20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Neml Suresi 76. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İnne hâżâ-lkur-âne yakussu ‘alâ benî isrâ-île ekśera-lleżî hum fîhi yaḣtelifûn(e)

Şüphe yok ki bu Kur'an, İsrailoğullarına, ihtilafa düştükleri birçok şeyleri anlatmadadır.

Gerçek şu ki bu Kur’an; İsrailoğullarına, (onların) hakkında ayrılığa düştükleri şeylerin birçoğunu aktarıp anlatmakta (ve açıklamakta)dır.

Şüphesiz bu Kur'ân; İsrailoğullarına, üzerinde anlaşmazlığa düştükleri pek çok meseleyi, açıklığa kavuşturup anlatmaktadır.

Bu Kur'ân, İsrâiloğulları'na, kasıtlı ihtilâf çıkarmaya, çarpıtmaya devam ede geldikleri dini konuların pek çoğunu kıssalarıyla anlatıyor.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 19/34.

Doğrusu bu Kur'an İsrailoğullarına hakkında ayrılığa düştüklerinin çoğunu anlatmaktadır.

Gerçek şu ki, bu Kur'an, İsrailoğullarına hakkında ayrılığa düştükleri şeylerin bir çoğunu aktarıp anlatıyor.

Gerçekten bu Kur'an, İsrâiloğullarına, (din hususunda) ihtilâf edip durdukları şeylerin çoğunu anlatıyor.

Şüphesiz bu Kur’an, İsrailoğullarının ihtilaf ettikleri konuların çoğunu, onlara doğruca anlatmaktadır.

Doğrusu bu Kur'ân, İsrâiloğulları'na, hakkında ihtilaf edegeldikleri konuların pek çoğunu anlatmaktadır.

İşbu Kur'an İsrail oğullarına, ayrışmış oldukları şeylerin pek çoğunu anlatmaktadır

Kuşku yok ki, bu Kur'an, İsrailoğullarına hakkında anlaşmazlığa düştükleri konuların çoğunu açıkça anlatmaktadır.

Bu Kur’ân Benî İsrâîl beyninde muhtelifun fîh olan şeylerin ekserîsini fasl ider.

Doğrusu bu Kuran, İsrailoğullarına, ayrılığa düştükleri şeyin çoğunu anlatmaktadır.

Şüphesiz bu Kur’an, İsrailoğullarına üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerin çoğunu açıklıyor.

Doğrusu bu Kur’an, İsrâiloğulları’na, üzerinde anlaşamadıkları pek çok şeyi ¬açıklamaktadır.

Doğrusu bu Kur'an, İsrailoğullarına, hakkında ihtilâf edegeldikleri şeylerin pek çoğunu anlatmaktadır.

Bu Kuran, İsrailoğullarının hâlâ tartışmakta olduğu bir çok konuyu anlatmaktadır.

Haberiniz olsun ki bu Kur'ân, İsrail oğullarına, hakkında ihtilaf edegeldikleri şeylerin pek çoğunu anlatmaktadır.

Haberiniz olsun ki bu Kur'an Benî İsraîle ihtilâf edip durdukları şeylerin ekserisini anlatır

Gerçek şu ki, bu Kur’ân, İsrâiloğullarının (ve hıristiyanların, din hususunda) ihtilâf edip durdukları şeylerin çoğunu açıklıyor.

Bu Kur'an; İsrâîloğulları'na, hakkında ayrılığa düştükleri pek çok şeyi açıklıyor.

Şübhesiz ki bu Kur'an Isrâîl oğullarına, hakkında kendilerinin ihtilâf edegeldikleri şeylerin pek çoğunu açıklar.

Şübhesiz ki bu Kur'ân, İsrâîloğullarına, hakkında ihtilâfa düşmekte oldukları şeylerin çoğunu anlatmaktadır.

Bu Kur’an, İsrail oğullarının ihtilaf ettikleri şeylerin çoğunu, İsrail oğullarının kendilerine kısaltarak anlatıyor.

Gerçekten bu Kur’an İsrailoğullarının üzerinde çekişip durdukları konuların pek çoğunu aydınlatmadadır.

Bu Kur/an, ihtilâf ettikleri şeyin pek çoğunu İsrail oğullarına haber verir.

Muhakkak ki bu Kur’an, İsrailoğullarının ayrılığa düştüğü şeylerin çoğunu anlatıyor/açıklıyor.

Şüphesiz bu Kur'an, İsrail oğullarına hakkında ayrılığa düştükleri şeylerin birçoğunu aktarıp anlatmaktadır.

Hiç kuşku yok ki, bu Kur’an, İsrail Oğulları’nın ve Hıristiyanların bugün üzerinde anlaşmazlığa düştükleri âhiret, Peygamberlik, tevhid gibi pek çok meselenin aslını onlara bildirmektedir.

Bu Kur’ân, ihtilaf ettiklerinin çoğunu İsrail’in oğullarına kıssa olarak anlatıyor.

Aslında bu Kuran, İsrailoğullarının ihtilaf ettikleri birçok konuyu, kendilerine habire anlatıp duruyor.

İsrailoğulları gönderdiğimiz ayetler hakkındı ihtilafa düştüler. Sana gönderdiğimiz Kur’an; onların yanlış bildikleri şeyleri açıklar. Onun için Yahudi bilginlerinin söylediklerine aldırma! Sen ayetlerimize uy!

Şüphesiz ki bu Kur’an İsrailoğullarına, tartıştıkları şeylerin pek çoğunu anlatmaktadır.

Şüphesiz bu Kur’an, İsrâil oğullarına, hakkında ayrılığa düştükleri pek çok şeyin (doğrusunu) anlatmaktadır.

BU KUR’AN’IN, İsrailoğulları’nın üzerinde anlaşmazlığa düştükleri pek çok meseleyi ⁶⁹ açıklığa kavuşturduğu ⁷⁰ ortadadır.

69 Yani, vaktiyle kitaplarında apaçık ortaya konmuş olduğu halde üzerinde sonradan ayrılığa düştükleri birtakım temel gerçekleri. Tahrif edilmiş haliy... Devamı..

Şüphesiz ki bu Kuran, İsrailoğullarına, ayrılığa düştükleri birçok konuyu en doğru bir biçimde anlatıp açıklamaktadır. 2/87, 3/73, 7/157- 158

HİÇ şüphesiz bu Kur’an, İsrâiloğullarının üzerinde ihtilafa düştükleri bir çok konuya açıklık getirmektedir.[³³⁴⁹]

[3349] Yekussu fiilinin türetildiği el-kassu kökü, “açıklamak, adım adım şerh etmek” anlamına gelir (Lisân ve 12:3, not 5)

Şüphe yok ki bu Kur'an, İsrailoğullarına, hakkında ayrılığa düştükleri pek çok şeyi açıklar.

(Nitekim, onlar Hz. İsa hakkında ayrılığa düşmüşlerdir, yahudiler ona iftira etmişlerdir -anası- Meryem'in masum olduğunu kabul etmemişlerdir. Hıristi... Devamı..

Bu Kuran’ın, İsrai!oğulları’nın üzerinde anlaşmazlığa düştükleri pek çok meseleyi açıklığa kavuşturduğu ortadadır.

Muhakkak ki bu Kur'an, İsrailoğullarına karşı kendisinde ihtilâf eder oldukları şeylerin ekserisini anlatır.

Bilesiniz ki bu Kur'ân, (Süleyman'ın bu kıssası gibi) hakkında ihtilafa düştükleri şeylerin pek çoğunu İsrailoğullarına anlatmaktadır. [19, 34]

Bu Kur'an, İsrail oğullarına, kendilerinin ayrılığa düştükleri şeylerin birçoğunu anlatmaktadır.

Tahkîk bu Kur'ân Benî İsrâîl'e, onda ihtilâf iyledikleri şeylerin ekserîsini beyân ider.

Bu Kur’an, İsrailoğulları’nın üzerinde tartıştıkları konuların çoğunu aydınlatmaktadır.

İşte bu Kur'an, İsrailoğullarına, hakkında ayrılığa düştüklerinin çoğunu anlatmaktadır.

Bu Kur'ân ise, İsrailoğullarına, üzerinde anlaşmazlığa düştükleri şeylerin pek çoğunu anlatmaktadır.

Hiç kuşkunuz olmasın ki bu Kur'an, İsrailoğullarına, ihtilafa düştükleri şeylerin birçoğunu anlatıyor.

bayıķ uşbu ķur’ān söyler benį isrāyil üzere eyregini anuñ kim anlar anuñ içinde dartışurlar.

Taḥḳīḳ bu Ḳur’ān ḫaber virür Benī İsrā’īl ḳavmine çoḳ nesneleri, anlariḫtilāf eyledüklerinden.

Həqiqətən, bu Qur’an İsrail oğullarına ixtilafda olduqları şeylərin əksəriyyətini anladıb xəbər verir.

Lo! this Qur’an narrateth unto the Children of Israel most of that concerning which they differ.

Verily this Qur´an doth explain to the Children of Israel most of the matters in which they disagree.(3309)

3309 The Jews had numerous sects. Some were altogether out of the pale, e.g., the Samaritans, who had a separate Tawrah of their own: they hated the o... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.