26 Şubat 2021 - 14 Receb 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kasas Suresi 52. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Elleżîne âteynâhumu-lkitâbe min kablihi hum bihi yu/minûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Böylece) Bundan önce kendilerine kitap verdiklerimiz(den iyi niyetli ve istikametli kimseler) şimdi de buna (Kur’an’a) iman etmektedir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Bundan önce kendilerine kitap verdiklerimiz, inanıyorlar buna.

Abdullah Parlıyan Meali

Bu Kur'ân'dan önce, kendilerine kitap verdiklerimiz de, yine bu Kur'ân'a inanmaktadırlar.

Ahmet Tekin Meali

Kur'ânın Muhammed'e indirilmesinden önce, kendilerine verdiğimiz kitapların hükmünce amel edenler, indirilen kitaba, Kur'ân'a, Muhammed'e iman ederler.*

Ahmet Varol Meali

Bundan önce kendilerine kitap vermiş olduklarımız buna inanırlar.*

Ali Bulaç Meali

Bu (Kur'an)dan önce, kitap verdiklerimiz buna inanmaktadırlar.

Ali Fikri Yavuz Meali

Kur'an'dan evvel kendilerine kitab verdiklerimiz (Abdullah ibni Selâm ve arkadaşları gibi kimseler), Kur'an'a iman ediyorlar.

Bahaeddin Sağlam Meali

Bu Kur’andan önce kitap verilenler, ona gerçekten inanırlar.

Bayraktar Bayraklı Meali

Kendilerine daha önceden kitap verdiklerimiz, Kur'ân'a inanırlar.[401]*

Besim Atalay Meali

Bundan önce, kendilerine kitap vermiş olduğumuz kimseler, buna inanmışlardı

Cemal Külünkoğlu Meali

Kendilerine bu (Kur'an)dan önce kitap verdiğimiz kimselere gelince, onlardan samimi ve insaflı olanlar, bu Kur'an'a da derhal inanırlar.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Kendilerine daha önceden kitap verdiklerimiz buna da inanırlar.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Bu Kur’an’dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz var ya, işte onlar ona da inanırlar.

Diyanet Vakfı Meali

Ondan (Kur'an'dan) önce kendilerine kitap verdiklerimiz, ona da iman ederler.  *

Edip Yüksel Meali

Kendilerine daha önceki kitapları verdiklerimiz buna inanırlar.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Ondan (Kur'ân'dan) önce kendilerine kitap verdiklerimiz, ona da iman ederler.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Bundan evvel kendilerine kitab verdiklerimiz ona iyman ediyorlar

Erhan Aktaş Meali

Ondan¹ önce kendilerine kitap verdiklerimiz, O'na² inanırlar.*

Hasan Basri Çantay Meali

Bundan evvel kendilerine kitâb verdiğimiz (nice kimseler vardır ki) onlar buna (Kur'ana) inanıyorlar.

Hayrat Neşriyat Meali

Bundan önce kendilerine kitab verdiğimiz o kimseler ki, onlar buna (Kur'ân'a da)îmân ederler.(1)*

İlyas Yorulmaz Meali

Önceden kendilerine kitap verdiklerimiz, kendilerine ulaşan sözlere inanırlar.

İsmail Hakkı İzmirli

Kendilerini Kur/an/dan evvel Kitaba nâil ettiğimiz kimseler Kur/an/a inanıyorlar.

Kadri Çelik Meali

Bundan (Kur'an'dan) önce, kendilerine kitap verdiklerimiz buna (Kur'an'a) da inanmaktadırlar.

Mahmut Kısa Meali

Kendilerine daha önce kitap verdiğimiz kimselere gelince, onlardan samîmî ve insaflı olanlar, bu Kur’ana da derhal inanırlar.

Mehmet Türk Meali

(Fakat onlar duruyor da) Kur’an’dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanıyorlar.1*

Muhammed Esed Meali

Kendilerine bundan önce de kitap vermiş bulunduğumuz kimseler buna [da] inan[mak zorundad]ırlar. 52

Mustafa Çavdar Meali

Nitekim daha önce kendilerine vahiy verdiğimiz kimseler bu vahye de inanırlar. 13/36

Mustafa İslamoğlu Meali

Kendilerine daha önce kitap vermiş olduğumuz kimseler de ona inanmak durumundadırlar.[3426]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Bundan evvel kendilerine kitap vermiş olduğumuz kimseler ki, onlar buna imân ederler.

Suat Yıldırım Meali

Daha önce kendilerine kitap verdiğimiz ilim sahipleri buna da, Kur'âna da inanırlar. [2, 121; 3, 199; 17, 107-108; 5, 82-83]

Süleyman Ateş Meali

Bundan önce kendilerine Kitap verdiklerimiz, bu(Kur'a)n'a inanırlar.

Süleymaniye Vakfı Meali

Kendilerine daha önce kitap verdiklerimiz bu kitaba da inanacaklardır. (Kendi kitabına gerçek anlamda inanmayan bu kitaba da inanmaz.)

Şaban Piriş Meali

Daha önce kendilerine kitap verdiklerimiz buna da inanırlar.

Ümit Şimşek Meali

Ondan önce kendilerine kitap verdiklerimiz, buna da inanırlar.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ondan önce kendilerine kitap verdiklerimiz, ona da iman ederler.

Eski Anadolu Türkçesi

anlar kim virdük kitāb’ı andan ilerü ya'nį ķur’ān’dan anlar aña inanurlar.

Bunyadov-Memmedeliyev

(Qur’andan) əvvəl kitab vermiş olduğumuz kəslər (mö’min yəhudi və xaçpərəstlər) ona inanırlar.

M. Pickthall (English)

Those unto whom We gave the Scripture before it, they believe in it,

Yusuf Ali (English)

Those to whom We sent the Book before this,- they do believe in this (revelation):


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.