25 Eylül 2023 - 10 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kasas Suresi 38. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vekâle fir’avnu yâ eyyuhâ-lmeleu mâ ‘alimtu lekum min ilâhin ġayrî feevkid lî yâ hâmânu ‘alâ-ttîni fec’al lî sarhan le’allî ettali’u ilâ ilâhi mûsâ ve-innî leezunnuhu mine-lkâżibîn(e)

Ve Firavun, ey ileri gelenler dedi, ben, benden başka bir mabudunuz olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, balçığa bir ateş yak da tuğla yap bana ve yüksek bir köşk kur, belki oraya çıkar, Musa'nın mabudunu anlarım ve gene de şüphe yok ki ben yalancılardan sanıyorum onu.

 Firavun ise: “Ey önde gelenler, sizin için benden başka ilah olduğunu (benim mülkümde, benim dışımda bir kanun koyucu bulunduğunu) bilmiyorum (ve kabul etmiyorum). Ey Haman, (özel fırınlarda) çamurun üstünde bir ateş yak da, bana (tuğladan) yüksekçe bir kule inşa et, belki Musa’nın İlahına çıkarım (da varsa O’na rastlarım, ama) gerçekten ben onu yalancılardan (biri) sanıyorum” diyerek (halkın kafasını karıştırmayı denemişti).

Bunun üzerine Firavun: “Ey ileri gelenler!” dedi. “Ben sizin için, benden başka ilah tanımıyorum. Bunun içindir ki, ey Hâmân! Benim için bir tuğla ocağını tutuştur ve bana öyle yüksek bir kule yap ki, çıkıp Musa'nın şu tanrısını bir göreyim. Çünkü ben, Musa'yı yalancılardan sanıyorum.”

Firavun:
“Ey soylular, sizin benden başka bir tanrınız olduğunu bilmiyorum. Ey Hâmân, benim için, tuğla ocağındaki ateşi yakarak, kerpiç halindeki tuğlaları pişir, tuğla imal et. Bana bir kule yap. Mûsâ'nın ilâhı ile ilgili bilgi sahibi olayım. Onun kesinkes yalancılardan olduğunu düşünüyorum.” dedi.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 26/29; 43/54; 79/23-24.

Firavun dedi ki: "Ey ileri gelenler! Ben sizin benden başka ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman! Haydi benim için çamurun üzerinde ateş yak da bana bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkarım. Bununla birlikte ben onu yalancılardan sanıyorum."

Firavun dedi ki: 'Ey önde gelenler, sizin için benden başka ilah olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, çamurun üstünde bir ateş yak da, bana yüksekçe bir kule inşa et, belki Musa'nın ilahına çıkarım çünkü gerçekten ben onu yalancılardan (biri) sanıyorum.'

Firavun dedi ki: “- Ey millet! Ben sizin için benden başka bir ilâh bilmiyorum. Haydi, bana çamurdan kerpiç pişir, ey Hâmân!... Sonra bana bir kule yap, olur ki ben, yukarı çıkar Mûsa'nın ilâhına bakarım. Doğrusu ben, Mûsa'yı yalancılardan sanıyorum.

Ve Firavun: “Ey meclis! Kendimden başka sizin için bir mabud bilmiyorum. Ve ey Haman(*)! Çamurları tutuştur (tuğla yap.) Bana bir kule inşa et. Belki Musa’nın ilahının yanına çıkarım. Fakat ben onun yalancılardan olduğunu sanıyorum.

(*) Firavunun başbakanı.

Firavun, “Ey ileri gelenler! Sizin için benden başka bir ilâh tanımıyorum. Ey Hâmân! Benim için çamur üzerine ateş yak; bana bir kule yap, Mûsâ'nın tanrısına çıkayım; ama ben, onun yalancılardan olduğunu sanıyorum,” dedi.

Firavun dedi ki: «Ey halk! Benden özge, size Tanrı tanımam, ey Hâman ! Benimçin ateş yakıp tuğla yap, bir de köşk yapasın, çıkayım Musa'nın Tanrısına dek, sanırım ki, Musa yalancılardan !»

Firavun: “Ey ileri gelenler! Sizin benden başka bir ilâhınız olduğunu bilmiyorum. Ey Hâmân! Benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap! Belki Musa'nın ilâhına çıkar bakarım (!) Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan biri olduğunu sanıyorum” dedi.

Firavunun yüksek bir kule inşa ettirmek istemesi, Hz. Musa ve onun anlattıkları ile bir istihza olduğu gibi, köleleştirdiği zavallı halkına, Musa’nın ... Devamı..

Fir’avn eşrâfına hitâben "Benim bildiğim sizin içün benden başka ma’bûd yokdur. Sen Hâmân çamurdan pişmiş tuğladan bir saray inşâ itdir, çıkayım Mûsâ’nın Allâh’ına bizzat muttali’ olayım, çünki bana yalan söylüyor gibi geliyor" didi.

Firavun: "Ey ileri gelenler! Sizin benden başka bir tanrınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman! Benim için, toprak üzerine bir ateş yak, tuğla hazırlayıp bana bir kule yap; çıkar belki Musa'nın tanrısını görürüm. Doğrusu onu yalancılardan sanıyorum" dedi.

Firavun, “Ey ileri gelenler! Sizin benden başka bir ilâhınız olduğunu bilmiyorum. Ey Hâmân! Benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap! Belki Mûsâ’nın ilâhına çıkar bakarım(!) Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum” dedi.

Firavun, “Ey seçkinler! Sizin için benden başka tanrı tanımıyorum. Ey Hâmân! Haydi benim için tuğla fırınını yak, bana bir kule yap. Belki oradan Mûsâ’nın tanrısını görürüm; ama kesinlikle onun bir yalancı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Firavun: Ey ileri gelenler! Sizin için benden başka bir ilâh tanımıyorum. Ey Hâmân! Haydi benim için çamur üzerine ateş yak (ve tuğla imal et), bana bir kule yap ki Musa'nın tanrısına çıkayım; ama sanıyorum, o mutlaka yalan söyleyenlerdendir, dedi.

Firavun, "Ey ileri gelenler, ben sizin için benden daha iyi bir tanrı bilmiyorum. Haman, benim için balçığın üzerinde ateş yakarak tuğla hazırla ve Musa'nın tanrısına ulaşabilmem için bir kule yap. Ben onun yalancı olduğuna inanıyorum," dedi.

Firavun: "Ey ileri gelenler! Sizin için benden başka bir ilâh tanımıyorum. Ey Hâmân, haydi benim için çamur üzerine ateş yak (ve tuğla imal et), bana bir kule yap ki, Musa'nın ilâhına çıkayım; ama sanıyorum, o mutlaka yalan söyleyenlerdendir." dedi.

Fir'avn ise dediki: ey millet, ben sizin için benden başka bir tanrı bilmiyorum, haydi benim için çamura ocağı yak da ya Hâmân bana bir kule yap belki Musânın tanrısına muttali' olurum, maamafih ben onu her halde yalancılardan sanıyorum

Firavun dedi ki: “Ey ileri gelenler! Sizin benden başka bir ilâhınız olduğunu bilmiyorum. Ey Hâmân! Haydi, benim için çamur üzerine ateş yak, (tuğla imal ederek) bana (yüksek) bir kule yap, belki Mûsâ’nın ilâhına muttali olurum (da Mûsâ’nın bahsettiği ilâhını görürüm!) Fakat ben onun yalancılardan olduğunu sanıyorum.”

Mûsâ [aleyhisselâm], Firavun ve adamlarına, Allah’tan başka hiçbir ilâhın olmadığını tebliğ etti. Onlara Allah Teâlâ’nın hükümlerini bildirdi, ancak h... Devamı..

Firavun: “Ey halkımın meleleri!¹ Ben, sizin için benden başka ilah bilmiyorum.² Ey Haman, benim için çamur üzerine hemen bir ateş yak;³ bana yüksek bir kule yap. Belki Mûsâ'nın ilahı ile karşılaşırım. Onun yalancılardan olduğunu zannediyorum.”⁴ dedi.

1- Halkın ileri gelenleri, imtiyaz sahibi seçkinleri. Din adamları/ruhban sınıfı. 2- İfade sözcük anlamı ile böyle olmakla birlikte Mısır firavunlar... Devamı..

Fir'avn dedi: «Ey ileri gelenler, ben sizin benden başka bir Tanrınız olduğunu bilmiyorum! Ey Hâman, haydi benim için çamurun üzerinde ateş yak da bana büyük bir kule yap. Belki ben Musânın Tanrısına tırmanıb çıkarım! Maamâfih ben onu mutlakaa yalancılardan sanıyorum ya!»

Fir'avun ise: “Ey ileri gelenler! Sizin için benden başka hiçbir ilâh bilmiş değilim; ey Hâmân! Haydi benim için çamurun üzerinde ateş yak da (tuğla i'mâl edip) bana bir kule yap; belki Mûsâ'nın İlâhına muttali' olurum (O'nu görürüm). Çünki şübhesiz ben onu gerçekten yalancılardan sanıyorum” dedi.(1)

(1)“Αcâz-ı Kur’ânî o derece câmi‘ ve hârıktır (çok güzellikleri toplayıcı ve hârikadır), dikkat edilse görünüyor ki: Bazen bir denizi bir ibrikte gös... Devamı..

Firavun seçkinlerine “Ey bana seçkin yöneticilerim! Sizin için benden başka bir ilahınız olduğunu bilmem. (Alaycı bir şekilde) Ey Haman! Benim için toprağın üzerine bir ateş yak ve bana yüksekçe bir kule inşa et. Her ne kadar Musa’nın yalancılardan birisi olduğunu zannediyorsam da, belki onun Rabbini görebilmeyi başarabilirim” dedi.

Firavun dedi: "Ey ileri gelenler! Ben sizin benden başka Alllah’ınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman! Benim için tuğla yakıp bana öyle bir kule yapın ki, onunüzerine çıkıp da Musa’nın Allah’ına yükselebileyim! İşte ben Musa’nın yalancı bir kimse olduğunu çok iyi biliyorum."

Firavun da dedi ki ey ileri gelenler! Sizin için benden başka bir mabut olduğunu bilmiyorum, Haman! Benim için ateş yakıp balçıktan tuğla yap, bana bir köşk yap ki Musa/nın Tanrısına çıkayım da bakayım [²]. Ben Musa/yı yalancılardan zannediyorum [³]

[2] Yahut köşk üstüne çıkar; ona muttali olurum, yıldızların vaziyetlerini tarassut edeyim, bi'seti resûle delâlet eder bir şey bulabilir miyim?[3] «A... Devamı..

Firavun, “Ey ileri gelenler! Sizin için kendimden başka bir tanrı bilmiyorum. Ey Hâmân! Derhâl kerpiç/tuğla (ocağını) yak. Bana yüksek bir kule yap. Belki çıkıp Musa’nın tanrısını görürüm.⁸ Şunu kesinlikle zannediyorum ki o yalancılardan biri” dedi.

8 Firavun somut bir tanrı düşüncesine sahip olduğundan, Hz. Musa’nın, âlemlerin Rabbi olan, yüce, soyut Tanrı’sıyla alay etmek istemektedir.... Devamı..

Firavun dedi ki: “Ey önde gelenler! Sizin için benden başka bir ilah olduğunu bilmiyorum. Ey Hâmân! Tuğla ocağını körükle (balçığı pişir) de bana yüksekçe bir kule inşa et, belki Musa'nın ilahına çıkarım. Çünkü gerçekten ben onun yalancılardan olduğunu sanıyorum.”

Firavun ise, “Ey ileri gelenler!” dedi, “Ben sizin için, kendimden başka bir tanrı tanımıyorum! Söyleyin bana, bütün Mısır’ın sahibi ve efendisi ben değil miyim? Fakat bu adam, sadece bu ülkenin değil, tüm varlıkların Efendisi olan bir tanrıdan söz ediyor, o hâlde ey Haman; benim için tuğla ocaklarında balçığı pişirerek sağlam tuğlalar imal et ve bana öyle yüksek bir kule yap ki, tepesine çıkıp Mûsâ’nın şu ilâhını kendi gözlerimle göreyim! Ama yukarılarda böyle bir kimsenin olmadığına eminim! Doğrusu ben, bu adamın şan şöhret peşinde koşan yalancılardan biri olduğunu sanıyorum!”

Firavun:
-“Ey İleri Gelenler!
Sizin için benim dışımda hiçbir ilah bilmedim; öyleyse benim için ateş yak, ey Hâmân, Çamur’un üzerine!
Bana bir kule yap!
Belki Musa’nın ilahına muttali’ olurum / görürüm.
Ben, onu elbette Yalancılar’dan sanıyorum” dedi.

Fıravun o zaman: “ Hey millet! “ diye haykırdı. Ben sizin için, kendimden başka tanrı tanımıyorum. Hâmân Usta! Hemen benim için tuğla pişir. Bana öyle yüksek bir gözetleme kulesi yap ki, Musa’nın tanrısını görecek miyim bakayım. Çünkü bana göre Musa, palavracının teki...

Bunun üzerine Firavun dedi ki; "Ey ileri gelenler! Ben size benden başka yasalarıyla egemen olacak tanımıyorum! İlahınız olarak ancak ben size yasalarımla hükmederim. Ey Haman! Haydi! Benim için çamurun üzerine ateş yakarak tuğlalar imal et! Ateşte pişirilmiş tuğlalarla yüksek bir kule yap! Belki Musa’nın ilahına çıkar haddini bildiririm! Çünkü ben Musa’nın söylediklerine inanmıyorum! O bir yalancıdır."

Firavun: “Ey yöneticiler! Sizin için benden başka ilah tanımıyorum. [*] Ey Haman! Benim için çamur üzerine bir ateş yak (tuğla imal et); bana bir kule yap ki Musa’nın ilahına ulaşayım; onu(n Musa’nın) yalan söyleyenlerden (olduğunu) sanıyorum.” demişti. [*]

Firavun tarafından dile getirilen “ilâhlık” iddiası insanlık tarihinin en büyük ve haddini bilmez bir suçuydu. Firavun, “en yüce rab” olduğunu iddia e... Devamı..

Firavun: “Ey ileri gelenler! Sizin için benden başka bir ilâh tanımıyorum. Ey Hâmân! Haydi, benim için şu çamur (halindeki kerpiçler) üzerine ateş yak¹ ve hemen bana bir kule yap ki; çıkar da belki Mûsa’nın ilâhını görürüm.² Ama ben onun kesinlikle yalancı bir kimse olduğuna inanıyorum.” dedi.³

1 Yani kerpiçleri pişirerek tuğla imal et.2 Aslında Firavun, bu sözleriyle Hz. Mûsa’yı hafife almak istiyordu. Bir de kendi saçmalıklarını deneyle isp... Devamı..

Bunun üzerine Firavun: “Soylular!” dedi, “Ben sizin için benden başka tanrı tanımıyorum! ³⁶ Bunun içindir ki, sen ey Hâmân, benim için [tuğla] ocağını tutuştur, balçığı pişir ve bana öyle yüksek bir kule yap ki, çıkıp Musa’nın şu tanrısını bir göreyim! ³⁷ Çünkü ben o’nun şu onmaz yalancılardan biri olduğunu sanıyorum!”

36 Mısırlılar’ın gerçekte pek çok düzmece tanrıya tapındıkları gözönünde tutulursa, bu ifadenin lafzî anlamıyla ele alınmaması gerektiği açıktır; ne v... Devamı..

Firavun da: – Ey ileri gelenler, ben sizin için benden başka bir ilah tanımıyorum. Ey Hâman! Sen de benim için tuğla ocağını tutuştur ve benim için yüksek bir kule inşa et ki bu sayede belki Musa’nın ilahına ulaşabilirim. Çünkü ben onun yalancı olduğuna eminim, dedi. 40/47

Firavun ise, “Siz ey efendiler!” dedi, “Sizin için (hayatınıza müdahil olan)[³⁴⁰⁸] benden başka bir ilâh hiç tanımadım. Ve sen ey Hâmân![³⁴⁰⁹] Benim için tuğla ocağını tutuştur da, bana yüce bir yapı inşâ ediver! Kim bilir, belki o zaman Musa’nın ilâhına ulaşabilirim; hoş, ben onun yalancının teki olduğundan sanıyorum ya.”

[3408] Bu açıklama, Firavun’un “Ben sizin en büyük Rabbinizim” (79:24) iddiasına dayanmaktadır. Rab olma iddiası, tüm boyutlarıyla “hayata müdahil olm... Devamı..

Firavun bu kez: "Ey ileri gelenler, sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Hâmân, haydi benim için çamurun üzerine ateş yak; (tuğla imal et) bana yüksek bir kule ör ki, Musa'nın ilahına çıkayım! (Onu göreyim) Ama, doğrusu onun yalancılardan olduğunu sanıyorum" dedi.

Bunun üzerine Firavun: "Ey ileri gelenler; "Ben sizin için benden başka ilah bilmiyorum! Ey Haman, benim için (tuğla) ocağını tutuştur, yüksek bir kule yap ki, çıkıp Musa’nın ilahını bir göreyim! Çünkü ben o’nu yalancılardan biri olduğunu sanıyorum!"

Fir'avun da dedi ki: «Ey Eşraf! Ben sizin için benden başka bir tanrı bilmiş değilim, haydi ey Haman! Benim için çamurun üzerine ateş yak (tuğla yap) hemen benim için bir köşk yapıver. Umulur ki, ben Mûsa'nın ilâhına muttali olurum ve şüphe yok ki, ben O'nu (Musa'yı) yalancılardan sanıyorum.»

Firavun da dedi ki: “Ey benim danışmanlarım ve devlet adamlarım! Ben sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Hâman! Haydi benim için tuğla ocağını tutuştur, balçığı pişir, fazlaca tuğla imal ettirip benim için öyle yüksek bir kule yap ki, belki de onun vasıtasıyla yükselip Mûsâ'nın (varlığını iddia ettiği) Tanrısını görürüm! Aslında, ben onun yalancının biri olduğu görüşündeyim ya (neyse! )” [26, 29; 43, 54; 79, 23-24] {KM, Tekvin 11, 3-4}

Merhum Elmalılı M. Hamdi Yazır bu âyetin tefsirinde şöyle der: “Firavun çok iyi bilirdi ki şu mahlûkatı yaratan kendisi değildir, kendisini de bir yar... Devamı..

Fir'avn dedi ki: "Ey ileri gelenler, ben sizin için benden başka bir tanrı bilmiyorum, ey Haman, haydi benim için çamurun üzerinde ateş yak(arak tuğla imal et de) bana bir kule yap, belki Musa'nın tanrısına çıkarım, çünkü ben onu (Musa'yı) yalancılardan sanıyorum."

Fir'avn: "Ey Cemâ'atim! Ben sizin içün benden başka bir ilâh bilmem (ma'bûdunuz benim). Ey Hâmân (birinci vezîri) Balçık üzerine ateş yak. (Tuğla yap.) Benim içün bir kule binâ it ki Mûsâ'nın ilâhına muttali' olayım (onı göreyim), ben Mûsâ'yı yalancılardan zan iderim" didi.

Firavun dedi ki: “Ey devletliler! Sizin benden başka ilahınız olduğunu bilmiyordum. Haman, benim için çamuru pişir’de bir kule yap; belki Musa’nın ilahına çıkarım. Ben gerçekten onun yalancının teki olduğunu düşünüyorum.”

Firavun da:-Ey ileri gelenler, sizin için benden başka ilah tanımıyorum. Ey Hâman! Çamur üzerine benim için bir ateş yak ve bana bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına ulaşabilirim. Çünkü ben onun yalancılardan olduğunu sanıyorum, dedi.

Firavun “Efendiler,” dedi. “Sizin için ben kendimden başka bir tanrı bilmiyorum. Hâmân! Bana tuğla ocağını yak, sonra da bir kule yap ki Musa'nın tanrısına ulaşayım. Çünkü ben onun yalancı olduğunu düşünüyorum.”

Firavun dedi: "Ey seçkinler topluluğu! Ben sizin için benden başka bir tanrı tanımıyorum. Ey Hâmân! Benim için çamurun üzerinde ocağı yakıp bana bir kule yap ki Mûsa'nın tanrısına ulaşayım. Aslında ben onun yalancılardan olduğunu sanıyorum."

daħı eyitti fir'avn “iy görinür cema'at! bilmedüm sizüñ hįç Tañrı benden ayruk. pes od yandur benüm içün ay hāman balçıķ üzere! pes eyle benüm içün köşk ola kim aġavan [208b] mūsā Tañrı’sındın yaña. daħı bayıķ ben śanurın mūsā’yı yalancılardan.”

Fir‘avn eyitdi: İy ulular, ben size benden özge tañrı bilmez‐men, didi. Yā Hāmān, benüm‐çün balçıġı yandur, ṭūb eyle. Pes baña bir yüce köşk yap.Ola kim ben görem Mūsā tañrısını. Daḫı ben anı yalancılardan ṣanur‐men,didi.

Fir’on (istehza ilə) dedi: “Ey ə’yanlar! Mən sizin üçün özümdən başqa bir tanrı olduğunu bilmirəm. Ey Haman! Mənim üçün od qalayıb palçıqdan kərpic bişir və bir qüllə tikdir ki, (ora qalxıb) bəlkə, Musanın tanrısına tamaşa edim. Axı mən onu, həqiqətən, yalançı sayıram!

And Pharaoh said: O chiefs! I know not that ye have a god other than me, so kindle for me (a fire) , O Haman, to bake the mud; and set up for me a lofty tower in order that I may survey the god of Moses; and lo! I deem him of the liars.

Pharaoh said: "O Chiefs! no god do I know for you(3370) but myself: therefore, O Haman! light me a (kiln to bake bricks) out of clay, and build me a lofty(3371) palace, that I may mount up to the god of Moses: but as far as I am concerned, I think (Moses) is a liar!"

3370 Pharaoh claimed, himself, to be God-not only one god among many, but the only god: "I am your Lord Most High": 79:24. At any rate he did not see ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.