19 Temmuz 2024 - 12 Muharrem 1446 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Neml Suresi 69. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kul sîrû fî-l-ardi fenzurû keyfe kâne ‘âkibetu-lmucrimîn(e)

De ki: Gezin yeryüzünde de bakın, görün, ne olmuş mücrimlerin sonu.

(Ey Resulüm; inkârcılara) De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın da, (viran olmuş kalıntılarında) suçlu-günahkârların nasıl bir sona uğradıklarını (ibretle) bakıp seyredin."

De ki: “Yeryüzünde dolaşın da, günahlara batıp gidenlerin sonu ne oldu görün, ibret alın.”

Onlara:
“Yeryüzünde gezin de, İslâm'a planlı cephe alarak, müslümanlığı, müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçu işleyen güç ve iktidar sahibi âsilerin, suçluların, günahkârların âkıbeti nasıl oldu, ibret nazarıyla bir bakın, inceleyin.” de.

De ki: "Yeryüzünde dolaşın da suçluların sonları nasıl olmuş bir bakın!"

De ki: 'Yeryüzünde gezip dolaşın da, suçlu-günahkarların nasıl bir sona uğradıklarını görün'

(Ey Rasûlüm, Mekke halkına) de ki: “- Yeryüzünde gezip dolaşın da bakın, günahkârların akıbeti nasıl olmuş!...”

De ki: “Yeryüzünde gezin, o azgın suçluların sonucunun nasıl olduğunu görün!”

De ki: “Yeryüzünde gezin de, günahkârların âkıbetinin ne olduğunu bir görün!”

Diyesin ki: «Yeryüzünde gezerek, günah etmiş olanların, göresiniz sonu nice olmuştur

(Onlara) de ki: “Yeryüzünde (yaptıkları yüzünden helâk edilen medeniyetlerin yerle bir olmuş harabeleri) dolaşın ve suçluların sonunun nasıl olduğuna bir görün!”

Ânlara di ki: "Arzın üzerinde geziniz ve mücrimlerin ’âkıbetini göriniz."

De ki: "Yeryüzünde gezin, suçluların sonunun nasıl olduğuna bir bakın."

De ki: “Yeryüzünde dolaşın da suçluların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.”

De ki: “Yeryüzünde dolaşın da günahkârların sonu nice oldu, görün!”

De ki: Yeryüzünde gezin de, günahkârların âkıbeti nice oldu, görün!

De ki, "Yeryüzünü dolaşın da suçluların sonunun ne olduğuna bir bakın."

De ki: "Hele bir yeryüzünde gezin de, günahkarların sonu nice oldu, bir bakın!"

De ki; hele, Arzda bir gezinin de bakın mücrimlerin akıbeti nasıl olmuş?

(Resûlüm! O müşriklere) de ki: “Yeryüzünde (gezin) dolaşın da suçluların (küfür ve isyandaki ısrarları yüzünden helâk edilen kâfirlerin) sonları nasıl olmuş bir bakın!”

De ki: “Yeryüzünde gezip dolaşın, mücrimlerin sonları nasıl olmuş bir görün?”

De ki: «Yerde gezin (dolaşın) da günahkârların sonu nice olmuşdur, görün».

De ki: “Yeryüzünde dolaşın da o günahkârların âkıbeti nasıl olmuş bakın!” (1)

(1)“Bütün masnûâtta (san‘atlı varlıklarda) gāyet hassas mîzanlarla (ölçülerle) a‘zâlarını yerleştiren, mikroptan gergedana, sinekten simurgaya, bir çi... Devamı..

(Resulüm!) De ki: “Yeryüzünde (gezin) dolaşın da suçluların (zulüm, inkâr, azgınlık ve isyandaki ısrarları yüzünden helâk edilenlerin) sonları nasıl olmuş bir bakın!”

Deki “Yeryüzünde şöyle bir dolaşın. Bakın bakalım suçluların sonu nasıl olmuş?”

De ki: "Yeryüzünü dolaşın da suçluların sonu nice olmuştur, bir görün."

Onlara de ki yeryüzünde gezin, tozun günahkârların sonu nasıl olduğunu görün.

(Ey Peygamber!) De ki: “Yeryüzünde dolaşın ve günahkârların/suçluların sonunun nasıl olduğuna bir bakın!”

De ki: “Yeryüzünde gezip dolaşın da suçlu günahkârların nasıl bir sona uğradıklarını bir görün!”

Buna karşılık, sen de onlara de ki: “Geçmişte helâk edilen medeniyetlerin yeryüzünde bıraktıkları harabeleri, yerle bir olmuş şehir kalıntılarını gezip dolaşın da, suçluların sonu nice olmuş bir görün!”

De ki:
“Yeryüzü’nde gezin, bir bakın, Mücrimler’in / Suç İşleyenler’in sonu nasıl oldu?”.

Resulüm! De ki: " Yeryüzünü gezip dolaşın, suçluların sonu n'olmuş kendiniz görün. "

Onların bu itirazlarına karşılık de ki; "Yeryüzünde yaşamaya devam edin! Günü gelince inkârcıların sonunun nasıl olduğunu göreceksiniz!"

(Onlara) de ki: “Yeryüzünde dolaşın da suçluların sonu nasıl olmuş, bakın!” [*]

İbret almak için yeryüzünde gezip dolaşmayla ilgili benzer mesajlar: Âl-i İmrân 3:137; En‘âm 6:11; Yûsuf 12:109; Nahl 16:36; Hacc 22:46; Rûm 30:9, 42;... Devamı..

(Ey Muhammed! Onlara): “Yeryüzünde gezin de günâhkârların sonunun nasıl olduğunu bir görün!” de.

De ki: “Yeryüzünde dolaşın da [böyle diyerek] günaha gömülüp gitmiş olanların sonunu görün!” ⁶⁶

66 Yani, ölümden sonraki hayat gerçeğini ve dolayısıyla bilerek yapıp-ettiklerinden sonunda hesaba çekileceklerini inkar edenlerin sonunu görün. Bunda... Devamı..

Onlara de ki: – Yeryüzünde dolaşın da günahı tabiat haline getirmiş olanların sonu ne olmuş bir görün. 3/137, 20/128, 30/9

De ki: “Yeryüzünde dolaşın da, günahı tabiat haline getirenlerin[³³⁴³] sonu ne olmuş, görün!”

[3343] el-Mucrimîni bu şekilde çevirimizin gerekçesi için bkz: 8:8, not 11.

(Ey Muhammed, onlara) De ki: "(Ey o tehdide, o azabın kendi başlarına da çökeceğine inanmayanlar) Yeryüzünde dolaşıp gezin de, günahkarların sonu nice oldu görün. (Bundan ibret alın)

De ki: "Yeryüzünde dolaşın da suçluların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. "

De ki: «Yeryüzünde yürüyünüz de bakınız ki, günahkârların akibeti nasıl olmuştur.»

De ki: “Hele dünyayı bir dolaşın da suçlu kâfirlerin âkıbetleri nasıl olmuş görün! ”

De ki: "Yeryüzünde yürüyün de suçluların sonunun nasıl olduğunu görün."

Di ki: "Arzda gezüb dolaşın ve mücrimlerin 'âkıbeti nasıl oldığına nazar idin"

De ki: “Yeryüzünü dolaşın da suçluların sonunun ne olduğuna bir bakın.”

-Yeryüzünde yürüyün ve bakın, günahkarların sonu nasıl olmuştur? de!

De ki: Yeryüzünde gezin de görün, mücrimlerin sonu nice olmuş!

De ki: "Yeryüzünde dolaşın da bir bakın nice olmuştur günahkârların sonu!"

eyit “yürin yirde pes baķuñ nite oldı yazuķlularuñ śoñı!”

Eyit yā Muḥammed: Gezüñüz yir yüzinde, pes görüñüz niçe oldı ṣoñları yaman kişilerüñ.

(Ya Rəsulum!) De: “Yer üzünü gəzib-dolaşın, günahkarların axırının necə olduğuna bir baxın!”

Say (unto them, O Muhammad): Travel in the land and see the nature of the sequel for the guilty!

Say: "Go ye through the earth and see what has been the end of those guilty (of sin)."(3305)

3305 Even if the Unbelievers are willing to take any mystic doctrine, they have only to observe what has actually happened on the earth, and they will... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.