17 Mayıs 2022 - 16 Şevval 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Neml Suresi 74. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-inne rabbeke leya’lemu mâ tukinnu sudûruhum vemâ yu’linûn(e)

Ve şüphe yok ki Rabbin, gönüllerinde gizlediklerini de bilir elbette, açığa vurduklarını da.

Ve şüphesiz, Senin Rabbin, sinelerinin gizli tuttuklarını da ve açığa vurduklarını da kesin olarak bilmektedir (ve kaydetmektedir).

Ve yine Rabbin, elbette onların kalplerinin neleri gizlediğini ve neleri açığa vurduğunu da bilmektedir.

Rabbin, elbette onların gönüllerinin gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 11/5; 13/10; 20/7; 27/25.

Şüphesiz Rabbin onların gönüllerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da kesin olarak bilmektedir.

Ve şüphesiz, senin Rabbin, sinelerinin gizli tuttuklarını ve açığa vurduklarını kesin olarak bilmektedir.

Şüphe yok ki, senin Rabbin, kalblerinin gizlediği kini ve açıkladıkları küfrü tamamen biliyor.

Ve şüphesiz sahibin olan Allah, onların içlerinde gizlediklerini de açıkladıklarını da çok iyi bilmektedir.

Rabbin, elbette onların kalplerinin gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.

Senin Tanrın, bilir onların içlerinde gizlemiş olduklarıyla, açığa vurdukların

Ve şüphesiz, senin Rabbin, onların gönüllerinde gizli tuttuklarını da açığa vurduklarını da kesin olarak bilmektedir.

Senin rabbin ânların kalblerindekini de, ’alenen izhâr itdiklerini de, bilür.

Şüphesiz Rabbin onların gönüllerinin gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.

Şüphesiz senin Rabbin, onların kalplerinin gizlediği şeyleri de, açığa çıkardıklarını da mutlaka bilir.

Rabbin elbette onların kalplerinin gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.

Ve Rabbin onların göğüslerinin gizlediğini de açığa vurduğunu da elbette bilir.

Rabbin elbette onların sinelerinin gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.

Halbuki sîneleri ne gizliyor ve ne i'lân ediyorlar rabbın her halde hepsini biliyor

Rabb'in, onların kalplerinde gizlediklerini de açıkladıklarını da kesin olarak bilmektedir.

Senin Rabbin, Onların sînelerinin saklamakda olduklarını da, açıklayageldiklerini de muhakkak biliyor.

Ve muhakkak ki Rabbin, onların sîneleri neyi gizliyor ve neyi açıklıyorsa elbette bilir.

Elbetteki Rabbin, onların göğüslerinin neyi sakladığını ve neyi açığa vurduğunu kesinlikle biliyor.

Gerçekten yine senin çalabın onların içlerinde gizlediklerini de, dışarıya vurduklarını da kesenkes bilir.

Şüphe yok ki Rabbin, sinelerinde gizlediklerini, âşikar kıldıklarını da bilir.

Muhakkak ki senin Rabbin onların kalplerinin/göğüslerinin [sudûrehum] gizlediklerini [tukinnu] de açığa çıkardıklarını da elbette bilir.

Ve şüphesiz senin Rabbin, onların sinelerinin gizli tutmakta olduklarını da açığa vurduklarını da kesin olarak bilmektedir.

Fakat şunu unutmasınlar: Elbette Rabb’in, onların kalplerinde gizledikleri şeyleri de biliyor, açığa vurdukları şeyleri de. Öyle ki:

Onların göğüsleri ne saklıyor, ne açığa vuruyor, senin rabbin elbette biliyor.

Resulüm! Senin Rabb'in, onların sakladıkları ya da belli ettikleri şeyleri elbet biliyor.

Rabbin kalbinde sakladıklarını da, açığa vurduklarını da bilir. Zannetmesinler ki; gizleyince her şey bitmektedir!

Şüphesiz ki Rabbin kalplerinin gizlediğini de açıkladıklarını da bilir. [*]

Benzer mesajlar: Bakara 2:77; Âl-i İmrân 3:5; En‘âm 6:3; Hûd 11:5; İbrâhîm 14:38; Nahl 16:19, 23; Tâhâ 20:7; Enbiyâ 21:4; Nûr 24:29; Neml 27:25; Kasas... Devamı..

Rabbin elbette onların gönüllerinin gizlediklerini de açığa vurduklarını da çok iyi bilir.

Ve yine senin Rabbin onların kalplerinin gizlediği şeyleri de, açığa vurduğu şeyleri de bütünüyle bilmektedir;

Oysa senin Rabbin, onların içlerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da çok iyi bilmektedir. 2/77, 3/167, 5/61, 11/5, 67/13

Yine unutma ki, senin Rabbin onların kalplerinin gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette bilir.

Ve şüphe yok ki, senin Rabbin onların sinelerinin neyi sakladığını ve neyi ilan ettiklerini elbette bilir.

Rabbin, onların gerek sinelerinin sakladığı, gerek açığa vurdukları her şeyi tamamen bilmektedir. [13, 10; 207; 11, 5; 27, 25]

Ve Rabbin elbette onların göğüslerinin gizlediğini de, açığa vurduklarını da bilir.

Senin Sahibin içlerinde taşıdıklarını da açığa vurduklarını da çok iyi bilir

Rabbin, onların içlerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da elbette bilir.

Rabbin onların gönüllerinde saklı olanı da bilir, açığa vurduklarını da.

Ve senin Rabbin, onların göğüslerinin sakladığını da açığa vurduğunu da çok iyi bilir.

daħı bayıķ çalabuñ bilür anı kim gizler [205a] gögüzleri anlaruñ daħı anı kim eşkere eylerler.

Daḫı senüñ Tañrıñ bilicidür anlaruñ yüreklerindekini, āşikāre ḳılduḳlarınıdaḫı.

Şübhəsiz ki, sənin Rəbbin onların ürəklərinin gizli saxladığı və özlərinin aşkar etdikləri hər şeyi (qəlblərin sirlərini və açıq-aşkar əməllərini) bilir.

Lo! thy Lord knoweth surely all that their bosoms hide, and all that they proclaim.

And verily thy Lord knoweth all that their hearts do hide. As well as all that they reveal.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.