26 Şubat 2024 - 16 Şaban 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Neml Suresi 79. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fetevekkel ‘ala(A)llâh(i)(s) inneke ‘alâ-lhakki-lmubîn(i)

Ve artık dayan Allah'a, şüphe yok ki sen, apaçık gerçek yoldasın.

(Öyle ise) Sen, artık (sadece) Allah’a tevekkül et; çünkü gerçekten Sen apaçık olan Hakk (gerçek iman ve ahlâk) üzerindesin.

Öyleyse, yalnızca Allah'a güven ve dayan, şüphesiz ki sen, apaçık gerçek yoldasın.

O halde, Allah'a dayanıp güven, işlerini Allah'a havale et. Sen Allah, insan, kâinat ilişkilerini ve ilâhî düzeni açıklayan apaçık hak dininin tebliğ ile sorumlusu, öğretmeni, yaşayanı ve uygulayıcısın.

Allah'a güven. Çünkü sen apaçık bir gerçek üzeresin.

Sen, artık Allah'a tevekkül et; çünkü sen apaçık hak üzeresin.

O halde (Ey Rasûlüm), Allah'a tevekkül et; çünkü sen apaçık bir hak üzerindesin.

Sen, artık Allah’a tevekkül et. Şüphesiz sen, apaçık, hak olan bir yol üzeresin.

Rasûlüm; işini sağlam tutarak Allah'a güven! Çünkü sen, apaçık hakikat üzeresin.

Allaha dayanasın, sen açık bir hak üzerindesin

Öyleyse, (yalnızca) Allah'a güven! Çünkü inandığın şey, doğruluğu besbelli gerçeğin ta kendisidir.

Allâh’a tevekkül it, çünki âşikâr bir hak dîne istinâd idiyorsın.

Allah'a güven, şüphesiz sen apaçık gerçek üzerindesin.

Öyle ise Allah’a tevekkül et. Çünkü sen apaçık bir hak üzere bulunuyorsun.

O halde sen Allah’a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hakikat üzeresin.

O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hakikat üzeresin.

ALLAH'a güven. Sen apaçık gerçeği izlemektesin.

Ve o halde sen Allah'a güven. Çünkü sen, apaçık hakikatin üzerindesin.

O halde Allaha i'timad et sen şübhesiz açık bir hakk üzerindesin

(Resûlüm!) O hâlde, sen, Allah’a tevekkül et, hiç şüphesiz sen apaçık hak üzeresin.

Öyleyse Allah'a tevekkül¹ et. Kuşkusuz sen, apaçık gerçek üzerindesin.

1- Allah\a güvenme, O\na dayanma; her türlü çabayı gösterdikten sonra sonucu Allah\a bırakma.

O halde sen Allaha güvenib dayan. Çünkü sen apaçık bir hak üzerindesin.

(Ey Resûlüm!) Öyle ise (sen) Allah'a tevekkül et! Çünki sen, apaçık hak üzerindesin!

Rabbine güven. Şüphesiz ki sen, açık bir gerçek (hak) üzerindesin.

Öyleyse Allah’a dayan. Çünkü sen apaçık olan doğru yolun üzerindesin.

Artık Allah/a mütevekkil ol, çünkü sen, apaçık Hak yolundasın [¹].

[1] Veya doğruyu eğriden ayırır bir haldesin.

(Ey Peygamber!) Allah’a güvenip dayan. Muhakkak ki sen apaçık bir gerçek/hak üzerindesin.

Sen artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz sen apaçık olan hak üzeresin.

O hâlde, ey Peygamber! Allah’a güven ve kararlılıkla yoluna devam et! Muhakkak sen, Allah’tan gelen apaçık bir gerçek üzerindesin. Ancak bu gerçeği, diri kalpler, duyan kulaklar benimseyebilir. Kibir, bencillik ve günah kirleriyle kalpleri kararmış olanlara gelince:

Allah’a tevekkül et!
Sen, Açıkça Hakk / Gerçek / Hakikat üzerindesin.

Resulüm! Sen ,işini sağlama alarak Allah'a güven, çünkü sen, aydınlık yoldasın.

Onun için sadece Allah’a güven! Sadece Allah’a dayan! Onların dediklerine hiçbir zaman aldırma! Çünkü senin yolun gerçeklik yoludur! Sana gönderdiğimiz ayetler gerçekleri açıklar!

Allah’a güven! Şüphesiz ki sen apaçık hakikat üzeresin.

(Ey Muhammed!) O halde sen, sadece Allah’a tevekkül et. Çünkü sen apaçık bir hakikat üzeresin.

Öyleyse, [yalnızca] Allah’a güven; çünkü inandığın şey, doğruluğu besbelli gerçeğin tâ kendisidir. ⁷¹

71 Lafzen, “Sen apaçık hak üzerindesin [yahut “hakka dayanıyorsun”]”.

Öyleyse sen sadece Allah’a dayanıp güven! Çünkü sen, doğruluğu apaçık ve kesin bir hakikat/Kuran üzeresin. 2/213, 5/48, 33/45...48

Şu halde yalnızca Allah’a dayan! Çünkü senin dayanağın,[³³⁵⁰] doğruluğu açık ve kesin olan hakikattir.

[3350] Alâ edatının istilâ işlevine dayanarak (Lisân).

O halde sen, Allah’a güvenip dayan, çünkü sen apaçık hak üzerindesin.

Allah’a tevekkül et, çünkü sen apaçık gerçek üzerindesin.

Artık Allah'a tevekkül et. Şüphe yok ki, sen apaçık bir hak üzere bulunmaktasın.

O halde yalnız Allah'a güven, çünkü tuttuğun yol gerçekliği meydanda olan hak yoludur.

Allah'a tevekkül et, çünkü sen apaçık gerçek üzerindesin.

(İki baskıda da bu âyetin meali bulunmuyor-ÖFK)

Sen Allah’a dayan. Çünkü o apaçık gerçekler[*] üzerindesin.

[*] O apaçık gerçekler olarak çevirdiğimiz kısım 'el hakkı el mubîni' dir. Elif Lam'lı olması münasebetiyle esas manası ' O apaçık ve herşeyi açıklaya... Devamı..

Öyleyse Allah'a dayan! Sen, apaçık hak üzerindesin.

Sen Allah'a tevekkül et. Hiç şüphe yok ki sen apaçık bir hak üzerindesin.

Allah'a dayanıp güven, çünkü sen apaçık gerçeğin üzerindesin.

pes tevekkül eyle Tañrı’ya bayıķ sen ḥaķ üzeresin bellü.

Pes ṣıġın ya Muḥammed Tañrı Ta‘ālāya. Taḥḳīḳ sen āşikāre ḥaḳ üstinesin.

(Ya Rəsulum!) Sən ancaq Allaha təvəkkül et, çünki sən açıq-aydın həqiqi dindəsən (haqq yoldasan).

Therefor (O Muhammad) put thy trust in Allah, for thou (standest) on the plain Truth.

So put thy trust in Allah. for thou art on (the path of) manifest Truth.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.