30 Kasım 2023 - 17 Cemaziye'l-Evvel 1445 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Neml Suresi 75. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vemâ min ġâ-ibetin fî-ssemâ-i vel-ardi illâ fî kitâbin mubîn(in)

Gökte ve yeryüzünde hiçbir gizli şey yoktur ki apaçık kitapta tespit edilmemiş olsun.

(Muhteşem) Göklerde ve yerde (gördüklerinizin ve bildiklerinizin dışında size gaib ve) gizli olan hiçbir (sır, âlem, varlık ve yaratık) yoktur ki, apaçık bir Kitapta (Levh-i Mahfuz’da kayıtlı) bulunmasın.

Göklerde ve yerde gizli hiç birşey yoktur ki, apaçık bir kitapta tesbit edilmemiş olsun.

Gökte ve yerde göze görünmeyen saklı-gizli hiçbir şey yoktur ki, doğruları, hakkı ortaya koyan, kâinatın kayıt sicilinde, kanunlar ve ilkeler kitabında bilgi işlem merkezinde Levh-i Mahfuz'da yazılı olmasın.

Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta olmasın.

Gökte ve yerde gizli olan hiç bir şey yoktur ki, apaçık olan bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) olmasın.

Yerde ve gökte gizli hiç bir sır yoktur ki, açık bir kitabda (Levh-i Mahfuz'da) olmasın.

Gökte ve yerde göze görünmeyen hiçbir şey yoktur ki, Kitab-ı Mübinde (ana kitapta) mevcut olmasın.

Gökte ve yerde göze görünmeyen hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir kitapta bulunmasın.

Gökte, yerde göze görünmiyen herhangi bir şey, açık olan kitaptadır

Gökte ve yerde saklı-gizli hiçbir şey yoktur ki, kâinatın kayıt sicilinde, (Allah'ın) kanunlar ve ilkeler kitabında Levh-i Mahfuz'da (bilgi işlem merkezinde) yazılı olmasın.

Semâvâtda ve arzda gizli ne var ise kitâb-ı mübeyyende yazılıdır.

Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta olmasın.

Gökte ve yerde gâib (gizli) hiçbir şey yoktur ki apaçık bir Kitap’ta (Levh-i Mahfuz’da) olmasın.

Gökte ve yerde gözlerden gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta yer almasın.

Gökte ve yerde göze görünmeyen hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir kitapta (levh-i mahfuzda) bulunmasın.

Göklerde ve yerde gizli olan her şey, istisnasız apaçık bir kitaptadır.

Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta (Lehvi mahfuzda) bulunmasın.

Ve Yerde, Gökte hiç bir gâib yoktur ki açık bir kitabda olmasın

Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta (levh-i mahfûzda) bulunmasın.

Gökte ve yerde gayb¹ olan hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta² olmasın.

1- Yaratılmış varlıların idrakini aşan, görülmeyen, bilinmez olan, gizli, gelecekte olacak şeyler, geleceğe dair bilgiler, duyularla kavranamayan şeyl... Devamı..

Yerde ve gökde (en gizli) hiçbir gaaib müstesna olmamak üzere hepsi apaçık bir kitabdadır.

Çünki gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir kitabda (Levh-i Mahfûz'da) bulunmasın!(2)

(2)Herşeyin “Kitâb-ı Mübîn” de yazılı olduğuna dâir bakınız; (sahîfe 214, hâşiye 2)

Aynı zamanda Rabbin, göklerin ve yerin gizlediklerini de biliyor. Çünkü hepsi açık bir kitapta kayıtlıdır.

Yerde, gökte hiçbir görünmeyen yoktur ki o, apaçık Kitapta yazılı bulunmasın.

Gökte, yerde, gizli, kapalı hiçbir şey yoktur ki açık Kitap olan Levh-i Mahfuz/da bulunmasın.

Gökte ve yerde algılanamayan [gâ’ibe] hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir Kitap’ta bulunmasın.

Göklerdeki ve yeryüzündeki bütün bilinmez sırlar mutlaka apaçık kitaptadır.

Göklerde ve yerde sizce gizli ve erişilmez gibi görünen her şey,varlık kanunlarının kaydedildiği apaçık bir kitapta yer almaktadır.

Yer ve Gök’te ne kadar gâibe / gizli şey varsa, ancak açıkça bir kitaptadır.

Gökte ve yerde yok oldu gibi görünen şeyler, aslında yok olmaz, sadece sağlam bir kütüğe kaydedilir o kadar

Gökte ve yerde gizli kalan hiçbir şey yoktur! Gizlediğiniz açıkladığınız her şeyi bilecek güçteyiz. Herkesin sakladığı açıkladığı yazıcılarımız tarafından kitapta yazılmıştır.

Gökte ve yerde [gaib] (yaratılmışların bilemeyeceği) ne varsa hepsi ancak ve ancak apaçık bir kitaptadır.

Gökte ve yerde, apaçık¹ kitap (olan levh-i mahfuzda) bulunmayan, son derece gizlenmiş hiçbir sır yoktur.

1 Mübîn: Açık yahut açıklayıcı demektir. “Kitab-ı Mübin” ise; Allaha açık veya her şeyin bilgisinin bulunduğu “levh-i mahfuz” veya “Allah’ın ilmi” dem... Devamı..

göklerde ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki [O’nun yarattığı âlem için koyduğu] yasalar ve ilkeler örgüsünde yeri olmasın.

Zira gökte ve yerde gizli ve gizemli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta/yasada mevcut olmasın. 6/59, 10/61, 11/6

Ne gökte ne de yerde[³³⁴⁵] gizli ve gizemli[³³⁴⁶] hiçbir şey[³³⁴⁷] yoktur ki, kesin ve net bir yazılım ve yasayla kayıt altına alınmamış olsun.[³³⁴⁸]

[3345] Ya da mecazen: “insan üstü âlemde ve insan altı âlemde..” [3346] Ğâibe, hem tüm boyutlarıyla gizli olanı, hem de açık olduğu halde bazı boyu... Devamı..

Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki, apaçık kitapta (Levh-i mahfuz'da) yazılı olmasın.

Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir Kitapta olmasın.

Ve gökte ve yerde bir gaib (bir gizlenmiş şey) yoktur ki, illâ apaçık bir kitapta (yazılmış)dır.

Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta yer almasın.

Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir Kitapta olmasın.

Gökde ve yerde hiçbir gâibe (gizli şey) yokdur ki illâ Levh-i mahfûzda yazılıdır.

Göklerin ve yerin her gaybı mutlaka, açık bir Kitap’ta kayıtlıdır.

Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta olmasın.

Göklerde ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta yazılı olmasın.

Yerde ve gökte hiçbir gayb yoktur ki, açıklayıcı bir Kitap'ta olmasın.

daħı yoķdur hįç gizlü gökde daħı yirde illā kitāb içindedür bellü eyleyici.

Daḫı bir ġāyib nesne yoḳdur göklerde ve yirlerde, illā levḥ‐i maḥfūẓdayazılmışdur.

Göylərdə və yerdə (heç kəsin bilmədiyi) elə bir gizli şey yoxdur ki, açıq-aydın Kitabda (lövhi-məhfuzda) olmasın!

And there is nothing hidden in the heaven or the earth but it is in a clear Record.

Nor is there aught of the unseen, in heaven or earth, but is (recorded)(3308) in a clear record.

3308 Cf. 22:70, 36:12, 57:22. [Eds.].


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.