20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kasas Suresi 22. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velemmâ teveccehe tilkâe medyene kâle ‘asâ rabbî en yehdiyenî sevâe-ssebîl(i)

Medyen tarafına yönelince de umarım ki dedi, Rabbim, beni doğru yola sevk eder.

Bunun üzerine (Hz. Musa mecburen kaçıp) Medyen’e (Sina Çölü’ne ve Tûr Dağı çevresine) ulaşmak üzere, yüzünü (o tarafa) çevirip (yürümeye başlayınca) da: "Umarım Rabbim, beni düzgün bir yola (ve uygun bir yurda) yöneltip iletir (Hidayet verip Nübüvvet için eğitir)" diye (temenni etmişti).

Ve Medyen'e doğru yola çıkarken, kendi kendine: “Umarım Rabbim, beni doğru yola yöneltir!” dedi.

Medyen'e doğru yöneldiğinde:
“Umarım, Rabbim beni doğru, normal bir yola yöneltti” dedi.

Medyen tarafına yönelince: "Umarım Rabbim beni doğru yola iletir" dedi.

Medyen'e doğru yöneldiğinde de: 'Umarım Rabbim, beni doğru bir yola yöneltip iletir' dedi.

Mûsa Medyen (şehrine) doğru yönelince dedi ki: “- Umarım, Rabbim bana doğru yolu gösterir (de Medyen'e giderim).”

Medyen tarafına yönelince “Umarım Rabbim beni doğru yola iletir.” dedi.

Medyen'e doğru yöneldiğinde, “Umarım, Rabbim beni doğru yola iletir” dedi.

Musa Medyen'den yana yönelince, dedi ki: «Umarım ki, Tanrım bana doğru yolu gösterir»

(Musa şehirden çıkıp) Medyen'e doğru yöneldiğinde: “Umarım Rabbim bana doğru yolu gösterir!” dedi.

‘Medyen” Hz. Musa ve Şuayb’ın hayat hikayeleri dolaysıyla Kur’an’da pek çok yerde geçmektedir. Medyen, Arap yarımadasının güneyinden ve özellikle Yeme... Devamı..

(*) Bu ayetin meali iki baskıda da bulunmamaktadır (ÖFK)

Medyen'e doğru yöneldiğinde: "Rabbimin bana doğru yolu göstereceğini umarım" dedi.

(Şehirden çıkıp) Medyen’e doğru yöneldiğinde, “Umarım Rabbim beni doğru yola iletir” dedi.

Mûsâ Medyen’e doğru yöneldiğinde, “Umarım rabbim bana doğru yolu buldurur” dedi.

Medyen'e doğru yöneldiğinde: Umarım, Rabbim beni doğru yola iletir, dedi.  

 Medyenlilerle Hz. Musa arasında akrabalık bulunduğu rivayet edilir. Medyenliler de Musa (a.s.) da, Hz. İbrahim’in evlâtlarındandı. Hatta «Medyen», İb... Devamı..

Medyen'e doğru yönelince, "Umarım Rabbim beni doğruya iletir," dedi.

Medyen'e doğru yöneldiğinde: "Umarım Rabbim beni doğru yola iletir." dedi.

Vaktâ ki Medyen cihetine yöneldi, ola ki rabbım beni düz yola çıkara dedi

(Mısır’dan çıkıp) Medyen’e doğru yöneldiğinde, (Rabbine güvenerek,) “Ümit ediyorum ki, Rabbim beni doğru yola iletir” dedi.

Medyen tarafına yöneldiğinde: “Umarım Rabb'im bana bir çıkış yolu gösterir.” dedi.

(Musa) Medyen tarafına yönelince dedi ki: «Umarım, Rabbim beni doğru yola iletir».

Nihâyet Medyen'e doğru yönelince: “Olur ki Rabbim, beni yolun doğrusuna ulaştırır” dedi.(1)

(1)Medyen, Mısır’a sekiz günlük mesâfede ve Fir‘avun’un idâresinde olmayan bir yerdi. (Râzî, c. 12/24, 239-243)

Musa, Medyen tarafına gitmek için yöneldiğinde “Rabbimin beni doğru bir yola ileteceğini umuyorum “ dedi.

Medyen’e doğru yönelince de dedi: "Öyle umuyorum ki çalabım beni doğru yola iletecektir."

Vaktaki Musa Medyen canibine yöneldi «— Umarım ki Rabbim bana doğru yol gösterir» dedi.

Medyen’e doğru yöneldiğinde, “Ola ki/umarım, Rabbim beni doğru yola iletir!” dedi.

Medyen'e doğru yöneldiğinde de, “Umarım Rabbim, beni doğru bir yola hidayet eder” dedi.

Firavunun etki ve hâkimiyeti dışında kalan Medyen’e doğru yönelipyola çıkarken de, “Ümit ederim ki, Rabb’im beni doğru yola yöneltir” diyordu.

Medyen’e doğru yöneldiğinde de:
-“Rabbimden umuyorum ki; beni Yol’un düzüne eriştirir” dedi.

Musa, Medyen'e doğru yol alırken: " İnşallah Tanrım bana yolun doğrusunu gösterir " diye de yalvarıyordu.

Mısır’dan çıkıp Medyen’e doğru yönelince; "Umarım Rabbim beni doğru yola iletir!" dedi.

(Musa) Medyen’e [*] doğru yöneldiğinde “Umarım ki Rabbim beni doğru yola ulaştırır.” demişti. [*]

Medyen, Hz. Şuayb’ın peygamber olarak görevlendirildiği şehirdi. Medyen’in aslında Hz. İbrahim’in çocuklarından birisi olduğu, nüfus artınca onun çocu... Devamı..

Medyen’e doğru yönelince de: “Ümit ederim ki Rabb’im, beni hak yola iletir.” dedi.

Ve Medyen’e doğru yola çıkarken [kendi kendine]: “Umarım, Rabbim beni [böylece] doğru yola yöneltir!” ²⁰ dedi.

20 Medyen halkı (Kitâb-ı Mukaddes’de Midien) Araplar’ın Amorit kolundandır. Medyenli’ler hem ırk, hem de dil olarak İbranîler’e çok yakın olduklarına ... Devamı..

Medyen tarafına doğru yöneldiğinde: “Umarım ki Rabbim beni doğru yola yönlendirir” Diyordu. 40/60

Ve Medyen’e[³³⁸⁹] doğru yola koyulurken: “Umarım Rabbim beni doğru yola yönlendirir” dedi.

[3389] Medyen halkı Arapların Amorit koluna mensup bir halk. Hem ırk hem dil olarak İbranîlerle uzak akrabadırlar. Bugünkü Amman vadisinde, Mısır’a mü... Devamı..

Ve Medyen tarafına yöneldiğinde "Umarım ki Rabbim beni dosdoğru bir yola iletir" dedi.

Medyen’e doğru yönelince: "Umarım ki Rabbim beni doğru yola iletir" dedi.

Vaktâ ki, Medyen tarafına yöneldi, dedi ki: «Rabbimin beni düz bir yola erdirmesi umulur.»

Medyen tarafına yönelince: “Umarım Rabbim beni doğru yola yöneltir. ” dedi.

Medyen'e doğru yönelince: "Umarım ki Rabbim beni doğru yola iletir" dedi.

Medyen cihetine teveccüh itmeğe başladıkda: "Ümîd iderim ki rabbim beni doğrı yola hidâyet ider" didi.

Medyen’e doğru yönelince de şöyle dedi: “Umarım ki Rabbim beni doğru yola yöneltir.”

Medyen tarafına yöneldiğinde: “Rabbimin bana doğru yolu göstermesini umuyorum.” dedi.

Medyen tarafına yöneldiğinde, Musa “Umarım, Rabbim beni doğru yola iletir” dedi.

Medyen tarafına yönelince şöyle dedi: "Umarım Rabbim beni isabetli bir yola kılavuzlar."

daħı ol vaķt kim yüz duttı. medyen’din yaña “ola kim çalabum yol göstere baña ŧoġru yolı.”

Ol vaḳt ki yüz dutdı Medyen ṭarafına. Eyitdi: ola ki Tañrı Ta‘ālā bañahidāyet vire doġru yola.

O, Mədyən tərəfə yönəldiyi zaman dedi: “Ola bilsin ki, Rəbbim mənə (Mədyənə aparıb çıxaran) doğru yolu göstərsin!”

And when he turned his face toward Midian, he said: Peradventure my Lord will guide me in the right road.

Then, when he turned his face towards (the land of) Madyan,(3349) he said: "I do hope that my Lord will show me the smooth and straight Path."

3349 East of Lower Egypt, for about 300 miles, runs the Sinai Peninsula, bounded on the south by the Gulf of Suez, and on the north by what was the Is... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.