6 Mayıs 2021 - 24 Ramazan 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Neml Suresi 90. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vemen câe bi-sseyyi-eti fekubbet vucûhuhum fî-nnâri hel tuczevne illâ mâ kuntum ta’melûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Her kim de, kötülükle (küfür ve zulümle) gelirse, artık onlar da ateşe yüzükoyun atılır (ve onlara:) “Yaptıklarınızdan başkasıyla mı cezalandırılıyorsunuz? (Sizler ancak yaptığınız kötülüklerin karşılığını çekiyorsunuz denilecektir.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve kim, bir kötülükle gelirse o çeşit kişiler, yüzüstü cehenneme atılırlar; yaptığınıza karşılık neyse ondan başka bir şeyle mi size ceza verilecek sandınız?

Abdullah Parlıyan Meali

Rablerinin huzuruna kötülüklerle gelen kimsler ise, yüzüstü ateşe atılacaklardır ve onlara: “Yaptıklarınızdan başka bir şeyle mi cezalandırılıyorsunuz?” denilir.

Ahmet Tekin Meali

Kimler de, Rablerinin huzuruna işlediği kötü amellerle gelirse, Cehennem'de yüzleri ateşe sürtülür.
“Yalnızca, amellerinizin karşılığını göreceksiniz” denir.

Ahmet Varol Meali

Kim de kötülük getirirse onların da yüzleri ateşe sürtülür. (Onlara):"Siz yaptıklarınızdan başka bir şeyle mi cezalandırılıyorsunuz?" (denir).

Ali Bulaç Meali

Kim bir kötülükle gelirse, artık onlar da ateşe yüzükoyun atılır (ve onlara:) 'Yaptıklarınızdan başkasıyla mı cezalandırılıyorsunuz?' (denir).

Ali Fikri Yavuz Meali

Kim de fenalıkla (Allah'a ortak koşarak) gelirse, yüzleri üstü ateşe atılırlar. (Melekler tarafından kendilerine şöyle denir): “-Başka değil, ancak (dünyada küfür olarak) yaptığınız amellerin cezası.”

Bahaeddin Sağlam Meali

Kimler de kötülük ile gelirse, işte onlar yüzüstü ateşe dökülürler. (Onlara:) “Yaptıklarınızdan başka bir şey ile cezalandırılmıyorsunuz.” (denilir.)

Bayraktar Bayraklı Meali

Kötülük yapanlar, yüzüstü ateşe atılırlar. “Yaptıklarınızdan başka bir şeyle mi cezalandırılıyorsunuz?” denir.

Besim Atalay Meali (1962)

Her kim, kötülükle gelirse, yüzüstü atılacak ateşe, yaptığınız şeyden başka bir şeyle ceza görür müsünüz?

Cemal Külünkoğlu Meali

Kim de (Allah'ın huzuruna, ahiret yurduna) kötülükle gelirse, (onlar) yüzleri üstüne ateşe atılırlar. (Onlara:) “Yaptıklarınızdan başkasıyla mı cezalandırılacaktınız?” (denir).

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Kötülük getiren kimseler, yüzükoyun ateşe atılırlar. "Yaptıklarınızdan başka bir şeyle mi cezalandırılacaksınız?" denir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Kimler de kötü amel getirirse, yüzüstü ateşe atılırlar. (Onlara), “Ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz” (denir.)

Diyanet Vakfı Meali

(Rablerinin huzuruna) kötülükle gelen kimseler ise yüzükoyun cehenneme atılırlar. (Onlara) «Ancak yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz!» (denir).

Edip Yüksel Meali

Kim kötülük getirirse, ateşe yüzüstü kapaklanır." Yaptıklarının karşılığından başkasını mı bekliyordun? "

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Her kim de kötülükle gelirse artık yüzleri ateşte sürtülür. "Başka değil ancak yaptığınız amellerin cezasını çekeceksiniz." (denir).

Elmalılı Meali (Orijinal)

Her kim de fenalıkla gelirse artık yüzleri ateşte sürtülür, başka değil sırf yaptığınız amellerin cezası

Erhan Aktaş Meali

Ve kim kötü şeylerle gelirse, onlar da yüzüstü ateşe atılır. Yaptıklarınızın karşılığından başka bir şeyle mi cezalandırılıyorsunuz?

Hasan Basri Çantay Meali

Kim de fena (bir amel) ile gelirse yüzleri ateşde sürtülür. Yâ siz, yapdıklarının başka (türlü) siyle mi mukaabele edileceksiniz?

Hayrat Neşriyat Meali

Kim de kötülükle gelirse, bunun üzerine (onlar) yüzleri üstü ateşe atılırlar. (Ve kendilerine:) “Yapmakta olduğunuz şeylerden başkasıyla mı cezâlandırılıyorsunuz?”(denilir).

İlyas Yorulmaz Meali

Kimde kötü amellerle gelirse, ateşin içine yüzü üstü atılacaklardır. O gün yalnızca yaptıklarınızın karşılığında cezalandırılacaksınız.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

89, 90. Her kim Huzur-u Bâri/ye iyilik getirirse daha değerli mükâfata nâil olur, o günün dehşetli korkusundan emin olur. Bilâkis her kim kötülük getirirse yüzüstü ateşe atılır, onlara işlediklerinizden başka mı ceza görecektiniz [¹] denir.*

Kadri Çelik Meali

Kim de bir kötülükle gelirse, artık onlar da ateşe yüzükoyun atılırlar. Yapmakta olduklarınızdan başka bir şeyle mi cezalandırılırsınız?

Mahmut Kısa Meali

Ve kim de O’nun huzuruna kötülüklerle gelirse, onlar da yüzüstü cehenneme atılacak ve şu acı sözleri duyacaklardır: “Siz buraya, bizzat kendi arzunuzla geldiniz. Öyle ya; yaptıklarınızdan başka bir şeyin cezasını mı çekiyorsunuz?”

Mehmet Okuyan Meali

Kötülükle gelen kişiler ise yüzüstü cehenneme atılacaklardır ve (kendilerine) “Sadece yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz.” (denecektir).**

Mehmet Türk Meali

Kim (de âhirete) kötülük getirirse onların yüzleri ateşte pişirilir ve onlara: “Yaptıklarınızın karşılığını görmeyeceğinizi mi (zannediyordunuz.)?” (denilir.)1 *

Muhammed Esed Meali

Ama kimler ki kötü eylemlerle çıkıp gelirse, 80 böyleleri yüzüstü ateşe atılacaklar; [ve kendilerine:] “Yapıp-ettiklerinize göre hak etmediğiniz bir ceza mı bu?” 81 [diye sorulacaktır].

Mustafa Çavdar Meali

Kim de ilahi huzura kötülüklerle gelirse, onlar da yüzükoyun ateşe atılacaklar ve “Siz yapıp ettiklerinizden başka bir karşılık mı bekliyordunuz,” denilecektir. 18/48- 53, 50/19...35

Mustafa İslamoğlu Meali

Kim de kötü maksatlı eylemlerle (huzura) gelirse,[3363] artık onlar da yüzüstü ateşe kapaklanacaklardır: Şimdi siz, yapıp ettiklerinizin dışında başka bir karşılık mı bekliyordunuz?*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve her kim seyyie ile gelirse artık onların yüzleri ateşte sürtülür. Siz başka değil, ancak işlemiş olduğunuz şey ile cezalanacaksınızdır.

Suat Yıldırım Meali

Kim de kötü işlerle gelirse, onlar da yüzükoyun ateşe yuvarlanırlar. Siz işlediklerinizin karşılığından başka bir şey mi bulacaktınız?

Süleyman Ateş Meali

Ve kim kötülük getirirse onların da yüzleri cehenneme yıkılır: "Yaptıklarınızdan başka bir şeyle mi cezalandırılıyorsunuz?" (denilir).*

Süleymaniye Vakfı Meali

Kim de kötü iş yapmış olarak gelirse öylelerinin yüzleri ateşte döndürülecek ve onlara; “Ettiğinizden başkasını mı bulacaktınız?” (denecektir.)

Şaban Piriş Meali

Kim de kötülüklerle gelirse, yüz üstü cehenneme atılır.-Yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle mi karşılık göreceksiniz.

Ümit Şimşek Meali

Kim bir kötülükle huzurumuza gelirse, o da yüzüstü ateşe atılır.(13) Kendi yaptıklarınızdan başka birşeyin karşılığını mı bulacaksınız?*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Kötülük getirenlerin ise yüzleri ateşte sürtülür. Sadece yapıp ettiklerinizle cezalandırılırsınız.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı her kim eyler ise yavuz iş bıraġıla yüzleri anlaruñ od içinde. hįç cezā virine misiz illā anı kim olduñuz işlersiz!

Bunyadov-Memmedeliyev

(Rəbbinin hüzuruna) pis əməllə gələnlər isə cəhənnəm oduna üzüstə atılarlar. (Mələklər onlara belə deyərlər: ) “Bu, yalnız (dünyadakı pis) əməllərinizin cəzasıdır! (Sizə artıq heç bir şey edilmir!)”

M. Pickthall (English)

And whoso bringeth an ill deed, such will be flung down on their faces in the Fire. Are ye rewarded aught save what ye did?

Yusuf Ali (English)

And if any do evil, their faces will be thrown headlong into the Fire:(3320) "Do ye receive a reward other than that which ye have earned by your deeds?"(3321)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.