzü planlayıp hazırladı. Geceleyin dinlenesiniz, gündüzün ise, onun lütuf ve kereminden rızkınızı arayasınız, çalışasınız, ticaret yapasınız, diye hazırladı. Umulur ki, şükredersiniz.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 25/62;

Sizin için, içinde dinlenmeniz ve O'nun lütfundan (rızık) aramanız üzere gece ile gündüzü varetmesi O'nun rahmetindendir.

Kendi rahmetinden olmak üzere O, sizin için, dinlenmeniz ve O'nun fazlından (geçiminizi) aramanız için geceyi ve gündüzü var etti. Umulur ki şükredersiniz.

O'nun rahmetindendir ki, sizin için geceyi ve gündüzü yaratmış, içinde istirahat edesiniz ve fazlından (rızkını) arayasınız diye... Olur ki (gece ile gündüzde bulunan Allah'ın nimetlerine) şükredersiniz.

Ve Allah kendi rahmetinden, gece ve gündüzü sükûnete ermeniz, O’nun fazlından rızkınızı aramanız için yaratmıştır. İşte artık şükretmeniz umulur!

Allah, dinlenmeniz için geceyi ve lütfedip verdiği rızkı aramanız için gündüzü var etmiştir. Bunlar, O'nun rahmetinden ötürüdür. Artık belki şükredersiniz.

Geceyi dinlenmenizçin, gündüzü de — erdeminden — geçim aramanızçin, sizlere yaratması O'nun rahmetindendir, ola ki şükredesiz

Rahmetinin eseri olarak gece ile gündüzü var etti ki, geceleyin istirahat edesiniz, gündüzün de hayatta kalabilmeniz için çalışıp Allah'ın lütfundan nasibinizi arayasınız ve O'nun nimetlerine şükredesiniz.

Lâkin merhameten size gice ve gündüzi virdi. Tâ ki gâh istirahat idesiniz ve gâh çalışarak ânın lütfundan emvâl isteyesiniz ve kendisine müteşekkir olasınız.

Allah dinlenmeniz için geceyi ve lütfedip verdiği rızkı aramanız için gündüzü meydana getirmiştir. Bunlar, O'nun rahmetinden ötürüdür. Belki artık şükredersiniz.

Allah, rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz; gündüzü de, lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı.

Allah, rahmetinden dolayı size geceyi ve gündüzü yarattı ki dinlenesiniz, lutfundan rızkınızı arayasınız ve bütün bunlara şükredesiniz.

Rahmetinden ötürü Allah, geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz, (gündüzün) O'nun fazlu kereminden (rızkınızı) arayasınız ve şükredesiniz.

Geceyi ve gündüzü, birinde dinlenmeniz ve diğerinde onun nimetlerini aramanız için düzenlemesi O'nun rahmetindendir. Belki şükredersiniz.

Rahmetinden dolayı, Allah, geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz (gündüzün) ise O'nun lütuf ve kereminden (rızkınızı) arayasınız. Umulur ki şükredersiniz.

Rahmetinden o sizin için hem geceyi hem gündüzü yaptı ki hem içinde dinlenesiniz ve hem çalışıp fazlından istiyesiniz de şükredesiniz

Allah, rahmetinden dolayı, geceyi dinlenesiniz ve gündüzü de O’nun lütuf ve kereminden (rızkınızı) arayasınız ve (bütün bu nimetlere) şükredesiniz, diye yarattı.

Gece ve gündüzün olması O'nun rahmetindendir; dinlenmeniz için ve lütfundan rızkınızı temin etmeniz için geceyi ve gündüzü düzenledi. Umulur ki şükredersiniz.¹

1- Size verdiği nimetlerin gereğini yaparsınız.

Onun rahmeti (cümlesinde) ndir ki O, sizin fâideniz için, içinde sükûn ve istiraahat etmeniz için geceyi ve fazlu kereminden (rızkınızı) aramanız için gündüzü yaratmışdır. Tâki şükr edesiniz.

“Hâlbuki (Allah) rahmetinden sizin için geceyi ve gündüzü (bir ni'met) kıldı ki,(geceleyin) onda istirâhat edesiniz ve (gündüzün) O'nun fazlından (rızkınızı) arayasınız ve tâ ki şükredesiniz.”

Sizin için geceyi dinlenmeniz ve lütfundan rızık aramanız için, gündüzü var etmesi onun rahmetinden dir. Umulur ki şükredersiniz.

Esirgeyiciliğinden ötürüdür ki gece ile gündüzü yarattı, içinde dinlenmeniz, onun bol vergisini aramanız için, şükredesiniz diye.

O/nun rahmeti eserindendir ki geceyi sükûn ve istirahat ile geçirmeniz, gündüzü inayetinden esbab-ı mâişet aramanız için yaratmıştır. Ta ki bu nimetleri bilerek gece ve gündüz şükredesiniz,

Allah, rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz; lütfedip verdiği rızkı da gündüz arayasınız diye sizin için var etti.²⁰ Ola ki şükredersiniz.

20 Krş. Rûm, 30/23; Furkân, 25/47; Nebe, 78/10-11

Allah dinlenmeniz için geceyi ve lütfedip verdiği rızkı aramanız için gündüzü var etmiştir. Bunlar, O'nun rahmetinden ötürüdür. Umulur ki artık şükredersiniz.

İşte Rabb’iniz, sonsuz lütuf ve rahmetinin eseri olarak sizin için gece ve gündüzü şaşmaz kanunlara bağlı mükemmel bir sistem çerçevesinde düzenledi ve geceyi sâkin ve karanlık, gündüzü de canlı ve aydınlık kıldı ki,geceleyin huzur ve güven içinde dinlenesiniz; gündüz vakti de O’nun lütuf ve bereketlerini arayıp bulasınız ve böylece, size bahşettiği bunca nîmetlere karşılık O’na şükredesiniz. Bütün bunlara rağmen, Allah’tan başka varlıklara ve güçlere boyun eğerek nankörlük edenlere gelince:

Kendi rahmetinden sizin için Gece’yi ve Gündüz’ü yaptı ki içinde dinlenesiniz ve O’nun lütfundan arayasınız!
Umulur ki şükredersiniz.

Allah, size olan özel ilgisinden dolayı, gece ve gündüzü de, size özel yarattı. Dinlenin ve çalışın diye. Buna teşekkür etmelisiniz.

Allah rahmetinden dolayı sizin için geceyi gündüzü var etti ki; geceleyin dinlenesiniz, gündüzleri çalışarak rızkınızın peşinde olasınız. Size bu hakkı veren Rabbinize şükredesiniz.

(Birinde) dinlenesiniz, (diğerinde de) O’nun cömertliğinden (rızkınızı) arayasınız ve şükredesiniz diye (Allah) rahmetinin gereği sizin için geceyi ve gündüzü yaratmıştır. [*]

Benzer mesajlar: Yûnus 10:67; Mü’min 40:61.

Allah şükretmeniz için rahmetinden dolayı, geceyi ve gündüzü, (birisinde) dinlenmeniz, (diğerinde de) Onun lütfundan (rızkınızı) aramanız için yarattı.

Çünkü rahmetinden sizin için geceyi ve gündüzü O yarattı ki birinde dinlenesiniz, ötekinde de O’nun cömertliğinden [nasibinizi] arayasınız da belki böylece şükredesiniz.

O, dinlenip sakinleşesiniz ve onun lütfundan payınızı arayasınız diye rahmetinin bir eseri olarak geceyi ve gündüzü var edendir. Hala bu nimetlerin hakkını verip şükretmeyecek misiniz? 46/3

Evet O size olan rahmetinin bir ifadesi olarak geceyi ve gündüzü var etti ki, ilkinde bağrında dinlenesiniz, diğerinde O’nun lutfundan (payınızı) arayasınız: belki böylece şükredersiniz.

Allah, sonsuz rahmeti gereği, gece ile gündüzü yarattı ki, geceleyin dinlenesiniz ve gündüzün de, O'nun lütfu ve kereminden rızkınızı arayasınız, ve şükredesiniz.

(Biliniz ki, O'nun bu sonsuz nimetlerine nankörlük edenler, şirk ve küfürde direnenler, kuşkusuz yaptıklarının hesabını Rablerinin huzurunda verecekle... Devamı..

Rahmetinden dolayı sizin için geceyi ve gündüzü var etti ki, geceleyin dinlenesiniz ve (gündüzün) Allâh’ın lutfunu arayasınız ve (Allâh’ın ni’metine) şükredesiniz.

Ve O'nun rahmetindendir ki, sizin için geceyi ve gündüzü kıldı. Tâ ki sakin olasınız ve O'nun fazlından dileyesiniz ve umulur ki şükredersiniz.

O, rahmetinin eseri olarak gece ile gündüzü var etti ki, geceleyin istirahat edesiniz, gündüzün de hayatınız için çalışıp Allah'ın lütfundan nasibinizi arayasınız ve O'nun nimetlerine şükredesiniz. [25, 62]

Rahmetinden dolayı sizin için geceyi ve gündüzü var etti ki, geceleyin dinlenesiniz ve (gündüzün) Allah'ın lutfunu arayasınız ve (Allah'ın ni'metine) şükredesiniz.

Rahmetiyledir ki Allâh Te'âlâ onda istirahat itmeniz içün gündüzi yaratdı. Şâyed ki bu ni'metlere şükür idesiniz.

Hem rahatlayasınız, hem de verdiklerini arayasınız diye geceyi ve gündüzü yaratması onun size ikramıdır; belki teşekkür edersiniz.

Geceyi ve gündüzü, dinlenmeniz ve lütfundan rızık aramanız için ve de şükredesiniz diye kendi rahmetiyle meydana getirdi.

Rahmetinin bir eseridir ki, hem dinlenirsiniz, hem Onun lütfundan rızkınızı ararsınız ve hem de Ona şükredersiniz diye, sizin için geceyi ve gündüzü yarattı.

Rahmetinin bir eseri olarak geceyi ve gündüzü sizin için oluşturdu ki, onda sükûnet bulasınız, O'nun lütfundan bir şeyler dileyesiniz ve şükredebilesiniz.

daħı raḥmetinden eyledi sizüñ içün giceyi daħı gündüzi tā dölenesiz anuñ içinde daħı tā isteyesiz fażlından daħı ola kim siz şükr eyleyesiz.

Daḫı anuñ raḥmetindendür ki yaratdı sizüñ‐içün giceyi ve gündüzi. Daḫısiz diñlenmeg‐içün giçede, daḫı Allāh keremin ve rızḳın istemeg‐içün gün‐düzde. Ola kim şükr idesiz.

(Allah) öz mərhəmətindən dolayı sizi üçün gecəni (qaranlıq) və gündüzü (işıq) yaratdı ki, (gecəni) dincələsiniz, (gündüzü isə) Onun lütfündən ruzi diləyib axtarasınız. Bəlkə, (bu ne’mətə görə Allaha) şükür edəsiniz!

Of His mercy hath He appointed for you night and day that therein ye may rest, and that ye may seek His bounty, and that haply ye may be thankful.

It is out of His Mercy that He has made for you Night and Day,- that ye may rest therein, and that ye may seek of his Grace;- and in order that ye may be grateful.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.