28 Kasım 2022 - 4 Cemaziye'l-Evvel 1444 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Neml Suresi 70. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velâ tahzen ‘aleyhim velâ tekun fî daykin mimmâ yemkurûn(e)

Ve üzülme onlar için ve daralma kurdukları düzenlerden.

(Ey Resulüm!) Onların yaptıklarına karşı üzülme ve sakın kurdukları hile ve tuzaklardan dolayı da (gönlünü strese, ümitsizliğe ve) sıkıntıya düşürme.

Ey peygamber! Sen onlar için üzülme, onların kurdukları dolaplar, çevirdikleri hileler yüzünden canını sıkma!

Rasulüm, onlara üzülme. İslâm'ın yükselişini önleme, müslümanlarının ilerlemesinin önünü kesme planlarından, sinsice kurmaya devam ettikleri tuzaklardan, asılsız iddialardan dolayı telaşlanıp, kaygı duyma, sıkıntıya düşme.

Sen onlara karşı üzülme ve onların tuzak kurmalarından dolayı sıkıntıya düşme.

Sen, onlara karşı hüzne kapılma ve kurdukları tuzaklardan dolayı sıkıntı içinde olma.

(Ey Rasûlüm, inkârlarından ve yüz çevirmelerinden dolayı) onlara karşı mahzun olma ve yaptıkları hilelerden ötürü bir sıkıntıya düşme.

Ve sakın onlara üzülme. Onların yaptığı hile ve tuzaklarından dolayı da sıkıntı içinde olma!

Onların yüzünden tasalanma! Kurmakta oldukları tuzaklar yüzünden canını sıkma!

Onların yüzünden, kaygılanma sen, yaptıkları hileden sıkılmayasın»

(Ey Resul!) Onlar için (inanmıyorlar ve çirkin davranışlar sergiliyorlar diye) üzme kendini! İleri sürdükleri asılsız iddialardan ötürü de canını sıkma (sen sadece üzerine düşen tebliğ görevini yap)!

Yâ Muhammed! Ânlar içün mahzûn olma ve kalbinin ânların hîlelerinden muzdarib olmasun.

Onlara üzülme. Hilelerine karşı da sıkılma.

Onlardan yana üzülme. Kurdukları tuzaklardan ötürü de sıkıntıya düşme.

Sen de onların yüzünden üzülme, tuzak kurmalarından dolayı da canını sıkma.

(Resûlüm!) Onların yüzünden tasalanma, kurmakta oldukları tuzaklardan ötürü sıkıntı duyma.

Onlara üzülme, planladıkları şeylerden ötürü de canını sıkma.

(Habibim!) Onlara karşı mahzun olma, kurmakta oldukları tuzaklardan ötürü de sıkıntı duyma!

Ve onlara karşı mahzun olma, yaptıkları mekirlerden bir darlığa da düşme

Onlar için üzülme! Yaptıkları planlardan dolayı canını sıkma.

(Habîbim) onlara karşı tasalanma. Kurmakda oldukları tuzaklardan dolayı da darlıkda olma.

(Habîbim, yâ Muhammed!) Artık onlara karşı üzülme ve (size) tuzak kurmakta olduklarından dolayı sıkıntıda olma!

Onlar için üzülme ve sana hazırladıkları hilelerden dolayı da göğsün daralmasın.

Sakın onlar için kaygılanma. Sakın onların düzenleri seni sıkmasın.

Onların tekziplerine gam çekme. Sana karşı düşündükleri mekr ve hilekârlıklarından da canın sıkılmasın.

Sen onlara üzülme ve kurmakta oldukları tuzaklarından dolayı da sıkıntıya girme!

Sen onlara karşı hüzne kapılma ve onların kurmakta oldukları tuzaklardan dolayı da sıkıntı içinde olma.

Ey Peygamber ve onun izinden yürüyen Müslüman! Onların çirkin davranışlarından dolayı üzme kendini; kurdukları hilelerden dolayı da canını sıkma! Sen üzerine düşen tebliğ görevini yap, gerisini Bana bırak.

Onlara üzülme; tuzak kurmalarından endişe içinde olma!

Resulüm! Sakın onlar için üzülme. Tasarladıkları oyunlar için de canını sıkma.

Onların yüz çevirmelerinden, seni yalanlamalarından dolayı üzülme! Onların kurdukları tuzaklardan ötürü sıkılma! Onlar boş boş konuşmaya devam edecekler!

Onlardan dolayı üzülme; [*] kurmakta oldukları tuzaklar yüzünden sıkıntı içinde olma!

Benzer mesajlar: Hicr 15:88; Nahl 16:127.

O (kâfirler) için üzülme ve onların kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme.

Fakat sen yine de onlar için kaygılanma; [Allah’ın mesajlarına karşı] ileri sürdükleri asılsız iddialardan ⁶⁷ ötürü de canını sıkma.

67 Lafzen, “kurdukları tuzaklardan”. Mekr teriminin “asılsız, düzmece iddialar ortaya atmak ya da uydurmak” anlamındaki Kur’ânî kullanımı için bkz. 10... Devamı..

Sen yine de onlar için üzülme ve onların kurdukları tuzaklardan dolayı da endişeye kapılma! 5/68, 15/88, 18/6

Yine de sen onlar için hüzünlenme! Ve onların hile ve desiselerinden dolayı sıkıntılanma!

Ve onlara karşı mahzun olma ve onların hilelerinden dolayı bir darlığa düşme.

Sen onlardan ötürü sakın üzülme ve onların kuracakları tuzaklardan dolayı asla tasalanma!

(Ey Muhammed) onlar(ın sözlerin)e üzülme, tuzak kurmalarından da sıkılma.

(Yâ Muhammed) Onların seni tekzîblerine mahzûn olma. Onların sana mekr ve hîleye teşebbüs itmelerinden dolayı kalbin sıkılmasun.

Sen onlara üzülme; kurdukları oyundan dolayı için daralmasın.

Onlar için üzülme, kurdukları tuzaklardan da sıkıntıya düşme!

Onlar için tasalanma; kurdukları tuzaklar yüzünden de için daralmasın.

Onlar yüzünden tasalanma. Kurmakta oldukları tuzaklardan ötürü de sıkıntıya düşme.

daħı ķayġurma anlaruñ üzere daħı olma ŧarlıķ içinde andan kim yavuz śanurlar.

Daḫı ḳayġurma anlar üstine, darlıḳ içinde daḫı olma anlar mekr eyledüginde.

(Ya Peyğəmbərim!) Onlardan (kafirlərin təkzib etmələrindən) ötrü kədərlənmə və (sənə qarşı) qurduqlarına (hiylələrə) görə də ürəyini qısma!

And grieve thou not for them, nor be in distress because of what they plot (against thee).

But grieve not over them, nor distress thyself because of their plots.(3306)

3306 Cf. 16:127, and n. 2164. The righteous need not worry over the unjust. The plots of the unjust can never defeat or deflect the purpose of Allah.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.