14 Nisan 2021 - 2 Ramazan 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kasas Suresi 70. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vehuva(A)llâhu lâ ilâhe illâ hu(ve)(s) lehu-lhamdu fî-l-ûlâ vel-âḣira(ti)(s) velehu-lhukmu ve-ileyhi turce’ûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Çünkü) O Allah'tır, Kendisinden başka İlah yoktur. (Hakiki Mevcud, Ma’bud, Maksut ve Mahbub O’dur.) En başta da, sonda da hamd O'nundur. Hüküm (hayat imtihanıyla ilgili kanunlar ve ahirette herkes için verilecek adil kararlar) O'nundur ve (hepiniz) O'na döndürüleceksiniz (ve hesaba çekileceksiniz).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve o, bir Allah'tır ki yoktur ondan başka tapacak, onadır hamd önde de, sonda da ve onundur hüküm ve dönüp onun tapısına varacaksınız.

Abdullah Parlıyan Meali

O, kendisinden başka gerçek ilah olmayan Allah'tır. Bu dünyada da, öteki dünyada da tüm gerçek övgüler O'na yaraşır, egemenlik her zaman ve her yerde O'na aittir. Çünkü hepiniz, eninde sonunda O'nun huzuruna döndürüleceksiniz.

Ahmet Tekin Meali

O Allah'tır, Allah. Hak ilâh yalnızca O'dur. Başlangıçta da, âkıbette de, dünyada da, âhirette, ebedî yurtta da hamd-övülmek, şükredilmek O'nun hakkıdır. Hükümranlık, yargı ve icra O'na aittir. O'nun huzuruna getirilerek hesaba çekileceksiniz.

Ahmet Varol Meali

O kendinden başka ilah olmayan Allah'tır. Dünyada da ahirette de hamd O'nadır. Hüküm de O'nundur ve O'na döndürülürsünüz.

Ali Bulaç Meali

O, Allah'tır, kendisinden başka ilah yoktur. İlkte de, sonda da hamd O'nundur. Hüküm O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz.

Ali Fikri Yavuz Meali

O, öyle Allah'dır ki, kendisinden başka hiç bir İlâh yoktur. Dünyada ve ahirette hamd O'na mahsustur ve (her şeyde geçerli) hüküm de O'nundur. Nihayet döndürülüb O'na götürüleceksiniz.

Bahaeddin Sağlam Meali

İşte O, (her şeyin yaratanı olan) Allah’tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da ahirette de bütün hamd ve kemalat, yalnızca O’nundur. Hüküm ve yargı, yalnızca O’nundur. Ve Hepiniz yalnızca O’nun huzuruna döneceksiniz.

Bayraktar Bayraklı Meali

Allah O'dur, O'ndan başka tanrı yoktur. Başında ve sonunda övgü O'nadır; egemenlik de O'nundur. Yalnız O'na döndürüleceksiniz.

Besim Atalay Meali (1962)

Allah O'dur, O'ndan özge Tanrı yok, önde, sonda hamt O'nadır, hüküm O'nun, O'na döneceksiniz

Cemal Külünkoğlu Meali

Allah odur ki; O'ndan başka ilah yoktur. Dünyada da ahirette de tüm övgüler O'na mahsustur. Nihai yargı sadece O'na aittir. Ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Allah O'dur; O'ndan başka tanrı yoktur. Hamd, dünyada da ahirette de O'nun içindir; hüküm de O'nundur. Yalnız O'na döndürüleceksiniz.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

O, Allah’tır. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Dünyada da ahirette de hamd O’na mahsustur. Hüküm yalnızca O’nundur. Kesinlikle O’na döndürüleceksiniz.

Diyanet Vakfı Meali

İşte O, Allah'tır. O'ndan başka tanrı yoktur. Önünde de, sonunda da hamd O'nundur, hüküm O'nundur. Ve ancak O'na döndürüleceksiniz.

Edip Yüksel Meali

O ALLAH'tır; O'ndan başka tanrı yoktur. Başta da Sonda da övgüler O'nadır. Tüm yargı da O'na aittir ve O'na döndürüleceksiniz.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

İşte O, Allah'tır. O'ndan başka tanrı yoktur. Önünde de, sonunda da hamd O'nundur, hüküm O'nundur. Ve ancak O'na döndürüleceksiniz.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Allah o, başka tanrı yok ancak o, önünde sonunda hamd onun, huküm onun, nihayet döndürülüp ona götürüleceksiniz

Erhan Aktaş Meali

O, Kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Her işin başında da sonunda da tüm övgüler onun içindir. Ve karar O'na aittir. Ve O'na döndürüleceksiniz.

Hasan Basri Çantay Meali

O, öyle Allahdır ki kendinden başka hiçbir Tanrı yokdur, önünde de, sonunda da hamd Onundur. Hüküm de Onundur. Siz ancak Ona döndürül (üb götürül) eceksinız.

Hayrat Neşriyat Meali

Hem O, kendisinden başka ilâh olmayan Allah'dır. Başta da sonda da (dünyada da âhirette de) hamd, O'na mahsustur. Hüküm de O'nundur ve ancak O'na döndürüleceksiniz!

İlyas Yorulmaz Meali

O Allah ki, O
dan başka ilah yok. Hem dünyada, hem ahirette bütün övgüler ve her şeyin hükmünü vermek, O
a ait olup, dönüşünüz onadır.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Tanrı O/dur, O/ndan başka tapacak yoktur. Dünya ve âhirette hamd-ü sena O/nundur. Hüküm de O/nundur. Nihayet siz O/na döneceksiniz.

Kadri Çelik Meali

O, Allah'tır; kendisinden başka ilah yoktur. Başta da sonda da (dünyada da âhirette de) bütün güzel övgüler O'nadır. Hüküm O'nundur. Sonunda O'na döndürüleceksiniz.

Mahmut Kısa Meali

Çünkü O, kendisinden başka tanrı olmayan bir tek Allah’tır. Her şeyin başında da, sonunda da, tüm övgü ve yücelikler yalnızca O’na yaraşır. Göklerin ve yerin hükümranlığı O’nun elinde olduğu gibi, Hesap Gününde son sözü söyleyecek olan da O’dur; yani hüküm verme ve kanun koyma yetkisi ancak O’na aittir. Ey insanlar, dikkat edin! Hepiniz eninde sonunda ölecek ve yaptıklarınızın hesabını vermek üzere O’nun huzuruna çıkarılacaksınız.

Mehmet Türk Meali

O, kendisinden başka ilâh olmayan tek Allah’tır. Önünde de sonunda da hamd Ona mahsustur.1 Hüküm (ve hâkimiyet) de Onundur ve hepiniz sonunda Ona döndürüleceksiniz.*

Muhammed Esed Meali

Çünkü O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah'tır. (Hayatın) başında da sonunda da 75 tüm gerçek övgüler yalnızca O'na yaraşır; nihaî hüküm O'nundur; çünkü O'na döndürüleceksiniz.

Mustafa Çavdar Meali

Zira O kendisinden başka ilah olmayan Allah’tır. Bu dünyada da ahirette de tüm övgüler ona aittir. Son hüküm onundur ve siz hesap vermek üzere onun huzuruna çıkarılacaksınız. 50/19...30

Mustafa İslamoğlu Meali

Zira O, kendisinden başka ilâh olmayan Allah’tır. Bu dünyada da öte dünyada da[3443] hamd bütünüyle O’na mahsustur ve nihaî yargı sadece Ona aittir: zira O’na döndürüleceksiniz.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve Allah, O'dur. O'ndan başka ilâh yoktur. Hamd önce de ve ahirette de O'nun içindir. Ve hüküm O'na mahsustur ve O'na döndürüleceksinizdir.

Suat Yıldırım Meali

O'dur Allah. O'ndan başka yoktur İlah. Başta da sonda da, dünyada da âhirette de bütün hamdler, güzel övgüler O'nadır. Hüküm yetkisi O'nundur. Sonunda varacağınız yer de O'nun huzurudur.

Süleyman Ateş Meali

O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah'tır. İlkte de, sonda da (dünyada da, ahirette de) hamd O'na mahsustur. Hüküm de O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz.

Süleymaniye Vakfı Meali

Rabbin Allah’tır. Ondan başka ilah yoktur. Şimdi de, daha sonra da, her yaptığını güzel yapmak ona mahsustur. Karar onundur. Onun huzuruna çıkarılacaksınız.

Şaban Piriş Meali

Allah O'dur. O'ndan başka ilah yoktur. Dünyada da ahirette de hamd O'nadır. Hakimiyet de O'nundur. Ve O'na döndürüleceksiniz.

Ümit Şimşek Meali

O, kendisinden başka tanrı bulunmayan Allah'tır. Dünyada da, âhirette de hamd Ona aittir. Hüküm Onundur; siz de Onun huzuruna döneceksiniz.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

O, Allah'tır! Tanrı yoktur O'ndan başka. İlkte de sonda da hamd yalnız O'nadır. Hüküm de yalnız O'nundur/O'nun içindir. Ve siz yalnız O'na döndürüleceksiniz.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı ol Tañrı’dur yoķdur Tañrı illā ol. anuñdur ögmek dünyede daħı āħiretde daħı anuñdur hükm. daħı andın yaña döndürinilesiz

Bunyadov-Memmedeliyev

Odur Allah. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Dünyada da, axirətdə də həmd-səna Ona məxsusdur. Hökm Onundur. Siz Onun hüzuruna qaytarılacaqsınız!

M. Pickthall (English)

And He is Allah; there is no God save Him. His is all praise in the former and the latter (state), and His is the command, and unto Him ye will be brought back.

Yusuf Ali (English)

And He is Allah. There is no god but He. To Him be praise, at the first and at the last: for Him is the Command, and to Him shall ye (all) be brought back.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.