2 Aralık 2023 - 19 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kasas Suresi 12. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Veharramnâ ‘aleyhi-lmerâdi’a min kablu fekâlet hel edullukum ‘alâ ehli beytin yekfulûnehu lekum vehum lehu nâsihûn(e)

Ve Musa'ya daha önce bütün süt ninelerin sütünü haram etmiştik; kız kardeşi, ona süt verip yetiştirecek, ona öğüt verip büyütmeyi üstlerine alacak bir aileyi bildireyim mi size dedi.

 Biz, daha önce ona süt analarını haram etmiştik (Musa saraya getirilen hiçbir kadının göğüslerini tutup emmemiştiKız kardeşi onlara:) ’Ben sizin adınıza (bu bebeğin) bakımını üstlenecek ve ona iyi bakacak (ve yumuşak davranacak) bir aileyi size bildireyim mi?’ dedi.

Ve biz daha ilk günden, Mısırlı süt annelerinin sütünü O'na yasak ettik de, ablası bunu öğrenince onlara: “Size O'nun bakımını, sizin adınıza üzerine alabilecek ve O'nu güzelce eğitip yetiştirecek bir aileyi, göstereyim mi?” dedi.

Biz Mûsâ'ya, annesinden önce, süt annelerin sütünü emmeyi yasakladık. Ablası:
“Onun bakımını, sizin adınıza üstlenecek, hem de ona can ü yürekten bakacak bir aileyi size göstereyim mi?” dedi.

Biz daha önce ona süt anneleri yasak etmiştik. Bunun üzerine (kızkardeşi): "Sizin için onun bakımını üstelenecek ve ona iyi davranacak bir aileyi size göstereyim mi?" dedi.

Biz, daha önce ona süt analarını haram etmiştik. (Kız kardeşi:) 'Ben, sizin adınıza bakımını üstlenecek ve ona öğüt verecek (veya eğitecek) bir aileyi size bildireyim mi?' dedi.

Biz daha evvel (annesi gelmeden) bütün emzikçi kadınların sütünü ona haram etmiştik (kimsenin sütünü emmiyordu). Bunun üzerine Mûsa'nın kızkardeşi, Firavun ailesine şöyle dedi:”- Sizin için onun bakımını yapacak ve ona noksanlık yapmıyacak bir ev halkını size göstereyim mi?”

Ve anasından önceki bütün sütannelerinin sütünü ona yasak ettik (emdirtmedik.) Kızkardeşi: “Ben sizin için ona sahip çıkacak, onu eğitecek bir aileyi size göstereyim mi?” dedi.

Önceden, sütannelerinin memesini emmemesini sağladık. Mûsâ'nın ablası, “Size, sizin adınıza ona bakacak, iyi davranacak bir aileyi tavsiye edeyim mi?” dedi.

Kız kardeşi varmadan, ona meme aldırmadık, o dedi ki: «Buna iyi bakacak bir ev halkı haber vereyim mi ben? Hem de onlar buna öğüt verirler»

Biz, (Musa'nın annesi gelmeden) onun, diğer sütannelerin sütünü emmemesini sağladık. (Musa'nın ablası onların yanına gelerek:) “Size onun bakımını, sizin adınıza üstlenecek ve ona içtenlik ve şefkatle davranacak bir aile göstereyim mi?” dedi.

Mûsâ acıktığı için sürekli ağlıyor, fakat kendisini emzirmeye çalışan annesinden başkalarının sütünü kabul etmiyordu. Bu fırsatı çok iyi değerlendiren... Devamı..

Biz çocuğa yabancı süt ninelerin süt virmesini men’ iyledik. Tâ ki o vakte kadar ki vâlidesinin hemşiresi Fir’avn ’âilesine gelüb "İster misiniz ben size sizin hesâbınıza çocuğa bakacak ve çocuğun iyiliğine hidmet idecek bir ehl-i beyt göstereyim" didi.

Önceden, süt annelerin memesini kabul etmemesini sağladık. Musa'nın ablası: "Size, sizin adınıza ona bakacak, iyi davranacak bir ev halkını tavsiye edeyim mi?" dedi.

Biz, daha önce onun, sütanalarının sütünü emmemesini sağladık. Kız kardeşi, “Size onun bakımını, sizin adınıza üstlenecek ve ona içtenlik ve şefkatle davranacak bir aile göstereyim mi?” dedi.

Biz önceden onun, başka sütanneleri kabul etmesini engellemiştik. Bunun üzerine ablası, “Sizin adınıza onun bakımını üstlenecek, üzerine titreyecek bir aile bulayım mı?” dedi.

Biz daha önceden (annesine geri verilinceye kadar) onun süt analarını kabulüne (emmesine) müsaade etmedik. Bunun üzerine ablası: Size, onun bakımını namınıza üstlenecek, hem de ona iyi davranacak bir aile göstereyim mi? dedi.

Önceden, onun süt annelerini kabul etmemesini sağladık. Nihayet (kızkardeşi), "Sizin için onun bakımını üstlenecek ve ona iyi davranacak bir aileyi göstereyim mi?" dedi.

Biz (annesine geri vermezden) daha önce, onun süt analarının sütünü kabulüne müsade etmedik. Bunun üzerine ablası, "Size, onun bakımını sizin namınıza üstlenecek, hem de ona iyi davranacak bir aile göstereyim mi?" dedi.

Önceden ona emzikcileri haram etmiştik bu vesîle ile vardı da sizin hisabınıza bunun bakımını der'uhde edecek hem ona hayırhahâne bakacak bir ehli beyt buluvereyim mi size? Dedi

(Bebeği emzirmek üzere, ne kadar sütanne getirildiyse de o hiçbirisini kabul etmedi. Çünkü) biz (Mûsâ’ya, annesinden) önce, sütannelerin sütünü emmesine engel olduk. (Günlerce hiçbir şey yemeyen bebek için, saray dışından dahi olsa uygun bir sütanne arayışı içerisine girdiler. Bunu kardeşine kavuşmak için bir fırsat gören, Mûsâ’nın kız kardeşi,) “Ben, sizin adınıza, (bu bebeğin) bakımını (şefkatle) üstlenecek ve ona öğüt verecek (onu eğitecek) bir aileyi size bildireyim mi?” dedi.

Biz, onun, sütannelerinin sütünü emmemesini sağladık. Bunun üzerine:¹ “Size, onun bakımını üstlenecek ve onu iyi yetiştirecek bir aile göstereyim mi?” dedi.

1- Mûsâ\nın ablası, Firavun\un ailesine.

Biz daha evvel ona süt analar (ın sütünü emmeyi) haram etmişdik. Bunun üzerine (hemşiresi onlara:) «Sizin için onun bakımını te'mîn edecek, kendileri buna hayırhah olacak bir aaile hakkında size delâletde bulunayım mı?» dedi.

Hâlbuki daha önce ona (Mûsâ'ya) süt analarını (emmeyi) men' etmiştik (de onu emzirebilecek birini arıyorlardı). Bunun üzerine (kız kardeşi): “Sizin nâmınıza onu(n bakımını) üzerine alacak olan ve kendileri ona nasîhat edecek (hayırla davranacak)kimseler olan bir âileye size rehberlik edeyim mi?” dedi.

Önceden o bebeğin başka annelerden süt emmesini yasakladık. Sora kız kardeşi firavun ailesine “Sizin adınıza, evinizin içinde o’nun bakımına sizin adınıza kefil olacak ve çocuğa tavsiyeler de bulunacak/ eğitecek bir aileyi size göstereyim mi?” demişdi.

Biz dah önce onun süt anasından süt emmesini yasak etmiştik. Onun için Musa’nın kızkardeşi onlara şunu dedi: "Sizin yerinize ona bakacak, hem de onun iyiliği için çalışacak bir aile kadınını sağlık vereyim mi size?"

Daha evvel ona süt anaların sütünü haram [⁶] kılmıştık. Bunun üzerine kız kardeşi onlara «— Kendiniz için ona iyice bakacak, bakmada kusur göstermeyip hakkında hayırhah olacak size bir hane halkı salık vereyim mi?» dedi.

[6] Menetmiştik.

Biz onun daha önce sütannelerini emmesini engelledik [harremnâ]. (Ablası saraydaki görevlilere), “Ben size onun bakımını sizin için üstlenecek, ona içtenlik ve şefkatle davranacak bir aile önereyim mi?” dedi.³

3 Krş. Tâhâ, 20/40

Biz daha önce ona, sütanalarını haram etmiştik. (Kız kardeşi,) “Ben, sizin adınıza onun bakımını üstlenecek ve iyiliğini isteyenlerden olacak bir aileyi size bildireyim mi?” dedi.

Öte yandan, Biz daha ilk günden itibaren, sütannelerini Mûsâ’ya haram kılmışve onun, annesinden başka hiçbir kadının sütünü emmemesini sağlamıştık.Bu yüzden, Mûsâ acıktığı için ağlıyor, fakat kendisini emzirmeye çalışan bakıcıların sütünü kabul etmiyordu. Bu fırsatı çok iyi değerlendiren Mûsâ’nın ablası, yanlarına sokularak, “Sizin adınıza onun bakımını üstlenecek ve onu şefkatle yetiştirecek bir aileyi size göstereyim mi?” dedi.

Önceden onu Süt Anaları’nı emmekten yoksun bıraktık.
Kız kardeşi:
-“Sizin için ona bakacak, onu iyi eğitecek bir ev halkını / aileyi size göstereyim mi?” dedi.

Bir yandan da biz, Musa'nın, süt anneliği için gelen kadınları reddetmesini sağlıyorduk. Tam bu sırada abla: " Size bir aile önerebilir miyim ? " dedi ve devam etti: " Bu aile, sizin için bebeği doyurup eğitebilir. "

Doğumu sırasında Musa’nın yapısına özel bir his yerleştirdik. Bu nedenle Musa annesinden başkasının sütünü içemiyordu. Açlığından huzursuzlaşarak etrafına huzur vermiyordu. Firavunun karısı süt emzirecek kadın aramaya başladı. Musa’nın ablası onlara yaklaştı. "Sizin için O’nun bakımını üstlenecek, öğüt verip güzelce yetiştirecek bir aile göstereyim mi?" dedi.

Biz daha önce ona (Musa’ya) hiçbir kadının (sütannenin) sütünü emmesine izin vermemiştik (onları emmesini engellemiştik). [*] Bunun üzerine (ablası, Firavun ailesine) “Size, onun bakımını sizin adınıza üstlenecek ve kendisine samimi davranacak bir aile göstereyim mi?” demişti.

Bu ayette geçen [harramnâ] fiili, muhatap bebeklik çağındaki Hz. Musa olduğu için “haram kılmak” değil, “sevdirmemek, engellemek, izin vermemek” anlam... Devamı..

(Ayrıca) Biz onun (annesinden) önce sütanneleri (emmesine) müsaade etmedik. (Bunun üzerine ablası): “Size onun bakımını üstlenecek ve onu eğitecek bir aile göstereyim mi?” dedi.

Ve Biz daha ilk günden o’nun [Mısırlı] süt annelerin memesini yadırgamasını sağladık; ve [kız kardeşi bu durumu öğrenince, onlara:] “Size o’nun bakımını sizin adınıza üzerine alabilecek ve o’nu güzelce eğitip yetiştirecek bir aile göstereyim mi?” dedi.

Biz daha ilk günden Musa’nın herhangi bir sütanneyi emmesine engel olduk. Bu sırada Musa’nın ablası: – Bu çocuğun bakımını sizin için üstlenecek, onu sevgiyle emzirip eğitecek bir aileyi size tavsiye edeyim mi? Demişti. 40/28

Ve Biz daha ilk günden onun (Mısırlı) süt anneleri (emmekten) geri durmasını sağladık. Bu durumu (öğrenen kız kardeşi) “Onun bakımını sizin adınıza üstlenecek bir aile göstermemi ister misiniz?” dedi (ve ekledi): “Hem, onlar ona bakabilecek en samimi kimselerdir.”

Fakat biz onu; anasından başka sütanalarının memesini kabul etmemesini sağlamıştık. Bunun üzerine kız kardeşi; "Sizin için onun bakımını temin edecek ve ona şefkatli davranacak bir ev halkını tavsiye edeyim mi?” diye bir öneride bulundu!.. (Onlar da bunu kabul ettiler)

Biz daha önce ona, süt verenler(in sütünü emmey)i harâm etmiştik. (Hiçbir kadının sütünü emmiyordu. Fir’avn ve âilesi, çocuğun emeceği bir dadı bulma telaşı içinde idiler. Kızkardeşi uzaktan durumu görünce sokuldu): "Sizin için onun bakımını üstlenecek ve ona öğüt ver(ip onu güzelce eğit)ecek bir âileyi göstereyim mi?"dedi.

Ve önceden onun için süt anaları men etmiştik. Bunun üzerine (kızkardeşi) dedi ki: «Size bir hane halkını göstereyim mi ki, O'nu sizin için güzelce korurlar ve onlar O'nun için hayırhâh bulunurlar.

Biz daha ilk günden itibaren, onun süt emziren kadınların memelerinden emmesini önlemiştik. Kız kardeşi bu durumu öğrenince onlara: “Ona güzelce bakabilecek, onun iyiliğine olan her işi yapacak bir aile tavsiye etmemi ister misiniz? ” dedi.

Biz daha önce ona, süt verenler(in sütünü emmey)i haram etmiştik. (Hiçbir kadının sütünü emmiyordu. Fir'avn ve ailesi, çocuğun emeceği bir dadı bulma telaşı içinde idiler. Kızkardeşi uzaktan durumu görünce sokuldu): "Sizin için onun bakımını üstlenecek ve ona öğüt ver(ip onu güzelce eğit)ecek bir aileyi göstereyim mi?" dedi.

Kız kardaşı gelüb görmezden evvel Mûsâ'ya süd analarının südüni harâm itdik. (Çocuğun emmediğini görünce) Mezbûre "Onı der'uhde idecek bir 'âile haber vireyim mi?" Onlar çocuğa iyi bakarlar" didi.

Önceden onun, sütanalarını emmesini engellediğimizden kız kardeşi dedi ki: “O çocuğun bakımını üstlenecek bir aileyi size göstereyim mi; onlar ona iyi bakarlar”

Daha önceden ona süt anneyi yasakladık. Kız kardeşi:-Size, ona bakacak ve onu iyi eğitecek bir aileyi göstereyim mi? dedi.

Ondan önce Biz Musa'ya süt annelerini yasaklamıştık. Derken ablası, “Sizin adınıza ona bakacak ve güzelce terbiye edecek bir aileyi tavsiye edeyim mi?” dedi.

Biz daha önce ona, süt emziren kadınları haram kılmıştık. Bu sırada kızkardeşi dedi ki: "Onun bakımını sizin için üstlenecek, onu eğitip öğretmeyi yüklenecek bir ev halkını size tanıtayım mı?"

daħı ḥarām eyledük mūsā üzere emzüricileri yā emcegi ilerüden. pes eyitti mūsā ķız ķarındaşı “iy yol göstereyin mi size bir ev ķavunuña kim payandan olalar aña sizüñ içün daħı anlar aña eyü dileyicilerdür?”

Daḫı ḥarām itdük aña murżı‘aları andan burun. Pes Mūsā ḳız ḳarındaşı eyitdi: Size yol göstereyin mi bir ev ḫalḳına ki anı size bisleyeler? Daḫı anlaranı bislemekde taḳṣīr itmezler.

Bundan (anası saraya gəlməmişdən) qabaq Biz ona (Musaya) süd analarını (özgə qadınların döşünü əmməyi) qadağan etmişdik. (Musanın bacısı Fir’on əhlinə) belə dedi: “Sizin üçün o uşağa süd verməyi (ona baxmağı) tə’min edəcək, həm də ona qarşı xeyirxah olacaq (onunla yaxşı davranacaq) bir ailəni (ev əhlini) sizə nişan verimmi?”

And We had before forbidden foster-mothers for him, so she said: Shall I show you a household who will rear him for you and take care of him?

And we ordained that he refused suck at first, until (His sister came up and) said: "Shall I point out to you the people of a house that will nourish and bring him up for you(3338) and be sincerely attached to him?"...

3338 For you: i.e., on your behalf. Thus Moses got the benefit of his mother's milk (symbolical of all the traditions and spiritual heritage of his an... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.